ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Σ.Υ.Υ.)

Πιστοποίηση Στελεχών Συνοδευτικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΣΥΥ)

Συχνές Ερωτήσεις

 

Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ.;