Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι ένας οργανισμός που προασπίζεται σταθερά το Δημόσιο συμφέρον​, ​πάντοτε μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας.

Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ​πράττει στο ακέραιο το καθήκον του και αυτό που ορίζει το θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας του.

Ο Πρόεδρος, η Διευθύνουσα Σύμβουλος και το ΔΣ του οργανισμού συνεχίζουν να εργάζονται με στόχο τη βελτίωση και την αναβάθμιση του ρόλου και των υπηρεσιών του οργανισμού σε όφελος των πολιτών.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να ενημερώνονται για τον τόπο εξέτασης του Πρακτικού Μέρους της ειδικότητάς τους συνεχώς καθώς η «Αναλυτική Κατάσταση Υποψήφιων ανά περιφέρεια και ειδικότητα για το Πρακτικό Μέρος 2017Α» επικαιροποιείται σε εβδομαδιαία βάση και προστίθενται οι τόποι εξέτασης (εργαστήρια) του Πρακτικού Μέρους για τις επόμενες ημέρες των Εξετάσεων Πιστοποίησης.

Επιπλέον, εφιστάται η προσοχή σε όλους τους υποψηφίους που θα λάβουν μέρος στο Θεωρητικό και Πρακτικό Μέρος των Εξετάσεων να επιβεβαιώνουν την ονομασία της ειδικότητάς τους, σύμφωνα με την ονομασία της ειδικότητας που αναγράφεται στη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.), την οποία κατέχουν.

Οι υποψήφιοι οφείλουν, με δική τους ευθύνη, να ενημερώνονται για το Πρόγραμμα των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2017 και να προσέρχονται στην Εξέταση Πιστοποίησης της ειδικότητάς τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ενημερώνει ότι οι υποψήφιοι της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2017 που θα εξετασθούν στο Θεωρητικό Μέρος (γραπτά και προφορικά) διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: