Αυτοδύτης

Τι αφορά
Ο αυτοδύτης καλείται να εκτελέσει μία ευρεία γκάμα εργασιών κάτω από τον βυθό, εργασίες που δεν μπορούν να εκτελεσθούν πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά αυτόνομα αναπνευστικά μέσα. Ο αυτοδύτης καλείται να εκτελέσει καταδύσεις είτε αυτόνομα, είτε ως συνοδός αυτοδυτών σε τουριστικές – ψυχαγωγικές δραστηριότητες, είτε ως εκπαιδευτής ή βοηθός εκπαιδευτή αυτοδυτών, είτε ως επαγγελματίας δύτης, εκτελώντας τεχνικές υποβρύχιες εργασίες σε πλοία, ιχθυοτροφεία, τεχνικά έργα, επιστημονικές έρευνες και έργα, καθώς και να χειρίζεται, υποβρύχιες συσκευές απαραίτητες για την εκτέλεση έργων (ρομποτικοί μηχανισμοί, κάμερες κινηματογραφικών και τηλεοπτικών συνεργείων), ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή του σε διαδικασίες διάσωσης ή έρευνας ατυχημάτων.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Στη χώρα μας το συγκεκριμένο επάγγελμα ασκείται σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα.
Το επάγγελμα του αυτοδύτη στη σημερινή αγορά εργασίας έχει προοπτικές ανάπτυξης καθώς η στήριξη του κράτους στον εναλλακτικό τουρισμό δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας κυρίως στα νησιά μας.
Επίσης, η ναυτιλία χρησιμοποιεί συχνότερα αυτοδύτες για έλεγχο η καθαρισμό των υφάλων γιατί κοστίζει λιγότερο από τον δεξαμενισμό.
Τέλος, με την ανάπτυξη των τουριστικών λιμανιών στην χώρα [Μαρίνες] χρειάζονται όλο και περισσότεροι αυτοδύτες για την κατασκευή αγκυροβολίων, καθαρισμό υφάλων και υποβρύχιων μικροεπισκευών.
Αν και η ιδιαιτερότητα του επαγγέλματος το κάνει μη προσιτό για τους πολλούς, οι προοπτικές φαίνεται να είναι αισιόδοξες για το συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο, καθώς η ανάπτυξη του τουρισμού της ναυτιλίας και του Yachting, όπως και της ιχθυοκαλλιέργειας ανεβάζει την ζήτηση αυτοδυτών.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Αυτοδύτη

Αγγειοπλάστης-Κεραμίστας

Τι αφορά
Αντικείμενο της εργασίας του Αγγειοπλάστη-Κεραμίστα είναι η κατασκευή διαφόρων χρηστικών και διακοσμητικών αντικειμένων (βάζα, φλιτζάνια, πιάτα, κούκλες κ.λπ.). Χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη πυλό, άλλα είδη αργιλοπυριτικών υλικών και υαλώματα. Η διαδικασία παραγωγής περιλαμβάνει την επιλογή του υλικού και τη δημιουργία μιας εύπλαστης μάζας, η οποία θα πάρει τη συνέχεια το επιθυμητό σχήμα με χρήση των χεριών του τεχνίτη, του τροχού, καλουπιών, ακίδων και ειδικών εργαλείων. Η σύνθεση του αρχικού μείγματος, η επεξεργασία και η επικάλυψη με υαλώματα και άλλα υλικά προσδιορίζουν τις ιδιότητες του τελικού προϊόντος. Συγκεκριμένα, ο Κεραμίστας επεξεργάζεται την πρώτη ύλη (πηλό) ή την αγοράζει απ’ ευθείας από εγχώρια εργοστάσια κατασκευής πηλού ή την εισάγει από το εξωτερικό ανάλογα με τις ανάγκες του. Κατασκευάζει διακοσμητικές, λειτουργικές και εικαστικές κεραμικές επιφάνειες που αφορούν την εσωτερική ή εξωτερική διακόσμηση ενός κτιρίου ή μίας οικίας. Επιπλέον, κατασκευάζει και εφαρμόζει ψημένες κεραμικές επιφάνειες ή όγκους, οι οποίες μπορεί να είναι αυτόνομες ή ενσωματωμένες για την διακόσμηση, την λειτουργικότητα και την αισθητική ενός χώρου ή κτιρίου. Η εργασία του βασίζεται στην μακραίωνη παράδοση της κεραμικής. Με τον όρο κεραμική εννοούμε τα αντικείμενα που έχουν γίνει με πηλό, διαμορφώθηκαν με διάφορους τρόπους, στέγνωσαν και τελικά έγιναν σταθερά και αμετάβλητα από την επίδραση της φωτιάς. “Το κεραμικό καμίνι” είναι λοιπόν η επίδραση της φωτιάς που μεταμορφώνει ένα πήλινο σχήμα σε κεραμικό.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Οι επιχειρήσεις κεραμικών παράγουν χρηστικά αλλά και καλλιτεχνικά ή διακοσμητικά αντικείμενα, ενώ παρατηρείται έντονη σύνδεση της παραγωγής κεραμικών με την τουριστική αγορά καθώς το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής προσανατολίζεται προς αυτή. Ο αριθμός των επιχειρήσεων κεραμικής είναι αυξημένος σε μέρη που παρουσιάζουν έντονη τουριστική κίνηση.
Οι αγγειοπλάστες - κεραμίστες κατά κύριο λόγο απασχολούνται σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Το μέσο εργαστήρι κεραμικών απασχολεί 2 με 3 άτομα περιλαμβανομένου και του ιδιοκτήτη. Οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις του κλάδου στεγάζονται είτε σε ιδιόκτητο οίκημα είτε σε ενοικιαζόμενο και έχουν στην διάθεσή τους ένα χώρο παραγωγής και στέγασης όλων των λειτουργιών τους από 50 – 200 τ.μ.. Λίγες είναι εκείνες όπου διαθέτουν ένα οίκημα των 200 – 500 τ.μ. και ακόμη πιο λίγες οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε συνολικό χώρο 500 – 1000 τ.μ. και περισσότερο.
Στη χώρα μας δεν υπάρχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα για το επάγγελμα του αγγειοπλάστη-κεραμίστα. Παρά την ύπαρξη σχετικών προγραμμάτων σπουδών σε ΙΕΚ και σε σχολές του ΟΑΕΔ, αυτές δεν είναι απαραίτητες για την είσοδο στο επάγγελμα. Το κόστος του πάγιου εξοπλισμού δεν είναι απαγορευτικό για κάποιον που ενδιαφέρεται να ανοίξει το δικό του εργαστήρι κεραμικής ενώ δεν απαιτούνται χώροι πολλών τετραγωνικών μέτρων. Συνεπώς είναι σχετικά εύκολο για κάποιον που κατέχει την τέχνη της κεραμικής να εισέλθει στο επάγγελμα.
Ωστόσο η επιβίωση των επιχειρήσεων κεραμικής αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις. Όσον αφορά στα χρηστικά είδη, οι επιχειρηματίες του κλάδου καλούνται να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό αντίστοιχων βιομηχανοποιημένων προϊόντων, κυρίως από ασιατικές χώρες, που παράγονται με χαμηλότερο κόστος και προσφέρονται σε φθηνότερες τιμές. Όσον αφορά στα καλλιτεχνικά και διακοσμητικά κεραμικά, τα εργαστήρια κεραμικής αναπαράγουν συνήθως παρόμοια σχέδια προοριζόμενα για την τουριστική αγορά και χρησιμοποιούν απλές τεχνικές με αποτέλεσμα να μην μπορούν να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα τους και να τους προσδώσουν προστιθέμενη καλλιτεχνική αξία.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Αγγειοπλάστη-Κεραμίστα

Αγρότης-υπεύθυνος αγροτουριστικής μονάδας

Τι αφορά
Ο Αγρότης-υπεύθυνος αγροτουριστικής μονάδας δραστηριοποιείται στον αγροτικό χώρο και ως «πολυδραστήριος» γεωργός έχει επιλέξει να ασχοληθεί επαγγελματικά με τον αγροτουρισμό, χωρίς να αποκοπεί από τον χώρο της γεωργίας.
O επαγγελματίας Αγρότης-υπεύθυνος αγροτουριστικής μονάδας:
• παρέχει υποδομές και υπηρεσίες διανυκτέρευσης ή /και εστίασης στους πελάτες του, μεταποιεί και πουλά στους πελάτες-περιηγητές τα προϊόντα που παράγει,
• οργανώνει δραστηριότητες υπαίθρου (επίσκεψη σε αγρόκτημα και συμμετοχή στις γεωργικές εργασίες, παρακολούθηση μαθημάτων παραδοσιακής γαστρονομίας, δραστηριότητες οικο-αναψυχής , περιπάτους, περιηγήσεις κλπ.), και
• ενδέχεται να κατασκευάζει και να πουλά στους πελάτες-περιηγητές του χειροτεχνήματα τοπικής λαϊκής τέχνης (κεντήματα, πήλινα, υφαντά κλπ.).

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Ο αγροτουρισμός αποτελεί έναν από τους πλέον υποσχόμενους τομείς της τουριστικής οικονομίας. Η ανάγκη επιστροφής των αστών «στον χαμένο παράδεισο», η αναζήτηση ενός περισσότερο ανθρώπινου μοντέλου τουρισμού, η αποσύνδεση του αγροτουρισμού, σε ικανοποιητικό βαθμό, από την εποχικότητα της τουριστικής αγοράς, η πολυμορφία του αγροτουριστικού προϊόντος, καθώς και το γεγονός ότι μεγάλο κομμάτι των αγροτουριστικών επενδύσεων έχει επιδοτηθεί από κοινοτικά ή/ και εθνικά κονδύλια σε συνδυασμό με το περιορισμένο μέγεθος της επένδυσης με αποτέλεσμα την μικρή επιβάρυνση του επενδυτή, είναι οι παράγοντες που προδιαγράφουν τη δυναμική ανάπτυξη του επαγγέλματος.
Όσον αφορά τη δυναμική του κλάδου, σύμφωνα με τους δείκτες αποτελεσμάτων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2014, με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην ύπαιθρο με κύριο σκοπό τη διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων, τη στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και την ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων, προβλέπεται η δημιουργία 5.294 νέων θέσεων εργασίας εκ των οποίων οι 4.645 αφορούν σε νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.
Μεγάλο, αν όχι το μεγαλύτερο ποσοστό από τις θέσεις αυτές (τουλάχιστον με βάση την εμπειρία των προηγούμενων περιόδων) θα αφορά στον αγροτουρισμό, θέση που τεκμηριώνεται και από την πρόβλεψη για αύξηση του αριθμού τουριστών κατά 800.000 άτομα στις αγροτικές περιοχές.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Αγρότη- Υπεύθυνου Αγροτουριστικής Μονάδας

Αλιέας

Τι αφορά:
Ως αλιέας ορίζεται ο εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα που προμηθεύει την αγορά με αλιεύματα πάσης φύσεως, εργαζόμενος είτε σε επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος είτε από την ακτή. Ο αλιέας μπορεί επίσης να είναι ιδιοκτήτης αλιευτικού σκάφους αλλά στην περίπτωση αυτή για να θεωρηθεί αλιέας θα πρέπει να εργάζεται ο ίδιος στο σκάφος του (να μην το νοικιάζει σε τρίτο πρόσωπο).

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:
Στον τομέα της απασχόλησης διαπιστώνεται σταδιακή μείωση των εργαζομένων στην συλλεκτική αλιεία (από 35-37.000 το 1997 σε 31.000 το 2004). Έχει εκτιμηθεί ότι οι μηχανότρατες απασχολούν περί τα 6 άτομα ανά σκάφος, τα γρι-γρι περί τα 9 άτομα ανά σκάφος, τα παράκτια σκάφη 1-2 άτομα ανά σκάφος και οι πεζότρατες περί τα 3 άτομα ανά σκάφος ενώ ο μέσος αριθμός μελών των οικογενειών των αλιέων φτάνει τα 2 άτομα ανά εργαζόμενο (διακύμανση από 0 έως 11 άτομα). Η μέση ηλικία των αλιέων είναι 42,4 έτη (24-72 έτη). Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία αλιείς εργάζονται κυρίως στη μικρή και παράκτια αλιεία. Σχεδόν στο σύνολό τους οι αλιείς είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ αλλά και σε διάφορα άλλα ταμεία ανάλογα με την περίπτωση (πχ. αν είναι συνταξιούχοι).
Από οικονομικής απόψεως, είναι έκδηλο πλέον ότι ο κλάδος της αλιείας είναι ευάλωτος σε διαφορετικούς παράγοντες που αφορούν τόσο την ικανότητα εξασφάλισης ικανοποιητικής παραγωγής όσο και τις συνθήκες της αγοράς. Παροδικές χαμηλές αλιευτικές αποδόσεις, απρόβλεπτες αυξήσεις του λειτουργικού κόστους (υψηλές τιμές καυσίμων), προβλήματα που σχετίζονται με την εξεύρεση κατάλληλου έμπειρου προσωπικού επιδεινώνουν τη βιωσιμότητα των επαγγελματιών του κλάδου.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Αλιέα

Αλουμινοσιδηροκατασκευαστής

Τι αφορά
O Αλουμινοσιδηροκατασκευαστής:
κατεργάζεται προφίλ αλουμινίου για την κατασκευή και τοποθέτηση κουφωμάτων και άλλων κατασκευών από αλουμίνιο που αφορούν στην εξωτερική προστασία και εμφάνιση, καθώς και στην εσωτερική διαρρύθμιση ενός κτηρίου ή μιας οικοδομής,
κατασκευάζει και εφαρμόζει μεταλλικά στοιχεία, κυρίως από σίδηρο, που δεν αφορούν στη δομική και στατική επάρκεια ενός κτηρίου, ή μιας οικοδομής, όπως πόρτες, παράθυρα, πλαίσια, προσόψεις, σκάλες, κάγκελα, στέγαστρα, πέργολες, πατάρια, και
συντηρεί, αντικαθιστά και αναμορφώνει τις κατασκευές από αλουμίνιο και σίδηρο σύμφωνα με τις ανάγκες ασφαλείας, προστασίας, εμφάνισης και λειτουργικότητας των χώρων ενός κτηρίου ή μιας οικοδομής.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Ο κλάδος σημειώνει δυναμική ανάπτυξη, στο πλαίσιο ενός εντεινόμενου ανταγωνισμού. Η ζήτηση τεχνιτών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών είναι σημαντική.
Σύμφωνα με έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με τίτλο «Ενδεικτική έρευνα ζήτησης των μηχανολογικών ειδικοτήτων από μικρές αγγελίες», που διενεργήθηκε κατά το διάστημα 4/10/2005 έως 31/5/2006, σε αγγελίες από εφημερίδες και την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, προκύπτει ότι η ζήτηση της ειδικότητας του Αλουμινοσιδηροκατασκευαστή από ιδιώτες αφορούσε το 22% των ειδικοτήτων του μηχανολογικού τομέα και ήταν 1η σε κατάταξη σε σύνολο 9 κατηγοριών. Η ζήτηση από φορείς του δημοσίου ήταν της τάξης του 5,2% και κατέτασσε την ειδικότητα στην 6η θέση, ενώ τέλος η ζήτηση μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ κατέταξε την ειδικότητα στην 5η σειρά με 12,4% του συνόλου των αγγελιών.

Επαγελματικό Περίγραμμα Αλουμινοσιδηροκατασκευαστή

Ανθοπώλης

Τι αφορά
Το βασικό αντικείμενο εργασίας του Ανθοπώλη είναι η πώληση ανθέων και φυτών. Το επάγγελμα ως δραστηριότητα περικλείει την εμπορία, διάθεση και αποστολή ανθοκομικών & συναφών προϊόντων, τη μεταποίηση & επεξεργασία συνθέσεων ανθέων & υλικών και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών διακόσμησης & ανθοστολισμών εσωτερικών & εξωτερικών χώρων. Ο Ανθοπώλης γνωρίζει τις πηγές και τους τρόπους προμήθειας των κατάλληλων ανθέων και φυτών από την ελληνική ή διεθνή αγορά, δημιουργεί συνθέσεις, ανάλογα με την κοινωνική ανάγκη που πρέπει να καλύψει ή τις απαιτήσεις των πελατών, συμβουλεύοντάς τους για το ποιο προϊόν θα δώσει την καλύτερη λύση. Φροντίζει για την συντήρηση των προϊόντων του και καθοδηγεί τους πελάτες για την συντήρηση των προϊόντων επιλογής τους. Στο επάγγελμα δεν εντοπίζονται ειδικότητες ή εξειδικεύσεις. Το επάγγελμα δεν καλύπτει δραστηριότητες περιοδευόντων – πλανόδιων πωλητών που μεταξύ των άλλων εμπορεύονται άνθη και φυτά, καθώς και κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα σχετικά με την άσκηση του επαγγέλματος του ανθοπώλη.
Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Ο Ανθοπώλης παραδοσιακά απασχολείται κυρίως σε ατομική πολύ μικρή ή μικρή κατά κανόνα επιχείρηση. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι ατομικές ή απασχολούν συγγενικά πρόσωπα του Aνθοπώλη. Ένα ποσοστό της τάξης του 25% των επιχειρήσεων απασχολεί και εργαζόμενους (1-5 εργαζόμενους ανάλογα με το μέγεθος του καταστήματος).
Στη χώρα μας δεν υπάρχουν νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα για το επάγγελμα του Ανθοπώλη. Το γεγονός ότι δεν είναι απαραίτητες οι σπουδές για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος και ο πάγιος εξοπλισμός είναι σχετικά χαμηλού κόστους, επιτρέπει σε μεγάλο αριθμό ατόμων να πωλούν άνθη, συνεπώς είναι ένας κλάδος με χαμηλά εμπόδια εισόδου

Επαγελματικό Περίγραμμα Ανθοπώλη

Αρτοποιός - Αρτοτεχνίτης

Τι αφορά
Το επάγγελμα του Aρτοποιού-Aρτοτεχνίτη ως δραστηριότητα αφορά στην παραγωγή προϊόντων αρτοποιίας κάθε είδους. Ο Aρτοποιός:
παράγει προϊόντα αρτοποιίας κάθε είδους, επεξεργάζεται τις βασικές πρώτες ύλες και τα απαραίτητα συστατικά (αλεύρι, βούτυρα, ζάχαρη, ζύμη, νερό, κτλ.),
παράγει διάφορες ζύμες και μίγματα ανάλογα με τα προϊόντα που προετοιμάζονται, πλάθει τη ζύμη και ψήνει τα προϊόντα, όπως και τα φαγητά. γλυκά, των οποίων το ψήσιμο αναλαμβάνει το αρτοποιείο,
παράγει ψωμί κανονικής ζύμης και άλλων προϊόντων αρτοποιίας, ασχολείται με τη διακόσμηση των σκευασμάτων και την παραγωγή της γαρνιτούρας τους, είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση και απλή επισκευή των μηχανημάτων και του εξοπλισμού ψησίματος, είναι αρμόδιος για την αποθήκευση και συντήρηση των πρώτων υλών, καθώς και για την αποθήκευση και πώληση των προϊόντων.
Στο επάγγελμα δεν εντοπίζονται ειδικότητες ή εξειδικεύσεις.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Οι Aρτοποιοί εργάζονται είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε δικές τους επιχειρήσεις, είτε απασχολούνται ως αρτεργάτες σε άλλες μικρές επιχειρήσεις της επισιτιστικής βιοτεχνίας, του εμπορίου άρτου ή του ξενοδοχειακού-τουριστικού τομέα, είτε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια στην αναπτυσσόμενη βιομηχανία άρτου, καθώς και σε μεγάλες αλυσίδες του λιανικού εμπορίου.
Όσον αφορά τις μικρές επιχειρήσεις είναι κυρίως οικογενειακού χαρακτήρα, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν κάποιοι σημαντικοί περιορισμοί για την πρόσβαση στο επάγγελμα, καθώς είναι χαρακτηριστικό ότι για την άσκηση του επαγγέλματος του Aρτοποιού δεν απαιτείται καν επαγγελματική άδεια. Ο κλάδος της βιοτεχνικής αρτοποιίας προσφέρει απασχόληση σε ένα μεγάλο αριθμό εργαζόμενων (αρτεργάτες-υπαλλήλους) καθώς και σε συγγενικά επαγγέλματα (όπως παραγωγούς και προμηθευτές πρώτων υλών, μηχανημάτων, αλευροβιομηχανίες κ.λ.π.) που προσδίδουν στην ελληνική οικονομία κατά το μερίδιο που της αναλογεί, μια ισχυρή δυναμική ανεξαρτησίας και αυτάρκειας.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Αρτοποπιού-Αρτοτεχνίτη

Ασφαλιστικός Υπάλληλος

Τι αφορά
Ασφαλιστικός Υπάλληλος είναι ο εργαζόμενος σε ασφαλιστική εταιρία ή εταιρία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει στο πλαίσιο μιας οργανωτικής – ιεραρχικής  δομής και μέσω προκαθορισμένων οδηγιών και διαδικασιών,  μέρος ή σύνολο   διοικητικών – υποστηρικτικών  εργασιών γραφείου ενός οργανισμού, υπό την καθοδήγηση προϊσταμένου  και  με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία του οργανισμού.  Ο Ασφαλιστικός Υπάλληλος μπορεί να εργαστεί και ως απλός υπάλληλος διοικητικής υποστήριξης των εργασιών μιας ασφαλιστικής εταιρίας αλλά και ως ειδικευμένος  υπάλληλος στον τομέα του εκτιμητή ζημιών ή στον τομέα του διακανονιστή ζημιών ή και στον τομέα του οικονομικού διαχειριστή εφ’ όσον εκπαιδευτούν.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Σύμφωνα με τις στατιστικές απασχόλησης της ΟΑΣΕ (Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος), ο αριθμός των χαρακτηρισμένων ως Ασφαλιστικοί Υπάλληλοι κυμαίνεται μεταξύ των 9.000 – 10.000 εργαζομένων, γεγονός που υποδηλώνει το μικρό μέγεθος του κλάδου. Ωστόσο, παρουσιάζει μια σταθερότητα ως προς τον αριθμό των  απασχολουμένων  στο επάγγελμα (παρά τη σχετική μειωτική τάση).  
Οι τάσεις ανάπτυξης του επαγγέλματος συνδέονται και επηρεάζονται άμεσα από τις γενικότερες εξελίξεις της δυναμικής ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας συνολικά και των επιμέρους τομέων και κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.  Ωστόσο μια  γενική εκτίμηση, που μπορεί να γίνει είναι ότι όσο στην ελληνική οικονομία, ο τομέας Υπηρεσιών μεγεθύνεται, οι θέσεις εργασίας που αφορούν γενικά στη Διοίκηση και το Προσωπικό Γραφείων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς θα παρουσιάζει αυξητικές τάσεις.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Ασφαλιστικού Υπάλληλου

Βοηθός ακτινολογικών εργαστηρίων

Τι αφορά
Ο Βοηθός ακτινολογικών εργαστηρίων χειρίζεται ακτινολογικά μηχανήματα για την ακτινογράφηση, την εκτύπωση των ακτινογραφιών, που συμβάλλουν στη διάγνωση ασθενειών και στη χάραξη της θεραπευτικής αγωγής για αρρώστους.
Ειδικότερα, ο βοηθός:
• Επικουρεί τον υπεύθυνο ιατρό ακτινολόγο στην εξέταση και προετοιμασία του ασθενούς για την ασφαλή ακτινοβόλησή του.
• Χειρίζεται τις συσκευές εμφανιστηρίου ακτινολογικών φιλμ.
• Συνεργάζεται με τους χειριστές ιατρικών μηχανημάτων για την καλή λειτουργία του τεχνολογικού εξοπλισμού του εργαστηρίου, των ιατρικών μηχανημάτων και συσκευών.
• Φροντίζει για την επάρκεια αναλώσιμων υλικών.
• Γνωρίζει τους κανόνες δεοντολογίας (ιατρικό απόρρητο), εφαρμόζει πιστά τις γραπτές και προφορικές οδηγίες του ιατρού και των επιστημονικών υπευθύνων.
• Εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής και προστασίας των ασθενών, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.
• Χειρίζεται Η/Υ για το σχεδιασμό διαγνωστικών και θεραπευτικών προγραμμάτων και για τη διαχείριση ασθενών.
• Επικοινωνεί στα ελληνικά και στα αγγλικά, κατανοεί εγχειρίδια με αγγλική ορολογία.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Την σημερινή εποχή το επάγγελμα του βοηθού ακτινολογικών εργαστηρίων, λόγω της πολυπλοκότητας των νέων απεικονιστικών μηχανημάτων και της γενικότερης ανάπτυξης του ιατρικού χώρου, καθίσταται όλο και περισσότερο αναγκαίο καθώς ο ρόλος του στην λήψη σωστών απεικονιστικών εικόνων (άρα και έγκυρης ιατρικής διάγνωσης) είναι ολοένα πιο ενεργός και πιο σημαντικός. Όμως, η ανάπτυξη αυτή οδηγεί στην ανάγκη σωστά εκπαιδευμένων και άρτια καταρτισμένων επαγγελματιών ως βοηθοί ακτινολογικών εργαστηρίων έτοιμοι να ανταποκριθούν στις ανάγκες των σύγχρονων απεικονιστικών μηχανημάτων.
Ο συνδυασμός των κωδικών ΣΤΕΠ και ΣΤΑΚΟΔ στους οποίους εντάσσεται το επάγγελμα του βοηθού ακτινολογικών εργαστηρίων ως ‘’Χειριστές οπτικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην υγεία και κοινωνική μέριμνα’’, φανερώνει μικρή αύξηση (μόλις 0,4% η μέση ετήσια μεταβολή) του εργατικού δυναμικού την τελευταία δεκαετία (1998-2008) ενώ αν επικεντρωθούμε στην περίοδο 2006-2008 παρατηρούμε μια μεγάλη αύξηση, της αντίστοιχης ετήσιας μεταβολής, που φτάνει το 13%. Τα παραπάνω νούμερα δείχνουν την τάση μεγέθυνσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο βοηθός ακτινολογικών εργαστηρίων.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Βοηθού ακτινολογικών εργαστηρίων

Βοηθός μικροβιολογικού εργαστηρίου

 Τι αφορά

Ο βοηθός μικροβιολογικού εργαστηρίου είναι ο επαγγελματίας υγείας που πραγματοποιεί μικροβιολογικές, βιοχημικές, αιματολογικές και ανοσολογικές τεχνικές σε βιολογικά υγρά (πχ. αίμα, ούρα, πτύελα, κόπρανα, εγκεφαλονωτιαίο υγρό κλπ.) ή άλλα δείγματα.
Ο βοηθός μικροβιολογικού εργαστηρίου κατέχει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του εργαστηρίου καθώς:
• παραλαμβάνει και προετοιμάζει τα προς εξέταση δείγματα, ενώ συχνά προβαίνει στη λήψη τους (πχ. αιμοληψία)
• παρασκευάζει όλα τα απαραίτητα υλικά, αντιδραστήρια και διαλύματα και αναλαμβάνει υπεύθυνα τον έλεγχο των μηχανημάτων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν
• πραγματοποιεί τις ποσοτικές και ποιοτικές μετρήσεις των δειγμάτων, σύμφωνα με τις επιστημονικά αποδεκτές και ενδεδειγμένες μεθόδους
• ταξινομεί τα αποτελέσματα και τα κατανέμει στους αρμόδιους φορείς/παραλήπτες (πχ. ιατρούς, κλινικές, υπεύθυνο εργαστηρίου κλπ.)
• συμμετέχει στην οργάνωση του εργαστηρίου αναλαμβάνοντας την επάρκεια και ανανέωση υλικών και αντιδραστηρίων, τη λειτουργική διαρρύθμιση του χώρου, το χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης των διαφόρων εργασιών (πχ. ωράριο λήψης δειγμάτων), την επιλογή εξοπλισμού και την διασφάλιση των απαιτούμενων συνθηκών υγιεινής.

 Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης

Παρατηρείται αύξηση της απασχόλησης τα τελευταία χρόνια στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ΣΤΕΠ-92, για τον κωδικό 516 (απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικής φροντίδας και ασκούντες συναφή επαγγέλματα) σε τριψήφιο επίπεδο ανάλυσης, οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν από 34166 το 1998 σε 48493 το 2008, με μέση ετήσια αύξηση κατά 4% για το διάστημα 1998-2008 και 16% για το διάστημα 2006-2008. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία του συστήματος ΣΤΑΚΟΔ, για τον κωδικό 851 (δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία) σε επίπεδο τριψήφιας ανάλυσης, οι εργαζόμενοι αυξήθηκαν από 188192 σε 209203 – μέση ετήσια αύξηση 5%. Για τα επαγγέλματα που συμπεριλαμβάνονται ταυτόχρονα και στους δύο κωδικούς (όπως και το συγκεκριμένο επάγγελμα), δηλαδή και στον 516 κατά ΣΤΕΠ-92 και στον 851 κατά ΣΤΑΚΟΔ, οι εργαζόμενοι αυξήθηκαν συνολικά από 18229 το 2006 σε 24791 το 2008, με μέση ετήσια αύξηση 17%.
Ως βοηθοί σε μικροβιολογικό εργαστήριο εργάζονται στην παρούσα φάση απόφοιτοι ΤΕΕ, ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, οι οποίοι έχουν κάποιο συναφή τίτλο. Επιπλέον, καθώς το επάγγελμα δεν είναι νομικά ρυθμισμένο, στην πράξη δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές στην εργασία σε συνάρτηση με τον τίτλο σπουδών, συμπεριλαμβανομένων και των αποφοίτων ΤΕΙ. Αυτό όμως δε συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε χώρες που υπάρχει κάποιο θεσμικό πλαίσιο για το επάγγελμα. Στις ΗΠΑ πχ. υπάρχει επικάλυψη στην αγορά εργασίας μεταξύ των medical laboratory technicians (διετούς φοίτησης) και medical laboratory technologists (συνήθως τεταρτοετούς φοίτησης), αν και οι δεύτεροι έχουν συνήθως υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Βοηθού μικροβιολογικού εργαστηρίου

Βοηθός Οδοντοτεχνίτη

Τι αφορά

Ο Βοηθός Οδοντοτεχνίτη, με βάση τις θεωρητικές και εργαστηριακές γνώσεις που αποκτά, δύναται σε συνεργασία με τον οδοντοτεχνίτη να οργανώσει το εργαστήριο, να προμηθεύεται τα υλικά και εργαλεία, να φροντίζει την συντήρηση του εξοπλισμού και τηρώντας τους όρους υγιεινής και ασφάλειας να κατασκευάζει οποιαδήποτε εργασία περιγράφει ο θεράπων οδοντίατρος και τις οποίες του αναθέτει και πραγματοποιεί, υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του, ο οδοντοτεχνίτης.
Η κατασκευή, η επισκευή, η τροποποίηση τεχνητών οδοντικών τμημάτων και οδοντοστοιχιών και η προσθετική δοντιών είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Όλα αυτά γίνονται υπό την εποπτεία του έμπειρου οδοντοτεχνίτη. Ο βοηθός οδοντοτεχνίτη παίρνει τα σχέδια και τα αποτυπώματα σύμφωνα με τις οδηγίες του οδοντιάτρου, συμβάλλει στο σχεδιασμό κάθε οδοντοτεχνικής εργασίας παρουσιάζοντας τα πρωτότυπα σε συνεργασία με τον οδοντοτεχνίτη. Στη συνέχεια, συμμετέχει στην κατασκευή, κατασκευάζει ή επισκευάζει οδοντοστοιχίες, γέφυρες και διάφορα ένθετα ορθοδοντικά μηχανήματα που τοποθετούνται στη στοματική κοιλότητα με σκοπό να βοηθήσουν την ομαλή λειτουργία του στοματογναθικού συστήματος.
Έργο του Βοηθού Οδοντοτεχνίτη είναι η συμμετοχή στην κατασκευή προσθετικών εργασιών για την ανάκτηση χαμένων δοντιών υπό την επίβλεψη οδοντοτεχνίτη, σύμφωνα με οδηγίες του πελάτη - οδοντιάτρου, με υλικά και κράματα εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.). Επίσης είναι σημαντικό να τονιστεί το γεγονός ότι όλα τα υλικά φέρουν τη σήμανση CE, ότι είναι δηλαδή εγκεκριμένα σύμφωνα με τα στάνταρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι οδοντοπροσθετικές εργασίες έχουν σκοπό να αναπληρώσουν τα απολεσθέντα φυσικά δόντια και τους γύρω ιστούς με τεχνητά υποκατάστατα. Κάθε ασθενής παρουσιάζει ξεχωριστά προβλήματα, γι' αυτό απαιτείται ο Βοηθός Οδοντοτεχνίτης να κατανοεί και να κατέχει την εξειδικευμένη γνώση ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει τη σωστή λύση.
Ο πτυχιούχος Βοηθός Οδοντοτεχνίτη έχει τις εξής αρμοδιότητες: Φροντίζει για την οργάνωση του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου, την προμήθεια των απαραίτητων υλικών, συμμετέχει στην κατασκευή και κατασκευάζει προσωρινές αποκαταστάσεις κινητής και ακίνητης προσθετικής, ολικών οδοντοστοιχιών, μεταλλικούς σκελετούς μερικών οδοντοστοιχιών, στεφάνες και γέφυρες όλων των ειδών και όλων των υλικών.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης

Λόγω της έλλειψης μητρώων και τεκμηριωμένων επιστημονικών ερευνών και μελετών για τη συγκεκριμένη ειδικότητα, καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο να περιγραφούν και να προσδιοριστούν η ισχύουσα κατάσταση, οι τάσεις και οι προοπτικές του επαγγέλματος.
Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 1800 οδοντοτεχνικά εργαστήρια, 1000 από τα οποία βρίσκονται στην Αθήνα και τον Πειραιά. Τόσο στα κλαδικά έντυπα όσο και στον ημερήσιο τύπο αλλά και στα ειδικά ένθετα αναζήτησης εργασίας των πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδων, εμφανίζονται πάρα πολλές μικρές αγγελίες όπου ζητείται η συγκεκριμένη ειδικότητα. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι αντικειμενικά υπάρχει έλλειψη βοηθών οδοντοτεχνιτών.
Σε ότι αφορά τις προοπτικές του επαγγέλματος, πολύ πιθανά μελλοντικά και σε περίπτωση που η χώρα μας πλησιάσει το δυτικό μοντέλο ανάπτυξης στον τομέα δηλαδή κάλυψη των εξόδων γα τη στοματική υγιεινή τόσο από τα δημόσια ταμεία όσο και από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, τότε ίσως θα μπορούσε να υπάρξει μία μεγάλη άνθηση του επαγγέλματος αλλά πολύ περισσότερο η κοινωνική αποδοχή του επαγγέλματος και η δικαίωση της επιλογής των ατόμων να ακολουθήσουν τη συγκεκριμένη επαγγελματική διαδρομή.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Βοηθού Οδοντοτεχνίτη

Βοηθός οπτικού

Τι αφορά

Ο Βοηθός Οπτικού είναι ένας νέος σχετικά επαγγελματικός θεσμός. Είναι ο εργαζόμενος ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του οπτικού καταστήματος, και μέσα από σωστή εκπαίδευση, μπορεί να εκτελέσει μια ιατρική θεραπευτική συνταγή γυαλιών οράσεως. Οι αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν την τακτοποίηση των φαρμάκων για τους φακούς επαφής, την παραγγελία διορθωτικών φακών, την τακτοποίηση των εμπορευμάτων, την κοστολόγηση των προϊόντων και τέλος την κατασκευή διορθωτικού ζεύγους γυαλιών, με τη χρήση κατάλληλων μηχανημάτων και πάντα υπό την επίβλεψη του πτυχιούχου οπτικού.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης

Στη χώρα μας, το συγκεκριμένο επάγγελμα ασκείται κυρίως σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα, ενώ η ανάπτυξή του εξαρτάται άμεσα από τη θέση που μπορεί να κατακτήσει ο τομέας των οπτικών ειδών στην αγορά. Σήμερα δεν είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρος. Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι ο τομέας των οπτικών ειδών παρουσιάζει εποχικές αυξομειώσεις, κυρίως το καλοκαίρι με την αύξηση των πωλήσεων στα γυαλιά ηλίου και τους φακούς επαφής.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Βοηθού Οπτικού

Βοηθός φαρμακείου

Τι αφορά

Ο Βοηθός φαρμακείου είναι ο εργαζόμενος ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία και ροή του φαρμακείου, έρχεται σε επαφή με το κοινό, επεξηγεί τη συνταγογραφία, επικουρεί και ολοκληρώνει το έργο του φαρμακοποιού. Στο αντικείμενο της εργασίας του περιλαμβάνονται η εκτέλεση συνταγών, η συνταγογραφία, οι παραγγελίες των φαρμάκων, η τακτοποίηση των φαρμάκων στα ράφια του φαρμακείου και η εξυπηρέτηση του κοινού που ζητεί φάρμακα. Επιπλέον, ο Βοηθός φαρμακείου παρασκευάζει φάρμακα και καλλυντικά υπό την εποπτεία του επιβλέποντος φαρμακοποιού και ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τη σύσταση των πρώτων υλών και των προϊόντων, αξιοποιώντας τη σχετική οργανολογία.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης

Το συγκεκριμένο επάγγελμα ασκείται κυρίως σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα. Η ζήτηση του επαγγέλματος στην αγορά εργασίας σήμερα εμφανίζεται με την μορφή διαφόρων τίτλων - θέσεων εργασίας (πχ βοηθός φαρμακείου, φαρμακοϋπάλληλος, κλπ) ενώ, τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζει αύξηση της απασχόλησης.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Βοηθού φαρμακείου

Γεωτρυπανιστής

Τι αφορά
Ο γεωτρυπανιστής, αποτελεί ειδικότητα του βασικού επαγγέλματος του Χειριστή Κινητών Μηχανημάτων - Μηχανημάτων Παραγωγής Έργου.
Τα βασικά καθήκοντα του Γεωτρυπανιστή είναι να:
• οδηγεί,
• να χειρίζεται, και
• να συντηρεί σε πρώτο βαθμό το γεωτρύπανο με σκοπό την παραγωγή του κατά περίπτωση ανατιθέμενου σε αυτόν έργου (άντληση ύδατος, πετρελαίου, φυσικού αερίου ή άλλων υλικών, πραγματοποίηση δοκιμαστικών γεωτρήσεων για τη λήψη εδαφολογικών και πετρολογικών δειγμάτων, διάνοιξη οπών και ορυγμάτων για την υποστήριξη ποικίλων κατασκευαστικών έργων).

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Η δυναμική του κατασκευαστικού κλάδου εξασφαλίζει τη σταθερή ζήτηση απασχολουμένων στο επάγγελμα του Χειριστή Κινητών Μηχανημάτων - Μηχανημάτων Παραγωγής Έργου. Ειδικότερα σε σχέση με την ειδικότητα του Γεωτρυπανιστή, πέραν των ευνοϊκών δεδομένων που αφορούν το ευρύτερο επάγγελμα, το εύρος των εξειδικευμένων εργασιών που συγκροτούν τη διακριτή Κύρια Επαγγελματική Λειτουργία που εμπεριέχει τον δειγματοληπτικό έλεγχο υλικών του εδάφους, τον προσδιορισμό της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα, τη διερεύνηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του εδάφους, τη μέτρηση εδαφικών κλίσεων και αντοχής κ.λπ., προσφέρει ένα επιπλέον πεδίο απασχόλησης.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Γεωτρυπανιστή

Γουνοποιός - Γουνοτεχνίτης

Τι αφορά
Η κατασκευή, μεταποίηση, επιδιόρθωση ή ανακαίνιση εξωτερικών ενδυμάτων (ανδρικών και γυναικείων) και άλλων ειδών (παλτά, γιλέκα, ριχτές ζακέτες, ετόλ, καπέλα κ.λ.π.) από γούνα.
Περιεχόμενο:
Ο γουνοποιός / γουνοτεχνίτης κατασκευάζει, μεταποιεί ή επιδιορθώνει ενδύματα από γούνα και άλλα γούνινα είδη. Διαλέγει τα κατάλληλα γουνοδέρματα, ολόκληρα ή μικρά κομμάτια, τα επεξεργάζεται και τα ράβει σύμφωνα με το πατρόν και το σχέδιο.
Συγκεκριμένα ο “Γουνοποιός / Γουνοτεχνίτης”:
α) Βρέχει και ανοίγει, κατά μήκος και πλάτος τα δέρματα, υπολογίζοντας τα μεγέθη που θα χρησιμοποιήσει.
β) Επιλέγει τα δέρματα (ολόκληρα ή αποκόμματα) και τα ταξινομεί με βάση κοινά χαρακτηριστικά, όπως το γένος, το μέγεθος και το χρώμα.
γ) Τα καθαρίζει, τα καρφώνει σε ειδικές σανίδες και κόβει τα κομμάτια που θα αποτελέσουν τα τμήματα του ενδύματος.
δ) Ράβει (λωρίδες ή αποκόμματα) στις προδιαγραφές του μοντέλου-πατρόν.
ε) Τεντώνει (σταμάτωμα) ώστε να πάρει τη φόρμα του πατρόν ή τη σταθερή φόρμα των προδιαγραφών του πλέτερ.
ζ) Συναρμολογεί τα επιμέρους τμήματα του ενδύματος (κυρίως σώμα ενδύματος, μανίκια, γιακάς) και τοποθετεί την εξωτερική φόδρα.
η) Κάνει το τελικό έλεγχο και αποθηκεύει το τελικό προϊόν.
θ) Μεταποιεί, επιδιορθώνει ή ανακαινίζει γούνινα ενδύματα και άλλα είδη από γούνα.
Σκοπός:
Η κατασκευή ενδυμάτων και ειδών από γούνα βάσει συγκεκριμένων απαιτήσεων και σχεδίων. Η ικανοποίηση των πελατών για την ποιότητα και την εμφάνιση των γούνινων ενδυμάτων και ειδών. Η συνεχή προσαρμογή στις εξελίξεις της μόδας και ο σεβασμός των απαιτήσεων της οικολογίας.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Η παγκόσμια οικονομική κρίση, η τεχνολογική εξέλιξη, ο εκσυγχρονισμός και η μηχανοποίηση της παραγωγής και η δημιουργία μεγάλων μονάδων επεξεργασίας γουναρικών έχουν συρρικνώσει την απασχόληση και αυξήσει την ανεργία που ανέρχεται στο 50% του εργατικού δυναμικού κατασκευής γουναρικών.Στη Καστοριά τις εποχές της άνθησης της γουνοποιίας (δεκαετία του 70) οι βιοτεχνίες που λειτουργούσαν έφταναν τις 4.000. Σήμερα, λειτουργούν λιγότερες από 600 και στη Σιάτιστα, ο αριθμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιείται στην κατεργασία γούνας και δερμάτων δεν ξεπερνάει τις 400. Στις δυο αυτές περιοχές έχουν κλείσει αρκετές επιχειρήσεις και κυρίως μικρές οικοτεχνίες και εργαστήρια κατασκευής γουναρικών που απασχολούσαν από 1 έως 3 ατόμων. Η συνολική ανεργία στη Καστοριά υπολογίζεται στο 25% και στη Σιάτιστα φτάνει το 50%.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Γουνοποιού - Γουνοτεχνίτη

Δημιουργός Τρισδιάστατης (3D) Κινούμενης Εικόνας με Ψηφιακά Μέσα

Τι αφορά
ο «Δημιουργός Τρισδιάστατης (3D) Κινούμενης Εικόνας με Ψηφιακά Μέσα» σχεδιάζει τρισδιάστατες εικόνες μέσω της αξιοποίησης και εφαρμογής των νέων τεχνολογιών και προγραμμάτων που προσφέρει η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, για εμπορικούς, διαφημιστικούς και καλλιτεχνικούς λόγους. Το εύρος των τομέων της απασχόλησης είναι μεγάλο και περιλαμβάνει τομείς όπως κινηματογράφο, τηλεόραση, διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες πολυμέσων κ.ά.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης

Στοιχεία για την υφιστάμενη κατάσταση της απασχόλησης δεν είναι διαθέσιμα. Σύμφωνα με την ΕΕΤΤ ο αριθμός των ευρυζωνικών συνδέσεων στο τέλος του Ιουνίου έφτασαν τις 1.753.434 (διείσδυση 15,63% στον πληθυσμό), έναντι 1.629.322 (διείσδυση 14,5%) τον Μάρτιο του 2009, παρουσιάζοντας αύξηση 7,6% κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Σε απόλυτα μεγέθη, η αύξηση αυτή μεταφράζεται σε 124.112 νέες ευρυζωνικές συνδέσεις κατά τη διάρκεια του τριμήνου, έναντι 122.708 νέων συνδέσεων που σημειώθηκαν το προηγούμενο τρίμηνο. Κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου του 2009, η ευρυζωνική διείσδυση στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 2,19 μονάδες (από 13,44% σε 15,63%).
Θετικές προοπτικές μεταξύ άλλων επισημαίνονται και από την πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιακή ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών της Ε.Ε. Σύμφωνα με την έκθεση ο ψηφιακός τομέας της Ευρώπης σημείωσε μεγάλη πρόοδο από το 2005: το 56% των Ευρωπαίων χρησιμοποιούν σήμερα το Ίντερνετ, το 80% εξ αυτών μέσω σύνδεσης υψηλής ταχύτητας (σε σύγκριση με το ένα τρίτο το 2004), δίνοντας παγκοσμίως στην Ευρώπη την πρωτοκαθεδρία στο ευρυζωνικό Ίντερνετ. Η χρήση του Ίντερνετ θα ανέβει στα ύψη καθώς οι πολίτες της Ευρώπης θα εισέλθουν στον επαγγελματικό στίβο, διαμορφώνοντας και καθοδηγώντας τις τάσεις της αγοράς ολοένα και περισσότερο. Βάσει των ανωτέρω και δεδομένου του γεγονότος ότι οι χρήστες τόσο του internet όσο και των υπολοίπων μέσων (τηλεόραση, κινηματογράφος, video games κλπ) αυξάνονται συνεχώς, η απασχόληση στο επάγγελμα του «Δημιουργού Τρισδιάστατης (3D) Κινούμενης Εικόνας με Ψηφιακά Μέσα» εκτιμάται ότι θα αυξάνεται συνεχώς.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Δημιουργού Τρισδιάστατης (3D) Κινούμενης Εικόνας με Ψηφιακά Μέσα

Διακινητής Οίνων / Ποτών

Τι αφορά

Ο Διακινητής Οίνων Ποτών αναλαμβάνει την εμπορία και διακίνηση προϊόντων οίνου και ποτών από την επιχείρηση εμπορίας ή αποθήκευσης στα σημεία τελικής πώλησης.
Ειδικότερα αυτός που ασκεί το επάγγελμα:
αναλαμβάνει την παραγγελία και την αγορά των εμπορευμάτων από τους προμηθευτές
παραλαμβάνει και αποθηκεύει τα προϊόντα σε κατάλληλους χώρους τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας
είναι υπεύθυνος για τη διανομή και πώληση των προϊόντων, και
εισαγάγει και παρουσιάζει τα νέα προϊόντα στην αγορά.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης 

Ως προς το είδος των επιχειρήσεων και του πλαισίου άσκησης επαγγέλματος, συνήθως διακρίνονται δύο κατηγορίες:
Παροχή υπηρεσίας και άσκηση δικής τους εμπορικής δραστηριότητας. Σε αυτό το είδος επιχειρήσεων, τη διακίνηση των προϊόντων πραγματοποιούν οι ίδιες οι επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων οίνων και ποτών. Προμήθεια, παραλαβή και αποθήκευση των εμπορευμάτων και μεταπώληση αυτών. Προμηθευτές σε αυτή την περίπτωση θεωρούνται είτε οι ίδιες οι εταιρίες παραγωγής, απόσταξης και εμφιάλωσης οίνου και αλκοολούχων ποτών, είτε μεγάλοι χονδρέμποροι - αντιπρόσωποι ορισμένων ειδών. Οι τάσεις για την απασχόληση εμφανίζονται αυξητικές, καθώς η αύξηση της κατανάλωσης οίνων και ποτών δημιουργεί αυξημένες ανάγκες σε απασχολούμενο προσωπικό στο επάγγελμα του διακινητή.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Διακινητή Ποτών/Οίνων

Διακοσμητής

Τι αφορά

Ο/η Διακοσμητής/τρια (εσωτερικών χώρων – βιτρίνας) αναλαμβάνει την διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων κατά τρόπο λειτουργικό ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες αλλά και η αισθητική στο σύγχρονο περιβάλλον. Ασχολείται με τον σχεδιασμό και την επίβλεψη του έργου που αναλαμβάνει, λαμβάνοντας υπόψη του τις ιδιαιτερότητες του χώρου και τις ανάγκες και προτιμήσεις του πελάτη.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΣΥΕ σε επίπεδο τριψήφιας ανάλυσης των επαγγελμάτων (2007) (κωδ. 347), οι διακοσμητές (εσωτερικών χώρων – βιτρίνας) συμπεριλαμβάνονται με τα επαγγέλματα των εμπορικών σχεδιαστών, μοντελίστ κα. Τα στοιχεία αυτά, αναφέρονται σε μια συνολική απασχόληση 11.418 ατόμων. Οι περισσότεροι εξ΄ αυτών, (και κατά λογική συνέπεια οι περισσότεροι διακοσμητές) δηλ. 2455 άτομα εμφανίζονται να απασχολούνται στον κλάδο «διάφορες άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες».
Σημαντικός αριθμός απασχολουμένων εμφανίζεται στον κλάδο των εκτυπώσεων και συναφών δραστηριοτήτων (3.467 άτομα) και της διαφήμισης, (1889 άτομα), όπου εδώ όμως περιλαμβάνονται και άλλα επαγγέλματα και δεν είναι δυνατός ο ακριβής προσδιορισμός του αριθμού των απασχολουμένων ως διακοσμητών.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Διακοσμητή

{slider Διαμεταφορέας}

Τι αφορά

Ο εργαζόμενος «διαμεταφορέας» διεκπεραιώνει εργασίες, σχετικές με τον συντονισμό της εκτέλεσης μεταφορικού έργου με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, το οποίο συχνά απαιτεί τον συνδυασμό περισσοτέρων του ενός μεταφορικών μέσων. Στο αντικείμενο εργασίας του περιλαμβάνεται κατά βάση η συμμετοχή του στις λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας ώστε να επιτυγχάνεται η διαμόρφωση του μεταφορικού σενάριου, η υλοποίηση του μεταφορικού σεναρίου και να παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες στην διεύθυνση της επιχείρησης διαμεταφοράς στην οποία εργάζεται. Το περιεχόμενο της εργασίας του αφορά όλο το εύρος των λειτουργιών της επιχείρησης που άπτονται με την διαμεταφορά. Δέχεται το αίτημα, αναλύει την ζήτηση, προτείνει την λύση, ανοίγει την μερίδα, παρακολουθεί την εξέλιξη της μεταφοράς, εκδίδει τα παραστατικά , συντονίζει και συνεργάζεται με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών , παρέχει Γνώση χειρισμού συστημάτων διαμεταφοράς και τέλος παρακολουθεί τις τάσεις της αγοράς στον κλάδο της διαμεταφοράς.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης

Η ζήτηση του επαγγέλματος στην αγορά εργασίας είναι σταθερά δυναμική. Υπάρχει μεγάλη άγνοια ως προς το συγκεκριμένο επάγγελμα και οι ανάγκες εξειδίκευσης των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν επηρεάζουν το επάγγελμα αρνητικά, καθώς οι διαθέτοντες περισσότερα ακαδημαϊκά προσόντα (πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΑΕΙ, Κάτοχοι Μεταπτυχιακών τίτλων) μετακινούνται προς τις εξειδικευμένες αυτές κατευθύνσεις, «αφήνοντας χώρο» στα στελέχη διαμεταφοράς που δε διαθέτουν τα αντίστοιχα ακαδημαϊκά προσόντα. Η ζήτηση του επαγγέλματος στην αγορά εργασίας σήμερα εμφανίζεται με την μορφή διαφόρων τίτλων - θέσεων εργασίας (πχ logistics manager, αποθηκάριος, υπεύθυνος διανομών, customer service, κλπ).

Επαγγελματικό Περίγραμμα Διαμεταφορέα

Διανομέας προϊόντων με φορτηγά εταιρικού στόλου

Τι αφορά:

Ο διανομέας προϊόντων με φορτηγά εταιρικού στόλου προσφέρει τις υπηρεσίες του στον ευρύτερο χώρο των επιχειρήσεων που λειτουργούν στην αγορά του Βιομηχανίας, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή και άλλη, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, στο πλαίσιο του εκάστοτε σε ισχύ εσωτερικού κανονισμού των και μπορεί να εκτελεί απλές και επαναλαμβανόμενες ή και σύνθετες εργασίες σχετιζόμενες με το έργο της διανομής και των συναφών με τη διανομή εργασιών με σκοπό την ολοκλήρωση της πώλησης των παρεχομένων από τις επιχειρήσεις αυτές προϊόντων και υπηρεσιών.
Για το λόγο αυτό διαθέτει το αναγκαίο θεωρητικό και επαγγελματικό υπόβαθρο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων το οποίο:
• του επιτρέπει να συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης και ικανοποίησης των προσδοκιών των πελατών – με ολοκληρωμένες ποιοτικές λύσεις – μέσω των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών τους και
• του δίνει τη δυνατότητα της επαγγελματικής ανάπτυξης μέσα από τη συνεχή μάθηση, την παρακολούθηση, την αφομοίωση και την εφαρμογή των σύγχρονων επιστημονικών και επαγγελματικών εξελίξεων στον κλαδικό τομέα του επαγγέλματος του.
Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών μεταφέρει διάφορα εμπορεύματα από τον τόπο φόρτωσης στον τόπο εκφόρτωσης και φροντίζει για την παράδοση των εμπορευμάτων μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια. Η σωστή φόρτωση και η διευθέτηση των εμπορευμάτων πάνω στο φορτηγό, αποτελεί καθήκον του οδηγού για την αποφυγή ατυχημάτων, τόσο για τον ίδιο όσο και για τους υπόλοιπους οδηγούς. Παράλληλα δε, φροντίζει για τη συντήρηση του φορτηγού και την καλή λειτουργία της μηχανής.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:

Σύμφωνα με μελέτη της Hellastat για τον κλάδο της διακίνησης και Logistics, ο κλάδος το 2006 σημείωσε αύξηση του Κύκλου Εργασιών κατά 8,8%. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα ο κλάδος των μεταφορών και logistics αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επιχειρηματικότητα με αξιοσημείωτη αναπτυξιακή δυναμική. Επιπλέον τα τελευταία χρόνια ο κλάδος έχει αποκτήσει έντονα στοιχεία τεχνολογικής διείσδυσης (πχ εφαρμογή RFID, αυτοφερόμενες αποθήκες κλπ), η αξιοποίηση των οποίων υπόσχεται περιορισμό του λειτουργικού κόστους και καλύτερη εκμετάλλευση των υπαρχόντων αποθηκευτικών χώρων. Το συγκεκριμένο επάγγελμα δεν αποτελεί συγκεκριμένη κατηγορία. Υπάγεται όμως (έστω και μερικώς) στην κατηγορία των οδηγών αυτοκινούμενων οχημάτων στις χερσαίες μεταφορές. Με βάση τα στοιχεία της τελευταίας τριετίας υπάρχει μία μικτή εικόνα στο επίπεδο απασχόλησης αυτών των κατηγοριών. Ενώ παρατηρείται μία μείωση απασχόλησης στις «άλλες χερσαίες μεταφορές» της τάξης του 7%, υπάρχει μία αύξηση στον τομέα «διακίνηση και αποθήκευση φορτίων» κατά 22% και στον τομέα «άλλες βοηθητικές μεταφορικές δραστηριότητες» 20%.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Διανομέα προϊόντων με φορτηγά εταιρικού στόλου

{slider Διασώστης σε ασθενοφόρο}

Τι αφορά:

Ο κύριος ρόλος του διασώστη σε ασθενοφόρο είναι η άμεση παροχή προνοσοκομειακής ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, καθώς και η ταχεία και ασφαλής μεταφορά τους στην πλησιέστερη υγειονομική μονάδα.
Ο διασώστης σε ασθενοφόρο εκπαιδεύεται ώστε:
• Να διακομίζει τους ασθενείς με ασφάλεια στην αρμόδια νοσηλευτική υπηρεσία
• Να παρέχει στον ασθενή άμεσα, τόσο στον τόπο του συμβάντος όσο και κατά τη μεταφορά του την απαραίτητη νοσηλευτική και ιατρική φροντίδα
• Να βοηθάει τον ιατρό επείγουσας ιατρικής του ασθενοφόρου στο έργο του
• Να οδηγεί με ασφάλεια το ασθενοφόρο
• Να συντηρεί και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τις συσκευές του ασθενοφόρου
• Να συνεργάζεται με άλλους φορείς σε περιπτώσεις ατυχημάτων ή κρίσεων (πχ. αστυνομία, πυροσβεστική)
• Να περισυλλέγει και μεταφέρει θύματα τροχαίων ή άλλων καταστροφών

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:

Σύμφωνα με επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων της ΕΣΥΕ του ΣΤΕΠ-92, για τον κωδικό 516 (απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικής φροντίδας και ασκούντες συναφή επαγγέλματα) σε τριψήφιο επίπεδο ανάλυσης, οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν από 34166 το 1998 σε 48493 το 2008, με μέση ετήσια αύξηση κατά 4% για το διάστημα 1998-2008 και 16% για το διάστημα 2006-2008. Με βάση την επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων της ΕΣΥΕ του συστήματος ΣΤΑΚΟΔ, για τον κωδικό 851 (δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία) σε επίπεδο τριψήφιας ανάλυσης, οι εργαζόμενοι αυξήθηκαν από 188192 σε 209203 – μέση ετήσια αύξηση 5%. Για τα επαγγέλματα που συμπεριλαμβάνονται ταυτόχρονα και στους δύο κωδικούς (όπως και το συγκεκριμένο επάγγελμα), δηλαδή και στον 516 κατά ΣΤΕΠ-92 και στον 851 κατά ΣΤΑΚΟΔ, οι εργαζόμενοι αυξήθηκαν συνολικά από 18229 το 2006 σε 24791 το 2008, με μέση ετήσια αύξηση 17%.
Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν σαφή στατιστικά στοιχεία όσον αφορά στην απασχόληση των διασωστών σε ασθενοφόρο. Στο δημόσιο, ως διασώστες σε ασθενοφόρο εργάζονται απόφοιτοι του ΙΕΚ ΕΚΑΒ και πρώην οδηγοί, συνοδηγοί ασθενοφόρου και τραυματιοφορείς που αναβαθμίστηκαν σε διασώστες μετά από σεμινάρια ή 3μηνη ή 6μηνη εκπαίδευση. Στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς να είναι απόλυτο, εργάζονται κυρίως απόφοιτοι του ΙΕΚ ΕΚΑΒ. Αντίθετα στις ΗΠΑ, ο αριθμός των εργαζομένων ως Paramedics ή EMT’s εκτιμάται στις 201000. Από αυτούς το 40% εργάζεται σε ιδιωτικές εταιρίες μεταφοράς ασθενών, το 30% εργάζεται σε κρατικές και δημόσιες υπηρεσίες παροχής επείγουσας ιατρικής βοήθειας, ενώ ένα 20% έχει πλήρη απασχόληση σε νοσοκομεία. Τέλος το υπόλοιπο 10% εργάζεται σε διάφορες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Επίσης υπάρχουν πολλοί εθελοντές διασώστες.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Διασώστη σε ασθενοφόρο

Διαχειριστής Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Τι αφορά

Ο Διαχειριστής/στρια Πολιτιστικών Εκδηλώσεων είναι υπεύθυνος/η για τη διαχείριση μιας πολιτιστικής εκδήλωσης, σύμφωνα με τις αρχικές αποφάσεις της Διοίκησης του Φορέα που εργάζεται, τις οδηγίες του προϊσταμένου του και τις απαιτήσεις του είδους της εκδήλωσης. Ασχολείται με το σχεδιασμό του περιεχομένου της εκδήλωσης, επιμελείται το οικονομικό μέρος της εκδήλωσης και αξιολογεί τα αποτελέσματα της. Στις αρμοδιότητες του περιλαμβάνονται η καταγραφή των χώρων και των πολιτιστικών θεσμών της περιοχής, η διαμόρφωση του περιεχομένου, η υποβολή της πρότασης για τις τιμές των εισιτηρίων, η αναζήτηση χορηγών, η σύνταξη προϋπολογισμού και η αξιολόγηση των επιμέρους συνιστωσών της εκδήλωσης. Βασική του επιδίωξη είναι ο επαρκής σχεδιασμός της εκδήλωσης, η διαμόρφωση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, η τήρηση του οικονομικού προϋπολογισμού και η αποτύπωση ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων για την τελική αξιολόγηση της.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης

Το σύνολο των φορέων που απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο στον τομέα της διαχείρισης των πολιτιστικών εκδηλώσεων ξεπερνά τους 12.500 οργανισμούς. Να σημειωθεί ότι τουλάχιστον το 70% των προαναφερόμενων φορέων είναι αμιγώς πολιτιστικοί και συνεπώς λειτουργούν συγκροτημένα τμήματα πολιτιστικής πολιτικής και διαχείρισης. Κατά συνέπεια, ο αριθμός των απασχολουμένων διοικητικά στον πολιτισμό υπερβαίνει, κατ’ εκτίμηση, τους 50.000. Συμπερασματικά οι τάσεις που διαμορφώνονται από το διεθνές και εγχώριο περιβάλλον, καθώς και οι υπαρκτές ανάγκες και απαιτήσεις του κλάδου απαιτούν την ύπαρξη κατάλληλου προσωπικού στους σύγχρονους τομείς του σχεδιασμού, επιμέλειας και διαχείρισης πολιτιστικών εκδηλώσεων και θεσμών τοπικής και υπερτοπικής κλίμακας

Επαγγελματικό Περίγραμμα Διαχειριστή Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Διαχειριστής Φθοριούχων Αερίων

Τι αφορά:

Τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου χρησιμοποιούνται σε διάφορους τύπους προϊόντων και εφαρμογών, στα οποία περιλαμβάνονται: εξοπλισμός ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, συστήματα πυροπροστασίας, αφροί, αερολύματα, διαλύτες και συσκευές χειρισμού και προστασίας υψηλής τάσης. Ο κανονισμός για τα φθοριούχα αέρια [(ΕΚ) αριθ. 842/2006] ορίζει τον χειριστή ως: το φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την τεχνική λειτουργία του εξοπλισμού και των συστημάτων που χρησιμοποιούν ή περιλαμβάνουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου.
Η ευθύνη για την τεχνική λειτουργία ενός εξοπλισμού ή συστήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
Ελεύθερη πρόσβαση στο σύστημα, η οποία συνεπάγεται τη δυνατότητα επίβλεψης των μερών του συστήματος και της λειτουργίας τους, καθώς και τη δυνατότητα παραχώρησης πρόσβασης σε τρίτους.
Έλεγχο στην καθημερινή λειτουργία και χρήση του εξοπλισμού. Δυνατότητα να αποφασίζονται τεχνικές τροποποιήσεις (π.χ. αντικατάσταση ενός εξαρτήματος), η τροποποίηση των ποσοτήτων φθοριούχων αερίων στον εξοπλισμό ή στο σύστημα και η διενέργεια ελέγχων ή επισκευών. Μέριμνα για την ορθή ανάκτηση, δηλαδή τη συλλογή και αποθήκευση φθοριούχων αερίων ή ενώσεων από τον εξοπλισμό που τους περιέχει προκειμένου να εξασφαλίζεται η ανακύκλωση, η ποιοτική αποκατάσταση ή η καταστροφή τους.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:

Οι βασικοί τομείς της οικονομίας που επηρεάζουν άμεσα την απασχόληση των εργαζόμενων στη διαχείριση αερίου φθορίου και φθοριούχων ενώσεων είναι αυτοί της ενέργειας, της βιομηχανίας χημικών, της βιομηχανίας διύλισης και προϊόντων πετρελαίου (ως καταλύτης), της μεταποίησης μετάλλων (και κυρίως της επεξεργασίας αλουμινίου), καθώς και συγκεκριμένες εφαρμογές στον τομέα της ψύξης. Σημειώνεται ότι ο τομέας της Ενέργειας αυξάνει σταθερά καθώς αυξάνεται η ανάγκη της αγοράς για ενέργεια – ακόμα και με τις «πράσινες» μορφές ενέργειας – ενώ ο τομέας των χημικών προϊόντων και διαλυτών παρουσιάζει ελαφρά πτώση. Σε κοινοτικό επίπεδο απασχολούνται στον κλάδο μεταποίησης μετάλλων περίπου 2.100.000 εργαζόμενοι. Η Γερμανία παράγει το 41% της συνολικής προστιθέμενης αξίας της Κοινότητας. Ύστερα από μια άνοδο της παραγωγής το 1988-1990, ο κλάδος εμφανίζει καθοδική τάση και το εξωτερικό του εμπόριο, παρόλο που είναι πλεονασματικό τα τελευταία χρόνια, μειώνεται, όπως και ο λόγος εξαγωγών / εισαγωγών. Υπολογίζεται πως την περίοδο 1990 - 1992, χάθηκαν τουλάχιστον 1.000 θέσεις εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός μεταλλικών προϊόντων στον κόσμο. Τα 4 μεγαλύτερα κράτη-μέλη συγκεντρώνουν το 83% της συνολικής προστιθέμενης αξίας. Οι κυριότεροι ανταγωνιστές είναι οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και οι χώρες της Ανατολικής Ασίας (Ν. Κορέα, Σιγκαπούρη, Χονγκ-Κονγκ), κυρίως λόγω της χαμηλής τους τιμολογιακής πολιτικής. Το εμπορικό ισοζύγιο του κλάδου παραγωγής μετάλλων στην Ελλάδα είναι ελλειμματικό και το έλλειμμα αυξανόμενο. Στο διάστημα 1986-1995, οι εξαγωγές αυξάνονται 6,3% ετησίως, ενώ οι εισαγωγές 12,5%. Μελετώντας τα στατιστικά στοιχεία στο σύνολο των κωδικών ΣΤΕΠ και ΣΤΑΚΟΔ (Χειριστές εγκαταστάσεων χημικής επεξεργασίας, Παραγωγή βασικών χημικών προϊόντων, Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων, Χειριστές εγκαταστάσεων χημικής επεξεργασίας στη παραγωγή βασικών χημικών προϊόντων, Χειριστές εγκαταστάσεων χημικής επεξεργασίας στη παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων) βλέπει κανείς μια σταθερή εικόνα (αύξηση αριθμού εργαζομένων 1,5%) στη δεκαετία 1998 – 2008.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Διαχειριστή Φθοριούχων Αερίων

Διερμηνέας ελληνικής νοηματικής γλώσσας

Τι αφορά

Αντικείμενο της εργασίας του διερμηνέα της ελληνικής νοηματικής γλώσσας είναι να διασφαλίσει ότι η επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων που δεν έχουν κοινή γλώσσα είναι επιτυχής. Πιο συγκεκριμένα, ο διερμηνέας της Ε.Ν.Γ. είναι ένας ουσιαστικός σύνδεσμος μεταξύ των δύο πλευρών που επικοινωνούν, καθώς βοηθά και τις δύο πλευρές να εκφραστούν πλήρως στη μητρική τους γλώσσα.
Η εργασία ενός διερμηνέα Νοηματικής γλώσσας είναι δυνατόν να συνοψιστεί ως εξής:
Ο διερμηνέας προσπαθεί να ρυθμίσει μια επικοινωνιακή σχέση, ώστε τόσο ο κωφός όσο και ο ακούων να έχουν την ίδια πρόσβαση στην πληροφόρηση και να μπορούν να αξιοποιήσουν τις ίδιες πηγές. Η εργασία ενός διερμηνέα δε συνίσταται ωστόσο μόνο στην απλή μετατροπή των λέξεων της ομιλούμενης γλώσσας σε νοήματα ή το αντίστροφο, αλλά και στο να «εγκλιματίσει» επιπλέον τον κωφό σε ό,τι συμβαίνει γύρω του κατά τη διάρκεια μιας επικοινωνιακής περίστασης, ώστε να συμμετέχει σε αυτήν πλήρως και ισότιμα με τον ακούοντα. Μέσω της διερμηνείας, οι άνθρωποι είναι πλήρως σε θέση να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους και να διασφαλίσουν τα δικαιώματά τους σε μία πολυπολιτισμική κοινωνία. Ένας επαγγελματίας διερμηνέας μπορεί επίσης να βοηθήσει τις αρχές να πάρουν δίκαιες αποφάσεις ακόμα και αν δεν καταλαβαίνουν τη γλώσσα του πελάτη ή δεν γνωρίζουν αρκετά για τις πολιτισμικές του καταβολές. Η διερμηνεία καθιστά δυνατές τις δίκαιες, και ζωτικής σημασίας για το ίδιο το άτομο, πρακτικές και νομικές αποφάσεις.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης

Κατά το έτος 2009 είκοσι τρία (23) μέλη δουλεύουν αποκλειστικά ως επαγγελματίες διερμηνείς νοηματικής ελληνικής γλώσσας. Δεν καλύπτουν όμως τις υπάρχουσες ανάγκες της κοινότητας. Στην επαρχία καλύπτουν μόνο εξαιρετικής σπουδαιότητας δικαστικές ή ιατρικές υποθέσεις. Τα υπόλοιπα μέλη έχουν άλλο είδος εργασίας, εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους, και εργάζονται με μερική απασχόληση ως διερμηνείς. Από τα 61 συνολικά μέλη, 41 βρίσκονται στην Αθήνα, 14 στην Θεσσαλονίκη, 1 στο Βόλο, 1 στην Καλαμάτα, 1 στην Ξάνθη, 1 στη Σύρο και 2 στην Κύπρο.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Διερμηνέα ελληνικής νοηματικής γλώσσας 

Διευθυντής παραγωγής

Τι αφορά

Κύρια δραστηριότητα του Διευθυντή Παραγωγής, συχνά ονομαζόμενος και ως «Οργανωτικός Συντονιστής Παραγωγής» ή production manager, είναι το στήσιμο μιας τηλεοπτικής ή κινηματογραφικής παραγωγής, δηλαδή η πρακτική οργάνωση, τα επιμέρους γυρίσματα και η γενική επίβλεψη μιας τηλεοπτικής ή κινηματογραφικής παραγωγής και η κατάρτιση του προϋπολογισμού της. Στο πλαίσιο των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν προκειμένου να ολοκληρωθεί μια τηλεοπτική ή κινηματογραφική παραγωγή, είναι υπεύθυνος για την οικονομική παρακολούθηση αυτής, για το χρονοπρογραμματισμό της και για τη διαχείριση της παραγωγής, διεκπεραιώνοντας μια σειρά διοικητικών ενεργειών που απαιτούνται για την ομαλή εκτέλεση και ολοκλήρωσή της.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης

Σε ό,τι αφορά στα ποσοτικά στοιχεία του κλάδου δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα τουλάχιστον από έρευνα του εργατικού δυναμικού. Παρ’ όλα αυτά, με βάση το γεγονός ότι παρουσιάζεται βελτίωση του κύκλου εργασιών και του αριθμού των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο σχετικό κλάδο, μπορεί να θεωρηθεί ότι θα υπάρχει και αντίστοιχη αύξηση της απασχόλησης των εργαζομένων στο κλάδο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις που υπάρχουν από το σωματείο των εργαζομένων ΕΤΙΤΑ, σημειώνεται ότι στο κλάδο εργάζονται περίπου 1.500 Οργανωτικοί Συντελεστές Παραγωγής (εκ των οποίων οι 70 ανήκουν στο σωματείο τους).

Επαγγελματικό Περίγραμμα Διευθυντή παραγωγής 

Διοικητικός Υπεύθυνος Έρευνας Αγοράς και Δημοσκοπήσεων

Τι αφορά

Το βασικό αντικείμενο του «οριζόντιου» επαγγέλματος του Διοικητικού Υπευθύνου Έρευνας Αγοράς και Δημοσκοπήσεων είναι το σύνολο της διοικητικής οργάνωσης όσον αφορά στην προετοιμασία και στην υλοποίηση των ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων στους οργανισμούς/επιχειρήσεις οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους κλάδους έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων, διαφήμισης και παροχής επιχειρηματικών συμβουλών.

Ο Διοικητικός Υπεύθυνος Έρευνας Αγοράς και Δημοσκοπήσεων:

• συντονίζει τους εκάστοτε συνεντευκτές/ερευνητές οι οποίοι απασχολούνται στην έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεων, 
• ενημερώνει και καθοδηγεί τους συνεντευκτές για τους τρόπους διεξαγωγής της εργασίας τους, 
• παρακολουθεί την ποιότητα του έργου τους και την τήρηση των σχετικών προδιαγραφών και χρονοδιαγραμμάτων, και 
• συμμετέχει, υπό τις οδηγίες των εκάστοτε ανωτέρων του, στο τεχνικό μέρος της συγκρότησης των ειδικών ερωτηματολογίων, της επεξεργασίας των αποτελεσμάτων και της τελικής παρουσίασής τους.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης

Αυξητική ήταν η τάση της απασχόλησης στο επάγγελμα του Διοικητικού Υπεύθυνου Έρευνας Αγοράς και Δημοσκοπήσεων τα τελευταία χρόνια, τόσο λόγω της μεγέθυνσης του κλάδου με την ίδρυση περισσότερων επιχειρήσεων και την αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων σε αυτές, όσο και εξαιτίας της υψηλότερης διαφοροποίησης των ασκούμενων καθηκόντων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εκπροσώπων εργαζομένων και εργοδοτών, στο επάγγελμα απασχολούνται σήμερα περίπου 1.000-1.500 εργαζόμενοι.
Η δυναμική του επαγγέλματος αναμένεται να διατηρηθεί κατά τα επόμενα χρόνια. Είναι πιθανόν η δραστηριοποίηση μεγάλων επιχειρήσεων να οδηγήσει σταδιακά σε μεγαλύτερη συγκέντρωση στον κλάδο και επομένως σε περιορισμό του μέχρι τώρα κατά τεκμήριο υψηλού ρυθμού αύξησης της απασχόλησης των Διοικητικών Υπεύθυνων Έρευνας Αγοράς και Δημοσκοπήσεων. Παρόλα αυτά, η δυναμική του επαγγέλματος καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την κατοχύρωση της σημασίας που η έρευνα αγοράς έχει για τις επιχειρήσεις πολλών διαφορετικών υπο-αγορών. Η στροφή προς τις υπηρεσίες και προς την ευέλικτη οργάνωση της παραγωγής η οποία προϋποθέτει γνώση των εκάστοτε συνθηκών της αγοράς θα εξακολουθήσουν να δημιουργούν ζήτηση ερευνητικού έργου, ώστε να είναι σε θέση να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα και τα υπηρεσίες τους και να εκμεταλλευτούν ανακύπτουσες ευκαιρίες.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Διοικητικού Υπεύθυνου Έρευνας Αγοράς και Δημοσκοπήσεων

{slider Διοικητικός Υπεύθυνος Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΠΜΕ)}

Τι αφορά

Καθήκον ενός Διοικητικού Υπευθύνου ΠΜΕ είναι η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης στην οποία εργάζεται. Ο ρόλος του είναι να φέρει σε πέρας καθήκοντα σχετικά με την υλοποίηση των καθημερινών εργασιών της επιχείρησης στην οποία εργάζεται.
Τα καθήκοντά του περιλαμβάνουν την υποστήριξη, αλλά και την υλοποίηση όλων των λειτουργιών που λαμβάνουν μέρος σε μία Μικρή και Πολύ Μικρή Επιχείρηση ανάλογα με το είδος της επιχείρησης. Είναι υπεύθυνος για τη σωστή παραγγελιοδοσία αλλά και παραγγελιοληψία προϊόντων (ως προϊστάμενος της μικρής επιχείρησης), για την απρόσκοπτή και σύμφωνα με το νόμο παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, στέγασης, ασφαλείας τροφίμων, ποτών αλλά και εγκαταστάσεων (ως προϊστάμενος μικρών εστιατορίων και ξενοδοχείων), για την παροχή των προβλεπόμενων συνθηκών εργασίας και ασφαλείας (ως προϊστάμενος μικρών κατασκευαστικών και μικρών εξορυκτικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων), για το κλείσιμο συμφωνιών με εταιρείες και ιδιώτες πελάτες (ως προϊστάμενος μικρών επιχειρήσεων μεταφορών, αποθήκευσης και επικοινωνιών αλλά και μικρών επιχειρήσεων, παροχής προσωπικών υπηρεσιών, καθαριότητας και συναφών υπηρεσιών) και γενικότερα την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, αλλά και για την γενικότερη διοίκηση της επιχείρησης που έχουν υπό την ευθύνη τους ακολουθώντας συχνά σε άτυπη μορφή σύγχρονες πρακτικές του management.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης

Η ζήτηση που καταγράφεται στην αγορά εργασίας στον τομέα των Υπαλλήλων Διοικητικών Υπηρεσιών είναι μάλλον σταθερή. Με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και τη δημιουργία ολοένα και πιο σύνθετων θέσεων εργασίας η ανάγκη για εξειδικευμένο και πιο άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό παρουσιάζεται μεγαλύτερη συγκριτικά με το παρελθόν.
Το επάγγελμα του διοικητικού υπευθύνου έχει ασαφή όρια και οι ειδικεύσεις/κατευθύνσεις του, ουσιαστικά περιλαμβάνουν τις εργασίες που ένας υπάλληλος μπορεί να κάνει στο χώρο εργασίας του. Ο ρόλος του διοικητικού υπεύθυνου έχει εποπτικό χαρακτήρα και η ένταση του εξαρτάται από το φόρτο της διαχειριστικής εργασίας που έχει η επιχείρηση στην οποία εργάζεται.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Διοικητικός Υπεύθυνος Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΠΜΕ)

Διοικητικός Υπεύθυνος Υπηρεσιών Κατάρτισης

Τι αφορά

Το βασικό αντικείμενο του επαγγέλματος του Διοικητικού Υπευθύνου Υπηρεσιών Κατάρτισης είναι η συνολική υποστήριξη της λειτουργίας της εκπαιδευτικής μονάδας. Ο Διοικητικός Υπεύθυνος Υπηρεσιών Κατάρτισης:
• ενημερώνει τους ενδιαφερομένους (και συχνά ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων ή ΑμεΑ) σχετικά με τα προγράμματα κατάρτισης,
• σχεδιάζει, οργανώνει, υλοποιεί και αναλαμβάνει τη διαχείριση όλων των ενεργειών κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης, και
• υποστηρίζει τις ενέργειες προώθησης στην απασχόληση.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης

Στην Ελλάδα, η εξέλιξη του επαγγέλματος είναι συνυφασμένη με την πορεία της επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης. Ιδιαίτερη ανάπτυξη γνώρισε το επάγγελμα στην Ελλάδα μέσω των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων κατάρτισης του Β’ και Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης της ΕΕ (και ειδικότερα των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου) ενώ αναμένεται να αναπτυχθεί περισσότερο εξαιτίας του διαρκώς αναβαθμιζόμενου ρόλου της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Διοικητικού Υπεύθυνου Υπηρεσιών Κατάρτισης

Διοργανωτής Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

 Τι αφορά

Ο Διοργανωτής/τρια Πολιτιστικών Εκδηλώσεων είναι υπεύθυνος/η για τη οργάνωση μιας πολιτιστικής εκδήλωσης, σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας που θέτει το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, της επιχείρησης ή του φορέα υλοποίησης, τις εντολές της προϊσταμένης αρχής και τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν για επιτύχει τους στόχους της η διοργάνωση.
Ο/η Πολιτιστικός Διοργανωτής/τρια αποτελεί τον απαραίτητο κρίκο μεταξύ προετοιμασίας, οργάνωσης, επίβλεψης και μέριμνας των συνιστωσών μιας πολιτιστικής εκδήλωσης. Ειδικότερα ασχολείται με τις επιμέρους τεχνικές εφαρμογής της οργάνωσης της πολιτιστικής εκδήλωσης, όπως είναι η διεκπεραίωση της προετοιμασίας της, η επίβλεψη της διαμόρφωσης του χώρου για τη διεξαγωγή της και η διοικητική υποστήριξη για την υλοποίησή της. Παράλληλα, επιμελείται το έντυπο υλικό της πολιτιστικής εκδήλωσης, συγκεντρώνει το υλικό για το φάκελο δημοσιότητας, πληροφορεί και ενημερώνει τα Μέσα Ενημέρωσης. Βασική του επίσης επιδίωξη είναι να επιβλέψει την τήρηση του προγράμματος της εκδήλωσης, να διεκπεραιώσει τις οικονομικές λειτουργίες της και να φροντίσει για την υποδοχή και εξυπηρέτηση του κοινού.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Σε ότι αφορά στα ποσοτικά στοιχεία του επαγγέλματος δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία όπου να αποτυπώνεται με ακρίβεια ο αριθμός των απασχολούμενων και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το επάγγελμα είναι οριζόντιο και ασκείται σε αρκετούς κλάδους της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, όπως Υπουργεία, ΟΤΑ, Εταιρείες και Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα που διοργανώνουν φεστιβάλ, καλλιτεχνικά δρώμενα κ.ά.
Στην Ελλάδα, σε όλους του οργανισμούς και τις επιχειρήσεις του δημόσιου, ιδιωτικού και εθελοντικού τομέα εργάζονται πολιτιστικοί διοργανωτές/τριες ακόμα κι αν δεν είναι αναγνωρισμένη η ειδικότητα τους.
Το σύνολο των φορέων που απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο στον τομέα της διοργάνωσης των πολιτιστικών εκδηλώσεων ξεπερνά τους 12.500 οργανισμούς. Να σημειωθεί ότι τουλάχιστον το 70% των φορέων είναι αμιγώς πολιτιστικοί και λειτουργούν συγκροτημένα τμήματα πολιτιστικής πολιτικής και διαχείρισης. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία εκτιμάται ότι στο επάγγελμα απασχολούνται περίπου 50.000 άτομα. . Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε επίπεδο της Ε.Ε ο αριθμός των απασχολουμένων στο χώρο του πολιτισμού ξεπερνούσε το 2006 τα 5.000.000 άτομα (Σύνοδος Υπουργών Πολιτισμού Μάιος 2007, Βιέννη).

Επαγγελματικό Περίγραμμα Διοργανωτή Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Διοργανωτής Τουριστικών Πακέτων

Τι αφορά

Ως Διοργανωτής Τουριστικών Πακέτων ορίζεται ο επαγγελματίας ο οποίος σχεδιάζει, οργανώνει, προωθεί και αξιολογεί μετά την πώληση τουριστικά πακέτα περιλαμβανομένων των επαγγελματικών ταξιδιών.Τα καθήκοντά του περιλαμβάνουν συνήθως:
Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη διαθεσιμότητα, το κόστος και τις ανέσεις των διαφόρων μέσων μεταφοράς και καταλυμάτων.
Πραγματοποίηση και επιβεβαίωση κρατήσεων για τη μεταφορά και τη διαμονή.
Διοργάνωση ολοκληρωμένων ομαδικών ταξιδιών για επαγγελματικούς ή τουριστικούς σκοπούς και υποστήριξη της πώλησής τους σε ομάδες ατόμων ή μεμονωμένα άτομα.
Άσκηση συναφών δραστηριοτήτων.
Επίβλεψη και συντονισμός των ατόμων που ασχολούνται με αυτές τις εργασίες.
Ο διοργανωτής τουριστικών πακέτων είναι ένας έμπειρος επαγγελματίας που δημιουργεί για τους καταναλωτές - τουρίστες ένα ευρύ φάσμα ειδικών υπηρεσιών με τη μορφή πακέτου. Πιο συγκεκριμένα, δημιουργεί τουριστικά πακέτα λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των καταναλωτών – τουριστών, τη ζήτηση της αγοράς και τις επιμέρους οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της εποχής.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης

Στην Ελλάδα ο κλάδος των τουριστικών γραφείων αποτελείται από επιχειρήσεις που στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι μικρομεσαίες (ΜΜΕ) ή πολύ μικρές (ΠΜΕ). Η πλειοψηφία των ελληνικών τουριστικών γραφείων απασχολεί από 6 έως 15 εργαζόμενους. Αντίθετα, εξαιρετικά μικρό είναι το ποσοστό των επιχειρήσεων του κλάδου που απασχολούν πάνω από 30 εργαζόμενους.
Οι πιο πολυπληθείς και δυναμικά εξελισσόμενες κατευθύνσεις στο επάγγελμα είναι - εκτός των επαγγελματικών πακέτων - τα πακέτα γενικού τουρισμού, η αλλιώς τα πακέτα αναψυχής. Ταχύτατα αναπτυσσόμενος είναι και ο λεγόμενος εναλλακτικός τουρισμός.
Επίσης, κατά τα τελευταία χρόνια δυναμική εξέλιξη εμφανίζει και ο επαγγελματικός τουρισμός, ο οποίος είναι ο συνδυασμός του τουρισμού κινήτρων (incentive trips), του τουρισμού εκθέσεων και του συνεδριακού τουρισμού. Αρκετές εταιρείες προσφέρουν κίνητρα στα στελέχη για να ανεβάσουν την απόδοση και κατά συνέπεια την απόδοση της εταιρείας. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο διοργανωτής τουριστικού πακέτου καλείται να δημιουργήσει ένα πακέτο το οποίο θα είναι ελκυστικό, οικονομικό για την εταιρεία, και απολαυστικό για τα στελέχη της εταιρείας.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Διοργανωτή Τουριστικών Πακέτων

Εγκαταστάτης - Συντηρητής Καυστήρα

 Τι αφορά

Οι βασικές δραστηριότητες του «Εγκαταστάτη – Συντηρητή καυστήρα» είναι οι εξής:
Εγκατάσταση (τοποθέτηση και σύνδεση) καυστήρων στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων. Σύνδεση αυτοματισμών ασφαλείας και διαχείρισης του συστήματος λέβητα και καυστήρα.
Εκκίνηση λειτουργίας (άναμμα) συγκροτημάτων για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε οικιακή ή επαγγελματική βάση και για παραγωγή ατμού ή θέρμανση ελαίου ή αέρα σε βιομηχανική βάση.
Θερμοτεχνικός έλεγχος εγκαταστάσεων και ρύθμιση καύσης με σκοπό τη μεγιστοποίηση της απόδοσης.
Συντήρηση των οικιακών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Έκδοση φύλλου ελέγχου, μηνιαίου για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και ετήσιου για τις οικιακές σύμφωνα με τα πρότυπα του ΠΕΡΠΑ. Επίσης, έκδοση του πιστοποιητικού εγκατάστασης (διπλότυπου) για τις καινούργιες εγκαταστάσεις με ταυτόχρονη αποστολή αυτού στον αρμόδιο φορέα και ενημέρωση του ημερολόγιου λεβητοστασίου για όλες τις εγκαταστάσεις.
Σκοπός του επαγγέλματος:
Η σημασία της συνεργασίας ιδιοκτητών / διαχειριστών οικιακών και βιομηχανιών εγκαταστάσεων θέρμανσης με αδειούχους εγκαταστάτες & συντηρητές καυστήρων δεν πρέπει να υποεκτιμηθεί, εφόσον μόνο αυτή μπορεί να εξασφαλίσει την:

* Εξοικονόμηση ενέργειας και τη μακροζωία της εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης

* Ασφάλεια εγκατάστασης, τόσο στα υγρά όσο - και πολύ περισσότερο - στα αέρια καύσιμα (φυσικό αέριο - υγραέριο).

* Προστασία του περιβάλλοντος, εφόσον μια σωστά ρυθμισμένη εγκατάσταση παράγει λιγότερους ρύπους: στερεά σωματίδια, άκαυστοι υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του άνθρακα, μονοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του αζώτου στην περίπτωση εγκαταστάσεων υγρών καυσίμων ή μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα και οξείδια του αζώτου στις εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης

Στην παρούσα χρονική περίοδο, οι εγκαταστάτες και συντηρητές καυστήρων δεν αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα απασχόλησης, και πάντως δεν πλήττονται τόσο πολύ όσο άλλα επαγγέλματα του κλάδου της οικοδομής, ο οποίος πλήττεται σημαντικά από την παρούσα οικονομική ύφεση στην Ελλάδα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, ότι ποσοτικά, η κύρια απασχόληση του επαγγέλματος προέρχεται από τη συντήρηση των καυστήρων και λιγότερο από την εγκατάσταση νέων.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Εγκαταστάτη - Συντηρητή Καυστήρα

Εγκαταστάτης – Συντηρητής Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων κατοικιών και μικρών Γραφείων

Τι αφορά

Έργο του Εγκαταστάτη – Συντηρητή τηλεπικοινωνιακών συστημάτων κατοικιών και μικρών γραφείων είναι η σωστή εγκατάσταση, οι κατάλληλες ρυθμίσεις και η εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας λειτουργίας των συστημάτων αυτών και πιο συγκεκριμένα:
Η ανάλυση των αναγκών του πελάτη.
Η παροχή συμβουλών προς τον πελάτη για τους καλύτερους τρόπους κάλυψης των αναγκών του.
Η κατάρτιση κατασκευαστικού σχεδίου και σχεδίου διαδικασίας υλοποίησης.
Η κατάρτιση προϋπολογισμού και τεχνικής προσφοράς.
Η σωστή εγκατάσταση των συστημάτων.
Η ταχεία συνεπής και αποτελεσματική υποστήριξη του πελάτη σε περίπτωση προβλήματος (με απομακρυσμένη πρόσβαση, τηλεφωνικά ή με μετάβαση στο χώρο του).
Η άρση βλαβών.
Η βελτίωση της απόδοσης και ταχύτητας.
Η ενίσχυση της λογικής ασφάλειας (ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας)
Η ενίσχυση της λειτουργικής ασφάλειας (επαρκής τροφοδοσία, UPS κλπ).
Η υποστήριξη για την επιλογή του κατάλληλου παρόχου για τις ανάγκες του πελάτη και ευνοϊκού τιμολογίου.
Η ευκολία της χρήσης των συστημάτων και η γενική υποστήριξη των χρηστών.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης

Το επάγγελμα δεν υπάρχει με την έννοια κάποιου τεχνικού που μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες μίας κατοικίας, ενός γραφείου ή μίας μικρής επιχείρησης, όσον αφορά τις τηλεπικοινωνίες, τα μικρά δίκτυα δεδομένων, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τα συστήματα τηλεόρασης και ασθενών ρευμάτων γενικότερα, που βρίσκονται πλέον παντού. Πολλοί χρήστες αυτών των τεχνολογιών, αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες τους και να λύσουν τα προβλήματα τους λόγω της έλλειψης τέτοιων τεχνικών . Όσοι τεχνικοί ασχολούνται στον τομέα αυτό προέρχονται από παρεμφερείς δραστηριότητες και δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ούτε και τον κατάλληλο επαγγελματικό αυτοπροσδιορισμό. Η απασχόληση στο επάγγελμα είναι πλήρης αφού η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Εγκαταστάτη – Συντηρητή Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων κατοικιών και μικρών Γραφείων

Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής

Τι αφορά

Βασικό αντικείμενο του Ειδικού Εφαρμογών Αισθητικής είναι η περιποίηση και ο καλλωπισμός του υγιούς ανθρώπινου δέρματος και των νυχιών, με τη βοήθεια φυσικών και τεχνητών μέσων, με στόχο την βελτίωση της εμφάνισης και την χαλάρωση και ευεξία του σώματος.
Ο Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής:
• παρέχει υπηρεσίες αισθητικής φροντίδας για το πρόσωπο ή/και το σώμα με φυσικά και τεχνητά μέσα,
• παρέχει υπηρεσίες μακιγιάζ προσώπου και σώματος,
• παρέχει υπηρεσίες περιποίησης, αποκατάστασης και καλλωπισμού νυχιών με φυσικά και τεχνητά μέσα, και
• είναι υπεύθυνος για την προώθηση καλλυντικών και μηχανημάτων καθώς και υπηρεσιών.
Στον εξοπλισμό και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ο ειδικός εφαρμογών αισθητικής περιλαμβάνονται μηχανήματα ατμού, σύσφιγξης μυών, υπέρυθρων ακτινών, συσκευές και υλικά αποτρίχωσης, σάουνα, ενυδατικές κρέμες, αιθέρια έλαια, οξέα φρούτων, μάσκες σύσφιγξης και ομορφιάς, αμπούλες, βότανα, υλικά ψιμυθίωσης, λίμες, πένσες, υλικά για τεχνητά νύχια και άλλα. Στα πλαίσια της φροντίδας της εμφάνισης των πελατών τους, οι ειδικοί εφαρμογών αισθητικής έχουν την ευθύνη της διατήρησης της καθαριότητας και απολύμανσης του χώρου εργασίας του και των εργαλείων που χρησιμοποιούν.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης

Ο κλάδος των υπηρεσιών Αισθητικής και ευεξία είναι σχετικά νέος και ταυτόχρονα παρουσιάζει εκρηκτική ανάπτυξη. Στην Ελλάδα υπάρχουν συνολικά 1.580 νόμιμα «σαλόνια αισθητικής», όπου το 70% από αυτά απασχολεί μόνο τον ιδιοκτήτη καθώς στο υπόλοιπο 30% η μέση απασχόληση είναι 2 άτομα. Υπάρχουν 26 αλυσίδες πολυδύναμων κέντρων με 256 μονάδες, όπου το 50% από αυτά είναι εγκατεστημένα στην Αττική και ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων σε αυτά είναι 7.700 άτομα. Στις επιχειρήσεις καλλυντικών απασχολούνται συνολικά 2.550 άτομα.
Παρατηρείται υψηλή ζήτηση αισθητικών από κέντρα ΣΠΑ που εδρεύουν σε ξενοδοχεία καθώς και αισθητικών με εξειδικευμένες γνώσεις ειδικότερα στο τομέα του μασάζ, του επαγγελματικού μακιγιάζ, του μόνιμου μακιγιάζ και της φροντίδας άκρων.
Υψηλή ζήτηση παρατηρείται επίσης και στο τομέα της επίδειξης καλλυντικών και μηχανημάτων από προμηθευτικές εταιρείες που διακινούν τα προϊόντα τους σε κέντρα υπηρεσιών αισθητικής, ομορφιάς και ευεξίας.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Ειδικού Εφαρμογών Αισθητικής

Ειδικός κλιματισμού αυτοκινήτου για τις ειδικότητες του μηχανικού και ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων

Τι αφορά

Ο απασχολούμενος με τον κλιματισμό αυτοκινήτων είναι ένας διπλωματούχος μηχανικός ή ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων που έχει πέραν των υπόλοιπων απαιτούμενων γνώσεων, τις γνώσεις και τα προσόντα να συντηρεί, να επισκευάζει και να εγκαθιστά κλιματιστικά συστήματα σε οχήματα παντός τύπου. Είναι υπάλληλος ή ιδιοκτήτης του συνεργείου και ενεργεί ανεξάρτητα ή κατευθυνόμενος από ιεραρχικά ανωτέρους του ή εμπειρότερους τεχνίτες ή τεχνικούς.
Εκτελεί τις παρακάτω εργασίες:
Συντηρεί, επισκευάζει ή τοποθετεί κλιματιστικά αυτοκινήτων.
Έχει γνώσεις ηλεκτρολογίας αυτοκινήτων (χαμηλή τάση), γενικές γνώσεις μηχανολογίας οχημάτων και εμπεριστατωμένες γνώσεις κλιματισμού.
Έχει εξειδίκευση ως προς το αν θα ασχολείται με μικρά (πχ. ΙΧ) αυτοκίνητα ή με μεγάλα οχήματα (πχ λεωφορεία ή φορτηγά).
Η δραστηριοποίηση στο σύστημα του κλιματιστικού αυτοκινήτων ρυθμίζονται νομοθετικά από το άρθρο 20 (ρυθμίσεις για συνεργεία εξυπηρέτησης οχημάτων) παράγραφος α και β του Νόμου 3534/ 25-2-07 ΦΕΚ 40 Α΄.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης

Δεδομένου ότι η εξειδικευμένη εργασία που σχετίζεται με τον κλιματισμό του αυτοκινήτου ασκείται από ηλεκτρολόγους και μηχανικούς, η απασχόλησή τους εξαρτάται άμεσα από την κατάσταση στο χώρο των συνεργείων αυτοκινήτων, η οποία είναι δυναμική και εξελισσόμενη. Ο κλάδος του αυτοκινήτου εξελίσσεται συνεχώς, αλλά αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι οι συντηρητές των αυτοκινήτων μεταλλάσσονται σιγά σιγά από καθαρά ηλεκτρολόγους ή μηχανολόγους σε μια υβριδική μορφή επαγγέλματος τους ηλεκτρομηχανολόγους (mechatronics). Μερικοί υποστηρίζουν ότι στο σύντομο μέλλον όλα θα γίνονται ηλεκτρονικά από τις ειδικές συσκευές συντήρησης.
Η δραστηριοποίηση με μικρά ή μεγάλα αυτοκίνητα δημιουργεί ορισμένες ιδιαιτερότητες ως προς τον τρόπο εργασίας ή διάθεσης ανταλλακτικών, οι οποίες με τη σειρά τους δημιουργούν επιλογή ενασχόλησης (πελατεία) με μικρά ή μεγάλα (βαρέα) οχήματα.
Οι εξειδικευμένοι τεχνίτες με εμπειρία και προϋπηρεσία εύκολα εντάσσονται στην αγορά εργασίας αφού είναι υψηλή η ζήτηση για άτομα με σημαντική εξειδίκευση.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Ειδικού κλιματισμού αυτοκινήτου για τις ειδικότητες του μηχανικού και ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων

Ειδικός Λουτροθεραπείας-Θαλασσοθεραπείας

Τι αφορά
Το Επάγγελμα του Ειδικού Λουτροθεραπείας-Θαλασσοθεραπείας στοχεύει στη διασφάλιση της απρόσκοπτης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών στα Υδροθεραπευτήρια (Κέντρα και Μονάδες Λουτροθεραπείας-Θαλασσοθεραπείας) συμφωνά με τους κανονισμούς, την πολιτική και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις τους, καθώς και το σύστημα ποιότητας που αποσκοπεί στην ικανοποίηση των προσδοκιών του πελάτη.
Ο Ειδικός Λουτροθεραπείας-Θαλασσοθεραπείας:
• προετοιμάζει το λουτρό και παρακολουθεί τα προγράμματα θεραπειών (συνεδρίες) για κάθε λουόμενο ή ομάδα λουομένων σε θερμαινόμενες πισίνες με ρυθμιζόμενη πίεση νερού και ειδικές μπανιέρες(σύμφωνα με τις υποδείξεις του ιατρού),
• ελέγχει και τηρεί τη καθαριότητα και την απολύμανση των μέσων και εγκαταστάσεων που προορίζονται για ατομική ή ομαδική χρήση από τους πελάτες, παρέχει υποστήριξη στους πελάτες και επεμβαίνει σε περίπτωση ανάγκης,
• συμμετέχει στις διαδικασίες άφιξης και υποδοχής των πελατών, και
• παρακολουθεί ο ίδιος τον φάκελο κάθε πελάτη προκείμενου να εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη του.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Από εκτιμήσεις σε σχέση με τις υπάρχουσες μονάδες και τον αριθμό απασχολούμενων σε κάθε μονάδα υπολογίζεται ότι ως ειδικοί λουτροθεραπείας-θαλασσοθεραπείας απασχολούνται περισσότεροι από εξήντα (60) εργαζόμενοι. Το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης με τον πρόσφατο νόμο του Θαλασσο-ιαματικού Τουρισμού ή Τουρισμού Υγείας, καλύπτει τις απαιτήσεις τις ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού ώστε να ακολουθήσουμε σαν χώρα τα βήματα προόδου και να φθάσουμε το επίπεδο των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης στον Θαλασσο-Λουτρο-Κλιματοθεραπευτικό Τουρισμό Υγείας με πολύπλευρα οικονομικά οφέλη για την χώρα μας.
Η δυναμική ανάπτυξη που διαφαίνεται στον Θαλασσο-Λουτρο-Κλιματοθεραπευτικό Τουρισμό θα επιφέρει ανάλογη μεγέθυνση στα δορυφορικά επαγγέλματα, όπως αυτό του ειδικού λουτροθεραπείας-θαλασσοθεραπείας.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Ειδικού Λουτροθεραπείας-Θαλασσοθεραπείας

Εκπαιδευτής Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης

Τι αφορά

Ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης αναφέρεται στη δραστηριότητα που περικλείει την διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευομένων, το σχεδιασμό και την υλοποίηση της διδακτικής ενότητας, καθώς και την αυτό-αξιολόγηση της διδακτικής παρέμβασης. Στον παραπάνω κύκλο εντάσσονται και επιμέρους αντικείμενα και δραστηριότητες, όπως η διαρκής ενημέρωση του εκπαιδευτή για τις εξελίξεις στην εκπαίδευση ενηλίκων, η συνεργασία με άλλους εκπαιδευτές και στελέχη φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων. Από την άποψη της εμβέλειας ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης καλύπτει το φάσμα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων, και κυρίως των δύο βασικών πυλώνων της, δηλ. τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων. Η ειδικότητα του Εκπαιδευτή Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης είναι οριζόντια.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης

Κύρια πηγή απασχόλησης των εκπαιδευτών ενηλίκων αποτελούν τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων, η προσφορά των οποίων παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα 11.500 περίπου εκπαιδευτές είναι ενταγμένοι στο μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια, μπορεί να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι η υπάρχουσα κατάσταση είναι αρκετά ικανοποιητική.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Εκπαιδευτή Ενηλίκων (επικαιροποιημένο)

Πλαίσιο Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Εκπαιδευτής οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής

Τι αφορά
Ο εκπαιδευτής οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής είναι ο επαγγελματίας που εκπαιδεύει θεωρητικά και πρακτικά υποψήφιους οδηγούς όλων των κοινωνικών ομάδων και ΑμεΑ, σε οχήματα όλων των κατηγοριών, για την απόκτηση άδειας ικανότητας οδήγησης. Εκπαιδεύει τακτικούς οδηγούς οχημάτων όλων των κατηγοριών με σκοπό την επανακατάρτισή τους και τη βελτίωση των οδηγητικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους, στις μεταφορές προσώπων και υλικών κάθε κατηγορίας. Επίσης έχει την αρμοδιότητα να μεταδώσει γνώσεις στους μαθητές των σχολείων όλων των βαθμίδων, ώστε να αποκτούν κυκλοφοριακή αγωγή και συνείδηση, ως χρήστες των οδών με βασικό στόχο την ασφάλεια στις μετακινήσεις τους.
 
Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Ο εκπαιδευτής μπορεί να εργαστεί ως διδάσκων στην εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών, τακτικών οδηγών και κυκλοφοριακής αγωγής, στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σ’ όλους τους τομείς που σχετίζονται με τις οδικές μεταφορές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στις τρέχουσες συνθήκες υπάρχει υπερπροσφορά παροχής υπηρεσιών ωστόσο η ποιότητά τους δεν ανταποκρίνεται πάντοτε στις ανάγκες της εποχής.
Η ζήτηση εκπαίδευσης παραμένει για δημογραφικούς λόγους σε σταθερά επίπεδα. Ωστόσο λόγω αναγκών προσαρμογής στο σύγχρονο διεθνές - ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο (Ευρωπαϊκές Οδηγίες) η τάση είναι προς την αναβάθμιση του περιεχομένου και των προτύπων εκπαίδευσης.
Οι προοπτικές στο χώρο του επαγγέλματος στηρίζονται κυρίως στην δια βίου εκπαίδευση των οδηγών, τη λειτουργία των Πάρκων Κυκλοφοριακής Αγωγής και την εισαγωγή του αντίστοιχου μαθήματος σ’ όλες τις βαθμίδες Εκπαίδευσης.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Εκπαιδευτή οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής

Εκτελωνιστής

Τι αφορά 

Εκτελωνιστής είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου 718/1977, έχει πτυχίο και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος εκτελωνιστή και αναλαμβάνει κατ' επάγγελμα τη διενέργεια εκτελωνιστικών εργασιών για λογαριασμό και ως αντιπρόσωπος του δικαιούχου του εμπορεύματος.
Ο εκτελωνιστής διενεργεί τις εκτελωνιστικές εργασίες ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση για λογαριασμό τρίτου προσώπου.

Εκτελωνιστικές εργασίες
Οι εκτελωνιστικές εργασίες ορίζονται από την κείμενη τελωνειακή νομοθεσία και είναι οι απαιτούμενες πάσης φύσεως διατυπώσεις ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών για τη διακίνηση μέσω αυτών των αλλοδαπών και εγχωρίων εμπορευμάτων.
Στις εκτελωνιστικές εργασίες συμπεριλαμβάνονται και οι διαδικασίες για τη διακίνηση των υποκειμένων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και Τέλους Ταξινόμησης κοινοτικών εμπορευμάτων, καθώς επίσης και οι διαδικασίες για την καταβολή του ΕΦΚ και του Τέλους Ταξινόμησης.
Τελωνειακές διατυπώσεις
Ως τελωνειακές διατυπώσεις θεωρούνται όλες οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα κοινοτική και εθνική νομοθεσία διασαφήσεις, δηλώσεις, αιτήσεις καθώς και οι εργασίες που εκτελεί ο εκτελωνιστής, προκειμένου τα εμπορεύματα να λάβουν οποιονδήποτε τελωνειακό προορισμό, με την ανάλογη επιβολή δασμών, φόρων και μέτρων εμπορικής πολιτικής ή με αναστολή εφαρμογής αυτών ή να τεθούν σε οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
Τα τελωνειακά καθεστώτα κατά το χρόνο εκπόνησης της μελέτης, είναι:
α) Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία ή θέση σε ανάλωση.
β) η διαμετακόμιση
γ) η τελωνειακή αποταμίευση
δ) η τελειοποίηση προς επανεξαγωγή
ε) η μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο
ζ) η προσωρινή εισδοχή
η) τελειοποίηση προς επανεισαγωγή
θ) η εξαγωγή

Τα Φορολογικά καθεστώτα

Φορολογικά καθεστώτα αντίστοιχα, αφορούν στη διαχείριση των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης για τα ενεργειακά προϊόντα, την αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά και τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα (τσιγάρα, πούρα κλπ), καθώς και για το Τέλος Ταξινόμησης των αυτοκινήτων οχημάτων και των μοτοσυκλετών.
Ο εκτελωνιστής κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητάς του μεριμνά για τα συμφέροντα του εντολέα του, εντός των πλαισίων νομιμότητας που προδιαγράφει τόσο το νομικό πλαίσιο όσο και οι κανόνες δεοντολογίας. Αποτελεί σημαντικό συνδετικό κρίκο στην αλυσίδα των logistics, καθόσον με τις γνώσεις, την εμπειρία, την ευελιξία του, συμβάλει στην άρτια και ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών και διατυπώσεων ενώπιον της Τελωνειακής Αρχής, με την επωφελέστερη για όλους δασμοφορολογική λύση, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων των πελατών τους. Παράλληλα, ως οικονομικός και νομικός θεσμός αποτελεί στενό και πολύτιμο συνεργάτη της Τελωνειακής Υπηρεσίας, στην κατεύθυνση
- της διευκόλυνσης και διακίνησης του νόμιμου διεθνούς εμπορίου και ενίσχυσης των νόμιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,
- της ασφάλειας και προστασίας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο από τα επιβλαβή και επικίνδυνα προϊόντα όσο και από το αθέμιτο αλλά και το παράνομο εμπόριο, με την ομοιόμορφη εφαρμογή των περιορισμών, πολιτικών και μέτρων της Ένωσης,
- της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, με την είσπραξη των αναλογούντων δασμών και φόρων,
- της ασφάλειας των ίδιων των συναλλαγών, τις οποίες εγγυάται όχι μόνο με ίδιους επαγγελματικούς του πόρους (EORI, σφραγίδα, υπογραφή κλπ) αλλά κυρίως με τα άυλα μέσα, δηλαδή την εμπειρογνωμοσύνη και τις επαγγελματικές του αξίες.
Ο εκτελωνιστής ενεργεί ως αντιπρόσωπος του πελάτη του. Η δυνατότητα αντιπροσώπευσης δεν προβλέπεται μόνο από το νόμο περί εκτελωνιστών καθώς και τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα αλλά επίσης και από τον Κοινοτικό Τελωνειακό Κώδικα. Ειδικότερα, στο άρθρο 5 του Καν. 2913/92 ορίζεται ότι η διεκπεραίωση των πράξεων και διατυπώσεων ενώπιον της τελωνειακής αρχής μπορεί να γίνεται και με αντιπρόσωπο, εναπόκειται δε στο κράτος μέλος να περιορίσει, στο έδαφός του, το δικαίωμα διασάφησης με άμεση αντιπροσώπευση, ή με έμμεση αντιπροσώπευση, ορίζοντας ότι ο αντιπρόσωπος πρέπει να είναι εκτελωνιστής που ασκεί τη δραστηριότητά του στη χώρα αυτή.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης

Ο κλάδος παρουσίασε μεγάλη άνθιση μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ακολουθώντας και υποστηρίζοντας τη παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και την άνθιση του διεθνούς εμπορίου.
Η ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η διαρκής διεύρυνση της τελευταίας, η απλούστευση των διαδικασιών, η ηλεκτρονική υποκατάσταση και διακυβέρνηση στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισαβόνας απειλούν με περαιτέρω μείωση, της φυσικής τουλάχιστον, επαγγελματικής δραστηριότητας του επαγγέλματος. Εξάλλου, με βάση στοιχεία που αντλήθηκαν από την Ομοσπονδία Εκτελωνιστών της Ελλάδας έχουν σημειωθεί αθρόες αποχωρήσεις από τον κλάδο, κατά τα τελευταία 15 χρόνια, διάστημα κατά το οποίο δια νόμου είχαν ανασταλεί επ΄ αόριστον οι διαδικασίες προκήρυξης διαγωνισμού για την κάλυψη κενών θέσεων εκτελωνιστών. Το Υπουργείο Οικονομικών μόλις το 2008, ύστερα από 15ετή αναστολή εφαρμογής της σχετικής διάταξης, προκήρυξε διαγωνισμό για την πλήρωση μόλις 437 θέσεων νέων εκτελωνιστών, για την κάλυψη αναγκών του κλάδου. Ειδικότερα οι κενές θέσεις ανά Τελωνειακή Περιφέρεια ήταν: Πειραιώς 235, Θεσσαλονίκης 110, Πάτρας 15, Βόλου 25, Καβάλας 7, Καλαμάτας 5, Αλεξανδρούπολης 4, Ηρακλείου 18, Κέρκυρας 6, Ρόδου 5 και Μυτιλήνης 7. Σήμερα, στον κλάδο απασχολούνται περίπου 2.300 εργαζόμενοι, αριθμός, ο οποίος θα ενισχυθεί μετά τη ολοκλήρωση της άσκησης των 437, που πέτυχαν στο Διαγωνισμό απόκτησης πτυχίου εκτελωνιστών του έτους 2008, δεδομένου ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος της άσκησης τους.
Από στοιχεία της τελευταίας εξαετίας 2000-2005 τα οποία αφορούν στον αριθμό εκτελωνιστικών επιχειρήσεων και αντίστοιχα στον κύκλο εργασιών τους, προκύπτει αριθμητική μείωση του κλάδου, κυρίως λόγω δημογραφικών παραγόντων, (συνταξιοδοτήσεις) και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι επί 15ετία δεν είχε διενεργηθεί διαγωνισμός για την είσοδο νέων εκτελωνιστών στο επάγγελμα. Αντίθετα, ο κύκλος εργασιών των εκτελωνιστικών επιχειρήσεων διπλασιάστηκε μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα αναφοράς.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Εκτελωνιστή

{slider Ελαιουργός-Τεχνίτης ελαιοποίησης}

Τι αφορά

Ο ‘Ελαιουργός-Τεχνίτης Ελαιοποίησης’ εκτελεί εργασίες που αφορούν στην παραλαβή του ελαιοκάρπου, στον έλεγχο των μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά στο ελαιουργείο και στην καταγραφή της καθαριότητας του περιέκτη, στην καταγραφή των ειδικών στοιχείων του τελευταίου (παρτίδα, βάρος, τύπος κ.α.), στην παραλαβή άλλων προϊόντων απαραίτητων για τη μεταποιητική διαδικασία (π.χ. νερό) και έλεγχος προμηθειών, διαχείριση του συστήματος μεταφοράς ελαιοκάρπου εντός του ελαιουργείου (μεταφορικές ταινίες, σκάφες, φυγοκεντρική αντλία νερού κ.α.) και υποστήριξη των φάσεων επεξεργασίας του ελαιοκάρπου.
Ο ‘Ελαιουργός-Τεχνίτης Ελαιοποίησης’ είναι ο εξειδικευμένος τεχνίτης που ασχολείται με τις διαδικασίες επεξεργασίας ελαιόκαρπου και την παραγωγή ελαιολάδου, σε εξειδικευμένες παραγωγικές ελαιουργικές μονάδες, και απασχολείται στη διαχείριση των φάσεων μεταποιητικής παραγωγής μέσα από την υποστήριξη των συστημάτων επεξεργασίας και μεταφοράς του ελαιοκάρπου στο ελαιουργείο και των απαραίτητων διεργασιών παραγωγής (προμήθειες, καθαρισμός κ.α.). Οι γενικές λειτουργίες του επαγγέλματος αφορούν συγκεκριμένα στην παραλαβή και στην επεξεργασία του ελαιοκάρπου καθώς και στην αποθήκευση του παραγόμενου ελαιολάδου.
Συγκεκριμένες αρμοδιότητες του προκείμενου επαγγέλματος είναι οι εξής:
• εναπόθεση και αποθήκευση ελαιοκάρπου,
• εκφόρτωση του ελαιοκάρπου σε κατάλληλους περιέκτες ή αποθηκευτικούς χώρους για έκθλιψη,
• εναπόθεση του ελαιοκάρπου σε λεπτές στρώσεις πάνω σε επιφάνειες που εξασφαλίζουν τον απαραίτητο αερισμό,
• αποφύλλωση και πλύσιμο του ελαιοκάρπου,
• σπάσιμο του ελαιοκάρπου,
• μάλαξη της ελαιόπαστας.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης

Η κατάσταση της απασχόλησης θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως σταθερή ως ποσοστό της συνολικής προστιθέμενης αξίας και εποχική όσον αφορά στο επίπεδο του συνδυασμού της με τις εργασίες συλλογής του καρπού. Η απασχόληση σε ελαιουργείο επίσης δρα συμπληρωματικά με άλλες εποχικές δραστηριότητες σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως η απασχόληση σε τουριστικές περιοχές.
Οι δυο νέες τάσεις που αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια στον κλάδο είναι η τυποποίηση του προϊόντος και οι νέες μορφές διαχείρισης των αποβλήτων. Η πρώτη συνδέεται με την προοπτική και τις δυνατότητες καλύτερης διαχείρισης και στοχευμένης προώθησης του προϊόντος, ενώ η δεύτερη συνδέεται με θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και ολοκληρωμένων παραγωγικών διεργασιών (π.χ. αξιοποίηση αποβλήτων κτλ). Και οι δυο αυτές τάσεις μπορούν να προσφέρουν νέα ώθηση για την κατάρτιση των νέων σε εξειδίκευση και να διαμορφώσουν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη νέων καινοτομικών παραγωγικών διεργασιών και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Ελαιουργού-Τεχνίτη ελαιοποίησης

Εμπορικός αντιπρόσωπος

Τι αφορά
O Εμπορικός Αντιπρόσωπος είναι εκείνος στον οποίο ανατίθεται σε μόνιμη βάση είτε να διαπραγματεύεται για λογαριασμό άλλου προσώπου (αντιπροσωπευόμενος), την πώληση ή την αγορά εμπορευμάτων είτε να διαπραγματεύεται και να συνάπτει τις πράξεις αυτές επ’ ονόματι και για λογαριασμό του αντιπροσωπευόμενου. Επίσης, μπορεί να διατηρεί υπαντιπροσώπους στην έδρα της εγκατάστασής του ή σε άλλες πόλεις μέσα στον γεωγραφικό τομέα στον οποίο ασκεί την δραστηριότητά του. Ο ρόλος του συνίσταται στα εξής:
Διερευνά συνεχώς τις εξελίξεις στην αγορά των προϊόντων τα οποία αντιπροσωπεύει (τεχνολογικές βελτιώσεις, εμφάνιση νέων προϊόντων)
Αντιπροσωπεύει μια ή περισσότερες επιχειρήσεις έναντι των πελατών
Επισκέπτεται πελάτες, επιδεικνύει προϊόντα και προσπαθεί συνεχώς να διευρύνει τα μερίδια της αγοράς των οίκων που αντιπροσωπεύει
Παίρνει παραγγελίες και παρακολουθεί την πορεία παράδοσης των εμπορευμάτων στον πελάτη
Αναπτύσσει και βελτιώνει την γνώση του σχετικά με τον ανταγωνισμό και τις τεχνικές προώθησης
Διερευνά τις παρούσες και τις μελλοντικές ανάγκες των πελατών
Οργανώνει παρουσιάσεις των προϊόντων με τη χρήση επιδείξεων κ.λπ.
Σχεδιάζει το πρόγραμμα πωλήσεων για να πετύχει τους εκάστοτε οικονομικούς στόχους
Χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική τεχνολογία.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Ο κύριος κλάδος οικονομικής δραστηριότητας στον οποίο εντάσσονται οι εμπορικοί αντιπρόσωποι είναι το χονδρικό εμπόριο. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια εξαιτίας του περιορισμού του χονδρικού εμπορίου και της διεύρυνσης του λιανικού εμπορίου, κάποιοι εμπορικοί αντιπρόσωποι δραστηριοποιήθηκαν στο λιανικό εμπόριο και κυρίως σε super market, αλυσίδες καταστημάτων κ.λπ. Το χονδρικό εμπόριο, αλλά και ευρύτερα ο κλάδος του εμπορίου, αποτελεί έναν αναπτυσσόμενο κλάδο με σημαντική συμβολή στην οικονομικοκοινωνική ανάπτυξη της Ελλάδας. Ο εμπορικός αντιπρόσωπος μπορεί να δραστηριοποιηθεί σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, αλλά στον κλάδο που τελικώς θα επιλέξει θα πρέπει να λάβει την καλύτερη δυνατή εξειδίκευση και να ενημερώνεται συνεχώς. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο εμπορικός αντιπρόσωπος έχει πελάτες και από τους δυο υποκλάδους του εμπορίου, το χονδρικό και το λιανικό εμπόριο. Το μέλλον του εμπορικού αντιπροσώπου σε καθένα από τους κλάδους αυτούς και η θετική εξέλιξη του, εξαρτάται άμεσα από την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων μάρκετινγκ και τεχνικών πωλήσεων, καθώς και από την εξειδίκευση τους στην αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται για τον εντοπισμό των πλέον προηγμένων τεχνολογικά προϊόντων, στην καλύτερη δυνατή τιμή και ποιότητα.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Εμπορικού Αντιπρόσωπου

Εμποροϋπάλληλος

Τι αφορά
Εμποροϋπάλληλος είναι ο εργαζόμενος που αναλαμβάνει:
να διεκπεραιώσει, στο πλαίσιο μιας οργανωτικής – ιεραρχικής δομής και μέσω προκαθορισμένων οδηγιών και διαδικασιών, μέρος ή σύνολο πωλήσεων ενός εμπορικού καταστήματος,
να υποστηρίξει τη διοικητική και οικονομική λειτουργία του καταστήματος με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία του,
να φροντίσει για τη λειτουργία του χώρου εργασίας και της αποθήκης.Οι εμποροϋπάλληλοι απασχολούνται κυρίως σε οικογενειακές πολύ μικρές εμπορικές επιχειρήσεις. Σε αυτές τις επιχειρήσεις ο εσωτερικός καταμερισμός εργασίας διαμορφώνεται συλλογικά, με ελάχιστη εξειδίκευση μεταξύ των εργαζομένων, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να ανταποκρίνονται σε πολλαπλούς ρόλους της επιχείρησης, όπως πώληση, διαχείριση αποθήκης, συσκευασία κτλ.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Στη χώρα μας, το επάγγελμα ασκείται μόνο στον κλάδο του εμπορίου. Σύμφωνα με τις στατιστικές απασχόλησης της ΕΣΥΕ, ο αριθμός των χαρακτηρισμένων ως Εμποροϋπάλληλοι για τη δεκαετία 1998-2007 κυμαίνεται μεταξύ των 370.000 – 485.000 εργαζομένων, γεγονός που υποδηλώνει κυρίως μια σταθερότητα ως προς τον αριθμό των απασχολουμένων στο επάγγελμα με μια σαφή αυξητική τάση.
Οι εμπορικές επιχειρήσεις φθάνουν στις 307.298 και από αυτές οι 296.374 επιχειρήσεις απασχολούν έως τέσσερα άτομα, ποσοστό που προσεγγίζει το 97%. Οι οικογενειακές πολύ μικρές εμπορικές επιχειρήσεις καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό των εμπορικών επιχειρήσεων της χώρας.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Εμπορουπάλληλου

Εμψυχωτής Τουρισμού

Τι αφορά

To βασικό αντικείμενο του επαγγέλματος του Εμψυχωτή Τουρισμού αφορά στην προετοιμασία, διοργάνωση, εμψύχωση και υλοποίηση, κάτω από ορθολογική και οικονομική-διαχείριση, δραστηριοτήτων ψυχαγωγικών, καλλιτεχνικών, παιδαγωγικών και αθλητικών, που απευθύνονται σε τουρίστες κάθε προέλευσης και κάθε ηλικιακής κατηγορίας και πραγματοποιούνται σε ξενοδοχεία, σε άλλου τύπου καταλύματα και σε τόπους ποικίλου τουριστικού ενδιαφέροντος.
Πιο συγκεκριμένα ο Εμψυχωτής Τουρισμού:
• φροντίζει για την ψυχαγωγία και την ψυχική και σωματική χαλάρωση-ανανέωση των τουριστών καθώς και την άθλησή τους, κατά την περίοδο των διακοπών τους, και
• διοργανώνει συνήθως χορευτικές, θεατρικές και αθλητικές εκδηλώσεις, εορταστικές βραδιές, ταχυδακτυλουργικές παραστάσεις, παιχνίδια, διαγωνισμούς μεταξύ των πελατών, μαθήματα ζωγραφικής και γλυπτικής με πηλό, ψυχαγωγεί νήπια και παιδιά κ.α.,
• ενδέχεται επίσης να ασχολείται με την οργάνωση και υλοποίηση των τουριστικών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων, τοπικού ή και εθνικού χαρακτήρα, καθώς και εξειδικευμένες δραστηριότητες (π.χ. ποδηλατικός τουρισμός, εκθέσεις και συνέδρια) ή να προσαρμόζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε μια συγκεκριμένη κατηγορία τουριστών π.χ. τουρίστες με ειδικές ανάγκες ηλικίας (παιδιά, νέους, ενήλικες και ηλικιωμένους), ή ετερογενούς σύνθεσης, και
• φροντίζει να γνωρίσει προσωπικά τους τουρίστες-πελάτες, είναι υπεύθυνος για την κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των εκάστοτε πελατών-τουριστών, επινοεί τρόπους παρακίνησης της συμμετοχής τους στις ψυχαγωγικές δραστηριότητες, μεριμνά για την ικανοποίησή των πελατών και για την τήρηση κανόνων ασφαλείας κατά τη διεξαγωγή των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, με τελικό στόχο τη συμβολή στην παροχή ολοκληρωμένων τουριστικών υπηρεσιών από την τουριστική μονάδα στην οποία εργάζεται.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης

Ο κλάδος σημειώνει δυναμική ανάπτυξη, ενώ οι νέες ανάγκες που παρουσιάστηκαν τα τελευταία χρόνια στο χώρο του οργανωμένου διεθνούς τουρισμού για την παροχή στοχευμένων υπηρεσιών ψυχαγωγίας των τουριστών, που λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής επιζητούν όλο και περισσότερη, ποιοτική διασκέδαση και ψυχαγωγία σε συμπυκνωμένο χρόνο διακοπών, οδήγησαν στην αύξηση του ενδιαφέροντος των ξενοδοχειακών μονάδων για απασχόληση νέων ειδικοτήτων, όπως αυτή των Εμψυχωτών Τουρισμού. Σύμφωνα με εκτιμήσεις (Μάρας, 2004) κάθε χρόνο στην Ελλάδα εργάζονται περισσότερα από 5.000 άτομα, κατά κανόνα εντός της θερινής τουριστικής περιόδου. Πρόκειται κυρίως για εργαζόμενους που προέρχονται από το εξωτερικό, καθώς παραμένει ακόμα χαμηλή η ενασχόληση γηγενών με το επάγγελμα. Συχνά οι εργαζόμενοι ασκούν διαφορετικό επάγγελμα εκτός της περιόδου της απασχόλησής τους ως Εμψυχωτές Τουρισμού. Αρκετοί έχουν πραγματοποιήσει σπουδές ή ασκούν επαγγέλματα που συνδέονται με το περιεχόμενο ορισμένων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (π.χ. παιδαγωγοί, χορευτές, γυμναστές, ηθοποιοί κλπ). Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΤΕΠ 2004, οι εμψυχωτές τουρισμού ανήκουν στην κατηγορία «άλλες ειδικότητες», όπου η πλειοψηφία των εργαζομένων είναι γυναίκες 56% και 44% οι άντρες.
Η γεωγραφική διασπορά της απασχόλησης είναι προφανώς αντίστοιχη της διασποράς των ξενοδοχειακών μονάδων στην επικράτεια, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνεται στους Νομούς της χώρας που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο τουριστικό ενδιαφέρον και τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα (περίπου το 70% του συνόλου των αφίξεων πελατών και το 81% των διανυκτερεύσεων συγκεντρώθηκαν το έτος 2008 στις Περιφέρειες Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων και Αττικής).

Επαγγελματικό Περίγραμμα Εμψυχωτή Τουρισμού

Ενδυματολόγος

Τι αφορά:

Ο/Η Ενδυματολόγος είναι υπεύθυνος/η για την ενδυματολογική παρουσία των ερμηνευτών της κινηματογραφικής ταινίας ή της τηλεοπτικής παραγωγής, σύμφωνα με την προσωπικότητα των ρόλων, την ατμόσφαιρα και το κλίμα της εποχής που απαιτεί το σενάριο ή που επιθυμεί ο σκηνοθέτης.
Ο/Η Ενδυματολόγος:
• σχεδιάζει και επιμελείται τα κοστούμια για τις ανάγκες των ερμηνευτών κινηματογραφικών ταινιών, τηλεοπτικών εκπομπών, διαφημιστικών ταινιών, μουσικών παραστάσεων, πολυμέσων, video-clips κ.λπ.,
• χρησιμοποιεί τις τεχνικές του ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου και των χρωμάτων, δημιουργίας μακετών εκ του φυσικού και τις βασικές τεχνικές σχεδίασης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή,
• είναι ένα επάγγελμα που χαρακτηρίζεται από καλλιτεχνική ευαισθησία, αισθητικό κριτήριο και δημιουργική φαντασία, γι’ αυτό ο εργαζόμενος σ’ αυτό είναι απαραίτητο να γνωρίζει τις τάσεις και τις συνήθειες της εποχής που διαδραματίζεται το σενάριο, να είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται την ατμόσφαιρα του έργου και την άποψη του σκηνοθέτη, έτσι ώστε να συνεργάζεται αρμονικά μαζί του καθώς και με τους άλλους συντελεστές της παραγωγής,
• πρέπει να έχει ενδιαφέρον και να ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις, τις τεχνικές και τα νέα υλικά που χρησιμοποιούνται στον τομέα του αλλά και να γνωρίζει τις δυσκολίες του επαγγέλματος στο οποίο καλείται να εργασθεί,
• δραστηριοποιείται στο χώρο του θεάτρου του Κινηματογράφου και της Τηλεόρασης και αναλαμβάνει την ενδυματολογική επιμέλεια σε θεατρικές και μουσικές παραστάσεις καθώς και σε κινηματογραφικές, τηλεοπτικές ταινίες και διαφημιστικά σποτ.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης 

Ο κύριος όγκος των Ενδυματολόγων απασχολείται στο θέατρο, ακολούθως στη τηλεόραση και κατόπιν στον κινηματογράφο. Σε ότι αφορά την κατά φύλο κατανομή, σήμερα επικρατούν στο επάγγελμα οι γυναίκες, ενώ μέχρι πριν τριάντα χρόνια ίσχυε το αντίθετο. Δεδομένου της έλλειψης επίσημων στοιχείων για την απασχόληση των ενδυματολόγων, και σύμφωνα με ενδεικτικές εκτιμήσεις των παραγόντων της αγοράς, στο Θέατρο απασχολούνται περίπου 120 άτομα στην Αθήνα και 20 στη Θεσσαλονίκη. Όσον αφορά τα περιφερειακά θέατρα, οι επαγγελματίες προέρχονται από την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη. Από αυτούς οι περισσότεροι απασχολήθηκαν ως ελεύθεροι επαγγελματίες και ένα μικρό ποσοστό από αυτούς ως μόνιμοι στη θέση της αμπιγιέρ στις κρατικές σκηνές. Ο Κινηματογράφος απασχολεί περίπου 50 Ενδυματολόγους το χρόνο, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ενώ στην τηλεόραση εργάζονται περίπου 80 άτομα. Η Διαφήμιση απασχολεί γύρω στους 30 Ενδυματολόγους, οι οποίοι και ονομάζονται στυλίστες, και είναι συνήθως νέοι επαγγελματίες στο χώρο.
Ο ανταγωνισμός που επικρατεί στο επάγγελμα του ενδυματολόγου είναι μεγάλος. Όμως τα τελευταία χρόνια, με τη ραγδαία ανάπτυξη της ιδιωτικής τηλεόρασης και των νέων μορφών παραγωγής, όπως είναι οι διαφημιστικές μικροταινίες, οι ειδικές διοργανώσεις (π.χ. συναυλίες, Ολυμπιακοί Αγώνες), διευρύνεται σταδιακά η αγορά αλλά και οι δυνατότητες απασχόλησης των ενδυματολόγων. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην Ελλάδα λειτουργούν σήμερα, 10 τηλεοπτικά κανάλια εθνικής εμβέλειας, 108 περιφερειακής και τοπικής και περίπου 250 θέατρα ενώ υπάρχουν περίπου 30 κινηματογραφικές παραγωγές ανά έτος και αρκετές διαφημιστικές. Ο τομέας των θεατρικών και διαφημιστικών παραγωγών, παρά την σημερινή κάμψη, παρουσιάζει δυναμικές προοπτικές.
Γενικότερα, οι προοπτικές απασχόλησης σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξη και κινητικότητα του οπτικοακουστικού τομέα.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Ενδυματολόγου

Εξωτερικός Πωλητής

Τι αφορά

Ο Εξωτερικός Πωλητής αναλαμβάνει το ρόλο της προώθησης και να επιχειρηματολογήσει αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα–οφέλη του προϊόντος με απόλυτο στόχο τη σωστή και ολοκληρωμένη πώληση του. Ο Εξωτερικός Πωλητής είναι το στέλεχος το οποίο:
αναζητά τον υποψήφιο πελάτη, τον επισκέπτεται στο χώρο του και τον "διεκδικεί" παρουσιάζοντας την ελκυστική του προσφορά,
προωθεί τις πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών στην αγορά για λογαριασμό επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα,
επιλύει συνεχώς προβλήματα και ταυτόχρονα συμβουλεύει τον πελάτη του, κατευθύνοντάς τον στη σωστή επιλογή,
φροντίζει τη διατήρηση και διάχυση της φήμης του προϊόντος του καθώς και τη μετεξέλιξη της μάρκας του σε σύμβολο, που ξεφεύγει από τη λειτουργική της αποστολή και συνταυτίζεται με τις αξίες και την προσωπικότητα των υποψηφίων πελατών.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης

Το επάγγελμα του πωλητή σήμερα αποτελεί ένα από τα πιο δυναμικά επαγγέλματα σε όλο τον κόσμο. Ο εξωτερικός πωλητής αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας για το τμήμα πωλήσεων και προώθησης των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο αυτές δραστηριοποιούνται.
Ουσιαστικά δεν υπάρχουν ειδικεύσεις ή επιμέρους κατευθύνσεις για το συγκεκριμένο επάγγελμα, αλλά μπορεί να γίνει κάποιος διαχωρισμός βάσει του αντικειμένου απασχόλησης ανά κλάδο.
Η απασχόληση στον κλάδο του εμπορίου παρουσιάζει αύξηση όλων των κατηγοριών των απασχολουμένων και κυρίως της μισθωτής απασχόλησης στην οποία, κατά κύριο λόγο, εντάσσεται το επάγγελμα του εξωτερικού πωλητή. Τα κυριότερα επαγγέλματα στον κλάδο του εμπορίου είναι πωλητές, διευθύνοντες επιχειρηματίες και προϊστάμενοι μικρών επιχειρήσεων, μηχανικοί/εφαρμοστές και υπάλληλοι γραφείου. Οι πωλητές καταλαμβάνουν το 1/3 του συνόλου με ποσοστό 33,6%.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Εξωτερικού Πωλητή

Επαγγελματίας Καθαριστής – Καθαρίστρια

Τι αφορά
Επαγγελματίας Καθαριστής – Καθαρίστρια είναι ο εργαζόμενος ο οποίος παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού και φυσικού ελέγχου του χώρου ευθύνης του/της χειρωνακτικά ή με μηχανικά μέσα, κατά τρόπο ασφαλή και αποτελεσματικό.
Ως προς την δραστηριότητα που εκπονεί, ο/η ο Επαγγελματίας Καθαριστής – Καθαρίστρια :
• μεριμνά για τον καθαρισμό των χώρων ή/και των επιφανειών της δικαιοδοσίας του/της,
• φροντίζει για τον έλεγχο του χώρου ευθύνης του/της,
• φροντίζει για την επάρκεια του εξοπλισμού και των υλικών καθαρισμού.
Επόπτης Επαγγελματικού καθαρισμού είναι ο εργαζόμενος ο οποίος επιπρόσθετα εποπτεύει την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και το ανθρώπινο δυναμικό του καθαρισμού και επικοινωνεί με τον πελάτη. Ως προς την δραστηριότητα που εκπονεί, ο/η ο Επαγγελματίας Καθαριστής – Καθαρίστρια :
• μεριμνά για την οργάνωση και διεκπεραίωση των υπηρεσιών καθαρισμού.
• διαχειρίζεται το ανθρώπινο δυναμικό του επαγγελματικού καθαρισμού.
• υποστηρίζει διοικητικά την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης

Τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΣΥΕ (Έρευνα εργατικού δυναμικού: α’ τρίμηνο 2007) αναφέρονται σε ένα σύνολο απασχολουμένων 136.555 ατόμων, όπου συμπεριλαμβάνεται το σύνολο του κλάδου: οικιακοί βοηθοί, καθαριστές, πλύντες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα. Ο αριθμός αυτός των εργαζομένων, αντιστοιχεί στο 3,6% του συνολικού αριθμού των απασχολουμένων στη χώρα μας (4.461.265 άτομα).
Οι τάσεις μεγέθυνσης του κλάδου στην αγορά είναι ιδιαίτερα μεγάλες, καθώς η εκχώρηση του συνόλου του έργου της καθαριότητας των δημοσίων υπηρεσιών σε εργολάβους είναι πλέον κανόνας. Επίσης, ο όγκος εργασιών της καθαριότητας μεγεθύνεται και αυτός, καθώς αυξάνονται και διευρύνονται οι χώροι και οι επιφάνειες για τις οποίες υπάρχει η σχετική ζήτηση για καθαρισμό. Για παράδειγμα το τελευταίο διάστημα, συζητείται ακόμη και η εκχώρηση από τους ΟΤΑ σε εργολάβους του έργου της αποκομιδής των απορριμμάτων.
Με τα δεδομένα αυτά, θα πρέπει να αναμένεται αλματώδης αύξηση των θέσεων εργασίας στον κλάδο, σε ποσοστά της τάξης άνω του 15-20% ετησίως (σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος).

Επαγγελματικό Περίγραμμα Επαγγελματία Καθαριστή – Καθαρίστριας

Επιθεωρητής Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Τι αφορά

Ο Eπιθεωρητής Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 :
Επιθεωρεί ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που έχουν κατασκευαστεί με βάση τον KEHE (Κανονισμό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων που ίσχυε μέχρι τον 03.2006), με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 στην ισχύουσα έκδοση του και με βάση την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Η επιθεώρηση γίνεται με βασικό σκοπό να διαπιστωθεί αν η επιθεωρούμενη ηλεκτρική εγκατάσταση πληροί τις απαιτήσεις των αναφερθέντων κανονισμών, προτύπων και νομοθετικών απαιτήσεων, καθώς και υγιεινής και ασφάλειας, και
Εκτελεί πραγματογνωμοσύνη σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μετά από ατύχημα με σκοπό επίσης την διαπίστωση για το αν η επιθεωρούμενη ηλεκτρική εγκατάσταση πληροί τις απαιτήσεις των αναφερθέντων κανονισμών, προτύπων και νομοθετικών απαιτήσεων καθώς και υγιεινής και ασφάλειας.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης

Η επαγγελματική ειδικότητα «Επιθεωρητής Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384» δεν είναι ακόμη θεσμοθετημένη, και για αυτό δεν συναντάται στην αγορά εργασίας.
Οι κλάδοι που εμφανίζουν ιδιαίτερη δυναμική στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και στους οποίους αναμένεται να προκύψει αντικείμενο και απασχόληση στην ειδικότητα «Επιθεωρητής Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» τα επόμενα χρόνια είναι:
oι ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες
oι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί Τ.Ε.
oι διπλωματούχοι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και οι οποίοι δεν αναλύονται και δεν εμφανίζονται στην υφιστάμενη στατιστική της αγοράς εργασίας.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Επιθεωρητή Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Επιμελητής κτιρίων (θυρωρός)

Τι αφορά

Βασικό αντικείμενο του επαγγέλματος του Επιμελητή κτιρίων (θυρωρού) είναι η διασφάλιση της ασφάλειας και εξυπηρέτησης των ενοίκων, της λειτουργικότητας του κτιρίου καθώς και ο έλεγχος των εισερχόμενων και εξερχόμενων ατόμων από το κτίριο, με στόχο την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του κτιρίου που εργάζεται.
Ο Επιμελητής κτιρίων (θυρωρός):
• ελέγχει τους διερχόμενους από τα σημεία προσέγγισης σε ένα φυλασσόμενο κτίριο ή χώρο,
• επιβλέπει την καθαριότητα και τα συνεργεία αποκατάστασης βλαβών,
• προγραμματίζει, παραγγέλνει και παραλαμβάνει τα καύσιμα θέρμανσης, και
• φροντίζει για το φωτισμό, τη λειτουργικότητα και την ευπρέπεια των κοινόχρηστων χώρων.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης

Οι εργαζόμενοι στο επάγγελμα του Επιμελητή κτιρίων (θυρωρού) απασχολούνται στην πλειοψηφία τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας και είναι μισθωτοί. Οι Επιμελητές κτιρίων δεν υποχρεούνται σε κάποια εκπαίδευση ενώ ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών τους μπορεί να είναι κυλιόμενος σε διαφορετικές βάρδιες ή διακεκομμένος ή σε διαλείποντα χρόνο. Συνηθίζεται να απασχολούνται σε πλήρες ωράριο ενώ οι ημέρες αργιών τους δεν είναι σταθερές. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Θυρωρών Ελλάδος (ΟΘΕ) συνολικά εκτιμάται ότι στη χώρα μας σήμερα, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στις πόλεις, Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη εργάζονται πέντε χιλιάδες Επιμελητές κτιρίων.
Εκτιμώντας τις συνθήκες που διαμορφώνονται (έντονη παραβατικότητα, εγκληματικότητα κ.λπ.) καθώς επίσης και το ενδιαφέρον των συνιδιοκτητών για προσλήψεις Επιμελητών κτιρίων (θυρωρών) προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η λειτουργικότητα του κτιρίου, εκτιμάται ότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρχει ανάπτυξη στον κλάδο.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Επιμελητή κτιρίων (θυρωρός)

Επιμελητής Προσωπικής Φροντίδας

Τι αφορά

«Επιμελητής/τρια Προσωπικής Φροντίδας», ορίζεται ο/η εργαζόμενος/η που παρέχει κατ΄οίκον πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα, καλύπτοντας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού τις βασικές τους ανάγκες καθημερινής διαβίωσης. Οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού είναι ηλικιωμένοι και ΑΜΕΑ που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως, διαβιούν μοναχικά, έχουν χαμηλό εισόδημα και αντιμετωπίζουν κινδύνους απομόνωσης και κινδυνεύουν να κάνουν χρήση ιδρυματικής φροντίδας και να υποστούν επιδείνωση της ποιότητας ζωής τους.
Παρέχει υπηρεσίες σχετικά με την προσωπική υγιεινή του εξυπηρετούμενου στο χώρο διαβίωσης του.
Παρέχει υπηρεσίες που αφορούν την καθαριότητα του χώρου διαμονής του εξυπηρετούμενου.
Παρασκευάζει και προμηθεύεται φαγητό για τον εξυπηρετούμενο.
Αναλαμβάνει τις εξωτερικές εργασίες που αφορούν την κάλυψη των βασικών αναγκών διαβίωσης του εξυπηρετούμενου.
Υποστηρίζει την πολιτιστική, θρησκευτική και κοινωνική συμμετοχή του εξυπηρετούμενου.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης 

Το επάγγελμα του Επιμελητή/τρια Προσωπικής Φροντίδας συναντάται :
στις Δημοτικές Επιχειρήσεις, σε Αναπτυξιακές Δημοτικές επιχειρήσεις, και στα ΚΑΠΗ που είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των Δήμων.
Επίσης σε οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Ερυθρός Σταυρός) και Μ.Κ.Ο. (π.χ. εταιρεία για τη Νόσο Alzheimer), ενώ πρόσφατα έχουν αρχίσει να εμφανίζονται στην αγορά και αντίστοιχες επιχειρήσεις καθαρά ιδιωτικού χαρακτήρα. Η πλειοψηφία των εργαζομένων απασχολείται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, και με συμβάσεις μίσθωσης έργου.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Επιμελητή Προσωπικής Φροντίδας

Επιπλοποιός

Τι αφορά

Υπό τον όρο «Επιπλοποιός» νοείται το επάγγελμα που ασχολείται με την επεξεργασία και αξιοποίηση του ξύλου και των προϊόντων ξύλου και κατασκευή επίπλων όπως: έπιπλα τραπεζαρίας, σαλονιού, κουζίνας, τουαλέτας, κρεβατοκάμαρας, γραφείου, καταστημάτων, εστιατορίων, μπαρ, σχολείων, κινηματογράφων – θεάτρων, πλοίων, νοσοκομείων, εκκλησιαστικά έπιπλα, έπιπλα μπαλκονιών και εξωτερικών χώρων. Στην πράξη είναι δυνατόν να υπάρχει μερική επικάλυψη μεταξύ του επαγγέλματος του ξυλουργού, που συναντάτε κυρίως σε μικροκατασκευές εσωτερικού χώρου, εσωτερικά κουφώματα και σκάλες. Ο επιπλοποιός αυτοαπασχολείται ή εργάζεται σε επιχείρηση παραγωγής επίπλων. Στο επάγγελμα του επιπλοποιού ανήκει και η ειδίκευση Σχεδιαστής επίπλου.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης

Κατά την περίοδο 1993-2006, παρατηρείται μια ελαφρά μείωση στον αριθμό των απασχολουμένων στους κλάδους του ξύλου και του επίπλου, σε επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 10 άτομα, με περιόδους όμως που υπάρχουν και αυξομειώσεις. Η μείωση της απασχόλησης οφείλεται σε ένα βαθμό και στην αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων που αναφέρθηκε παραπάνω.
Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΣΥΕ 2009), τα οποία αφορούν στη διαχρονική εξέλιξη των απασχολούμενων επιπλοποιών ως ατομικό επάγγελμα για την περίοδο 1993-2009 (των τελευταίων 17 ετών) παρατηρείται να εμφανίζεται μια κυκλική διακύμανση του αριθμού αυτών. Συγκεκριμένα η διακύμανση αυτή εμφανίζει τα μέγιστα της απασχόλησης κάθε 5-6 χρόνια και αντίστοιχα κάθε 6-7 έτη παρατηρείται το minimum αυτής. Ήδη σήμερα (2009) το επάγγελμα του επιπλοποιού βρίσκεται στο 2ο κατώτατο όριο της τελευταίας 17ετίας (16.620 επαγγελματίες), οπότε προβλέπεται ύστερα από 1 ή 2 έτη το πολύ να γνωρίζει μια ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες προοπτικές.
Αναφορικά με την απασχόληση των χειριστών εγκαταστάσεων επεξεργασίας ξύλου (0814) και χειριστών μηχανών παραγωγής προϊόντων ξύλου (0841) ως ατομικό επάγγελμα για την περίοδο 1993-2009, παρατηρείται μια αυξητική τάση τα τελευταία 2 χρόνια, καθώς φαίνεται ότι οι σχετικές επιχειρήσεις του κλάδου αυτού έχοντας μηχανοποιήσει τις εργασίες τους σε αρκετά μεγαλύτερο βαθμό και προμηθευόμενες σύγχρονα μηχανήματα (CNC, πρέσες, ρομπότ κλπ) έχουν αυξήσει την προσφορά εργασίας στις ειδικότητες αυτές.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Επιπλοποιού

Επιτηρητής - Φύλακας Περιβαλλοντικών Συστημάτων

Τι αφορά:

Ο Επιτηρητής - Φύλακας περιβαλλοντικών συστημάτων (Επάγγελμα), αποτελεί μέρος των διαχειριστικών σχεδίων που υλοποιούνται στην περιοχή από τον Φορέα Διαχείρισης για την διατήρηση και προστασία της. Πιο συγκεκριμένα ο Φύλακας – Επιτηρητής των προστατευόμενων περιοχών, επιτηρεί και φυλάσσει την περιοχή από την παράβαση των όρων και περιορισμών που ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο κήρυξης αυτής ως προστατευόμενης. Η φύλαξη - επιτήρηση είναι η εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος παρακολούθησης και φύλαξης των προστατευόμενων περιοχών που υλοποιεί και συντονίζει ο Φορέας Διαχείρισης της περιοχής αρμοδιότητάς του. Οι αρμοδιότητές τους είναι θεσμοθετημένες με βάση το νομοθετικό πλαίσιο κήρυξης της περιοχής ως προστατευόμενη (Προεδρικό διάταγμα, Κοινή Υπουργική Απόφαση ή Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη), όπου ορίζονται οι όροι και περιορισμοί των δραστηριοτήτων και έργων στην περιοχή. Eλέγχουν και επιτηρούν με περιπολίες (πεζές, με όχημα ή σκάφος σε θαλάσσια περιοχή ή υγροβιότοπο) για παράνομες δραστηριότητες, πραγματοποιούν αυτοψίες, ετοιμάζουν εκθέσεις αυτοψίας, τις οποίες καταθέτουν στον Φορέα Διαχείρισης και στις συναρμόδιες υπηρεσίες της περιοχής, διαχειρίζονται τους επισκέπτες των προστατευόμενων περιοχών από όλες τις χώρες προέλευσης και παρέχουν εργασίες για την διευκόλυνση επιστημονικής έρευνας ή επιστημονικής εργασίας που διενεργείται στην προστατευόμενη περιοχή από την επιστημονική ομάδα του φορέα διαχείρισης (καταμέτρηση των πληθυσμών των ειδών ενδιαφέροντος των προστατευόμενων περιοχών, παρακολούθηση (monitoring) της κατάστασης διατήρησης των ειδών χλωρίδας, πανίδας και τύπων οικοτόπων, καθώς επίσης και φύλαξη συγκεκριμένων σημείων φωλιάσματος και αναπαραγωγής των ειδών από πιθανές οχλήσεις ανθρώπινων δραστηριοτήτων ).

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:

Σήμερα έχουν συσταθεί 27 Φορείς Διαχείρισης για την διαχείριση και προστασία των περιοχών Natura 2000. Για τις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται να συσταθούν μέχρι το τέλος του 2012. Οι περισσότεροι από τους Φορείς Διαχείρισης έχουν προσλάβει φύλακες, ενώ οι υπόλοιποι είναι στην διαδικασία της προκήρυξης. Από τις συνεντεύξεις βάθους που πραγματοποιήθηκαν από φύλακες στους φορείς διαχείρισης, αποτυπώνεται το γεγονός ότι τις δραστηριότητες του φύλακα εκτελούν άτομα που έχουν τελειώσει το Λύκειο, ξέρουν μια γλώσσα (καλά έως πολύ καλά), έχουν πιστοποιητικό ECDL στους υπολογιστές και είναι απόφοιτοι του Δημοσίου ΙΕΚ του τμήματος Ειδικός Δασικής Προστασίας. Οι αρμοδιότητές τους είναι θεσμοθετημένες με βάση το νομοθετικό πλαίσιο κήρυξης της περιοχής ως προστατευόμενη (Προεδρικό διάταγμα, Κοινή Υπουργική Απόφαση ή Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη), όπου ορίζονται οι όροι και περιορισμοί των δραστηριοτήτων και έργων στην περιοχή. Ελέγχουν και επιτηρούν με περιπολίες (πεζές, με όχημα ή σκάφος σε θαλάσσια περιοχή ή υγροβιότοπο) για παράνομες δραστηριότητες, πραγματοποιούν αυτοψίες, ετοιμάζουν εκθέσεις αυτοψίας, τις οποίες καταθέτουν στον Φορέα Διαχείρισης και στις συναρμόδιες υπηρεσίες της περιοχής, διαχειρίζονται τους επισκέπτες των προστατευόμενων περιοχών από όλες τις χώρες προέλευσης και παρέχουν εργασίες για την διευκόλυνση επιστημονικής έρευνας ή επιστημονικής εργασίας που διενεργείται στην προστατευόμενη περιοχή από την επιστημονική ομάδα του φορέα διαχείρισης (καταμέτρηση των πληθυσμών των ειδών ενδιαφέροντος των προστατευόμενων περιοχών, παρακολούθηση (monitoring) της κατάστασης διατήρησης των ειδών χλωρίδας, πανίδας και τύπων οικοτόπων, καθώς επίσης και φύλαξη συγκεκριμένων σημείων φωλιάσματος και αναπαραγωγής των ειδών από πιθανές οχλήσεις ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Θεωρώντας το επάγγελμα του φύλακα ως «πράσινο επάγγελμα» η τάση είναι ανερχόμενη, καθώς η προστασία των περιοχών Natura 2000, αποτελεί υποχρέωση για την χώρα μας και επιβάλλεται από την νομοθεσία (1650/86, ν 2742/99, 2637/98) και τις ευρωπαϊκές οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 79/409/ΕΟΚ.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Επιτηρητή - Φύλακα Περιβαλλοντικών Συστημάτων

Εργοδηγός Τμημάτων Παραγωγής

Τι αφορά
Ο Εργοδηγός Τμημάτων Παραγωγής έχει ως κύρια καθήκοντα να:
αναθέτει εργασία στους εργαζόμενους του τμήματός του και να τους συντονίζει, ώστε να παράγεται το προβλεπόμενο έργο με βάση τις αντίστοιχες προδιαγραφές ποιότητας, ποσότητας, κόστους και χρόνου,
συνεννοείται με τους ανωτέρους του σχετικά με το πρόγραμμα παραγωγής,τα προβλήματα,την παραγωγικότητα κ.α., φροντίζει για την καλή κατάσταση, την επάρκεια και τη διαθεσιμότητα των μηχανημάτων και του εξοπλισμού, και να επικοινωνεί με άλλα τμήματα εάν χρειάζεται προκειμένου να το επιτύχει, φροντίζει για την επάρκεια των πρώτων και βοηθητικών υλών στο τμήμα του, ώστε να μπορέσει να επιτελέσει τον προγραμματισμό της παραγωγής, φροντίζει ώστε να τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες και έγγραφα κατά την παραγωγή σύμφωνα με το εγχειρίδιο ποιότητας, συμμετέχει στην επιλογή των υφισταμένων του,μεριμνά για την ανάπτυξη, την εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού του τμήματος, φροντίζει να επιλύει άμεσα προβλήματα στην παραγωγή και συγκρούσεις του προσωπικού εάν υπάρχουν, ή εφόσον δεν μπορεί να επιλυθούν στο επίπεδό του να απευθύνεται σε ανωτέρους του στην ιεραρχία, να διαβάζει τα κατασκευαστικά σχέδια και οδηγίες παραγωγής ώστε να καθοδηγεί τους εργαζόμενους του τμήματός,
φροντίζει για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και τη χρησιμοποίηση των μέσων ατομικής προστασίας από τους εργαζόμενους στο τμήμα του, και τηρεί τα προβλεπόμενα αρχεία και στοιχεία.
Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Το επάγγελμα – θέση του Εργοδηγού Τμημάτων Παραγωγής απαντάται σε όλες τους κλάδους της βιομηχανίας. Συναντάται τόσο στην μεταποίηση όσο και στις μεταλλευτικές επιχειρήσεις. Όμως, δεδομένου ότι ο αριθμός των μεταποιητικών και μεταλλευτικών επιχειρήσεων στην χώρα μας μειώνεται κυρίως λόγω της παγκοσμιοποίησης, αναμένεται να μειωθούν οι εργοδηγοί παραγωγής που εργάζονται στους κλάδους αυτούς. Αντίθετα, η κατασκευή, η οποία θεωρείται και η ατμομηχανή της οικονομίας εμφανίζει μία κυκλικότητα. Αντίστοιχη κυκλικότητα εμφανίζουν και οι σχετικές δραστηριότητες (λατομεία, μεταποίηση μη μεταλλικών ορυκτών, σιδηρο-και αλουμινοκατασκευές, κατασκευή ειδών υγιεινής κλπ). Κατά συνέπεια δεν αναμένεται σοβαρή διαφοροποίηση (μείωση) της απασχόλησης των προϊσταμένων παραγωγής.
Εκτιμάται ότι υπάρχουν τουλάχιστον 15.000 εργοδηγοί στην Ελλάδα. Όμως η ανάγκη συμπίεσης του κόστους παραγωγής σε συνδυασμό με τις δυνατότητες, που παρέχει η τεχνολογία (προγραμματιζόμενες μηχανές κλπ), έχουν οδηγήσει μερικές μεγάλες βιομηχανίες στην εισαγωγή συστημάτων ομαδικής εργασίας για κάποιες φάσεις της παραγωγής, με ταυτόχρονη μείωση των θέσεων των εργοδηγών παραγωγής.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Εργοδηγού Τμημάτων Παραγωγής

Ζωγράφος – Πλαστικός

Τι αφορά
Το βασικό αντικείμενο του επαγγέλματος του Ζωγράφου – Πλαστικού αφορά στη δημιουργία μίας ή περισσοτέρων εικόνων που αποτελούν μέρος ή σύνολο ενός θέματος του σκηνικού, λαμβάνοντας υπόψη την ατμόσφαιρα, την εποχή και το ύφος που επιθυμεί να προσδώσει ο σκηνογράφος ή ο καλλιτεχνικός διευθυντής.
Ο Ζωγράφος – Πλαστικός:
• πραγματοποιεί κάθε ζωγραφική ή και πλαστική ζωγραφική εργασία στα σκηνικά καθώς και σε επιμέρους στοιχεία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά που του έχει υποδείξει στη μακέτα ο Σκηνογράφος (set designer) ή ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής (art director), και
• αποδίδει τη ζωγραφική και την υφή (αναγλυφότητα – δομή – σύσταση) των στοιχείων ενός σχεδίου ή μιας μακέτας,
• δραστηριοποιείται κυρίως στο χώρο του θεάτρου αλλά και στο κινηματογράφο και την τηλεόραση, όπως και στον ευρύτερο χώρο της ψυχαγωγίας, όπου αναλαμβάνει τη ζωγραφική εκτέλεση φόντου σε ψυχαγωγικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Στην Ελληνική αγορά, και κυρίως τα τελευταία χρόνια, με τη ραγδαία ανάπτυξη της ιδιωτικής τηλεόρασης και των νέων μορφών παραγωγής (λειτουργούν 10 τηλεοπτικά κανάλια εθνικής εμβέλειας, 108 περιφερειακής και τοπικής και περίπου 250 θέατρα ενώ υπάρχουν περίπου 30 κινηματογραφικές παραγωγές ανά έτος και αρκετές διαφημιστικές μικροταινίες και μουσικές σκηνές) διευρύνεται σταδιακά η αγορά αλλά και οι δυνατότητες απασχόλησης των Ζωγράφων – Πλαστικών. Ταυτόχρονα όμως, η στενή συνάρτηση του επαγγέλματος με την εξέλιξη του οπτικοακουστικού χώρου προκαλεί αμφίρροπες τάσεις σε ό,τι αφορά τις προοπτικές. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των εργαζομένων στο επάγγελμα, οι απασχολούμενοι με συμβάσεις αορίστου χρόνου σε θέατρα Ζωγράφοι - Πλαστικοί ανέρχονται στους 50 σε όλη την Ελλάδα. Ο κύριος όγκος των Ζωγράφων - Πλαστικών απασχολείται στο θέατρο, ακολούθως στον κινηματογράφο και τέλος στην τηλεόραση, ενώ σύμφωνα την κατά φύλο κατανομή, αυτή τη στιγμή επικρατούν στο επάγγελμα οι άνδρες. Ο τομέας των θεατρικών και διαφημιστικών παραγωγών, παρά την σημερινή κάμψη, παρουσιάζει δυναμικές προοπτικές.
Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι δεν πρόκειται για επάγγελμα αμιγώς χειρωνακτικό, πρόκειται για τέχνη, που απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις και τεχνικές ώστε ο επαγγελματίας να μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του. Μπορεί για ένα διάστημα η ψηφιακή εκτύπωση να δημιούργησε εμπόδια στην απασχόληση των Ζωγράφων - Πλαστικών, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να αποδώσει το συναίσθημα και την εικαστική παρέμβαση που αναγνωρίζεται σε κάθε πρωτότυπη μορφή.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Ζωγράφου-Πλαστικού

Ηχολήπτης/τρια

Τι αφορά:
Το επάγγελμα του Ηχολήπτη/τριας συγκεντρώνεται κυρίως σε δύο επαγγελματικούς χώρους με διαφορετικές επαγγελματικές δραστηριότητες, οι οποίες συγκροτούν τις κύριες επαγγελματικές κατευθύνσεις του επαγγελματικού περιγράμματος: αυτή του Ηχολήπτη/τριας Κινηματογράφου – Τηλεόρασης και την επαγγελματική κατεύθυνση του Ηχολήπτη/τριας Ραδιοφωνίας.
Στον χώρο του Κινηματογράφου – Τηλεόρασης ο/η Ηχολήπτης/τρια είναι υπεύθυνος/η:
• για την καλλιτεχνική και τεχνική ποιότητα των ηχητικών εγγραφών, τόσο στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές λήψεις,
• για τον χειρισμό και την σωστή λειτουργία των συσκευών εγγραφής, αναπαραγωγής και επεξεργασίας του ήχου, τις οποίες χρησιμοποιεί ο ίδιος/α και ο/η βοηθός του.
Στην Ραδιοφωνία ο/η Ηχολήπτης/τρια φροντίζει:
• για την τεχνική και καλλιτεχνική κάλυψη του προς εγγραφή, επεξεργασία ή μετάδοση από τον ραδιοσταθμό προγράμματος, και είναι ο μόνος/η που χειρίζεται τα μηχανήματα ήχου, είτε ο ήχος αυτός παράγεται και μεταδίδεται ταυτοχρόνως, είτε ηχογραφείται σε οποιαδήποτε μορφή ηχητικού υλικού ή ηλεκτρονικού υπολογιστή και μεταδίδεται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων ήχου ή οιασδήποτε άλλης μορφής, σε οποιονδήποτε χρόνο από τον ραδιοφωνικό σταθμό και η εργασία του/της πραγματοποιείται εντός των εγκαταστάσεων του ραδιοσταθμού ή εκτός αυτών, όταν αυτό απαιτείται για την υλοποίηση του προγράμματος του ραδιοσταθμούς (ισχύουν δηλαδή τα προβλεπόμενα από την ΣΣΕ της 13ης Απριλίου 2009 που κατάρτισε η Ένωση Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας με την Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Π.Κ 18/13-4-2009) η οποία κηρύχθηκε υποχρεωτική με την υπ αριθμ 19736/1574/11-6-2009 Απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 1208/Β/19-6-2009) και επεκτάθηκε η ισχύς της σε ολόκληρη την Επικράτεια με την υπ’ αριθμ 21274 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1965/Β/10-9-2009).

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Εκτιμήσεις των εργαζομένων θεωρούν ότι στον επάγγελμα του Ηχολήπτη/τριας απασχολούνται περίπου 2.000 άτομα. Ο/η Ηχολήπτης/τρια στον Κινηματογράφο και την Τηλεόραση συνήθως εργάζεται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Σε ότι αφορά το Ραδιόφωνο εργάζεται πάντα με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Υπάρχουν βέβαια και Ηχολήπτες που είναι ιδιοκτήτες των στούντιο ηχογράφησης, στα οποία εργάζονται κυρίως οι ίδιοι ή προσλαμβάνουν άλλους ηχολήπτες με εξαρτημένη εργασία πλήρους απασχόλησης ή ημιαπασχόλησης. Πολλοί Ηχολήπτες εργάζονται με συμβάσεις αορίστου χρόνου σε ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς όπως επίσης και στην δημόσια τηλεόραση και ραδιοφωνία (ΕΡΤ) ως μόνιμοι ή συμβασιούχοι.
Ένα βασικό διαρθρωτικό πρόβλημα του επαγγέλματος είναι η έλλειψη ουσιαστικού ελέγχου και επιθεώρησης στους χώρους εργασίας του ηχολήπτη, με αποτέλεσμα να απασχολούνται ανειδίκευτοι εργαζόμενοι χωρίς θεωρητικές γνώσεις πάνω στο αντικείμενο, με ελλιπή κατάρτιση, και χαμηλότερη της προβλεπόμενης μισθοδοσία, χωρίς να γνωρίζουν τους κανόνες συμπεριφοράς και κυρίως ασφάλειας, παρόλο που το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ορίζει με απόλυτη σαφήνεια ποιοι θα πρέπει να εργάζονται ως Ηχολήπτες. Αυτό έχει αποτέλεσμα στην ποιότητα του τελικού αποτελέσματος, στην απαξίωση του επαγγέλματος και στην κρίση της απασχόλησης στον επαγγελματικό χώρο.
Οι τάσεις ανάπτυξης του επαγγέλματος συνδέονται και επηρεάζονται άμεσα από τις γενικότερες εξελίξεις του οπτικοακουστικού τομέα. Οι προοπτικές απασχόλησης εντοπίζονται κυρίως στον χώρο των συναυλιών.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Ηχολήπτη/τριας

Ιδιωτικό προσωπικό παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας

Τι αφορά
Ο εργαζόμενος που ανήκει στο ιδιωτικό προσωπικό ασφαλείας αναλαμβάνει να επιτηρεί και να ελέγχει με κάθε σύννομο μέσο και τρόπο υλικά και άυλα αγαθά και αξίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των πάσης φύσεως κινδύνων. Συνοπτικά καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του προς διαφύλαξη περιουσιών, αγαθών και αξιών και φυσικών προσώπων από κινδύνους απρόβλεπτους καθώς και εσκεμμένους.
Στο ιδιωτικό προσωπικό ασφάλειας περιλαμβάνονται 4 ειδικότητες:
Ειδικότητα: Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Σταθερών Φυλάξεων
Ειδικότητα: Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Εποχούμενης Φύλαξης
Ειδικότητα: Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Χρηματαποστολών
Ειδικότητα: Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Χειρισμού Κ.Σ.Λ.Σ. (Κεντρικού Σταθμού Λήψης Σημάτων)

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Στην ελληνική αγορά σήμερα δηλώνονται περί των 1.000 επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας με άνω των 35.000 υπαλλήλων - σταθερής και εποχιακής απασχόλησης, αναφερόμενοι πλέον βάσει και των διεθνών προτύπων με τον όρο «βιομηχανία της ασφάλειας» (Security Industry - στοιχεία της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Προσωπικού Ασφαλείας Ελλάδος).
Μία ανάλυση του μεριδίου απασχόλησης των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην ελληνική αγορά (2007), είναι ενδεικτική των προοπτικών που υπάρχουν:
Τρεις (3) επιχειρήσεις με κύριο μερίδιο στην αγορά απασχολούν προσωπικό άνω των 1500 υπαλλήλων.
Τρεις (3) επιχειρήσεις απασχολούν προσωπικό έως επτακόσιους (700) υπαλλήλους.
Τέσσερις (4) επιχειρήσεις απασχολούν προσωπικό έως τετρακόσιους (400) υπαλλήλους.
Δέκα (10) επιχειρήσεις απασχολούν προσωπικό έως εκατόν πενήντα (150) υπαλλήλους.
Λοιπές επιχειρήσεις απασχολούν πρόσθετο προσωπικό.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Ιδιωτικού προσωπικού παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας

Καθαριστής ταπήτων - ταπετσαριών

Τι αφορά
Το επάγγελμα του καθαριστή ταπήτων / ταπετσαριών ορίζεται ως το σύνολο των δραστηριοτήτων που περικλείουν τον καθαρισμό, την φύλαξη και τη συντήρηση υφάνσιμων επιφανειών. Ο καθαρισμός γίνεται σε οργανωμένους επαγγελματικούς χώρους ταπητοκαθαριστηρίων ή στο χώρο του πελάτη. Το επάγγελμα του καθαριστή ταπήτων / ταπετσαριών δεν καλύπτει δραστηριότητες ατόμων που αναλαμβάνουν τον καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων και παράλληλα αναλαμβάνουν τον καθαρισμό ταπήτων / ταπετσαριών. Κατά την εργασία του ο καθαριστής ταπήτων / ταπετσαριών χειρίζεται ειδικά μηχανήματα και εργαλεία, όπως επαγγελματικά πλυντήρια, ειδικές μηχανές καθαρισμού και μηχανές συσκευασίας.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Ο καθαριστής ταπήτων / ταπετσαριών παραδοσιακά απασχολείται σε μικρές κυρίως οικογενειακές επιχειρήσεις. Σε ποσοστό που αγγίζει το 75% των επιχειρήσεων απασχολούνται 1-5 εργαζόμενοι. Η περιοδική ένταση της απασχόλησης δεν οδηγεί ικανοποιητικό αριθμό ατόμων στην ενασχόληση με το επάγγελμα. Η ανάγκη για χρήση σωματικής δύναμης δεν οδηγεί ικανοποιητικό αριθμό ατόμων στην ενασχόληση με το επάγγελμα. Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι η φύση του επαγγέλματος είναι εποχιακή αλλά το επάγγελμα δεν χαρακτηρίζεται ως εποχιακό από τον ΟΑΕΔ, με συνέπεια μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων να προσλαμβάνονται στην αρχή της περιόδου και να απολύονται με το τέλος της. Νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα δεν υπάρχουν για το επάγγελμα του καθαριστή ταπήτων / ταπετσαριών.
Ο καθαριστής ταπήτων / ταπετσαριών παραδοσιακά απασχολείται σε μικρές κυρίως οικογενειακές επιχειρήσεις. Σε ποσοστό που αγγίζει το 75% των επιχειρήσεων απασχολούνται 1-5 εργαζόμενοι. Η περιοδική ένταση της απασχόλησης δεν οδηγεί ικανοποιητικό αριθμό ατόμων στην ενασχόληση με το επάγγελμα. Η ανάγκη για χρήση σωματικής δύναμης δεν οδηγεί ικανοποιητικό αριθμό ατόμων στην ενασχόληση με το επάγγελμα. Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι η φύση του επαγγέλματος είναι εποχιακή αλλά το επάγγελμα δεν χαρακτηρίζεται ως εποχιακό από τον ΟΑΕΔ, με συνέπεια μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων να προσλαμβάνονται στην αρχή της περιόδου και να απολύονται με το τέλος της. Νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα δεν υπάρχουν για το επάγγελμα του καθαριστή ταπήτων / ταπετσαριών.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Καθαριστή ταπήτων - ταπετσαριών

Κατασκευαστής επιγραφών

Τι αφορά
Ο Κατασκευαστής Επιγραφών εκτελεί το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την κατασκευή όλων των τύπων των επιγραφών. Μελετάει και σχεδιάζει επιγραφές κτηρίων, αυτοκινήτων, καταστημάτων, κατοικιών, εκθέσεων, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, υπαίθρου και γενικά όπου χρειάζεται επιγραφή. Χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά όπως μέταλλα, πλαστικά, γυαλί, φιλμ, ξύλο και άλλα, σε συνδυασμό με διάφορες φωτιστικές πηγές (όταν απαιτείται), κατασκευάζει και φιλοτεχνεί επιγραφές. Τοποθετεί τις επιγραφές εφαρμόζοντας όλους τους σχετικούς κανονισμούς χρησιμοποιώντας τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα ανάλογα εξαρτήματα. Συντηρεί και επισκευάζει τις επιγραφές βάσει των προγραμμάτων συντήρησης ή όταν απαιτείται.
Οι ειδικότητες που συναντούνται στο επάγγελμα είναι ο Κατασκευαστής Επιγραφών Λαμπτήρων ΝΕΟΝ και ο Κατασκευαστής Επιγραφών Ζωγραφικής.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Ο κλάδος των επιγραφών σημειώνει ανάπτυξη και οι προοπτικές του επαγγέλματος είναι ιδιαίτερα θετικές. Η μη ύπαρξη σχολών εκπαίδευσης και κατάρτισης και η δυσκολία εκμάθησης του επαγγέλματος αυξάνει συνεχώς τη ζήτηση τεχνιτών για το επάγγελμα.
Επίσης θα πρέπει να επισημανθεί ότι το επάγγελμα του τεχνίτη επιγραφών είναι ένα πολύπλοκο επάγγελμα και δεν μπορεί να εκτελεσθεί από ανειδίκευτους εργαζομένους. Για το λόγο αυτό απαιτείται εκπαίδευση, ικανότητες και εμπειρία η οποία μπορεί να αποκτηθεί με μαθητεία σε πεπειραμένους επαγγελματίες.
Οι καταρτισμένοι τεχνίτες λόγο των παραπάνω συνθηκών και απαιτήσεων είναι σε θέση να βρίσκουν ιδιαίτερα εύκολα αντίστοιχη εργασία με καλές αποδοχές.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Κατασκευαστή επιγραφών

Καφεπώλης - Υπεύθυνος καταστημάτων πώλησης καφέ

Τι αφορά
Ο ρόλος του «Καφεπώλη- Υπευθύνου καταστημάτων πώλησης καφέ» (καφετέριας / καφενείου / αναψυκτηρίου) είναι να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της μονάδας της οποίας έχει την ευθύνη και να εξασφαλίζει τις συνθήκες εκείνες που θα την οδηγήσουν σε τροχιά ανάπτυξης.
Ο συγκεκριμένος επαγγελματίας μπορεί να είναι είτε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος όταν πρόκειται για μικρομεσαίου μεγέθους ατομικές επιχειρήσεις, είτε ένα στέλεχος διοίκησης όταν πρόκειται για μεγάλου μεγέθους εταιρείες ή αλυσίδες καταστημάτων πώλησης καφέ. Η αγορά που απαρτίζουν τα καταστήματα αυτά χαρακτηρίζεται μεταξύ άλλων από πολυδιάσπαση με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των υπευθύνων να είναι και οι ιδιοκτήτες των εν λόγω καταστημάτων.
Χαρακτηριστικό κατάστημα της συγκεκριμένης αγοράς είναι η καφετέρια ή αναψυκτήριο. Τα συγκεκριμένα καταστήματα προσφέρουν κάθε είδους καφέ και άλλα ροφήματα, ποτά οινοπνευματώδη και αναψυκτικά, γλυκά, παγωτά, τυρόπιτες, τοστ και άλλου είδους σάντουιτς, τα οποία περιέχουν είδη που δεν απαιτούν ιδιαίτερη επεξεργασία στο κατάστημα. Τα οινοπνευματώδη ποτά προσφέρονται με τη συνοδεία ή μη πρόχειρου μεζέ, ο οποίος προσφέρεται όπως διατίθεται στο εμπόριο, χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία στο κατάστημα (ελιές, τυρί, αλίπαστα κ.λπ.).
Οι καφετέριες και τα αναψυκτήρια ανήκουν στη κατηγορία των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, δηλαδή επιχειρήσεων όπου γίνεται παρασκευή, διάθεση και αποθήκευση ή/και εμπορία ροφημάτων, τροφίμων και ποτών κάθε είδους καθώς και προσφορά υπηρεσιών. Η ίδρυση και λειτουργία ενός καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι μία διαδικασία με ιδιαίτερη σημασία για τη Δημόσια Υγεία, γι’ αυτό και η σχετική νομοθεσία πρόβλεψε και επέβαλε τη συμμετοχή της Υγειονομικής Υπηρεσίας, η οποία μετά από αυτοψία θα γνωμοδοτήσει με βάση τη νομοθεσία, τις εξειδικευμένες γνώσεις και την εμπειρία της για το είδος του καταστήματος που μπορεί να λειτουργήσει σε ένα συγκεκριμένο χώρο.
Ο «Υπεύθυνος καταστημάτων πώλησης καφέ» είναι κατά κανόνα και ο αγορανομικός υπεύθυνος του καταστήματος, κάτι που σε περιπτώσεις που ο ίδιος δεν ταυτίζεται με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον τοποθετεί εξ’ ορισμού σε μια υψηλή θέση στην ιεραρχία της δομής της. Η πιο συνηθισμένη δομή στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, περιλαμβάνει τμήμα παρασκευής των ροφημάτων και ποτών (αποτελείται από τον μπουφετζή) και το τμήμα παροχής υπηρεσιών (αποτελείται από τους σερβιτόρους). Σκοπός του «Υπευθύνου καταστημάτων πώλησης καφέ» είναι να οργανώσει αποτελεσματικά την λειτουργία των επιμέρους τμημάτων, αλλά και να δημιουργήσει και να επιβλέπει μια σειρά διαδικασιών που σχετίζονται με επιμέρους λειτουργίες που μπορεί να αφορούν από την παραλαβή των πρώτων υλών και τους χώρους και τους χρόνους εναπόθεσης των απορριμμάτων έως τη συντήρηση του εξοπλισμού και τη διαχείριση των θέσεων στάθμευσης.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο χώρος ευθύνης του επαγγελματία περιλαμβάνει το σύνολο των οργανωτικών, νομικών και οικονομικών λειτουργιών μιας τέτοιας επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Ο αριθμός των επιχειρήσεων (καφενείων) σε ολόκληρη την επικράτεια ανέρχεται περίπου στις 40.000. Σε αυτές τις επιχειρήσεις, κατά μέσο όρο μαζί με τον ιδιοκτήτη και το προσωπικό, απασχολούνται 3 άτομα στο καθένα (Στοιχεία από την Ομοσπονδία Καφεπωλών Ελλάδος). Στα στοιχεία αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται τα πολύ μεγάλα καταστήματα πώλησης καφέ που δεν ανήκουν στη ομοσπονδία και διαφέρουν κατά πολύ από το μικρό καφενείο. Βέβαια όπως έχει ήδη γίνει φανερό, η μελέτη αναφέρεται σε επαγγελματία που θα μπορούσε να απασχολείται σε οποιαδήποτε μορφή παρόμοιας επιχείρησης απλά είναι πολύ δύσκολο σε αυτό το πλαίσιο να καταγραφούν όλες αυτές οι επιχειρήσεις.Συμπερασματικά, στην κατηγορία των παραδοσιακών καφεπωλείων / καφενείων διακρίνονται τάσεις συρρίκνωσης οι οποίες έχουν σαφώς επιδράσεις στην απασχόληση του κλάδου. Από την άλλη, οι ισχυρές τάσεις ανάπτυξης που εμφανίζονται στις εκσυγχρονισμένες μορφές του κλάδου (καφετέριες, αναψυκτήρια) έχουν ως στιγμής μικτές επιπτώσεις στην απασχόληση μιας που παρουσιάζονται κυρίως στην αγορά των αλυσίδων καφέ και αυξάνουν το δείκτη συγκέντρωσης. Ως αποτέλεσμα η αυτοαπασχόληση τείνει να μειώνεται και ταυτόχρονα η μισθωτή εργασία να ενισχύεται.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Καφεπώλη - Υπεύθυνου καταστημάτων πώλησης καφέ

Κλειθροποιός - Κλειδαράς

Τι αφορά
Ο κλειθροποιός είναι το άτομο που:
τοποθετεί, επισκευάζει, συντηρεί και ανοίγει όλων των ειδών τις μηχανικές κλειδαριές καθώς και αυτές που ελέγχονται με ηλεκτρονικό και μαγνητικό τρόπο και
κατασκευάζει και συντηρεί όλων των ειδών τα κλειδιά συμπεριλαμβανομένων και αυτών των χρηματοκιβωτίων, τηλεκοντρόλ, immobilizer, πατενταρισμένα και καταχωρημένα κλειδιά από αντιγραφή ή κωδικό.
Πιο συγκεκριμένα , βασικές αρμοδιότητες του κλειθροποιού είναι να:
Συναλλάσσεται με τους πελάτες(-ισσες).
Τοποθετεί και παρεμβαίνει σε κλειδαριές και μηχανισμούς σε πόρτες οικιών, επαγγελματικών και βοηθητικών χώρων, σε αυτοκίνητα και σε ειδικές κλειδαριές.
Κατασκευάζει και πουλάει κλειδιά οικιών, αυτοκινήτων, και παντός άλλου τύπου.
Οργανώνει και διαχειρίζεται το χώρο εργασίας του.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Το είδος των επιχειρήσεων όπου εμφανίζεται κατά κύριο λόγο το επάγγελμα είναι τα κλειθροποιεία – κλειδαράδικα. Τα τελευταία χρόνια τα καταστήματα αυτά δείχνουν να ακολουθούν μια τάση εξειδίκευσης π.χ. στα immobilizer των αυτοκινήτων, στις κλειδαριές και στο άνοιγμα κατοικιών κ.λπ. Η τάση αυτή ενισχύεται από τη ραγδαία εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας και την ύπαρξη πολλών ειδικών λογισμικών για κάθε κατηγορία κλειδαριών / κλειδιών.
Με βάση τον αριθμό των μελών του Συνδέσμου Αναγνωρισμένων Επαγγελματιών Κλειθροποιών (ΣΑΕΚ) και βάσει εκτιμήσεων, ο αριθμός των επαγγελματιών κλειθροποιών / κλειδαράδων, σήμερα στην Ελλάδα, είναι μεγαλύτερος κατά 20% από τον αντίστοιχο αριθμό προ δεκαετίας.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Κλειθροποιού - Κλειδαρά

Κομμωτής - Τεχνικός Περιποίησης Κόμης

Τι αφορά
Ο Κομμωτής – Τεχνικός Περιποίησης Κόμης είναι ένας ειδικός τεχνίτης στις κομμώσεις ανδρών και γυναικών, καθώς και σε εργασίες περιποίησης κόμης, όπως αποχρωματισμός, βαφή, βοστρίχωση (περμανάντ), αποσγούρωση κ.λ.π. Καθήκον του κουρέα - κομμωτή είναι να αλλάζει την κόμη και το χρώμα των μαλλιών σύμφωνα με την προτίμηση του πελάτη. Ο κουρέας περιποιείται επίσης και τα αντρικά γένια και ασχολείται κατά κύριο λόγο με την περιποίηση των αντρών, ενώ ο κομμωτής ασχολείται εξίσου και με τα δύο φύλα. Η κατάρτιση του επεκτείνεται στην οργάνωση και διαχείριση στο χώρο του κομμωτηρίου και στην αγορά. Οι εργασίες των κομμωτών γίνονται σε χώρους εξοπλισμένους με ειδικά μηχανήματα και όργανα, τηρουμένων όλων των κανόνων υγιεινής και καθαριότητας.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Οι κλάδοι στους οποίους μπορεί να απασχοληθεί ο κομμωτής είναι:
Βιομηχανίες – εταιρίες προϊόντων κόμης
Πωλήσεις προϊόντων κόμης (επισκέψεις, αντιπροσωπείες, σύμβουλοι χρήσης αυτών)
Ελεύθεροι επαγγελματίες – κομμωτήρια
Επικεφαλής σε μεγάλες μονάδες πολυάριθμου προσωπικού (κομμωτήρια, εμπορικές εταιρίες)
Θέατρο, κινηματογράφος, τηλεόραση, οίκοι μόδας.
Οι επιχειρήσεις του κλάδου, διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: α) Κουρείο Ανδρών β) Κομμωτήριο Ανδρών – Γυναικών – Παιδιών
Οι ειδικεύσεις είναι: α) Βοηθού Κουρέα, Βοηθού Κομμωτή β) Κουρέα γ) Κομμωτή δ) Κουρέα Α' ε) Κομμωτή Α'
Αυτές όμως δεν είναι με την κυριολεκτική έννοια κατευθύνσεις μιας και όλες συνδέονται με εκπαιδευτικό επίπεδο και κυρίως με χρόνια εμπειρίας και προϋπηρεσίας. Σε αυτό το περίγραμμα περιγράφουμε τον κομμωτή που είναι και η βασική μορφή άσκησης του επαγγέλματος στην αγορά εργασίας. Επίσης πέρα από αυτά τα επίπεδα υπάρχουν και δύο ειδικότητες (όχι θεσμοθετημένες με άδεια ξεχωριστή). Ο Τεχνίτης σαλονιού και ο Τεχνίτης βαφείου.
Στα στατιστικά στοιχεία για την απασχόληση, το επάγγελμα του κομμωτή συμπεριλαμβάνεται μαζί με αυτά των αισθητικών και τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών, ενώ με βάση στοιχεία της ΕΣΥΕ το έτος 2007 απασχολούνται 40.270 άτομα.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Κομμωτή - Τεχνικού Περιποίησης Κόμης

Κρεοπώλης

Τι αφορά
Ο Κρεοπώλης είναι ο εργαζόμενος – τεχνίτης κρέατος (ιδιοκτήτης κρεοπωλείου, εργατοϋπάλληλος κρεοπωλείων ή τεχνίτης εργαστηρίου επεξεργασίας και τυποποίησης κρέατος) ο οποίος ασχολείται :
με την κοπή του σφαγίου σε τεμάχια για χονδρική ή λιανική πώληση,
την αποστέωση,
την περιποίηση και παρουσίαση προς εμπορία – πώληση μεγάλων και μικρών μηρυκαστικών και χοίρων, πτηνών (όρνιθες, ινδιάνοι, πάπιες, χήνες),
τη συσκευασία των κρεάτων σε ελεγχόμενη ατμόσφαιρα ή στο κενό,
την παραγωγή παρασκευασμάτων κρέατος σε εργαστήριο ή παρακείμενο χώρο κρεοπωλείου.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Ο Κρεοπώλης μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος σε κρεοπωλείο, Super Market ή ως ελεύθερος επαγγελματίας διατηρώντας το δικό του κρεοπωλείο. Όσον αφορά τις τάσεις και προοπτικές της απασχόλησης θεωρείται ότι το επάγγελμα δεν εμφανίζει κάποιες αξιοσημείωτες μεταβολές αύξησης ή μείωσης.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις υπάρχουν 15.000 κρεοπώλες σε όλη την Ελλάδα, ενώ δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ανθρώπινου δυναμικού του επαγγέλματος. Στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών είναι γραμμένοι 3.420 (στοιχεία Ιανουαρίου 2007). Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών θεωρεί ότι καλύπτει περίπου 6.000 κρεοπώλες και έχει 39 Σωματεία - μέλη.
Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Κρεοπώλη προσδιορίζονται με το Π.Δ. 468/90, ο δε Σύνδεσμος Καταστηματαρχών Κρεοπωλών Ελλάδας έχει συντάξει έναν κώδικα δεοντολογίας που ακολουθείται από τα μέλη του.
Για να ασκήσει κάποιος το επάγγελμα του Κρεοπώλη πρέπει να φοιτήσει στη Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Αθηνών ή Θεσσαλονίκης και Λάρισας που ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η παρακολούθηση της σχολής είναι διάρκειας τριακοσίων (300) ωρών συνολικά (θεωρητική διδασκαλία, πρακτική εκπαίδευση, εκπαιδευτικές επισκέψεις). Η πρακτική άσκηση του υποψήφιου κρεοπώλη πραγματοποιείται σε κρεοπωλείο.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Κρεοπώλη

Λινοθηκάριος

Τι αφορά
O/η Λινοθηκάριος:
• φροντίζει για την σωστή διαχείριση του ιματισμού μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης,
• φροντίζει για τον εξοπλισμό του τμήματος πλυντηρίου – λινοθήκης με όλα τα απαραίτητα υλικά,
• παρακολουθεί τη γενικότερη λειτουργική και τεχνική κατάσταση του χώρου ευθύνης του/της, συμβάλλοντας με τις υπηρεσίες του/της στην άνετη διαμονή των πελατών σε ένα καθαρό και υγιεινό περιβάλλον.
Ο/η Λινοθηκάρος απασχολείται - η σε «ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που λειτουργούν σε αστικά κέντρα, σε τόπους θερινών διαμονών, σε λουτροπόλεις και σε αρχαιολογικούς χώρους όλης της χώρας, με την μορφή του ξενοδοχείου, ξενώνα οικοτροφείου, επιχειρήσεις επιπλωμένων διαμερισμάτων, επιχειρήσεις θέρετρων από τουριστικούς οικίσκους (μπάνγκαλοους), μοτέλ τουριστικού περιπτέρου και κέντρου παραθερισμού – διακοπών και κάμπινγκ».
Έρχεται σε άμεση επαφή με πελάτες διαφορετικών εθνικοτήτων και αναγκών (π.χ. υψηλά ιστάμενα πρόσωπα, ΑΜΕΑ κ.ά.) για τον καθαρισμό του προσωπικού τους ιματισμού (φορέματα, κουστούμια κ.ά). Ο/η Λινοθηκάριος φροντίζει για την καλή κατάσταση όλου του ιματισμού της ξενοδοχειακής επιχείρησης, εφοδιάζοντας με καθαρά λινά όλα τα τμήματα ενός τουριστικού καταλύματος (εστιατόρια, ορόφους, στολές προσωπικού κ.ά.). Το επίπεδο της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά τη γνώμη των πελατών για την ξενοδοχειακή επιχείρηση.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΤΕΠ, οι εργαζόμενοι στα ελληνικά ξενοδοχεία καλύπτουν μια μεγάλη γκάμα επαγγελμάτων, εκ των οποίων το 28% εργάζεται στους ορόφους (όπου εντάσσεται και το επάγγελμα του λινοθηκάριου), ενώ σύμφωνα με τη διάρθρωση της απασχόλησης η γυναικεία μισθωτή απασχόληση στα κλασικά ξενοδοχεία ανέρχεται στο 74%.
Η διαρκώς αυξανόμενη τουριστική ανάπτυξη στη χώρα μας δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Ταυτόχρονα η ελεύθερη μετακίνηση εργαζομένων στις χώρες της Ε.Ε και η διαρκής εισροή αλλοδαπού εργατικού δυναμικού, από οικονομικά ασθενέστερες χώρες αλλάζει διαρκώς το εργασιακό τοπίο στον τουριστικό τομέα, και έχει σαν αποτέλεσμα, κυρίως σε θέσεις εργασίας ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού, να χρησιμοποιούνται σε μεγάλο ποσοστό αλλοδαποί εργαζόμενοι. Σε γενικές γραμμές το επάγγελμα του/της Λινοθηκαρίου εμφανίζει σταθερότητα σε ότι αφορά στις συνθήκες απασχόλησης και δεν αναμένεται να υπάρξουν αξιοσημείωτες αλλαγές στον τρόπο άσκησής του.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Λινοθηκάριου

Μάγειρας

Τι αφορά
Μάγειρας/ισσα (Cook) ορίζεται ο/η επαγγελματίας, ο/η οποίος/α γνωρίζοντας την μαγειρική, στοιχεία ζαχαροπλαστικής καθώς και την εστιατορική τέχνη, εργάζεται στην κουζίνα της επισιτιστικής μονάδας, επιμελείται και οργανώνει τη λειτουργία της κουζίνας, προετοιμάζει, παρασκευάζει και παραθέτει τα εδέσματα για μικρές και μεγάλες ομάδες ατόμων σύμφωνα με τις καθορισμένες προδιαγραφές ποιότητας της επισιτιστικής μονάδας και τα προβλεπόμενα επίπεδα υγιεινής. Η κουζίνα αυτή μπορεί να βρίσκεται σε εσωτερικούς ή υπαίθριους χώρους.
Ειδικότερα ο Μάγειρας ασκεί (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τα παρακάτω καθήκοντα:
• την παρασκευή και την παράθεση των εδεσμάτων κάθε μορφής και ποικιλίας με βάση τις πρότυπες συνταγές και τις συνταγές που συντάσσει ο ίδιος,
• τον ποιοτικό έλεγχο, τη συντήρηση και την αξιοποίηση των πρώτων υλών και των εδεσμάτων,
• την κατανομή, τον τεμαχισμό των πρώτων υλών, την προετοιμασία τους και την χρήση τους με σκοπό την παρασκευή και την παράθεση του εδέσματος.
• τη σύνθεση του μενού με βάση τις αγορανομικές διατάξεις και τους κανόνες γαστρονομίας,
• τη διακόσμηση και την παρουσίαση των εδεσμάτων,
• την οργάνωση και τη διοίκηση της κουζίνας.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης

Το επάγγελμα του μάγειρα έχει ευρεία ζήτηση στον κλάδο του επισιτισμού, αναψυχής και της φιλοξενίας. Έχει υπολογιστεί σύμφωνα με στοιχειά του ΙΚΑ ότι κατά το 2005 ο κλάδος επισιτισμού, αναψυχής και φιλοξενίας απασχολούσε 180.266 εργαζομένους. Ενώ σε παλαιότερη έρευνα του ΠΟΕΣΕ (1997) είχε υπολογιστεί ότι οι εργαζόμενοι στον κλάδο επισιτισμού, αναψυχής και φιλοξενίας ανέρχονταν στις 110.000 εργαζομένους. Από την σύγκριση των παραπάνω στοιχειών μπορεί κανείς να εξάγει το συμπέρασμα ότι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στον συγκεκριμένο κλάδο αυξάνουν.

Σύμφωνα με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΣΥΕ το β’ τρίμηνο του 2002 στην επαγγελματική κατηγορία 514 Μάγειροι καταγράφηκαν 36.642 απασχολούμενοι, που ισοδυναμούν με το 0,93% της συνολικής απασχόλησης. Το β’ τρίμηνο του 1998 είχαν καταγραφεί 34.836 απασχολούμενοι (0,88% της συνολικής απασχόλησης). Μεταξύ του 1998 και του 2002, συνεπώς, η απασχόληση στη κατηγορία αυτή αυξήθηκε κατά 5,2%.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Μάγειρα

Μελισσοκόμος

Τι αφορά
Ο Μελισσοκόμος έχει την ιδιότητα του αρχηγού αγροτικής εκμετάλλευσης, ήτοι είναι εγκατεστημένος στην γεωργία κατά κύριο επάγγελμα. Το επάγγελμα του Μελισσοκόμου ως δραστηριότητα περικλείει:
• την εκτροφή των μελισσών για την παραγωγή μελιού, κεριού, βασιλικού πολτού και άλλων προϊόντων,
• την εφαρμογή των κανόνων ορθής μελισσοκομικής πρακτικής διασφαλίζοντας την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων,
• την αποτελεσματική οργάνωση και διαχείριση της μελισσοκομικής του εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία και τους κανόνες επιχειρηματικής κερδοφορίας.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Η μελισσοκομία είναι ένας σημαντικός κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής για τη χώρα μας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το 2005, στον κλάδο της μελισσοκομίας απασχολούνται 19.814 μελισσοκόμοι οι οποίοι κατέχουν 1.497.690 κυψέλες. Το 73% των κυψελών ανήκει σε επαγγελματίες Μελισσοκόμους ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σε 7.170. Οι τάσεις απασχόλησης για τον κλάδο της μελισσοκομίας εμφανίζονται αυξητικές όσον αφορά τους επαγγελματίες Μελισσοκόμους, οι οποίοι συγκεντρώνουν και το μεγαλύτερο αριθμό κυψελών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, παρατηρείται πολύ μεγάλη αύξηση, σε ποσοστό 44% στον αριθμό των επαγγελματιών μελισσοκόμων και μικρή μείωση, σε ποσοστό 6 % του συνολικού αριθμού των μελισσοκόμων το 2005 σε σύγκριση με το 2001. Συγκρίνοντας τα ίδια έτη το συνολικό αριθμό των κατεχόμενων κυψελών, διαπιστώνουμε αύξηση σε ποσοστό 8% περίπου.
Ο μελισσοκόμος αποτελεί ένα δυναμικό επάγγελμα, που μπορεί να δώσει επαγγελματική διέξοδο και στήριξη του οικογενειακού αγροτικού εισοδήματος. Το ελληνικό μέλι είναι εξαιρετικής ποιότητας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και γεύση που αναγνωρίζονται διεθνώς. Σε αυτό συμβάλλουν πρωτίστως οι κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας που είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την ανάπτυξη της μελισσοκομίας καθώς και η πλούσια και ποικίλη μελισσοκομική χλωρίδα. Ανήκει στα αγροτικά μας προϊόντα που έχουν μεγάλες προοπτικές στην Ευρωπαϊκή αγορά λαμβανομένου υπόψη ότι η Ε.Ε είναι ελλειμματική σε μέλι με βαθμό αυτάρκειας 60%.
Η παγκόσμια παραγωγή μελιού μειώθηκε σε ποσοστό 3,15% το 2007 σε σύγκριση με το 2006 φθάνοντας τους 1.400.491 τόνους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του FAO 2007, η μείωση αυτή προέρχεται κυρίως από την Αμερική και την Ευρώπη. Η διαταραχή ή σύνδρομο κατάρρευσης των μελισσιών Colony collapse disorder (CCD) ευθύνεται κυρίως για τη μείωση στον αριθμό των μελισσών στην Αμερική. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στο σύνολο της παγκόσμιας παραγωγής μελιού η Κίνα παραμένει η πρώτη παραγωγός χώρα στον κόσμο με παραγωγή μελιού 303.220 τόνους και ποσοστό παραγωγής 21,65%. Ακολουθούν η Ευρωπαϊκή Ένωση ( 27 χώρες μέλη) με 193.695 τόνους και ποσοστό 13,83%, η Αργεντινή με 81.000 τόνους, η Τουρκία με 73.935 τόνους, και η Ουκρανία με 67.700 τόνους και ποσοστό 5,78% ,5,27% και 4,83% αντίστοιχα.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Μελισσοκόμου

Μεσίτης αστικών συμβάσεων - Διαχειριστής ακίνητης περιουσίας

Τι αφορά
Ως Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων – Διαχειριστής Ακίνητης Περιουσίας, σύμφωνα με το Π.Δ. 248 της 23/28.6.1993, Περί Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων, (ΦΕΚ τευχ. Α΄108), είναι το φυσικό πρόσωπο ή εμπορική εταιρεία κάθε είδους, που εφόσον εκπληρώνει τις προϋποθέσεις του νόμου και έχει λάβει σχετική άδεια, ασκώντας μονομερώς εμπορικές πράξεις, μεσολαβεί για την σύναψη των αστικού δικαίου συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης ακινήτων, παραχώρησης ακινήτων προς ανοικοδόμηση με αντιπαροχή, συνομολόγηση χρηματικών δανείων ή υποδεικνύει ευκαιρία για σύναψη τέτοιων συμβάσεων.
Σύμφωνα με τη συναλλακτική πρακτική, οι επαγγελματικές δραστηριότητες των επαγγελματιών του χώρου, δηλαδή η διαμεσολάβηση και η υπόδειξη ευκαιρίας επεκτείνονται τόσο σε αστικά όσο και σε μη αστικά ακίνητα. Ο Μεσίτης διατηρεί δικό του γραφείο, (επαγγελματική έδρα).
Αναφορικά με τη νομική μορφή της επιχειρηματικής δραστηριότητας αυτή μπορεί να ασκείται και με εταιρική μορφή (εμπορικής εταιρίας). Η μεσιτική άδεια όμως είναι προσωπικού χαρακτήρα, εκδίδεται στο όνομα φυσικού προσώπου, (προφανώς εταίρου), δια του οποίου και διενεργούνται οι μεσιτικές εργασίες από την εταιρία, οι οποίες αποτελούν και την επιχειρηματική της δραστηριότητα. Η παρούσα μελέτη θα εστιάσει στο επαγγελματικό περίγραμμα του Μεσίτη Αστικών Συμβάσεων και κατά συνέπεια θα αφορά στο φυσικό πρόσωπο και όχι στη νομική μορφή της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Ο μεσίτης αστικών συμβάσεων με τις γνώσεις και εμπειρία που διαθέτει είναι σε θέση:
• να εξασφαλίσει τις καταλληλότερες εναλλακτικές λύσεις στους ενδιαφερόμενους να συνάψουν συμβάσεις αστικού δικαίου για την αγορά, πώληση, μίσθωση ακινήτων, παραχώρησης ακινήτων προς ανοικοδόμηση με αντιπαροχή, καθώς και συμπληρωματικές ή υποστηρικτικές συμβάσεις, (π.χ. δανείου για τη χρηματοδότηση της αγοράς ή της επισκευής του ακινήτου)
• να τους βοηθήσει να λάβουν ορθολογικές αποφάσεις σχετικά με τις συμβάσεις αυτές, (προδιαγραφές, τιμή, κλπ), ώστε να καλυφθούν ικανοποιητικά οι ανάγκες τους, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα της αγοράς
• να τους απαλλάξει από την αναποτελεσματική ανάλωση χρόνου, στην αναζήτηση του κατάλληλου ακινήτου ή του ενδιαφερόμενου υποψηφίου,
• να τους προφυλάξει από κινδύνους που σχετίζονται είτε με την καταλληλότητα του ακινήτου είτε τη φερεγγυότητα ή αξιοπιστία του υποψήφιου αντισυμβαλλόμενου,
• να διευκολύνει τους ενδιαφερόμενους να επισπεύσουν τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση της σύμβασης, αναλαμβάνοντας ύστερα από εξουσιοδότησή τους, τη διεκπεραίωση διαδικασιών, που σχετίζονται με τη μελλοντική σύμβαση, ενώπιον διοικητικών ή άλλων αρχών,
• να απαλλάξει τους πελάτες του από τη χρονοβόρα διαδικασία της διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας, ιδίως όταν αυτοί διαμένουν σε διαφορετικό τόπο από εκείνο στον οποίο βρίσκεται το ακίνητό τους, δεν διαθέτουν χρόνο για τη δραστηριότητα αυτή, καλούνται να αντιμετωπίσουν δυσλειτουργίες, κλπ
Σε γενικές γραμμές ο Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία της αγοράς ακινήτων, η οποία στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και τις μακροοικονομικές εξελίξεις.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Αρχικά, παρά τα επιχειρήματα περί της αναγκαιότητας του οικονομικού και νομικού σκοπού του επαγγέλματος του μεσίτη, δεν μπορεί να υποστηριχθεί αδιαπραγμάτευτα η κοινωνική του αποδοχή. Μελέτη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, (1999), επισημαίνει τη μειωμένη κοινωνική αποδοχή του επαγγέλματος, εντοπίζοντας και τους παράγοντες που την επηρεάζουν και πρόσθετα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο. Ειδικότερα, επισημαίνει την έλλειψη ειδικού θεσμικού πλαισίου, η οποία συνεπάγεται την αλόγιστη διόγκωση του κλάδου, την ανάπτυξη της παραμεσιτείας, την υψηλή αυταπασχόληση, το μικρό μέγεθος της επαγγελματικής μονάδας, με τις συνεπακόλουθες αδυναμίες, την έλλειψη περιορισμού ως προς την ηλικία εισόδου στον κλάδο, ο οποίος συνήθως διευρύνεται με την εισαγωγή συνταξιούχων από άλλα επαγγέλματα, το χαμηλό επίπεδο μόρφωσης και την ελλιπή πληροφόρηση των μεσιτών, την αδυναμία δραστηριοποίησής τους σε δυναμικούς επιχειρηματικούς τομείς. Αυτά και άλλα πολλά επιτείνουν τη χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών, μειώνουν τον αναπτυξιακή προοπτική του κλάδου και συμβάλλουν περαιτέρω στη μείωση της κοινωνικής αποδοχής του.
Για την αντιμετώπισή τους προτείνονται μέτρα, τα οποία συνοψίζονται κυρίως στην αναθέσμιση του επαγγέλματος και στην υιοθέτηση κανόνων δεοντολογίας. Παρά την παρέλευση 10ετίας από την εκπόνηση της μελέτης αυτής, τα προβλήματα εξακολουθούν να υφίστανται: η έλλειψη θεσμικού πλαισίου κατοχύρωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων, η έλλειψη νομοθετικά κατοχυρωμένου δεοντολογικού κώδικα άσκησης του επαγγέλματος καθώς και η ανυπαρξία συνεπειών, (διοικητικών ή άλλων), ευνοούν την παράνομη μεσιτική δραστηριότητα, (τη δραστηριότητα και από μη μεσίτες) ενώ ακόμα και η νόμιμη είσοδος στον κλάδο εξακολουθεί να είναι ανεξέλεγκτη και χωρίς ποιοτικές προϋποθέσεις, σε όρους γνώσεων και δεξιοτήτων, δεδομένου ότι και αυτά τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΙΕΚ της αντίστοιχης ειδικότητας δεν έχουν ακόμα κατοχυρωθεί.
Η επαγγελματική δραστηριότητα των μεσιτών εξάλλου συναρτάται ευθέως με τα δεδομένα που αφορούν στις στεγαστικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και ιδίως στην αγορά στέγης. Σήμερα, στη χώρα μας, σύμφωνα με μελέτη της ΠΟΜΙΔΑ, (Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων), τόσο τα στοιχεία και οι δείκτες που αφορούν στην ιδιόκτητη στέγη όσο και στα δημογραφικά στοιχεία του πληθυσμού καθώς και η υψηλή φορολογία για την απόκτηση αλλά και εκμετάλλευση ακινήτων, δικαιολογούν τη μείωση του ενδιαφέροντος για αγορά ακινήτων. Σ’ αυτά θα πρέπει να προστεθεί η μείωση της ελκυστικότητας της αντιπαροχής και το κόστος για την απόκτηση κατοικίας, που εξακολουθεί να παραμένει υψηλό, παρά τις πιέσεις και τους κλυδωνισμούς της αγοράς. Ωστόσο, η πρόσφατη οικονομική κρίση, η οποία επηρέασε τη προσφορά και τη ζήτηση για ανοικοδόμηση ή αγορά κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης, επέδρασε θετικά στη ζήτηση για μίσθωση κατοικίας ενώ ενίσχυσε και το ρόλο των ενδιαμέσων που μπορούν να διευκολύνουν τη σύναψη συμβάσεων δανειοδότησης για τη χρηματοδότηση συμβάσεων πώλησης με αντικείμενο τα ακίνητα.
Ο ρόλος του μεσίτη, συνεπώς παραμένει σημαντικός, το δε μίγμα δραστηριοτήτων του αναπροσανατολίζεται, προκειμένου να ανταποκριθεί στις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς. Επίσης εξακολουθεί περισσότερο από ποτέ να είναι σημαντική η συμβολή του για την ενίσχυση της διαφάνειας της αγοράς αυτής και της ενδυνάμωσης της συναλλακτικής πίστης, ενόψει των νομικών κυρίως ελαττωμάτων των ακινήτων, που λόγω της κρίσης έχουν πολλαπλασιαστεί, (βάρη, υποθήκες). Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η ανάκαμψη θα αρχίσει να διαφαίνεται μετά το 2010 ή σύμφωνα με άλλους αναλυτές από το 2013. Εξάλλου τα χαρτοφυλάκια μεσιτικών υπηρεσιών έχουν ήδη αρχίσει να εμπλουτίζονται με υπηρεσίες μεσολαβήσεων για νέου τύπου συμβάσεις, (franchising, leasing, κλπ).
Ωστόσο, μεγάλο ποσοστό των επαγγελματιών εξακολουθεί να διαθέτει τυπικά μόνον προσόντα υποχρεωτικής εκπαίδευσης, τα οποία συμπληρώνει η επαγγελματική τους εμπειρία, έτσι ώστε η επιχειρηματική τους δραστηριότητα να περιορίζεται στις τυπικές μεσιτικές πράξεις της μεσολάβησης και της υπόδειξης ευκαιρίας για οικιστικού κυρίως ενδιαφέροντος ακίνητα.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Μεσίτη αστικών συμβάσεων - Διαχειριστή ακίνητης περιουσίας

Μηχανικός Αυτοκινήτων

Τι αφορά
Ο Μηχανικός Αυτοκινήτων προσφέρει εξαρτημένη ή μη εξαρτημένη εργασία που αφορά σε εργασίες :
επισκευής όλων των μηχανισμών και συστημάτων του αυτοκινήτου
συντήρησης όλων των μηχανισμών και συστημάτων του αυτοκινήτου
διάγνωσης / ανεύρεσης βλαβών όλων των συστημάτων κάθε τύπου αυτοκινήτου
ελέγχου καλής λειτουργίας όλων των συστημάτων κάθε τύπου αυτοκινήτου.
Κατά συνέπεια ο Μηχανικός Αυτοκινήτων συντηρεί και επισκευάζει τον κινητήρα, το κιβώτιο ταχυτήτων, το διαφορικό καθώς και τα συστήματα–συμβατικά και σύγχρονα -τροφοδοσίας, εξαγωγής καυσαερίων, διεύθυνσης (συµπεριλαµβανόµενης και της ζυγοστάθµισης τροχών), πέδησης, μετάδοσης κίνησης στους κινητήριους τροχούς, ανάρτηση, ψύξης και λίπανσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Αναλαμβάνει επίσης την εξαγωγή και επανατοποθέτηση αερόσακων αεροθαλάμων καθώς και τις εργασίες συντήρησης και επισκευής πάσης φύσεως συστημάτων κλιματισμού (air condition, climatair), όπως και τη συντήρηση και την αντικατάσταση των συσσωρευτών.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Οι τάσεις που επικρατούν στο επάγγελμα λόγω ραγδαίας τεχνολογικών εξελίξεων στο αυτοκίνητο είναι κάποιες ειδικότητες του επαγγέλματος να μειώνονται δραματικά (π.χ. τεχνίτες επισκευής εξαερωτήρων), ενώ ταυτόχρονα να δημιουργούνται «νέες» (όπως πχ. διαγνωστής βλαβών, χειριστής προγραμμάτων αποθήκης ανταλλακτικών, υποδοχέας αυτοκινήτων συνεργείου κ.ά.). Οι νέες τεχνολογίες που διαθέτουν τα σύγχρονα αυτοκίνητα, επέβαλλαν την επαγγελματική επιμόρφωση και κατάρτιση όλων των ειδικοτήτων του κλάδου, αλλά και την απόκτηση νέου και ακριβού μηχανολογικού εξοπλισμού με αποτέλεσμα πολλά ανεξάρτητα συνεργεία να μην μπορούν να ακολουθήσουν τις πολλές και ταχείες με συνέπεια τη συρρίκνωση των μικρών αυτών επιχειρήσεων.Ένα μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων επισκευής του αυτοκινήτου (συνεργεία, ηλεκτρολογεία, φανοποιεία/βαφεία), λειτουργούν με ημερομηνία λήξης (2010), λόγω αλλαγής χρήσεων γης κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα και μη ύπαρξης συνθηκών και κινήτρων μετεγκατάστασης. Πολλοί (αυτο) - απασχολούμενοι στο επάγγελμα βρίσκονται στα όρια συνταξιοδότησης και ένα μεγάλο ποσοστό σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (2 -3 χρόνια ) αναμένεται να απομακρυνθεί από τον ενεργό επαγγελματικό βίο.
Οι επιχειρήσεις που εμφανίζουν αναπτυξιακή δυναμική είναι κυρίως :
Επιχειρήσεις με προγράμματα ανεύρεσης βλαβών
Επιχειρήσεις με τη διάγνωση βλαβών
Επιχειρήσεις / Συνεργεία κάθετης οργάνωσης
Επιχειρήσεις Τεχνικού Ελέγχου (Ιδιωτικά ΚΤΕΟ).

Επαγγελματικό Περίγραμμα Μηχανικού Αυτοκινήτων

Μοντέλα επίδειξης και παρουσίασης προϊόντων και υπηρεσιών

Τι αφορά:
Το επάγγελμα των μοντέλων αφορά την εργασία κυρίως γυναικών αλλά και ανδρών με τα κατάλληλα σωματικά προσόντα για την παρουσίαση και επίδειξη προϊόντων και υπηρεσιών. Ειδικότερα τα μοντέλα απασχολούνται στις κύριες επαγγελματικές κατηγορίες της επίδειξης προϊόντων ένδυσης, υπόδησης και των σχετικών αξεσουάρ (κοσμήματα, γάντια, καπέλα κλπ, με κυρίαρχο πεδίο αυτό της εργασίας σε χώρους επίδειξης μόδας.

Επιπρόσθετα, το επαγγελματικό πεδίο των μοντέλων περιλαμβάνει συμμετοχή σε επιδείξεις, σε εκδηλώσεις πάσης φύσεως (όπως εκθέσεις, επιχειρηματικές και άλλες συναντήσεις). Ιδιαίτερα σημαντικό ποσοστό της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των μοντέλων αποτελεί η εργασία στην διαφήμιση, σε φωτογραφίσεις, βιντεοσκοπήσεις και κινηματογραφήσεις. Τέλος, ένα σημαντικό πεδίο απασχόλησης των μοντέλων αποτελεί η συμμετοχή σε τηλεοπτικές παραγωγές.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:
Η απασχόληση των μοντέλων κρίνεται με βάση τα σημερινά δεδομένα ως ικανοποιητική. Ωστόσο, η απασχόληση των μοντέλων χαρακτηρίζεται από ειδικές συνθήκες και χαρακτηριστικά. Τα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης των μοντέλων μπορούν να προσδιοριστούν ως ακολούθως:

• Είσοδος στην εργασία με βάση συγκεκριμένα σωματικά προσόντα.
• Είσοδος στο επάγγελμα σε μικρή ηλικία, με επιπτώσεις πολλές φορές στην φυσιολογική ανάπτυξη των νεοεισερχομένων, κυρίως – και μάλλον σε συντριπτικό ποσοστό νέων γυναικών που βρίσκονται στην εφηβεία με έμφαση στις ηλικίες 17-20 ετών.
• Μικρή διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των μοντέλων που δεν ξεπερνά στις περισσότερες περιπτώσεις τα 15 χρόνια.
• Διείσδυση στην αγορά εργασίας με την ανάπτυξη προσωπικών επαφών και ουσιαστικά με την διαχείριση από τα μοντέλα του εαυτού τους, με την δημιουργία κύκλου γνωριμιών με καλλιτεχνικά γραφεία και πρακτορεία και με σταδιακή δημιουργία του profile του κάθε εργαζόμενου – μοντέλου.
Ο αριθμός των εργαζομένων μοντέλων μπορεί να υπολογιστεί μόνο κατά προσέγγιση. Ωστόσο, ο προσδιορισμός των εργαζομένων μοντέλων είναι αναγκαίο να γίνει με βάση το επίπεδο επαγγελματισμού.
Σε ένα δεύτερο επίπεδο υπάρχει ένας αριθμός εργαζομένων ως μοντέλων που απασχολείται κυρίως σε εργασίες στις τηλεοπτικές παραγωγές και στο ευρύτερο πεδίο της διαφήμισης, σε εργασίες κατά τεκμήριο χαμηλότερο επίπεδο από την πλευρά των απαιτήσεων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι σε αυτές τις εργασίες δεν αντιμετωπίζουν τις ίδιες συνθήκες στην εργασία με τα μοντέλα υψηλού επαγγελματισμού.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Μοντέλων επίδειξης και παρουσίασης προϊόντων και υπηρεσιών

Μορφολόγος - Σχεδιαστής προϊόντων

Τι αφορά
Ο Μορφολόγος-Σχεδιαστής Προϊόντων ασχολείται με την καλλιτεχνική δημιουργία προϊόντων για παραγωγή, με εργονομική δομή και αισθητικά εξελιγμένη μορφή, ελκυστική εμφάνιση και πρωτοτυπία, με στόχο την κάλυψη προσωπικών και ευρύτερα καταναλωτικών αναγκών.
Ο Μορφολόγος-Σχεδιαστής Προϊόντων πραγματοποιεί πράξη μορφοδοσίας, που ως έννοια ανταποκρίνεται στον αγγλοσαξονικό όρο design, αποδίδοντας μορφές και λειτουργίες στα σύγχρονα προϊόντα χρήσης. Κατανοεί τις ιδιαιτερότητες ομάδας χρηστών σε σχέση με τα χρηστικά προϊόντα που δημιουργεί και σχεδιάζει προϊόντα για ειδικούς πελάτες ή καταστάσεις (πχ. άτομα με ειδικές ανάγκες, έξυπνα προϊόντα κλπ.).
Λαμβάνει υπόψη του τη χρήση του αντικειμένου, τα απαιτούμενα υλικά, τις δυνατότητες και τους τυχόν περιορισμούς βιομηχανικής ή βιοτεχνικής παραγωγής, αλλά και τον ανταγωνισμό στην ελεύθερη αγορά (εμπορικότητα προϊόντος). Κατά συνεκδοχή, περιλαμβάνει στο σχεδιασμό και την ιδιότητα του έτοιμου προϊόντος να ταυτίζεται με τον κατασκευαστή.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Ο Μορφολόγος Σχεδιαστής συνήθως ασχολείται με μικρές και μεγάλες βιομηχανίες καταναλωτικών, αλλά και επενδυτικών προϊόντων, βιοτεχνίες ενδυμάτων, υποδημάτων, χαλιών, ειδών υγιεινής, επίπλων, μικροσυσκευών. Επίσης, εργάζεται ως αυτοαπασχολούμενος, σε προσωπικό γραφείο ή studio.
Τέλος, εργάζεται σε εργαστήρια κεραμικών, σχεδιασμού και δημιουργίας καλλιτεχνημάτων, κοσμημάτων, μικροκατασκευών από γυαλί, βιοτεχνίες παιχνιδιών, επιχειρηματικών δώρων, κ.α.
Σχετικά πρόσφατα εμφανίστηκε και ο κλάδος πληροφορικής (Hardware), όπου Σχεδιαστές και Τεχνικοί κατασκευάζουν συστήματα Η/Υ (ακόμη και Laptops) ελκυστικής εμφάνισης, υψηλών προδιαγραφών, που πωλούνται σε ανταγωνιστικές τιμές, σε «πείσμα» των αντίστοιχων εισαγωγών «ποικίλης» προέλευσης.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Μορφολόγου - Σχεδιαστή προϊόντων

Μπάρμαν

Τι αφορά
Ο Μπάρμαν:
• προετοιμάζει τον χώρο του μπαρ για σερβίρισμα ποτών, αφεψημάτων και ετοίμων εδεσμάτων
• καλωσορίζει τους πελάτες στο μπαρ και εφαρμόζει τις προκαταρτικές διαδικασίες εξυπηρέτησης,
• παρασκευάζει και προσφέρει τα ποτά, χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό και εφαρμόζοντας τους διατυπωμένους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας
• καθαρίζει τον πάγκο εργασίας του και τον πάγκο σερβιρίσματος,
• φροντίζει για την προμήθεια α’ υλών από την αποθήκη,
• εισπράττει τους λογαριασμούς από τους πελάτες και πραγματοποιεί την διαδικασία κλεισίματος του μπαρ και την απογραφή της «κάβας».

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Οι κλάδοι του Τουρισμού και του Επισιτισμού, στους οποίους εντάσσεται το επάγγελμα του «Μπάρμαν», εμφανίζουν ιδιαίτερη δυναμική και έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως η σημασία και σπουδαιότητά τους στην οικονομική ανάπτυξη. Η σημασία αυτή γίνεται ακόμη μεγαλύτερη σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου ο τουρισμός είναι ο δυναμικότερα αναπτυσσόμενος τομέας της οικονομίας και ο πλέον ελπιδοφόρος για το μέλλον, εφόσον απασχολείται άμεσα και έμμεσα το 20% του εργατικού δυναμικού της χώρας.
Το επάγγελμα του μπάρμαν έχει ζήτηση στην αγορά εργασίας και είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στις νεαρές ηλικίες. Υπολογίζεται ότι κατά το 2005 εργάζονταν στα ξενοδοχεία και στις επιχειρήσεις επισιτισμού και αναψυχής που ήταν εγγεγραμμένοι στα ασφαλιστικά ταμεία του ΙΚΑ περί τις 180.266 εργαζόμενοι, ενώ από αυτούς το 49,6% ήταν μερικώς απασχολούμενοι.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Μπάρμαν

Μπουφετζής

Τι αφορά
Βασικός σκοπός του επαγγέλματος του μπουφετζή είναι η προετοιμασία του χώρου του μπουφέ σε χώρους εστίασης και αναψυχής (καφετέριες, αναψυκτήρια, ξενοδοχεία, λέσχες, οργανισμούς κ.λ.π.), με στόχο να ετοιμάσει την παραγγελία που θα παραλάβει από το σερβιτόρο σύμφωνα με τους γαστρονομικούς κανόνες και τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, ώστε να ικανοποιήσει τον πελάτη για να τον προτρέψει να γίνει τακτικός πελάτης.
Ο Μπουφετζής:
• γνωρίζοντας βασικά στοιχεία μαγειρικής, ζαχαροπλαστικής και εστιατορικής τέχνης, παρασκευάζει κυρίως ροφήματα, χυμούς, ζεστά και κρύα σνακ, ορισμένα γλυκά (βάφλες, κρέπες κ.λ.π.),
• ετοιμάζει τα αναψυκτικά και ορισμένα ποτά (μπύρες, συσκευασμένα αλκοολούχα κοκτέιλ, ενεργειακά ποτά) για προσκόμιση από το σερβιτόρο, και
• επίσης είναι δυνατόν σε συνεργασία με το τμήμα της κουζίνας να φροντίζει το μπουφέ του πρωινού.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Ο κλάδος του τουρισμού- επισιτισμού στην Ελλάδα θεωρείται από τους πλέον αναπτυσσόμενους και δυναμικούς κλάδους στην Ελληνική οικονομία, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ο κύκλος εργασιών στον Τουριστικό Τομέα παρουσιάζει σταθερή αύξηση ανά τρίμηνο από το οικονομικό έτος 2005 έως το οικονομικό έτος 2008. Το επάγγελμα του μπουφετζή έχει ευρεία ζήτηση στον κλάδο του επισιτισμού, αναψυχής και της φιλοξενίας. Έχει υπολογιστεί σύμφωνα με στοιχεία του Ι.Κ.Α. ότι κατά το 2005 ο κλάδος επισιτισμού, αναψυχής και φιλοξενίας απασχολούσε 180.266 εργαζομένους. Οι εργαζόμενοι στα ελληνικά ξενοδοχεία καλύπτουν μία μεγάλη ποικιλία επαγγελμάτων. Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΤΕΠ 2004 ο 5% είναι διευθυντές και το 6% προϊστάμενοι τμημάτων, το 9% απασχολείται στην κουζίνα, το 28% εργάζεται στους ορόφους, το 20% στην υποδοχή και το 16% στα επισιτιστικά τμήματα, όπου ανήκουν και οι μπουφετζήδες.
Το επάγγελμα του μπουφετζή εμφανίζει θετικές προοπτικές ανάπτυξης για το άμεσο μέλλον. Πρέπει όμως να επισημανθεί η ανάγκη καταπολέμησης της μαύρης εργασίας στον τουριστικό κλάδο, μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης του επαγγέλματος του μπουφετζή στο πλαίσιο της πλήρους και έγκυρης επαγγελματικής κατάρτισης.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Μπουφετζή

Ναυαγοσώστης

Τι αφορά
Ο Ναυαγοσώστης:
• φροντίζει για την πρόληψη των ατυχημάτων,
• φροντίζει για τη διάσωση σε περίπτωση ατυχήματος, και
• την παροχή των πρώτων βοηθειών σε λουόμενους, κολυμβητές και γενικότερα σε άτομα που ασκούν δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με το υγρό στοιχείο μέσα στα όρια ευθύνης του.

Οι ναυαγοσώστες μπορούν να εργαστούν σε πισίνες και σε ακτές (θάλασσας – λίμνης). Ο ναυαγοσώστης με την ειδικότητα «Ναυαγοσώστης ακτής» που εργάζεται σε ακτές (θάλασσας – λίμνης), οφείλει εκτός των άλλων προσόντων να έχει και άδεια χειριστή ταχυπλόου και ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Οι κλάδοι της ασφάλειας, αθλητισμού και παροχής προσωπικών υπηρεσιών στους οποίους εντάσσεται το επάγγελμα του «Ναυαγοσώστη», εμφανίζουν ιδιαίτερη δυναμική και έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως η σημασία και σπουδαιότητά τους στην οικονομική ανάπτυξη.
Η σημασία αυτή γίνεται ακόμη μεγαλύτερη σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου η μεγάλη έκταση της παράκτιας ζώνης σε συνδυασμό με τον ολοένα αναπτυσσόμενο και ποιοτικό τουρισμό ως τομέα της οικονομίας προσφέρει ένα ελπιδοφόρο μέλλον στο επάγγελμα.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Ναυαγοσώστη

Ξυλογλύπτης

Τι αφορά
Η ξυλογλυπτική είναι διακοσμητική τέχνη με ρίζες στην αρχαιότητα, η οποία βρίσκει σημαντικές εφαρμογές όπως:
• στη διακόσμηση διαφόρων αντικειμένων της καθημερινής ζωής, που μπορεί να είναι και χρηστικά εργαλεία, σκεύη κ.α.,
• στη διακόσμηση επίπλων, κουφωμάτων και διαφόρων ξυλοκατασκευών,
• στη δημιουργία έργων τέχνης, όπως αγάλματα και διακοσμητικά ανάγλυφα, και
• στη διακόσμηση κτιρίων.
Ως προς τη χρησιμοποιούμενη τεχνική διακρίνουμε διάφορα είδη ξυλογλυπτικής, όπως:
• Την περίοπτη (ολόγλυφη) ξυλογλυπτική, δηλ. την τρισδιάστατη δημιουργία ολόσωμου έργου.
• Την ανάγλυφη ξυλογλυπτική, στην οποία η διαφοροποίηση του βάθους φόντου και το συμπληρωματικό σκάλισμα επιτρέπουν τη δημιουργία πολλών επιπέδων και αντιθέσεων στο φως.
• Τη γραμμική ξυλογλυπτική, η οποία χαρακτηρίζεται από τις σκαλισμένες (σκαμμένες) γραμμές.
• Τη διάτρητη (διαμπερή) ξυλογλυπτική, στην οποία αφαιρούμε πλήρως το φόντο.
• Την επενδυμένη (ενθετική) ξυλογλυπτική, όπου το σκαλιστό σχέδιο επικολλάται επάνω σε λεία επιφάνεια καπλαμά ή ξύλου (επιπλοποιία) ή εφαρμόζεται σε ξύλινη βάση.
Στην πράξη, ο ξυλογλύπτης πολλές φορές συνδυάζει τα διάφορα είδη της ξυλογλυπτικής τέχνης προκειμένου να πετύχει το στόχο του, όπως την επενδυμένη με τη διάτρητη ξυλογλυπτική.
Στην ξυλογλυπτική χρησιμοποιούνται διάφορα είδη ξύλων, τα οποία πρέπει να έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως: να σκαλίζονται εύκολα, να έχουν μέτρια πυκνότητα και σκληρότητα, να μη σχίζονται και να μην παρουσιάζουν σφάλματα δομής. Σήμερα όμως, η εξέλιξη της τεχνολογίας επιτρέπει τη χρήση πολλών ειδών ξύλου γιατί υπάρχει ραγδαία βελτίωση στην ποιότητα των χρησιμοποιούμενων εργαλείων και μηχανημάτων, ενώ στην υπηρεσία του σύγχρονου ξυλογλύπτη διατίθεται και ο Η/Υ. Το ξύλο λόγω της αισθητικής του υπεροχής, της πολύπλοκης δομής, της ποικιλίας των χρωμάτων και σχεδιάσεων που διαθέτει, ενισχύει την αισθητική υπεροχή των ξυλόγλυπτων.
Ο ξυλογλύπτης χρησιμοποιεί μια μεγάλη ποικιλία από εργαλεία σκαλίσματος, κοπής και κατεργασίας του ξύλου. Διαθέτει ειδικά σχεδιασμένο και κατασκευασμένο πάγκο ξυλογλυπτικής, καθώς και ειδικά οργανωμένο και εξοπλισμένο εργαστήριο. Το σκάλισμα μπορεί να υποστηριχθεί από ειδικά μηχανήματα σκαλίσματος (παντογράφους, σέγες, κέντρα εργασίας, κλπ.). Απαραίτητο για τον ξυλογλύπτη είναι και το σχεδιαστήριο, όπου σχεδιάζει και δημιουργεί τα σχέδιά του. Οι σύγχρονοι σκαλιστές χρησιμοποιούν και τον Η/Υ για τη δημιουργία σχεδίων.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι η ξυλογλυπτική ως δημιουργία, αναφέρεται στον παραδοσιακό τρόπο εργασίας, όπου το σκάλισμα γίνεται με το χέρι και η συμμετοχή των διαφόρων μηχανών σκαλίσματος και αντιγραφής είναι περιορισμένη. Στο σκάλισμα με το χέρι αποτυπώνεται το ταλέντο και η τέχνη του σκαλιστή.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Στη χώρα μας υπάρχει ένα σοβαρό ποσοστό των ξυλογλυπτών (60% περίπου) που απασχολούνται σε αμιγώς επιχειρήσεις ξυλόγλυπτων εκκλησιαστικών επίπλων και κατασκευών. Οι εν λόγω εργαζόμενοι ασκούν πρωτίστως την ξυλογλυπτική εργασία σε όλα τα στάδια (σχεδιασμός παραστάσεων, αποτύπωση, σκάλισμα). Παράλληλα μπορεί να απασχολούνται και στο κομμάτι της κατασκευής του ξύλινου σκελετού του επίπλου ή της ξυλοκατασκευής, της συναρμολόγησης και του φινιρίσματος, δηλ. γνωρίζουν και τα βασικά της παραγωγής του επίπλου - της κατασκευής, πάνω στα οποία θα εκτελέσουν την κύρια εργασία της ξυλογλυπτικής.Περιορισμένος αριθμός ξυλογλυπτών, 20% περίπου του συνόλου, απασχολούνται σε διάφορες επιχειρήσεις παραδοσιακών επίπλων με ξυλόγλυπτη διακόσμηση, όπου κυρίως εργάζονται ως ξυλογλύπτες, αλλά δευτερευόντως και ως επιπλοποιοί, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης.Λίγοι ξυλογλύπτες εργάζονται σε μονάδες ξύλινων ειδών λαϊκής τέχνης όπου συνδυάζουν την εργασία σκαλίσματος με την χειροτεχνία και καλλιτεχνία, την εργασία στον τόρνο και την κατασκευή απλών επίπλων και ξύλινων αντικειμένων.Τέλος, μικρός αριθμός ξυλογλυπτών εργάζονται μόνοι τους, στο εργαστήριό τους, όπου σκαλίζουν μαζικά τμήματα επίπλων και κατασκευών με ανάθεση (φασόν) από οργανωμένες επιχειρήσεις ξυλόγλυπτων επίπλων και κατασκευών.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Ξυλογλύπτη

Ξυλουργός

Τι αφορά
Υπό τον όρο «Ξυλουργός» νοείται το επάγγελμα που ασχολείται με την αξιοποίηση και την επεξεργασία του ξύλου, προκειμένου να ικανοποιηθούν ανάγκες που απαιτούν τη χρήση ξύλου στην οικοδομική και τις εξωτερικές κατασκευές. Ασχολείται δηλαδή με εξωτερικές κατασκευές από ξύλο όπως: υπόστεγα, κιόσκια, ξύλινες περιφράξεις, πέργκολες, κατασκευές που αφορούν την ψυχαγωγία παιδιών, ξύλινες εξέδρες κ.α., ενώ ως κατασκευές που αφορούν την οικοδομική νοούνται: λυόμενα σπίτια, ξύλινες σκεπές, ξύλινες επενδύσεις, ξύλινα κουφώματα (εσωτερικά και εξωτερικά) κτιρίων, ξύλινα πατώματα, ξύλινες σκάλες και ερμάρια (ντουλάπια) κουζίνας και υπνοδωματίων, χωρίσματα δωματίων. Δεν περιλαμβάνονται δηλαδή οι εσωτερικές κατασκευές επίπλων, που αφορούν το επάγγελμα του επιπλοποιού. Στην πράξη είναι δυνατόν να υπάρχει κάποια επικάλυψη μεταξύ των δυο επαγγελμάτων, που συναντάται κυρίως σε έπιπλα (ντουλάπια) κουζίνας και μικροκατασκευές εσωτερικού χώρου.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΣΥΕ 2009), τα οποία αφορούν στη διαχρονική εξέλιξη των απασχολούμενων ξυλουργών ως ατομικό επάγγελμα για την περίοδο 1993-2009 (των τελευταίων 17 ετών), παρατηρείται να εμφανίζεται μια κυκλική διακύμανση του αριθμού αυτών. Συγκεκριμένα η διακύμανση αυτή εμφανίζει τα μέγιστα της απασχόλησης κάθε 5-6 χρόνια και αντίστοιχα κάθε 6-7 έτη παρατηρείται το minimum αυτής. Ήδη σήμερα (2009) το επάγγελμα του ξυλουργού βρίσκεται στο 2ο κατώτατο όριο της τελευταίας 17ετίας (24.670 επαγγελματίες), οπότε προβλέπεται ύστερα από 1 ή 2 έτη το πολύ να γνωρίζει μια ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες προοπτικές.
Αναφορικά με την απασχόληση των χειριστών εγκαταστάσεων επεξεργασίας ξύλου (0814) και χειριστών μηχανών παραγωγής προϊόντων ξύλου (0841) ως ατομικό επάγγελμα, για την περίοδο 1993-2009, παρατηρείται μια αυξητική τάση τα τελευταία 2 χρόνια, καθώς φαίνεται ότι οι σχετικές επιχειρήσεις του κλάδου αυτού έχοντας μηχανοποιήσει τις εργασίες τους σε αρκετά μεγαλύτερο βαθμό και προμηθευόμενες σύγχρονα μηχανήματα (CNC, πρέσες, ρομπότ κλπ) έχουν αυξήσει την προσφορά εργασίας στις ειδικότητες αυτές.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Ξυλουργού

Οδηγός Βουνού

Τι αφορά:
Ως Οδηγός Βουνού ορίζεται ο επαγγελματίας που κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να:
• Οδηγεί άτομα σε κάθε μορφής δραστηριότητας όπου απαιτείται η χρήση ορειβατικού εξοπλισμού ή ατομικών μέτρων προστασίας, στις οποίες συνήθως συμπεριλαμβάνονται: Η ανάβαση σε βράχο και πάγο, το ορειβατικό σκι, οι χιονοδρομικές εκδρομές με πέδιλα χιονιού είτε εντός είτε εκτός πίστας, η περιήγηση στο βουνό και σε περιοχές φυσικού ενδιαφέροντος και η διάσχιση φαραγγιών.
• Εκπαιδεύει άλλους στις τεχνικές ορειβασίας, αναρρίχησης και ορειβατικού σκι, στις τεχνικές αναρρίχησης σε τεχνητό έδαφος, στις περιηγητικές τεχνικές ακόμη και με πέδιλα χιονιού και στις τεχνικές διάσχισης φαραγγιού.
• Κατασκευάζει ή/και να βελτιώνει στίβους περιπέτειας, αναρριχητικά πάρκα και κατασκευές σε δένδρα ή σε τεχνητά ικριώματα που χρήζουν ορειβατικό αναρριχητικό εξοπλισμό και χειρισμούς με αντίστοιχες τεχνικές.
• Διοργανώνει αγώνες, επιδείξεις ή σεμινάρια που χρήζουν τεχνικές ορειβασίας, ή χρήση ασφαλειών και χειρισμών αναρρίχησης.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:
Σύμφωνα με το Σωματείο Ελλήνων Οδηγών Βουνού (ΣΕΟΒ), οι Οδηγοί Βουνού (ΟΒ) στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό τόσο από «αυτόκλητους Οδηγούς Βουνού» ή διοργανωτές υπαίθριων δραστηριοτήτων, όσο και από αλλοδαπούς συναδέλφους τους με πτυχίο UIAGM, (δηλ. της σχολής των Διεθνών Οδηγών Βουνού) τους οποίους προσλαμβάνουν ξένες εταιρίες για να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών τους. Αρκετές από αυτές τις εταιρίες ζητούν από τα Ελληνικά γραφεία που συνεργάζονται, Έλληνες Οδηγούς Βουνού που να έχουν νομική κάλυψη ώστε να συντάξουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των πελατών τους, το οποίο τίθεται ως προϋπόθεση. Το ΣΕΟΒ ουσιαστικά δεν μπορεί να διεκδικήσει κάτι αφού δεν υπάρχει καμιά περιγραφή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μελών του. Σύμφωνα πάντα με το ΣΕΟΒ, το πρόβλημα αυτό θα μπορούσε να διευθετηθεί με θεσμικό προσδιορισμό (κατοχύρωση) του επαγγέλματος και την αντίστοιχη περιγραφή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των επαγγελματιών Οδηγών Βουνού.
Σύμφωνα με το ΣΕΟΒ, τα άτομα που ακούν το επάγγελμα στην Ελλάδα και έχουν την απαιτούμενη επαγγελματική άδεια είναι περίπου 40.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Οδηγού Βουνού

Οικοξεναγός (Ξεναγός Οικολογικών Συστημάτων)

Τι αφορά:
Ο Οικοξεναγός σχεδιάζει και οργανώνει εκδρομές, επισκέψεις, περιπατητικές διαδρομές στη φύση, σε περιοχές ειδικού οικολογικού ενδιαφέροντος, σε προστατευόμενες περιοχές και σε επισκέψιμα αγροκτήματα.
Επίσης, ο Οικοξεναγός (οικο+ ξενος+ -αγός) συνοδεύει και παρέχει πληροφορίες στους επισκέπτες σε σχεδιασμένες διαδρομές στη φύση, σε περιοχές ειδικού οικολογικού ενδιαφέροντος, σε προστατευόμενες περιοχές και σε επισκέψιμα αγροκτήματα.
Αναλυτικότερα, ο Οικοξεναγός (οικο+ εξηγητής) είναι αυτός που συνοδεύει ημεδαπούς ή αλλοδαπούς επισκέπτες ή περιηγητές, τους καθοδηγεί, τους υποδεικνύει τα αξιοθέατα του αγροτικού τοπίου και της φύσης, τους εξηγεί την ιστορία τους, τα ήθη, έθιμα και παραδόσεις του τόπου και παρέχει πλήρη, υπεύθυνη και συνεχή πληροφόρηση στους επισκέπτες για τη φύση, το τοπίο, τη χλωρίδα, την πανίδα (ενδημικά, απειλούμενα, σπάνια και προστατευόμενα είδη), τα αμφίβια, την ιχθυοπανίδα, την ορνιθοπανίδα, τα ερπετά, τα θηλαστικά, που συναντούν κατά την διάρκεια της διαδρομής, τις οικολογικές ενότητες και τα κυρίαρχα στοιχεία όπως σημαντικές συστάδες χλωρίδας, όνομα τύποι φυτοκοινωνιών, είδη βλάστησης, θώκοι, θέση, έκταση, επιστημονικό και κοινό όνομα των ειδών που έχουν παρατηρηθεί, ιδιοκτησιακό καθεστώς και το αβιοτικό περιβάλλον (κλιματολογικά στοιχεία, γεωμορφολογία, γεωλογία και στοιχεία εδαφών, υδρολογία, παραλίμνια ύδατα, υπόγεια νερά, υδρογεωλογία) .
Σκοπός του Οικοξεναγού είναι να φέρει τους επισκέπτες κοντά στη φύση (αντικείμενο της ξενάγησης) και να πάρουν ενεργητικά μέρος σε αυτήν (π.χ. παρατήρηση ορνιθοπανίδας, συλλογή και αναγνώριση και ταξινόμηση χλωρίδας, συμμετοχή σε αγροτικές ασχολίες και δραστηριότητες κλπ).

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλη&sigma