ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2017A