Η Διοίκηση και οι Εργαζόμενοι του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εκφράζουν την βαθιά τους λύπη για τον πρόωρο και αδόκητο θάνατο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Ο Γιάννης Παντής υπήρξε ένα φωτεινό παράδειγμα ανθρώπου που αφιέρωσε την ζωή του στην υπόθεση της Δημόσιας και Ποιοτικής Εκπαίδευσης και ένας ακούραστος αγωνιστής των ιδεών που πρέσβευε.