Συναρμολογητής Εικόνας (μοντέρ)

Τι αφορά:

Ο Συναρμολογητής Εικόνας (μοντέρ):
• είναι υπεύθυνος για τη συρραφή των πλάνων, καθώς και για το συγχρονισμό της εικόνας με τους διαλόγους, τη μουσική και τους ήχους.
• δημιουργεί το ρυθμό της κινηματογραφικής ταινίας ή της τηλεοπτικής παραγωγής, σε συνεργασία με το σκηνοθέτη.
• συνεργάζεται τις περισσότερες φορές με το σκηνοθέτη, ώστε να συνδέσει τα πλάνα σε ενότητες και τις ενότητες σε ολοκληρωμένο έργο,
• ασχολείται με τα είδη και τη λειτουργία των συστημάτων μοντάζ που χρησιμοποιούνται σήμερα καθώς και τη λειτουργία και χρήση όλων των εξαρτημάτων μιας editing suite (editing controler= μονταζιέρα), της κονσόλας μίξης εικόνας και ήχου, video recorders, waveform monitor, digital video effect unit κ.λπ.
• συνδέει και ρυθμίζει όλα τα μηχανήματα που είναι απαραίτητα για το μοντάζ και ιδιαίτερα την παροχή (feed) σήματος από και προς την κονσόλα μίξης εικόνας,
• είναι ειδικευμένος στη χρήση και διαφοροποίηση συστημάτων μοντάζ «off» και «on line» σε tape και σε disk, καθώς και στις τεχνικές ρύθμισης χρώματος (color correction) και τα παρεμφερή DVE
• ασχολείται επίσης με τις διάφορες τεχνικές ηλεκτρονικής μίξης πλάνων για κάθε είδος (format) τηλεοπτικής παραγωγής όπως π.χ. ειδήσεις, τηλεπαιχνίδια, πολυκάμερα αθλητικά, ζωντανές ή μαγνητοσκοπημένες συναυλίες, talk shows κ.λπ.
• δραστηριοποιείται στο χώρο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης και μπορεί να εργαστεί: σε τηλεοπτικούς σταθμούς, εταιρείες παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων, στούντιο παραγωγής και επεξεργασίας εικόνας ή ήχου, εταιρείες παραγωγής διαφημιστικών ταινιών, διαφημίσεων και video clips, παρουσιάσεων Multimedia, στούντιο ηχογραφήσεων, συναυλιακούς χώρους, εταιρίες που εξειδικεύονται στο post-production, σε εταιρίες παραγωγής, οπτικοακουστικές παραγωγές (κινηματογράφος, τηλεόραση), στο Θέατρο, σε διαφημιστικές εταιρίες.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης

Σχετική σταθερότητα παρουσιάζει η απασχόληση στο σύνολο του κλάδου σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ για την κατηγορία 3141 του ΣΤΕΠ ‘92 «Μοντερ και χειριστές εικονοληπτικού και ηχογραφικού εξοπλισμού», όπου στη δεκαετία 1998-2008 οι εργαζόμενοι από 13637 άτομα το 1998 (με έντονες διακυμάνσεις ενδιάμεσα) ανέρχονται σε 13548 το 2008. Στο επάγγελμα του Συναρμολογητή Εικόνας (μοντέρ), σύμφωνα με εκτιμήσεις των εργαζομένων, απασχολούνται περίπου 1800 άτομα. Ο/η Συναρμολογητής/τρια Εικόνας (Μοντέρ) εργάζεται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Πολλοί εργάζονται με συμβάσεις αορίστου χρόνου σε ιδιωτικούς τηλεοπτικούς όπως επίσης και στην δημόσια τηλεόραση (ΕΡΤ) σαν μόνιμοι ή συμβασιούχοι.
Οι τάσεις ανάπτυξης του επαγγέλματος συνδέονται και επηρεάζονται άμεσα από τις γενικότερες εξελίξεις του οπτικοακουστικού τομέα. Οι προοπτικές απασχόλησης εντοπίζονται κυρίως στον χώρο της ιδιωτικής τηλεόρασης και των παραγωγών.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Συναρμολογητή Εικόνας (μοντέρ)Επαγγελματικό Περίγραμμα Συναρμολογητή Εικόνας (μοντέρ)

Σχεδιαστής - κατασκευαστής κεντήματος

Τι αφορά
Σχεδιαστής – Κατασκευαστής κεντήματος
Ορισμός: Σχεδιασμός και κατασκευή σχεδίου κεντήματος, καθώς και κέντημα αυτού σε κάποιο υλικό (π.χ. ύφασμα, δέρμα, χαρτί και παράγωγα συνθετικών υλών), με χρήση Η/Υ, με σκοπό την εμπορία ή κατόπιν παραγγελίας.
Περιεχόμενο: Ο Σχεδιαστής – Κατασκευαστής Κεντήματος:
α) Σχεδιάζει και κατασκευάζει σχέδιο κεντήματος, χρησιμοποιώντας τον Η/Υ, καθώς και αποθηκεύει το σχέδιο, ως δεδομένο, για μετέπειτα χρήση του.
β) Προετοιμάζει, ελέγχει και συντηρεί τους χώρους και το υλικό, πριν την κατασκευή του σχεδίου.
γ) Δημιουργεί το επιθυμητό σχέδιο κεντήματος κεντώντας το, στο αντίστοιχο υλικό.
δ) Ελέγχει, συσκευάζει και αποθηκεύει το τελικό προϊόν.
Σκοπός του επαγγέλματος είναι:
• Η κατασκευή μεμονωμένων σχεδίων κεντήματος, προσαρμοσμένα στην ιδιομορφία του εκάστοτε υλικού στο οποίο θα αποτυπωθούν.
• Η αποτύπωση (κέντημα) του σχεδίου σε κάποιο από τα παραπάνω υλικά, ανάλογα με την ζήτηση ή παραγγελία.
• Η ικανοποίηση του πελάτη για την ποιότητα του τελικού προϊόντος που παράχθηκε.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Δεν καταγράφονται έως σήμερα ποσοτικά δεδομένα ως προς την απασχόληση στο επάγγελμα του Σχεδιαστή – Κατασκευαστή Κεντήματος. Όμως, μπορούμε να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις του συνδέσμου Βιοτεχνών Κεντημάτων Ν. Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα, δραστηριοποιούνται περισσότερες από 2000 επιχειρήσεις οι οποίες στην πλειοψηφία τους είναι μικρές ή πολύ μικρές και με απασχόληση από 1-9 άτομα προσωπικό. Ιδιαίτερο ποσοστό καταλαμβάνουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις στην οποία συμμετέχουν ο επιχειρηματίας ή/και αυτοαπασχολούμενος και τα συνβοηθούντα μέλη της οικογένειας.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Σχεδιαστή - κατασκευαστής κεντήματος

Σχεδιαστής Τεχνικών Έργων

Τι αφορά
Ο Σχεδιαστής Τεχνικών Έργων:
• προετοιμάζει τον εξοπλισμό και χώρο εργασίας του,
• εκπονεί σε συνεργασία με τους μελετητές μηχανικούς τα αναλυτικά κατασκευαστικά σχέδια και τα σχέδια των λεπτομερειών, έχοντας μελετήσει προηγουμένως και λάβει υπόψη του το γενικό πλαίσιο τεχνικών προδιαγραφών του έργου,
• συνεργάζεται με το εργοτάξιο όπου εκτελείται το έργο παρέχοντας διευκρινήσεις και βοηθώντας στην καλή εκτέλεση του έργου,
• εφαρμόζει σωστά και έγκαιρα τις διάφορες εργασίες αποθήκευσης, συγκέντρωσης και αποστολής των σχεδίων στον εντολέα του έργου, όπως και για τις διαδικασίες αρχειοθέτησης και αποθήκευσης των αρχείων του έργου.
Στα Δομικά Έργα, ως Σχεδιαστής ορίζεται ο εργαζόμενος, που η κύρια απασχόλησή του είναι τα οικοδομικά έργα των οποίων ο κύριος στατικός φορέας τους είναι το μπετόν. Στα Βιομηχανικά Έργα, ως Σχεδιαστής ορίζεται ο εργαζόμενος, που η κύρια απασχόλησή του είναι τα έργα που κατασκευάζονται από μορφοσίδηρο και διάφορες μορφές και ποιότητες μετάλλου.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Ο κατασκευαστικός κλάδος είναι μέσα στους τέσσερις δυναμικότερα αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας (το 19%), στο σύνολο της οικονομίας, την τελευταία 10ετία, δημιουργήθηκαν από τις δράσεις του κατασκευαστικού κλάδου. Με αυτόν έχουν συνάφεια 400 επαγγέλματα, εκ των οποίων 200 είναι η κύρια απασχόλησή τους. Είναι προφανές ότι η μελλοντική πορεία των επενδύσεων σε δομικά και βιομηχανικά έργα είναι ο νούμερο ένας κρίσιμος παράγοντας για την μεγέθυνση της ζήτησης των επαγγελματιών Σχεδιαστών Τεχνικών Έργων.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Σχεδιαστή Τεχνικών Έργων

Ταπετσέρης επίπλων (Τεχνικός ταπετσαρίας επίπλων)

Τι αφορά
Ο Ταπετσέρης επίπλων (Τεχνικός ταπετσαρίας επίπλων) έχει ως αντικείμενο την επικάλυψη των ημιέτοιμων (σκελετών) επίπλων και άλλων κατασκευών εσωτερικών χώρων με ειδικά αφρώδη υλικά και στη συνέχεια την επικάλυψη με υφάσματα, δέρματα και άλλα συνθετικά υλικά με τη βοήθεια κατάλληλων εξαρτημάτων (όπως ιμάντων, ελατηρίων κ.α.) που βοηθούν στη συγκράτηση αυτών. Σκοπός της ενασχόλησής του είναι η επίτευξη του καλύτερου δυνατού αισθητικού αποτελέσματος χρησιμοποιώντας πολλές φορές και άλλα διακοσμητικά υλικά (σηρήτια, φούντες κλπ).

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Συγκριτικά με την κατάσταση που επικρατεί στο σύνολο της μεταποιητικής δραστηριότητας ο κλάδος επίπλου εμφανίζει τα τελευταία χρόνια σημαντική αύξηση της απασχόλησης. Επιπλέον παρατηρείται μια τάση συγκέντρωσης του κλάδου με ταχείς ρυθμούς ως όπλο για την αντιμετώπιση των ξένων κατασκευαστικών οίκων με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλες παραγωγικές μονάδες τόσο από πλευράς απασχόλησης όσο και εξοπλισμού.Ο κλάδος εμφανίζει αύξηση της απασχόλησης της τάξης περίπου του 1,8% ετησίως ενώ η συμμετοχή του στο σύνολο της απασχόλησης ανέρχεται στο 2,3%. Εκείνο που παραμένει σταθερό κατά την διάρκεια του εξεταζόμενου διαστήματος 1986-1992 σε επίπεδο χώρας είναι η μέση ετήσια απασχόληση ανά παραγωγική μονάδα (ΜΕΑ/ΜΟΝ) η οποία κυμαίνεται σε επίπεδο 16 εργαζ/μονάδα.Η πορεία των επενδύσεων του κλάδου (1986-1992), που φανερώνει το ευνοϊκό κλίμα που άρχισε να διαμορφώνεται στον τομέα αυτό της μεταποίησης, παρουσιάζεται αυξητική. Στην αυξητική αυτή πορεία συνέβαλε και το γεγονός ότι τα μικρά κέρδη του κλάδου αυξάνονται ταχύτερα από το μερίδιο της εργασίας. Η προστιθέμενη αξία σημειώνει μέση ετήσια άνοδο 5,4% οδηγώντας σε άνοδο της παραγωγικότητας 3,5% ετησίως συγκρατώντας κατ’ αυτό τον τρόπο το ονομαστικό κόστος εργασίας στο 12,5%. Ο ρυθμός αυτός είναι μικρότερος από την άνοδο των τιμών των προϊόντων με αποτέλεσμα την μείωση του πραγματικού κόστους εργασίας. Η μείωση του πραγματικού κόστους εργασίας και η άνοδος των μικτών κερδών επηρεάζουν θετικά τις επενδύσεις με ρυθμό μεταβολής γύρω στο 9%.

Επαγγελματικό Περόγραμμα Ταπετσέρη Επίπλων

Τεχνικός – Συντηρητής εγκαταστάσεων αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου

Οι Τεχνικοί – Συντηρητές εγκαταστάσεων αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου εργάζονται κάτω από την επίβλεψη / καθοδήγηση του Προϊσταμένου Μηχανικού του Τμήματος/ Υπηρεσίας κλπ (ΠΜΥ, και της λοιπής στελέχωσης της Παραγωγής, αλλά και της Συντήρησης των Μονάδων, κλπ).
Εξασφαλίζουν σε περιπτώσεις δυσλειτουργών, βλαβών, τακτικών και εκτάκτων σταματοξεκινημάτων την αποκατάσταση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων παραγωγής, στις οποίες, με μια σύνθετη διαδικασία εφαρμογής Φ/Χ διεργασιών ή άλλων διαδικασιών, αυτό μετασχηματίζεται από μια αρχική μορφή/ κατάσταση υλικών &/ή ενέργειας σε ενδιάμεσο ή τελικό προϊόν, που με την σειρά του παροχετεύεται προς τις αποθήκες/ δεξαμενές «έτοιμων- προϊόντων» και με τις λειτουργίες των Υπηρεσιών Εφοδιαστικής, στους εκάστοτε «πελάτες»: άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις κάθε τύπου, νοσοκομεία (κλπ εγκαταστάσεις υγείας), μεταφορές, θέρμανση, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμοί Δ, Ι και ΤΑ, κλπ.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:
Σήμερα στο επάγγελμα αυτό (βασικό επάγγελμα – εξειδικεύσεις και σε όλες τις αντίστοιχες ιεραρχικές βαθμίδες) εργάζονται περίπου 4-5 χιλιάδες εργαζόμενοι συνολικά.
Οι εργαζόμενοι στους Κλάδους της Βιομηχανίας [ειδικότερα στην Μεταποίηση (Τρόφιμα-Ποτά, καπνό, Κλωστ/ργία & Ένδυση, Πετρέλαια, Χημικά, ελαστικά/πλαστικά, Προϊόντα από μη μεταλλικά ορυκτά, Βασικά Μέταλλα και Ανακύκλωση) και στην (Ηλεκτρική Ενέργεια και Φ/Α)] είναι για το 2007 280-300 χιλιάδες περίπου, με ποσοστό 20-30% στη «Συντήρηση» γενικά και σε αυτούς 5% είναι Τεχνικοί – Συντηρητές εγκαταστάσεων αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικός – Συντηρητής εγκαταστάσεων αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου

Τεχνικός αμπελουργίας - οινοποιίας

Τι αφορά
Ο Τεχνικός Αμπελουργίας – Οινοποιίας είναι ο εργαζόμενος που απασχολείται σε αμπελουργικές, οινοποιητικές ή μικτές αμπελοοινικές επιχειρήσεις διαφόρων μορφών ( πχ ιδιωτικούς, συνεταιριστικούς ή κρατικούς αμπελώνες, φυτώρια, οινοβιομηχανίες και επιχειρήσεις εμπορίας και τυποποίησης, οινολογικά εργαστήρια, ιδρύματα και σταθμούς έρευνας, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κλπ). Το βασικό αντικείμενο της εργασίας του είναι η καλλιέργεια αμπελώνων και η παραγωγή κρασιού υπό την καθοδήγηση του επιστημονικού προσωπικού (οινολόγου, γεωπόνου) και ειδικότερα:
Η εφαρμογή καλλιεργητικών φροντίδων της αμπέλου για την παραγωγή σταφυλιών,
Η εφαρμογή πρακτικών οινοποίησης και κατεργασίας οίνων,
Η συμμετοχή στις εργασίες Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Ως προς τον αριθμό των απασχολουμένων στις αμπελοκαλλιέργειες , στην Ελλάδα υπάρχουν 180.000 καλλιεργητές (στοιχεία του 1998) και είναι κυρίως αυτοαπασχολούμενοι και όχι εργαζόμενοι με εξαρτημένη (ή μη) σχέση εργασίας, ενώ συνολικά οι απασχολούμενοι στον αγροτικό τομέα υπολογίζονται σε 668.766 ή ποσοστό 18,72% του συνόλου των απασχολουμένων.Επομένως περίπου το 20% των απασχολουμένων στον αγροτικό τομέα ασχολούνται και ίσως όχι αποκλειστικά με την αμπελοκαλλιέργεια.
Το 40% των αμπελουργών είναι ηλικίας πάνω από 65 ετών και μόνο το 10% είναι νέα άτομα ηλικίας μέχρι 40 ετών.
(Πηγή: http://www.minagric.gr/greek/agro_pol/KAP/Wine.Reform.pdf )Επίσης ο κλάδος λόγω των αυξημένων αναγκών στην περίοδο του τρύγου απασχολεί εποχιακό προσωπικό (κυρίως στην αμπελουργία και λιγότερο στην οινοποιία). Το προσωπικό που ασκεί σήμερα καθήκοντα σχεδόν σαν αυτά του τεχνικού οινοποιίας-αμπελουργίας έχει προέλθει στην πλειονότητά του, είτε από ανειδίκευτο προσωπικό είτε από τεχνίτες άλλων κλάδων οι οποίοι έχουν συσσωρεύσει κάποια έτη επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο, ενώ ιδιαίτερος χαμηλή είναι ως σήμερα και η απορρόφηση των αποφοίτων των ΙΕΚ οινοποιίας-αμπελουργίας τα οποία λειτούργησαν και λειτουργούν τα τελευταία έτη στην Ελλάδα.Αν και σχεδόν όλες οι μεγάλες και μεσαίες οινοποιητικές επιχειρήσεις διαθέτουν σήμερα εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (οινολόγους και γεωπόνους), υπάρχει ακόμα ένας σημαντικός αριθμός ο οποίος δεν απασχολεί τέτοιους επιστήμονες καθώς και καταρτισμένους τεχνικούς οινοποιίας-αμπελουργίας. Η ύπαρξη οινολόγου και γεωπόνους είναι απαραίτητη για την σωστή καθοδήγηση του εργατικού προσωπικού και του τεχνικού οινοποιίας-αμπελουργίας. Ως σήμερα στις οινοποιητικές επιχειρήσεις το εργατικό προσωπικό είναι συνήθως ανειδίκευτο.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικός αμπελουργίας - οινοποιίας

Τεχνικός ανελκυστήρων

Τι αφορά
Ως Τεχνικός Ανελκυστήρα ορίζεται ο τεχνικός που αντικείμενο της εργασίας του είναι οι Ανελκυστήρες και συγκεκριμένα η εγκατάστασή τους, η συντήρησή τους, η επισκευή τους και η αναβάθμιση-εκσυγχρονισμός τους.Ο Τεχνικός Ανελκυστήρα πρέπει να έχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα τον καταστούν ικανό να εγκαθιστά με υπευθυνότητα και επαγγελματική δεοντολογία ανελκυστήρες. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη και η βασικότερη θα λέγαμε επαγγελματική λειτουργία που πρέπει να καλύψει ο Τεχνικός Ανελκυστήρα.
Από την στιγμή που ένας ανελκυστήρας εγκαταστάθηκε θα πρέπει αυτός να συντηρείται και να επισκευάζεται έτσι ώστε να παραμένει ασφαλής και λειτουργικά αξιόπιστος για αυτόν που τον χρησιμοποιεί. Άρα λοιπόν από αυτήν την ανάγκη προκύπτουν και οι δύο επόμενες βασικές επαγγελματικές λειτουργίες: η Συντήρηση και η Επισκευή-Εκσυγχρονισμός των Ανελκυστήρων.Ο Τεχνικός Ανελκυστήρα εργάζεται είτε ως μισθωτός σε τεχνικά γραφεία, είτε ως εργοδότης έχοντας δικό του γραφείο. Πολύ συχνά ξεκινάει την επαγγελματική του σταδιοδρομία σαν μισθωτός και συνεχίζει ως εργοδότης.Η φύση της εργασίας εγκυμονεί κινδύνους τόσο για τον ίδιο όσο και για τρίτους και για αυτό θα πρέπει να τον διακατέχει υψηλό αίσθημα ευθύνης στα επαγγελματικά του καθήκοντα, να είναι γνώστης των κανόνων ασφαλείας και επιμελής ως προς την τήρηση αυτών.Το επάγγελμα του Τεχνικού Ανελκυστήρα είναι αδειοδοτημένο και υπάρχουν μια σειρά από νομικές υποχρεώσεις για την εξάσκησή του που περιγράφονται παρακάτω.Η εξέλιξη της τεχνολογίας και τα νέα προϊόντα δημιουργούν την ανάγκη για συνεχή ενημέρωσή του διαφορετικά θα μείνει στο περιθώριο του κλάδου.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Η μεγάλη ανάπτυξη του κλάδου τα τελευταία χρόνια λόγω της αυξημένης κατασκευαστικής δραστηριότητας αλλά και της τάσης εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων εγκαταστάσεων είχε σαν αποτέλεσμα την υψηλή ζήτηση για τεχνικούς ανελκυστήρων, ζήτηση που δεν καλύπτεται από την προσφορά για εργαζόμενους με υψηλό ή μεσαίο επίπεδο δεξιοτήτων και γνώσεων.
Η δυσκολία στην εύρεση εξειδικευμένου προσωπικού οφείλεται και στο εκπαιδευτικό σύστημα καθώς στη μέση επαγγελματική - τεχνική εκπαίδευση δεν υπάρχει εξειδικευμένη σχολή για το επάγγελμα. Η μόνη δυνατότητα απορρόφησης αποφοίτων μέσης εκπαίδευσης προέρχεται από τον Ηλεκτρολογικό Τομέα των ΤΕΕ με τις ειδικότητες Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις κτηρίων (Α΄ Κύκλος) και Εγκαταστάσεων κτηρίων & βιομηχανικών χώρων (Β΄ Κύκλος) τα εκπαιδευτικά προγράμματα των οποίων έχουν πολύ μικρή κάλυψη των γνώσεων που απαιτούνται για το επάγγελμα. Συνεπώς οι απόφοιτοι αυτών των σχολών έχουν μεν τα τυπικά προσόντα για να εργαστούν σαν τεχνικοί ανελκυστήρων (Ηλεκτροτεχνίτης Δ΄ ειδικότητας) τα ουσιαστικά όμως προσόντα τα αποκτούν μέσω της επαγγελματικής εμπειρίας. Σε μεταλυκειακό επίπεδο υπάρχει ειδικότητα Τεχνικού Ανελκυστήρα στα ΙΕΚ η οποία δεν έχει μια συνεχή και σταθερή λειτουργία ως μέλος κινητού συνεργείου παρά την ανυπαρξία εξειδικευμένου προσωπικού και την υπάρχουσα ανεργία.
Οι δυνατότητες απασχόλησης ανειδίκευτου προσωπικού είναι περιορισμένες καθώς η φύση του επαγγέλματος (εργασία σε μεγάλα ύψη στα φρεάτια, ηλεκτρικό ρεύμα κ.λπ.) αλλά και οι νομικές προϋποθέσεις απαιτούν αδειοδοτημένο - εκπαιδευμένο προσωπικό και δεν αναγνωρίζει το μαθητευόμενο, το οποίο και απαιτούμε μέσω της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών - Συντηρητών Ανελκυστήρων (Π.Ο.Β.Ε.Σ.Α.). Ανειδίκευτο ή χωρίς επαγγελματική άδεια προσωπικό επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε βοηθητικές εργασίες (μεταφορά εργαλείων, υλικών). Η έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού πολλές φορές οδηγεί τις επιχειρήσεις σε πρόσληψη ανειδίκευτων εργαζομένων με σκοπό την εκπαίδευσή τους.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού ανελκυστήρων

Τεχνικός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

Τι αφορά
Ο Τεχνικός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων είναι ο εργαζόμενος ο οποίος έχει ως κύριο αντικείμενο
- την τεχνική επίβλεψη της λειτουργίας,
- την τεχνική υποστήριξη /επισκευή /συντήρηση, και
- την αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού μιας ή περισσοτέρων μηχανοποιημένων μονάδων παραγωγής ή επεξεργασίας.
Ωστόσο, κάτω από αυτό τον τίτλο μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάγεται ένα σύνολο διαφορετικών επαγγελματιών, που λαμβάνουν διαφορετικές άδειες άσκησης επαγγέλματος και έχουν διαφορετικές κύριες επαγγελματικές λειτουργίες, όπως ενδεικτικά συμβαίνει με τον ηλεκτρολόγο. Γι΄ αυτό το λόγο, το συγκεκριμένο περίγραμμα θεωρείται ότι αναφέρεται στους μηχανοτεχνίτες διεργασιών και όχι στους υπόλοιπους επαγγελματίες. Αναλόγως της ειδίκευσης του μπορεί να αναφέρεται ως Συντηρητής, Εφαρμοστής μηχανοτεχνίτης, Πρακτικός μηχανικός, Ψυκτικός κλπ.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Ο Τεχνικός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων είναι απαραίτητος σε όλα ανεξαιρέτως τα είδη βιομηχανικών οργανισμών. Ακόμα και σε βιομηχανικές μονάδες οι οποίες έχουν αναθέσει την τεχνική τους υποστήριξη σε μεγάλο βαθμό σε εξωτερικά συνεργεία (outsourcing), είναι ουσιαστικά βέβαιη η παρουσία έστω και μιας στοιχειώδους in-house τεχνικής υπηρεσίας. Οι κλάδοι όπου απασχολούνται οι τεχνικοί αυτοί αφορούν κάθε είδους εγκατάσταση, από μικρές βιοτεχνίες ή οικογενειακές επιχειρήσεις (σε πολύ μικρή κλίμακα μπορεί τον ρόλο αυτόν να τον παίξει και ο ίδιος ο χειριστής) μέχρι τις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, όπου το επίπεδο κατάρτισης και εμπειρίας καθορίζει και το μέγεθος της ευθύνης και την θέση του στην ιεραρχία.
Σύμφωνα με στοιχεία, φαίνεται ότι η απασχόληση στο εν λόγω επάγγελμα, και κυρίως οι ειδικότητες των μηχανικών, εφαρμοστών και συντηρητών μηχανημάτων, έχει αυξηθεί κατά 20% το 2007 συγκριτικά με το 2002. Άλλες ειδικότητες σημείωσαν αύξηση της απασχόλησής τους της τάξης του 71% κατά το ίδιο διάστημα.
Οι προοπτικές απασχόλησης είναι ευνοϊκές λόγω της αυξητικής τάσης του αριθμού των ατόμων που ασκούν το επάγγελμα αυτό σε διάφορους βιομηχανικούς κλάδους. Επίσης, πολύ σημαντικός ευνοϊκός παράγοντας αποτελεί το γεγονός ότι το συγκεκριμένο επάγγελμα μπορεί να ασκηθεί σε ένα μεγάλο εύρος επιχειρήσεων από ποικίλους κλάδους της οικονομίας, ανάλογα και με την ειδικότητα του τεχνίτη.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

Τεχνικός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Κρέατος και Πουλερικών

Τι αφορά:
Ο ΤBEK&Π είναι ο επαγγελματίας ο οποίος ειδικεύεται στις τεχνικές και τις τεχνολογίες της αποστέωσης, κοπής, επεξεργασίας και τυποποίησης κρέατος καθώς επίσης της συντήρησης και διασφάλισης της ποιότητάς του. Ας σημειωθεί ότι λόγω της ειδικής τεχνογνωσίας του, ο εν λόγω εργαζόμενος μπορεί να εμπλέκεται και στη φάση των προμηθειών, δηλ. στην επιλογή των προς κατεργασία σφαγίων, ιδιαίτερα στην περίπτωση ολιγοάνθρωπων επιχειρήσεων.
Κύρια καθήκοντά του είναι:
1) Η επιλογή, παραλαβή και αποθήκευση των σφαγίων ζώων με βάση τους ισχύοντες υγειονομικούς κανόνες.
2) Η αποστέωση, ο τεμαχισμός και η παρουσίαση των σφαγίων ζώων μέσω της χρήσης κατάλληλου σφαγειοτεχνικού εξοπλισμού.
3) Η παραγωγή παρασκευασμάτων ή προϊόντων με βάση το κρέας όπως κιμάς (ή μυττωτός), μπιφτέκια ή κεμπάπ, σουβλάκι, γύρος.
4) Ο καθαρισμός και η εξυγίανση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού και χώρου εργασίας.
5) Η συσκευασία των κρεάτων καθώς και των παρασκευασμάτων, εν κενώ ή σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα.
6) Η ενεργός και καθοριστική συμμετοχή στη διασφάλιση της υγιεινής παραγωγής και της ποιότητας των έτοιμων προς πώληση προϊόντων.
7) Η καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων παραγωγής και ποιότητας και όλως ιδιαιτέρως η υπηρέτηση του συστήματος ιχνηλασιμότητας.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:

Με βάση επίσημα στοιχεία, το 2007 απασχολούνταν στην παραγωγή τροφίμων και ποτών περίπου 123,000 εργαζόμενοι εκ των οποίων οι 8,400 (ή αλλιώς το 6.8%) στην παραγωγή, επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και προϊόντων κρέατος.
Ειδικότερα ως επεξεργαστές κρεάτων (+ αλιευμάτων) και χειριστές εξοπλισμού επεξεργασίας έχουν καταγραφεί 4900 εργαζόμενοι κατά προσέγγιση (ή 4% του συνολικού εργατικού δυναμικού τροφίμων και ποτών). Ο αριθμός αυτός παρουσίασε κάμψη 12% μέσα στην περίοδο 1998-2007 σε αντίθεση με το σύνολο των απασχολουμένων στα τρόφιμα και ποτά οι οποίοι αυξήθηκαν κατά περίπου 20%.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Κρέατος και Πουλερικών

Τεχνικός Γραφικών Τεχνών

Τι αφορά
Το επάγγελμα των γραφικών τεχνών χαρακτηρίζεται από ένα πλήθος σύνθετων και διαφορετικών επεξεργασιών που ξεκινούν από την αισθητική και την καλλιτεχνική επιμέλεια και σχεδιασμό του εντύπου, συνεχίζονται με φωτογραφικές και ηλεκτρονικές διαδικασίες και ολοκληρώνονται με την εκτύπωση και περάτωση του εντύπου, σε προεπιλεγμένο αριθμό αντιτύπων. Ο όρος γραφικές τέχνες εμπεριέχει την τέχνη των προτύπων των έργων των γραφικών τεχνών, δηλαδή την επιμέλεια, τον τυπογραφικό σχεδιασμό, τη γραφιστική, τις τέχνες, μεθόδους και τεχνικές της κατασκευής τελικών προτύπων την τεχνολογία των εκτυπώσεων, καθώς και τις διαδικασίες επεξεργασίας και περάτωσης των έντυπων προϊόντων – μέσων της οπτικής επικοινωνίας ώστε να φτάσουν στο τελικό στάδιο λειτουργίας ή χρησιμοποίησης, δηλαδή τη βιβλιοδεσία, κυτιοποιία, φακελοποιία, συσκευασία κλπ.
Επειδή το κεντρικό στάδιο για ένα έντυπο αποτελεί η εκτύπωση, δηλαδή η μετατροπή των επεξεργασμένων πρωτοτύπων σε πολλαπλά αντίτυπα μέσω αυτής, οι επιμέρους τομείς των εργασιών που κάνει ο εργαζόμενος ορίζονται, με βάση την εκτύπωση. Σημειώνονται οι ακόλουθοι τομείς:
- σχεδιασμού του εντύπου και της προεκτύπωσης
- εκτύπωσης
- μετεκτύπωσης-περάτωσης

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Στον ελληνικό χώρο, ο κλάδος ξεκίνησε την ανάπτυξή του από την δεκαετία του ’70, αλλά γνώρισε αλματώδη εξέλιξη από τις αρχές της δεκαετίας του ’90. Στον κλάδο απασχολούνται περί τις 40.000 – 50.000 άτομα, με σημαντικό αριθμό να είναι αυτοαπασχολούμενοι ή να έχουν την δική τους ατομική επιχείρηση.
Η τάση που παρουσιάζεται στη δομή της απασχόλησης είναι η συνεχής – σταθερή ζήτηση ατόμων με γνώσεις και εμπειρία σε εξειδικευμένα πεδία των γραφικών τεχνών. Ειδικότερα, η απασχόληση χαρακτηρίζεται από τη ζήτηση εργαζομένων με υψηλή εξειδίκευση (όπως τεχνικοί σε ειδικά πεδία του σχεδιασμού και της προεκτύπωσης) και στις εκτυπώσεις. Από την άλλη πλευρά, οι ειδικότητες του δημιουργικού σχεδιασμού και ειδικότερα της γραφιστικής είναι κορεσμένος, λόγω της πληθώρας σχετικά ειδικευμένων ατόμων στο σχετικό λογισμικό, που αποφοιτούν από δημόσιες και ιδιωτικές σχολές (σε επίπεδο ΙΕΚ και ΚΕΣ). Η έλλειψη παράλληλα σχολών στις άλλες ειδικότητες (εκτυπώσεις, βιβλιοδεσία, κυτιοποιΐα, εξειδικευμένη προεκτύπωση) οδηγεί στην σταθερή ζήτηση εργαζομένων με γνώσεις και εμπειρία στα πεδία αυτά.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Γραφικών Τεχνών

Τεχνικός Διανομής προϊόντων και υπηρεσιών

Τι αφορά
Το βασικό αντικείμενο εργασίας του Τεχνικού Διανομής Προϊόντων και Υπηρεσιών είναι η παροχή υπηρεσιών διανομής προϊόντων και υπηρεσιών από και προς την διεύθυνση του πελάτη με βάση τα πρότυπα της επιχείρησής του όσον αφορά την ταχύτητα, αξιοπιστία, ασφάλεια και ποιότητα. Επίσης δύναται να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες πώλησης και εξυπηρέτησης του πελάτη για κάθε προϊόν ή υπηρεσία που εμπεριέχεται στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της επιχείρησής του.
Το επάγγελμα του Τεχνικού Διανομής Προϊόντων & Υπηρεσιών συναντάται σχεδόν σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας κυρίως όμως εντοπίζεται πολυπληθής αριθμός εργαζομένων στους κλάδους των μεταφορών, επικοινωνιών και του εμπορίου.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Την τελευταία εικοσαετία δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων ταχυμεταφοράς στις οποίες εάν προσθέσουμε και τις εμπορικές επιχειρήσεις που απασχολούν ανάλογο προσωπικό γίνεται προφανής η δυναμική του επαγγέλματος, καθώς παρέχεται μια μεγάλη κλίμακα υπηρεσιών με αποκλειστικό στόχο την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του πελάτη.
Από τα στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων περισσότερα από 20.000 άτομα απασχολούνται στην ταχυδρομική αγορά, εκ των οποίων πλέον των 10.500 ατόμων υπολογίζεται ότι απασχολούνται στις επιχειρήσεις ταχυμεταφορών.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Διανομής προϊόντων και υπηρεσιών

Τεχνικός Διαχείρισης και Αξιοποίησης Βιομάζας

Τι αφορά
Ως Τεχνικός Διαχείρισης και Αξιοποίησης Βιομάζας ορίζεται ο εργαζόμενος στον Ιδιωτικό, τον Δημόσιο τομέα ή την Αυτοδιοίκηση, ο οποίος εκτελεί τεχνικές εργασίες που σχετίζονται με την διαχείριση και την αξιοποίηση της βιομάζας με σκοπό την παραγωγή ενέργειας, καυσίμων ή εδαφοβελτιωτικού.
Ειδικότερα, ο Τεχνικός Διαχείρισης και Αξιοποίησης Βιομάζας :
• ελέγχει τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά της πρώτης ύλης που προορίζεται για βιομάζα και φροντίζει για την βελτίωση αυτών σύμφωνα με τις προδιαγραφές,
• προετοιμάζει και επιβλέπει τις συνθήκες αποθήκευσης και πιθανής μεταφοράς της βιομάζας σε τρίτους,
• αξιοποιεί την βιομάζα για καύση ή για συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας (ΣΗΘ), ή για παραγωγή βιοκαυσίμου,
• επιβλέπει την καλή λειτουργία του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων ευθύνης του, εκπονεί και υλοποιεί το πρόγραμμα συντήρησης, εντοπίζει τις βλάβες και επιβλέπει την επισκευή τους,
• συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του τομέα εργασίας του συνεργαζόμενος αρμονικά με τους συναδέλφους του.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή των εργαζομένων που απασχολούνται στον τομέα της βιομάζας στην Ελλάδα. Ο τομέας ωστόσο είναι εντάσεως εργασίας περισσότερο από κάθε άλλη μορφή ΑΠΕ και μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι οικονομικές συνθήκες και ο βαθμός αυτοματοποίησης καθορίζουν και το εύρος της απασχόλησης που μπορεί να προκύψει. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικών μελετών, η απαιτούμενη επένδυση για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον τομέα της βιοενέργειας είναι χαμηλότερη από αυτήν που απαιτείται για βιομηχανικά έργα ή τη παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας.
Οι άμεσες θέσεις εργασίας οι οποίες απαιτούνται για την λειτουργία συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα είναι περίπου τετραπλάσιες από αυτές που απαιτούνται για μονάδες παραγωγής ισχύος από ορυκτά καύσιμα. Σε μελέτη της Ε.Ε. αναφέρεται ότι η χρήση ΑΠΕ θα υπερδιπλασιασθεί μέχρι το 2020 και θα οδηγήσει στην δημιουργία 900.000 θέσεων εργασίας. Περίπου 500.000 εξ αυτών θα αφορούν στην αγροτική βιομηχανία για την παραγωγή των κύριων καυσίμων βιομάζας.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Διαχείρισης και Αξιοποίησης Βιομάζας

Τεχνικός Διαχείρισης και ελέγχου συστημάτων προστασίας περιβάλλοντος

Τι αφορά
Ο Τεχνικός Διαχείρισης και Ελέγχου (Συστημάτων) προστασίας περιβάλλοντος είναι ο εργαζόμενος του Ιδιωτικού ή του Δημόσιου Τομέα που αναλαμβάνει να εκτελεί τεχνικές εργασίες λειτουργίας και συντήρησης και να επιτηρεί και να ελέγχει με σύννομα μέσα και τρόπους, συσκευές , όργανα και εγκαταστάσεις που συνθέτουν συστήματα προστασίας του περιβάλλοντος με σκοπό την προληπτική αντιμετώπιση της ρύπανσης ,την αντιμετώπιση και αποκατάσταση της έκτακτης ή μόνιμης ρύπανσης και την ελαχιστοποίηση των πάσης φύσεως κινδύνων που σχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια στο πλαίσιο λειτουργίας των προαναφερομένων Συστημάτων και την ασφάλεια του Περιβάλλοντος.
Σήμερα στην Ελλάδα, δεν υπάρχει εθνική νομοθεσία που να περιγράφει το περιεχόμενο και το σκοπό του παρόντος επαγγέλματος και των ειδικοτήτων του. Στο πλαίσιο του έργου τους οι Τεχνικοί αυτοί:
διαχειρίζονται την έναρξη και παύση της λειτουργίας των επί μέρους στοιχείων,
- μετρούν κρίσιμες περιβαλλοντικές παραμέτρους,
- διαχειρίζονται την προληπτική συντήρηση των στοιχείων,
- αντιμετωπίζουν τις βλάβες των στοιχείων,
- εποπτεύουν την καλή λειτουργία των στοιχείων,
- διαχειρίζονται έκτακτες περιβαλλοντικές καταστάσεις,
- εκτελούν τεχνικές εργασίες εξυγίανσης,
- εκτελούν τεχνικές εργασίες προληπτικών ενεργειών.
Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Η ζήτηση δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη όσο θα έπρεπε καθώς υπάρχει μερική ανταπόκριση από πλευράς των υπόχρεων στη διαχείριση των αποβλήτων. Στο εγγύς μέλλον η ζήτηση αναμένεται να μεγαλώσει με αντίστοιχη δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς η επεξεργασία των πάσης φύσεως αποβλήτων αποτελεί υποχρέωση που επιβάλλεται από την νομοθεσία.
Από συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν σε ελληνικές επιχειρήσεις , αποτυπώνεται το γεγονός ότι τις δραστηριότητες του Τεχνικού περιβάλλοντος εκτελούν σήμερα εργαζόμενοι (στελέχη) με ανώτερες και ανώτατες σπουδές. Τα στελέχη αυτά εκτελούν εργασίες που προδιαγράφονται να εκτελούνται από τεχνικούς βοηθούς. Με την πάροδο του χρόνου οι υποχρεώσεις προστασίας του περιβάλλοντος από τις επιχειρήσεις θα αυξάνονται διαρκώς με αποτέλεσμα την αύξηση της απασχόλησης των τεχνικών βοηθών.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Διαχείρισης και ελέγχου συστημάτων προστασίας περιβάλλοντος

Τεχνικός διαχείρισης και εμπορίας νωπών οπωροκηπευτικών

Τι αφορά:
Τεχνικός διαχείρισης και εμπορίας νωπών οπωροκηπευτικών είναι ο καθ’ οιονδήποτε τρόπο απασχολούμενος στον τομέα της χονδρικής εμπορίας /διάθεσης νωπών οπωροκηπευτικών είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως εργαζόμενος στις σχετικές επιχειρήσεις. Αναφέρεται στην προμήθεια προϊόντων, την αποθήκευση /συντήρησή τους και την διάθεση /πώλησή τους σε πωλητές λιανικής ως τελικό σκοπό.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:
Με στοιχεία του 4ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ (εκδ. περιοδικό ΦΡΟΥΤΟΝΕΑ 2007) που αναφέρονται στο 2006 στο χώρο δραστηριοποιούνται πανελλαδικά οι εξής επιχειρήσεις :
• Χονδρεμπορικές επιχειρήσεις : 854 εκ των οποίων 320 στην Αθήνα και 195 στην Θεσσαλονίκη
• Ομάδες Παραγωγών : 110
• Συσκευαστήρια : 414 εκ των οποίων 6 στην Αθήνα και 14 στην Θεσσαλονίκη
• Επιχειρήσεις Βιολογικών Προϊόντων : 16Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία της ΕΣΥΕ, για τον κωδικό ΣΤΑΚΟΔ 513 (Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού) ο αριθμός απασχολουμένων ανέρχεται σε 39.234 εργαζόμενους το 2008, ενώ η μέση ετήσια μεταβολή του εργατικού δυναμικού για τα έτη 2006-2008 είναι της τάξης του 13% (επόμενος πίνακας). Σημαντικό μέρος αυτής της απασχόλησης αφορά το χονδρικό εμπόριο τροφίμων. Ειδικά για τα νωπά, από το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα, εκτιμάται ότι ο αριθμός των απασχολουμένων είναι της τάξεως των 5.000 εργαζομένων, δηλαδή περίπου 10%-12% του συνόλου του κλάδου 513.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού διαχείρισης και εμπορίας νωπών οπωροκηπευτικών

Τεχνικός Διεξαγωγής Επιτραπέζιων Τυχερών Παιχνιδιών (κρουπιέρης)

Τι αφορά:
Ο/η Τεχνικός Διεξαγωγής Επιτραπέζιων Τυχερών Παιχνιδιών (κρουπιέρης):
• είναι υπεύθυνος/η για το άνοιγμα του τραπεζιού,
• τη διεκπεραίωση του παιχνιδιού, και
• το κλείσιμο του τραπεζιού, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες της σχετικής νομοθεσίας με σκοπό την παροχή υπηρεσιών προς τον πελάτη των επιτραπέζιων τυχερών παιγνίων που διενεργούνται μέσα σ’ ένα καζίνο και την επαγγελματική του δεοντολογία (βοηθά ευγενικά, εξηγεί σύντομα, δε συμβουλεύει, αποφεύγει εμπλοκή σε οποιοδήποτε είδος διαφωνίας με τον παίκτη).Η διεξαγωγή των επιτραπέζιων τυχερών παιγνιδιών για την οποία είναι υπεύθυνος κυρίως είναι η ρουλέτα, το πόκερ και οι παραλλαγές του, το μπλακτζακ, το punto banco και τα αμερικάνικα και ελληνικά ζάρια.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Η τάση μεγέθυνσης του κλάδου στην Ελληνική αγορά υπήρξε μέχρι το 2008 αλματώδης, με μέσο ποσοστό ετήσιας αύξησης το 8%. Οι λόγοι της ανοδικής αυτής τάσης, ήταν η αύξηση των ιδιωτικών επιχειρήσεων Καζίνο και η χορήγηση νέων αδειών μετά το 1994, καθώς επίσης η αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες διασκέδασης και ψυχαγωγίας υψηλών προδιαγραφών και το νέο νομοθετικό πλαίσιο που προϋπόθετε νέες επενδύσεις σε πολυτελείς εγκαταστάσεις Καζίνο & Ξενοδοχείων.
Στην ελληνική «Βιομηχανία των Καζίνο» (Casino Industry), εργάζονταν 5.642 υπάλληλοι το 2008, εκ των οποίων το 85% είναι πλήρους και σταθερής εργασίας, ενώ μόλις το 15% εργάζεται υπό καθεστώς εποχικής ή μερικής απασχόλησης.
Συγκεκριμένα ο αριθμός των απασχολουμένων κατά την τελευταία πενταετία είχε ως εξής: 5050 υπάλληλοι το 2004, 5155 το 2005, 5310 το 2006, 5642 το 2007 και 5642 το 2008. Από τις αρχές του 2009 παρατηρείται μια μικρή μείωση των δεικτών της απασχόλησης, αφενός κυρίως λόγω της εμμονής της εγχώριας Βιομηχανίας Καζίνο ν’ αντλεί αποκλειστικά και μόνο εγχώριο πελατολόγιο, αφετέρου η αδυναμία της Ελληνικής Πολιτείας ν’ αφομοιώσει έγκαιρα και αποτελεσματικά διεθνείς κανόνες και κανονισμούς που θα καταστήσουν ανταγωνιστικό τον κλάδο των Ελληνικών Καζίνο, έναντι άλλων Καζίνο του εξωτερικού και κυρίως των χωρών της Βαλκανικής.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Διεξαγωγής Επιτραπέζιων Τυχερών Παιχνιδιών (κρουπιέρης)

Τεχνικός Δικτύων Δεδομένων

Τι αφορά
Ο Τεχνικός Δικτύων Δεδομένων υλοποιεί λύσεις τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Για το σκοπό αυτό συνδυάζει στοιχεία υλικού και λογισμικού και δημιουργεί έτσι σύνθετα συστήματα. Πιο συγκεκριμένα:
- Συμμετέχει στην καταγραφή και ανάλυση των αναγκών του πελάτη
- Συμμετέχει στον σχεδιασμό του Δικτύου σύμφωνα με τις ανάγκες που καταγράφηκαν
- Εγκαθιστά, συντηρεί και διαχειρίζεται τα Δίκτυα Δεδομένων και τις υπομονάδες τους
- Εγκαθιστά, συντηρεί και διαχειρίζεται απλά συστήματα πληροφορικής,
- Μπορεί να αναλύσει σε κάποιο βαθμό και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα προκειμένου να άρει βλάβες ή να βελτιώσει την απόδοση του δικτύου.
- Αποκαθιστά τις βλάβες του δικτύου και των υπολογιστικών συστημάτων χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία και όργανα
- Μεριμνά για την επάρκεια πόρων των συστημάτων
- Φροντίζει για την διαθεσιμότητα των συστημάτων αδιάλειπτης παροχής
- Ενημερώνει και εκπαιδεύει τους πελάτες
- Mεριμνά για την ασφάλεια του δικτύου με τον κατάλληλο εξοπλισμό

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Η ζήτηση για το επάγγελμα είναι ήδη μεγάλη και η πλειονότητα των επαγγελματιών βρίσκει ικανοποιητική απασχόληση.
Επίσης, παρ’ όλο που το επάγγελμα αυτό ασκείται εδώ και αρκετά χρόνια, αποκτά νέο νόημα με την αλματώδη ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και των κάθε είδους εφαρμογών της πληροφορικής. Τα δίκτυα δεδομένων θα υπάρχουν πλέον σε κάθε χώρο, κατοικίες, γραφεία και επιχειρήσεις και απαιτείται μεγάλο πλήθος εξειδικευμένων τεχνικών αυτής της ειδικότητας. Τα δίκτυα υλοποιούνται ως τοπικά (LAN) και ως ευρείας κάλυψης (WAN), ενώ οι εφαρμογές πληροφορικής που υποστηρίζουν διευρύνονται, και ο Τεχνικός Δικτύων Δεδομένων πρέπει να μπορεί να υπηρετεί σε κάποιο βαθμό όλα τα είδη δικτύων.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Δικτύων Δεδομένων

Τεχνικός Επισκευής & Συντήρησης Ιατροδιαγνωστικών Εγκαταστάσεων, Συσκευών & Μηχανών

Τι αφορά:

Το κύριο αντικείμενο του επαγγέλματος αυτού είναι η επισκευή και η συντήρηση ιατροδιαγνωστικών εγκαταστάσεων, συσκευών και μηχανών οι οποίες χρησιμοποιούνται για την διάγνωση και θεραπεία πολλών ασθενειών, για την διεκπεραίωση μη διεισδυτικών χειρουργικών επεμβάσεων, παρακολούθηση γυναικών σε κύηση και διάφορα άλλα. Κατά συνέπεια, το επάγγελμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθότι με την ορθή συντήρηση και έγκαιρη επισκευή των μηχανημάτων αυτών εξασφαλίζεται η σωστή διάγνωση και έγκαιρη θεραπεία ή αποκατάσταση της υγείας του πάσχοντος. Το επάγγελμα αυτό ασκείται στους τομείς της δημόσιας και ιδιωτικής υγείας (δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και ιατρεία).
Ένας Τεχνικός μπορεί να ξεκινήσει με την επισκευή όχι ιδιαίτερα προηγμένων μηχανημάτων ή την αποκατάσταση μικρών βλαβών εξειδικευμένων μηχανημάτων και σταδιακά με την κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία να προβεί στην ολοκληρωμένη υποστήριξη των εξειδικευμένων τεχνολογικά μηχανημάτων. Οι προοπτικές ανάπτυξής είναι θετικές καθώς ο Τεχνικός με συνεχείς εκπαιδεύσεις μπορεί να βελτιώνει το επίπεδό του και να παρακολουθεί τον εκσυγχρονισμό των μηχανημάτων αυτών ο οποίος είναι ραγδαίος και διαρκής.
Οι τεχνικοί αυτοί συνεργάζονται στενά με τους τεχνολόγους κατασκευής των μηχανημάτων καθώς και σε αρκετές περιπτώσεις με τους γιατρούς και τους διαγνώστες (όταν αυτό κριθεί απαραίτητο) για την ορθή διάγνωση του προβλήματος του μηχανήματος και την επίλυσή του.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:

Τη σημερινή εποχή, όπως αναφέρθηκε, το επάγγελμα του Τεχνικού επισκευής & συντήρησης ιατροδιαγνωστικών εγκαταστάσεων/ συσκευών/ μηχανών μεταλλάσσεται και κατευθύνεται στον τομέα της συντήρησης κυρίως και όχι τόσο της επισκευής λόγω της πολυπλοκότητας των νέων ιατροδιαγνωστικών μηχανημάτων. Όμως η πολυπλοκότητα αυτή οδηγεί στην αύξηση των απαιτήσεων από τους τεχνικούς σε γνώσεις και εμπειρίες αλλά δείχνει σε όλους την αναγκαιότητα, των άρτια καταρτισμένων τεχνικών, στην σωστή ιατρική διάγνωση και αυξάνει το κύρος τους στον ιατρικό χώρο.
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον κωδικό ΣΤΕΠ 7450 δηλαδή τους ´Εφαρμοστές μηχανικοί και συντηρητές ιατροχειρουργικού εξοπλισμού´ το 1998 εργαζόντουσαν 5014 άτομα στο επάγγελμα αυτό ενώ ακολούθησε αυξητική τάση του αριθμού τους και το 2006 και το 2008 οι αριθμοί ήταν 8652 και 11484 αντίστοιχα. Δηλαδή υπήρχε 9% μέση ετήσια αύξηση του αριθμού των εργαζομένων κατά την περίοδο 1998-2008 ενώ αν επικεντρωθούμε στην τελευταία διετία (2006-2008) το αντίστοιχο ποσοστό είναι μεγαλύτερο και φτάνει το 15%.
Όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία με τον κωδικό ΣΤΑΚΟΔ 2660 δηλαδή τους εργαζόμενους στην ´ Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης ´ το 2006 ήταν καταγεγραμμένοι 3407 εργαζόμενοι ενώ το 2008 3616 εργαζόμενοι. Δηλαδή υπήρχε και πάλι μια μικρή μέση ετήσια αύξηση του αριθμού τους κατά 3%. Η μικρότερη ποσοστιαία αύξηση του αριθμού των εργαζομένων κατά ΣΤΑΚΟΔ σε σχέση με αυτούς κατά ΣΤΕΠ οφείλεται στην διαφορετική περιγραφή της ομάδας επαγγελμάτων στην οποία εντάσσεται το επάγγελμα του ´Τεχνικός επισκευής & συντήρησης ιατροδιαγνωστικών εγκαταστάσεων, συσκευών & μηχανών´. Και στις δύο περιγραφές (κατά ΣΤΕΠ και κατά ΣΤΑΚΟΔ) παρατηρείται η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων και επιβεβαιώνεται η ανάπτυξη του κλάδου.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Επισκευής & Συντήρησης Ιατροδιαγνωστικών Εγκαταστάσεων, Συσκευών & Μηχανών

Τεχνικός Εφαρμογών Πολυμέσων

Τι αφορά
Ο Τεχνικός Εφαρμογών Πολυμέσων σχεδιάζει, αναπτύσσει και υλοποιεί εφαρμογές πολυμέσων σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του πελάτη. Γνωρίζει την τεχνολογία των πολυμέσων και χρησιμοποιεί τα κατάλληλα λογισμικά εργαλεία για να επεξεργασθεί εικόνα, φωτογραφία, video, ήχο και animation.
Ο Τεχνικός Εφαρμογών Πολυμέσων έχει ως πρωταρχικό του επαγγελματικό αντικείμενο τη δημιουργία ολοκληρωμένων ενημερωτικών, εκπαιδευτικών, διαφημιστικών και άλλων multimedia projects σε διάφορες μορφές. Οι εφαρμογές που εκπονούνται από τον Τεχνικό Εφαρμογών Πολυμέσων είναι ανεξάντλητες τόσο σε επίπεδο περιεχομένου όσο και σε επίπεδο τεχνολογίας. Το φάσμα των εφαρμογών αρχίζει από απλές εταιρικές παρουσιάσεις μέχρι εκπαιδευτικές εφαρμογές και από απλά animations μέχρι ηλεκτρονικά παιχνίδια.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Η ζήτηση για το επάγγελμα είναι τέτοια ώστε η πλειονότητα των επαγγελματιών να βρίσκει ικανοποιητική απασχόληση. Ιδιαίτερα οι τεχνικοί που έχουν ήδη κάποια εμπειρία, μπορούν να επιλέξουν μεταξύ όλων των ειδών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της πληροφορικής και το αντικείμενο προσιδιάζει στα ενδιαφέροντά τους.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Εφαρμογών Πολυμέσων

Τεχνικός κατασκευής εφαρμογών ηλιακής ενέργειας

Τι αφορά:
Το περίγραμμα αυτό αφορά το επάγγελμα του τεχνίτη που επιβλέπει και είναι υπεύθυνος τόσο για την κατασκευή εφαρμογών ηλιακής ενέργειας ηλιοθερμικών και φωτοβολταϊκών συστημάτων, όσο και για την εγκατάσταση και την συντήρηση ηλιοθερμικών συστημάτων.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΒΗΕ εκτιμάται ότι στην Ελλάδα σήμερα λειτουργούν πλέον των 150 μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων - βιοτεχνιών κατασκευής ηλιοθερμικών συστημάτων (ηλιακών θερμοσιφώνων), εκ των οποίων μόνο οι 25 μεγαλύτερες εξ αυτών είναι μέλη του ΕΒΗΕ. Με βάση στοιχεία του ΕΒΗΕ, στις εταιρείες-μέλη του απασχολούνται περίπου 1.200 άτομα, ενώ δε σε όλο τον κλάδο αυτό εκτιμάται ότι απασχολούνται συνολικά περίπου 3.000 εργαζόμενοι εκ των οποίων 200 περίπου είναι οι τεχνικοί στους οποίους αναφέρεται το παρόν επαγγελματικό περίγραμμα.
Το επάγγελμα αυτό - όπως ήδη έχει αναφερθεί, εντοπίζεται εν μέρει επίσης και στις επιχειρήσεις κατασκευής ηλεκτρικών θερμοσιφώνων καθώς και κατασκευή «ηλεκτρομπόϊλερ», ένας συγγενής και παρεμφερής χώρος με αυτόν της κατασκευής ηλιακών θερμοσιφώνων, στον οποίο εκτιμάται ότι απασχολούνται πλέον των 2.000 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων συμπεριλαμβανομένων και 50 ατόμων - τεχνικών στους οποίους αναφέρεται το παρόν επαγγελματικό περίγραμμα.
Στον τομέα της παραγωγής φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Ελλάδα δεν υπάρχουν διαθέσιμα επίσημα στοιχεία. Στις τρεις μεγάλες εταιρείες του συγκεκριμένου κλάδου απασχολούνται σήμερα περίπου 600 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων - συμπεριλαμβανομένων και αυτού που περιγράφεται στο παρόν περίγραμμα.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικόού κατασκευής εφαρμογών ηλιακής ενέργειας

Τεχνικός κατασκευής και συντήρησης πυροσβεστήρων

Τι αφορά:
Ο Τεχνικός κατασκευής και συντήρησης πυροσβεστήρων αναφέρεται στο άτομο ή τα άτομα εκείνα που εργάζονται σε μονάδες κατασκευής πυροσβεστήρων, ως και σε εκείνα που δραστηριοποιούνται στην επισκευή ή αναγόμωση διαφόρων ειδών και τύπων πυροσβεστήρων.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:
Το επάγγελμα απαντάται κατ’ αρχήν στις μονάδες που κατασκευάζουν πυροσβεστήρες και διαθέτουν πλήρως καθετοποιημένη διαδικασία παραγωγής πυροσβεστήρων, μέχρι την γόμωση εξοπλισμό τους και διάθεση στο εμπόριο. Όμως επειδή φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας σε σημαντικό ποσοστό ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες, εργασίες που αφορούν τον Τεχνικό Κατασκευής Πυροσβεστήρων, γίνονται σαν τμήμα εργασίας άλλων επαγγελμάτων που αφορούν τους εξωτερικούς συνεργάτες, π.χ. ελασματουργοί, διαμορφωτές ελασμάτων, συγκολλητές, κλπ.
Οι προοπτικές για τους Τεχνικούς Κατασκευής και Συντήρησης Πυροσβεστήρων, μπορούν να χαρακτηριστούν καλές διότι η κατασκευή και συντήρηση πυροσβεστήρων δεν θα σταματήσει. Το αντικείμενο θα μεγαλώνει διότι οι κίνδυνοι θα αυξάνονται, όπως αυξημένη θα είναι και η ευαισθησία μας σε θέματα πυροπροστασίας. Το αντικείμενο θα είναι μεγαλύτερο με ανάλογες απαιτήσεις σε εξοπλισμό. Ο τελευταίος θα απαιτεί, λόγω της εξέλιξης Τεχνικούς με συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση.
Θα χρειάζονται άτομα με γνώσεις των δυνατοτήτων των διαρκώς εξελισσόμενων μηχανημάτων, συχνά εφοδιασμένων με διάφορα ηλεκτρονικά συστήματα, αυτοματισμούς κλπ, γνώσεις Αγγλικής τεχνικής ορολογίας κλπ.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού κατασκευής και συντήρησης πυροσβεστήρων

Τεχνικός κινητών τηλεπικοινωνιακών συσκευών

Τι αφορά:
Ο τεχνικός κινητών τηλεπικοινωνιακών συσκευών, εφαρμόζει τις ειδικευμένες γνώσεις και ικανότητές του για τον έλεγχο, τον εντοπισμό βλαβών, την επισκευή, τη συντήρηση και την αναβάθμιση κινητών τηλεπικοινωνιακών συσκευών (κυρίως κινητών τηλεφώνων, αλλά και PDA, φορητές συσκευές πλοήγησης μέσω δορυφόρου κλπ). Επιπρόσθετα, χρησιμοποιεί τις δεξιότητές του για να πραγματοποιήσει παραμετροποιήσεις και εισαγωγές δεδομένων στις συσκευές αυτές.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:
Απασχολούνται κυρίως τεχνικοί Ηλεκτρονικοί, με γενικές γνώσεις Ηλεκτρονικών, με δεξιότητες επισκευών σε γενικότερο φάσμα τηλεπικοινωνιακών συσκευών και όχι ειδικά εκπαιδευμένοι στις επισκευές και την συντήρηση συσκευών κινητών τηλεπικοινωνιών, αλλά επίσης και τεχνικοί ηλεκτρολόγοι ή μηχανολόγοι με επιδεξιότητα και εμπειρία στις επισκευές.
Η δυνατότητα για περαιτέρω εξειδίκευση τους παρέχεται εμπειρικά με αυτο-επιμόρφωση κατά την διάρκεια της πολύχρονης ενασχόλησης τους με το αντικείμενο.
Πιθανόν κάποιες εταιρείες / αντιπροσωπείες κινητών να παρέχουν σεμιναριακού τύπου εκπαίδευση στο τεχνικό προσωπικό επισκευών πάνω στα δικά τους προϊόντα.
Υπάρχει τάση για μεγαλύτερη ζήτηση του επαγγέλματος στο άμεσο μέλλον (τόσο σε αριθμό απασχολούμενων όσο και σε εύρος), λόγω της αυξημένης χρήσης συσκευών και του ρυθμού αντικατάστασής τους.
Παράλληλη με την εξέλιξη του κλάδου, υπήρξε και η εξέλιξη του επαγγέλματος του «Τεχνικού κινητών τηλεπ/κων συσκευών», αφού η αρχική κάλυψη των απαιτήσεων από επαγγελματίες με γενικές γνώσεις, σταδιακά εμπλουτίζεται με εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, αντίστοιχη με την πολυπλοκότητα και εξειδίκευση των συσκευών που προωθούνται στην αγορά. Μάλιστα η τάση αυτή προβλέπεται να ενταθεί ακόμη περισσότερο, αφού η σύγκλιση των υπηρεσιών (κινητή τηλεφωνία, internet, τηλεόραση κτλ), οδηγεί σε σύγκλιση τόσο των συσκευών (κινητά τηλέφωνα, PDA, Notebooks, smartphones), όσο και των ικανοτήτων, γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την επισκευή και διαχείριση των συσκευών αυτών

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού κινητών τηλεπικοινωνιακών συσκευών

Τεχνικός Λειτουργικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Software)

Τι αφορά
ο Τεχνικός Λειτουργικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Software) αναλαμβάνει την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την άρση βλαβών στις Εφαρμογές Πληροφορικής που υποστηρίζει.
Ειδικότερα, ο Τεχνικός Λειτουργικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Software) ασκεί τα παρακάτω καθήκοντα:
• εγκαθιστά το Λειτουργικό Σύστημα στους Η/Υ,
• ρυθμίζει και ελέγχει το Λειτουργικό Σύστημα που εγκατέστησε για την καλή λειτουργία του Η/Υ,
• αναβαθμίζει το Λειτουργικό Σύστημα Η/Υ,
• εγκαθιστά τις εφαρμογές,
• ρυθμίζει και ελέγχει τις εφαρμογές που εγκατέστησε για την καλή ποιότητα και λειτουργία τους,
• αναβαθμίζει και επικαιροποιεί τις εφαρμογές πληροφορικής,
• διαχειρίζεται και υποστηρίζει τη λειτουργία των εφαρμογών,
• συντηρεί τα υπολογιστικά συστήματα στα οποία τρέχουν οι εφαρμογές.
• επεμβαίνει άμεσα για την αποκατάσταση των βλαβών που εκδηλώνονται.
• εκτελεί τακτικούς ελέγχους μέσω software για τη καλή λειτουργία του λογισμικού.
• εξατομικεύει και εγκαθιστά τις εφαρμογές πληροφορικής στα συστήματα του πελάτη.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Ο κλάδος της πληροφορικής βρίσκεται σε ανοδική εξέλιξη. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας έχει ως αποτέλεσμα τη μεγέθυνση του κλάδου και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, κυρίως στις εμπορικές και οικονομικές επιχειρήσεις καθώς και στο δημόσιο τομέα.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Λειτουργικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Software)

Τεχνικός μηχανών θαλάσσης

Τι αφορά
Ο τεχνικός μηχανών θαλάσσης και σκαφών αναψυχής είναι ο εξειδικευμένος τεχνικός, ο οποίος ασχολείται και είναι ικανός να εκτελεί αυτόνομα, υπεύθυνα και εμπρόθεσμα τις εργασίες που προκύπτουν κατά την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και τον έλεγχο της καλής λειτουργίας των μηχανών θαλάσσης και σκαφών αναψυχής.
Πιο συγκεκριμένα, ο ως άνω επαγγελματίας συναρμολογεί και αποσυναρμολογεί κάθε τμήμα της μηχανής ή των σκαφών αναψυχής, ελέγχει την κατάσταση των διαφόρων τμημάτων του κινητήρα ή του σκάφους, λιπαίνει και ρυθμίζει τον κινητήρα, αντικαθιστά ότι εξάρτημα έχει χαλάσει, τοποθετεί τον κινητήρα και τους παρελκόμενους μηχανισμούς στο σκάφος και γενικά κάνει όποιες ρυθμίσεις χρειάζεται για την καλή λειτουργία τους, χρησιμοποιώντας τα μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά, ηλεκτρονικά και ναυπηγικά σχέδια, ενώ για την επιτυχή εκτέλεση των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων χρησιμοποιεί σωστά τα εργαλεία, όργανα και συσκευές, που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή της μηχανής των σκαφών αναψυχής, καθώς και των εγκαταστάσεων του σκάφους. Εργάζεται σε δική του επιχείρηση, σε συνεταιριστική, ή ως υπάλληλος σε ιδιωτική ή δημόσια επιχείρηση. Από ειδικευμένο τεχνίτη μπορεί να εξελιχθεί σε τεχνικό υπεύθυνο ή εργοδηγό ή αντίστοιχο προϊστάμενο σε αντίστοιχο τμήμα.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Ο τεχνικός μηχανών θαλάσσης μπορεί να απασχοληθεί στους εξής εργασιακούς χώρους:
Βιοτεχνίες Ναυπηγικών υλικών, μηχανημάτων, εξοπλισμού - Μηχανολογικού εξοπλισμού - Σκαφών αναψυχής - Μηχανουργεία - Συνεργεία επισκευής - συντήρησης μηχανών θαλάσσης (και μηχανών γενικότερα) - Ναυπηγεία - Μαρίνες σκαφών αναψυχής - Ναυτιλιακές εταιρείες - Πλήρωμα σκαφών αναψυχής ή κάτι ανάλογο.Κατασκευαστικές, εμπορικές και εταιρείες παροχής υπηρεσιών, οι οποίες προμηθεύουν, κατασκευάζουν, εγκαθιστούν ή συντηρούν μηχανές θαλάσσης, σκάφη αναψυχής και γενικά εξοπλισμό σκαφών αναψυχής.Εργάζεται είτε μόνος του (δική του επιχείρηση ή συνεταιριστική) είτε σαν υπάλληλος σε ιδιωτική ή δημόσια επιχείρηση σε τμήματα συντήρησης, νέων έργων, εγκαταστάσεων ή κάτι ανάλογο.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού μηχανών θαλάσσης

Τεχνικός μόνωσης - μονωτής

Τι αφορά
Ως μονωτής ορίζεται το εργατοτεχνικό και τεχνικό προσωπικό που έχει την κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση στην εκτέλεση των βασικών εργασιών:
• θερμικής μόνωσης,
• στεγανοποίησης,
• ηχητικής μόνωσης,
• παθητικής πυροπροστασίαςκαι στις επικουρικές προς αυτές εργασίες
• ξηράς δόμησης,
• δομικών ενισχύσεων και αποκαταστάσεων,
• χρωματισμών και επικαλύψεων προστασίας δομικών στοιχείων,
• επιστεγάσεων και πλαγιοκαλύψεων σε κτίρια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και έργα υποδομών.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Στον κλάδο σήμερα οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τόσο δυνατούς ανταγωνιστές με μεγάλη ένταση ανταγωνισμού, όσο και απαιτητικούς αγοραστές - καταναλωτές. Αυτή η κατάσταση επιβάλει σε κάθε επιχείρηση την ανάγκη να ανακαλύψει τρόπους με τους οποίους θα υπερισχύει έναντι των ανταγωνιστών της σε ποικίλα επίπεδα. Θα πρέπει να προσφέρει στους πελάτες της ποιοτική και πιστοποιημένη κατασκευή με ποιοτικά προϊόντα (πιστοποιημένα από ευρωπαϊκά και ελληνικά ινστιτούτα, ενταγμένα στις κρατικές προδιαγραφές κατασκευής δημοσίων έργων), αλλά και σε χαμηλή τιμή. Το αποτέλεσμα είναι ένας πόλεμος τιμών που επεκτείνεται και στα επίπεδα της εξυπηρέτησης και των διευκολύνσεων πληρωμής.Έως την έναρξη της διεθνούς οικονομικής κρίσης το 2009 ο κλάδος δεν παρουσίαζε κυκλικότητα, αλλά ικανοποιητική αυξητική τάση από χρόνο σε χρόνο, που επηρεαζόταν μόνο από παράγοντες, όπως η επενδυτική οικοδομική δραστηριότητα, τόσο από ιδιώτες όσο και από το δημόσιο. Εποχικά ο κλάδος παρουσιάζει αυξητικές μεταβολές ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Δεδομένου ότι η μείωση της αγοράς το τελευταίο έτος ήταν σημαντική λόγο συνολικής οικονομικής ύφεσης, ο κλάδος πέρασε πλέον από το στάδιο της αργής ανάπτυξης σε περίοδο αυξημένης ωριμότητας με περιορισμό των θέσεων εργασίας.Τέλος, ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα δημιούργησε στον κλάδο, την τελευταία δεκαετία, η αθρόα εισροή στο επάγγελμα οικονομικών μεταναστών, στο βωμό του χαμηλότερου κόστους και του μεγαλύτερου δυνατού κέρδους. Αποτέλεσμα αυτού του αθέμιτου ανταγωνισμού ήταν η αύξηση της παράνομης και ανασφάλιστης εργασίας, η αύξηση της ανεργίας των εργατών που δούλευαν νόμιμα στον κλάδο και η κάθετη πτώση στην ποιότητα της παρεχόμενης εργασίας.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού μόνωσης - μονωτής

Τεχνικός Παραγωγής Βιομηχανιών Επεξεργασίας Πλαστικών υλών

Τι αφορά
Οι κύριες αρμοδιότητες του συγκεκριμένου επαγγελματία είναι
- η επιμέλεια της εύρυθμης λειτουργίας της μονάδας παραγωγής, διασφαλίζοντας την εκτέλεση του προγράμματος παραγωγής,
- η ασφάλεια των μηχανημάτων και εγκαταστάσεων,
- η ασφάλεια των εργαζομένων,
- η τήρηση των διαδικασιών και την σωστή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.
Οι κλάδοι στους οποίους απασχολούνται κατά κύριο λόγο οι Τεχνικοί Παραγωγής Βιομηχανιών Επεξεργασίας Πλαστικών Υλών είναι οι κλάδοι κατασκευής πλαστικών προϊόντων και προϊόντων από καουτσούκ, παραγωγή μειγμάτων πολυμερών με χημικά πρόσθετα (μειγματοποίηση), ανακύκλωση πλαστικών υλών και προϊόντων, συντήρησης και επισκευής αυτοκίνητων οχημάτων κ.α.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Η διάχυση της γνώσης του πλαστικού, σε συνδυασμό με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, όπως οι αυτοματισμοί ,η ρομποτική κλπ. έχουν καταστήσει απαραίτητη την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που αναμφίβολα θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη του κλάδου. H ελληνική αγορά έχει πολλές εγκατεστημένες μονάδες παραγωγής πλαστικών που σε μεγάλο βαθμό καλύπτουν τις εγχώριες ανάγκες. Δεν διαφαίνονται νέες μεγάλες επενδύσεις στον κλάδο. Παρόλα αυτά επειδή η κατά κεφαλή κατανάλωση πλαστικού στην Ελλάδα υπολείπεται αυτής άλλων ώριμων ευρωπαϊκών αγορών, υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια ανάπτυξης του κλάδου στην ελληνική αγορά. Μεγάλη ανάγκη πλαστικών καταναλωτικών ειδών και τεχνικών πλαστικών ειδών δημιουργείται στις γειτονικές βαλκανικές χώρες, όπου αναπτύσσεται συνεχώς μεγαλύτερη καταναλωτική νοοτροπία και υπάρχει μεγάλη έλλειψη έργων υποδομής. Η παρουσία των ελληνικών εταιριών στις αγορές αυτές είτε με την μορφή εξαγωγών είτε με τοπική παραγωγή μπορεί να δώσει νέα ώθηση στον κλάδο.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Παραγωγής Βιομηχανιών Επεξεργασίας Πλαστικών υλών

Τεχνικός Παραγωγής Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών

Τι αφορά
Ο Τεχνικός Παραγωγής Τροφίμων και Ποτών εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες σε όλη την αλυσίδα της παραγωγικής διαδικασίας χρησιμοποιώντας  σκεύη και μηχανολογικό εξοπλισμό, με σκοπό να παρασκευάσει τρόφιμα υγιεινά και ασφαλή, τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές της εθνικής και κοινοτικής Νομοθεσίας. και απασχολείται στις βιομηχανίες και βιοτεχνίες τροφίμων και ποτών.
Ουσιαστικά ο Τεχνικός Παραγωγής Τροφίμων και Ποτών: παραλαμβάνει, αποθηκεύει, χειρίζεται, επεξεργάζεται, μεταφέρει, ελέγχει Α’ ύλες, ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα διατροφής χρησιμοποιώντας σκεύη και μηχανολογικό εξοπλισμό με τις οδηγίες εργασίας των προϊσταμένων του.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Οι επιχειρήσεις που μπορούν να δραστηριοποιηθούν οι εργαζόμενοι του εν λόγω επαγγέλματος αφορούν πάνω από 20 υποκλάδους και έχουν ιδιαίτερη δυναμική. Επίσης, αναμένεται να αυξηθεί η απασχόληση τα επόμενα χρόνια για τα εξειδικευμένα άτομα εφόσον το επάγγελμα του τεχνικού παραγωγής και οι ειδικεύσεις του κατοχυρωθούν ύστερα από μια σύγχρονη εκπαίδευση για την ανάπτυξη ικανοτήτων, δεξιοτήτων και γνώσεων. Στις επιχειρήσεις αυτές :
- απασχολούνται άμεσα και έμμεσα περισσότερα από 350.000 άτομα, ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια και στον αγροτικό πληθυσμό,
- οι εργαζόμενοι αποτελούν πάνω από το 26% της απασχόλησης σε ολόκληρη τη βιομηχανία της χώρας,
- οι εργαζόμενοι αποτελούν το 40% περίπου των εργαζομένων στη βιομηχανία τροφίμων και είναι το πολυπληθέστερο επάγγελμα,
- τα τελευταία 3 χρόνια (2004-2006) δημιουργήθηκαν 6.452 νέες θέσεις εργασίας για όλα τα επαγγέλματα στη Βιομηχανία Τροφίμων, επιτυγχάνοντας ρυθμό αύξησης της απασχόλησης 5,26%

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Παραγωγής Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών

Τεχνικός Παραγωγής και Διαχείρισης Βιομηχανιών Ορυκτών

Τι αφορά
Ο Τεχνικός εγκαταστάσεων φυσικής κατεργασίας ορυκτών (μεταλλικών και μη), χρησιμοποιεί, χειρίζεται, αυτοτελή μηχανήματα ή μηχανήματα που αποτελούν μέρος μιας σειράς ή εγκατάστασης παραγωγής για την κατεργασία ή/και εμπλουτισμό, με φυσικές μεθόδους, ορυκτών ( μεταλλικών ή μη).
Ενώ μπορεί τοπικά να απαντηθεί με διάφορα ονόματα, κατ’ οικονομία, πλην όμως ο σκοπός είναι πάντοτε ο ίδιος: o χειρισμός μηχανημάτων για την κατεργασία με φυσικές μεθόδους (θραύση, κοσκίνηση, μεταφορά, λειοτρίβηση, ξήρανση κλπ, ορυκτών μεταλλικών και μη).

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Σε όλη τη χώρα υπάρχει πλήθος μονάδων, μικρές και μεγάλες, που δραστηριοποιούνται στην κατεργασία πληθώρας ορυκτών διαφόρων χρήσεων σε διαφόρους τομείς της εξορυκτικής δραστηριότητας. Η κατάσταση αυτή δεν είναι καινούργια και ούτε πρόκειται να παύσει να υπάρχει. Ο άνθρωπος πάντα θα χρειάζεται ορυκτές ύλες, θα τις εξορύσσει και συνεχώς θα ανακαλύπτει νέες χρήσεις τους.
Το γεγονός ότι ένα σημαντικό μέρος δραστηριοποιείται σε τομείς όπως : τα λατομικά υλικά, η παραγωγή προϊόντων που έχουν σχέση με δομικά υλικά και τα τεχνικά έργα, η παραγωγή τσιμέντου κλπ κλάδοι, συνεπάγεται ότι πάντα θα υπάρχει αντικείμενο εργασίας για Τεχνικούς Παραγωγής και Διαχείρισης Βιομηχανιών Ορυκτών.
Η τάση για αξιοποίηση και εκμετάλλευση νέων ορυκτών οδηγεί σε επενδύσεις για εγκαταστάσεις και μηχανήματα νεότερης τεχνολογίας που θα απαιτούν την εξεύρεση ατόμων με καλύτερο υπόβαθρο, από ότι πριν, ικανά να χειριστούν τις νέες εγκαταστάσεις.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικός Παραγωγής και Διαχείρισης Βιομηχανιών Ορυκτών

Τεχνικός Παραγωγής και διαχείρισης επιχειρήσεων παραγωγής και διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας

Τι αφορά
Οι Τεχνικοί Παραγωγής και Διαχείρισης επιχειρήσεων παραγωγής και διαχείρισης Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι τα μέλη των ομάδων Λειτουργίας , που καλύπτουν τις θέσεις εργασίας με ονομασίες :
Στις Μονάδες Ηλεκτρικής Παραγωγής των ΑτμοΗλεκτρικων Σταθμών
«Επικεφαλής Φυλακής» (ή «Βοηθός Μηχανικού Φυλακής» ),
«Χειριστής Μονάδας ΑΗΣ» (ή Χειριστής Πίνακα», ή ..),
«Επιτηρητής Μονάδας ΑΗΣ» (ή «Επιτηρητής Μηχανών Μονάδας ΑΗΣ» )
Στους Σταθμούς Ηλεκτρικής Παραγωγής από ΑΠΕ/ Αιολικής ενέργειας
«Προϊστάμενος Σταθμού ΑΠΕ»,
«Επιτηρητής Σταθμού ΑΠΕ».
Οι τεχνικοί αυτοί κάτω από την επίβλεψη/καθοδήγηση των Μηχανικών Υπηρεσίας των Σταθμών εξασφαλίζουν τη λειτουργία των εγκαταστάσεων Ηλεκτρικής Παραγωγής Ενέργειας, στις οποίες, με μια σύνθετη διαδικασία εφαρμογής διεργασιών, μετασχηματίζεται μια αρχική μορφή ενέργειας (χημική στα καύσιμα των ΑΗΣ, ηλιακή ή αιολική στους Σταθμούς ΑΠΕ) σε ηλεκτρική ενέργεια κατάλληλων χαρακτηριστικών, διοχετεύεται προς τους Υποσταθμούς των Μονάδων και στη συνέχεια μέσω των συστημάτων μεταφοράς και διανομής στους ποικιλόμορφους καταναλωτές της: βιομηχανικές επιχειρήσεις κάθε τύπου, νοσοκομεία (κλπ εγκαταστάσεις υγείας), μεταφορές, θέρμανση, φωτισμός, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμοί, οικιακοί καταναλωτές κλπ

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Σήμερα στο επάγγελμα αυτό (βασικό επάγγελμα, ειδικότητες, εξειδικεύσεις) εργάζονται περίπου 12 χιλιάδες εργαζόμενοι συνολικά σε όλες τις σχετικές ιεραρχικές βαθμίδες. Επισημαίνεται ότι οι κύριες σήμερα ιεραρχικές διακρίσεις σε «Επικεφαλής», «Χειριστές» και «Επιτηρητές» (που και σήμερα έχουν σημαντική επικάλυψη για αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων &/ή μεταβατικών φαινομένων) θα συνεχίσουν να υφίστανται τουλάχιστον για μια 15ετια, με προοδευτική αύξηση της πολυπλοκότητας των καθηκόντων των «Επιτηρητών», ως αποτέλεσμα του περισσότερο σύνθετου χαρακτήρα των παραγωγικών διεργασιών και της βελτίωσης της στιβαρότητας των «έξυπνων» εξοπλισμών. Συνεπώς, η «εισαγωγική» αυτή για το επάγγελμα βαθμίδα θα ζητά νέους τεχνικούς με πλέον αναπτυγμένες δεξιότητες, ικανότητες επικοινωνίας, αλλά και ευρύτερες/στερεότερες γνώσεις πάνω στις οποίες θα χτίζεται η δια βίου/συνεχιζόμενη εκπαίδευση ή και κατάρτιση τους.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Παραγωγής και διαχείρισης επιχειρήσεων παραγωγής και διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας

Τεχνικός Παραγωγής και Διαχείρισης Μεταλλουργικών και Μεταλλικών Προϊόντων

Τι αφορά
Ο Τεχνικός παραγωγής και διαχείρισης μεταλλουργικών και μεταλλικών προϊόντων:
Εκτελεί εργασίες σε βιομηχανικό περιβάλλον παραγωγής σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την υγιεινή, την ασφάλεια και το περιβάλλον.
Προγραμματίζει και οργανώνει την εργασία του.
Ελέγχει, καταγράφει και παρακολουθεί τον εξοπλισμό.
Παρακολουθεί και αντιμετωπίζει προβλήματα ποιότητας.
Μεριμνά για την παραγωγή προϊόντων εντός προδιαγραφών.
Συμμετέχει στη βελτίωση των μεθόδων εργασίας.
Ενημερώνει τους Προϊσταμένους και τους συναδέλφους του ενώ επικοινωνεί με τα συνεργαζόμενα τμήματα υπηρεσίες στα πλαίσια των παραπάνω καθηκόντων του.
Εκπαιδεύει, παρακινεί και αξιολογεί τους υφισταμένους του με στόχο την ταχύτερη και πληρέστερη επιμόρφωση τους και κατά συνέπεια την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων τους.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Η βιομηχανία παραγωγής μετάλλων και ειδικότερα η βιομηχανία χάλυβα, αποτελούν κριτήριο της οικονομικής ανάπτυξης και ευρωστίας ενός τόπου, πράγμα που καταδεικνύει και τη σπουδαιότητα του εν λόγω επαγγέλματος.
Ταυτόχρονα οι επενδύσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια στο χώρο για εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, και με την είσοδο της πληροφορικής, ρομποτικής και του υψηλού επιπέδου αυτοματισμού έχουν ανεβάσει επίσης τις απαιτήσεις ως προς το επίπεδο των εργαζομένων. Οι απαιτήσεις και οι πιέσεις για απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον είναι ένας πρόσθετος παράγοντας για απαίτηση αναβαθμισμένου εργατικού δυναμικού.
Για το σύνολο του κλάδου παραγωγής μεταλλικών προϊόντων οι τεχνικοί παραγωγής υπερβαίνουν τα 10000 άτομα.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Παραγωγής και Διαχείρισης Μεταλλουργικών και Μεταλλικών Προϊόντων

Τεχνικός Παραγωγής Χημικών Βιομηχανιών ή Βιομηχανιών των Διεργασιών

Τι αφορά
Ο Τεχνικός Παραγωγής Χημικών Βιομηχανιών ή Βιομηχανιών των Διεργασιών διαχειρίζεται υλικά, συνταγές, εξοπλισμό και χειριστές σε χημικά εργοστάσια ή εγκαταστάσεις διεργασιών.
Σκοπός της εργασίας του είναι η λειτουργία ενός εργοστασίου ή μιας εγκατάστασης για την πραγματοποίηση μιας παραγωγικής διαδικασίας προς παραγωγή χημικού προϊόντος με όρους ποιότητας, απόδοσης, ασφάλειας, υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος. Ο τεχνικός παραγωγής εντέλλεται στην εργασία του από τον δ/ντή του εργοστασίου και επιβλέπει τις εργασίες των χειριστών της εγκατάστασης.
Η εξειδίκευση του επαγγέλματος σχετίζεται με το είδος της παραγωγικής διαδικασίας ή το είδος των παραγόμενων στην εγκατάσταση προϊόντων.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Στην Ελλάδα η ταυτότητα του επαγγέλματος δεν είναι γενικά αναγνωρίσιμη, ενώ το αντίθετο συμβαίνει στο συγκεκριμένο χώρο κάθε βιομηχανικής μονάδας. Οι έχοντες την κύρια ευθύνη να χειρίζονται αποτελεσματικά ύλες και εξοπλισμό στη χημική βιομηχανία και στη βιομηχανία των διεργασιών προς παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, δεν αποτελούν διακριτή κοινωνική ομάδα τεχνικών με κοινές εκπαιδευτικές ρίζες και αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα. Αφετέρου όμως, και ανεξάρτητα από την εκπαίδευση ή τα προσόντα που αποκτήθηκαν κυρίως με την εμπειρία, αποτελούν το τεχνικό δυναμικό στο οποίο στηρίζεται και θα στηρίζεται η Ελληνική βιομηχανική παραγωγή.
Η ζήτηση του επαγγέλματος ακολουθεί παράλληλα τη πορεία της χημικής βιομηχανίας μας ή της βιομηχανίας των διεργασιών. Αναμένεται αύξηση της ζήτησης της συγκεκριμένης ειδικότητας στον τομέα της ενέργειας λόγω της απελευθέρωσης της εν λόγω αγοράς.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Παραγωγής Χημικών Βιομηχανιών ή Βιομηχανιών των Διεργασιών

Τεχνικός Ποτοποιίας-Αποσταγματοποιίας

Τι αφορά
Ο τίτλος «Τεχνικός Ποτοποιίας-Αποσταγματοποιίας» θεωρείται ως ο πιο δόκιμος για το συγκεκριμένο επάγγελμα και για την Ελληνική αγορά εργασίας.
Ο Τεχνικός Ποτοποιίας – Αποσταγματοποιίας είναι ο εργαζόμενος που απασχολείται σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με:
την παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών,
την παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης από υλικά που υφίστανται ζύμωση, και
την παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση.
Η επαγγελματική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό του αναφερόμενου επαγγέλματος ανήκει στον κλάδο της ποτοποιίας και αφορά στην παραγωγή και την απόσταξη των ποτών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η έννοια του ποτού, βάσει του ΣΤΑΚΟΔ-2003 και της ανάλυσης του κλάδου της ποτοποιίας σε υποκατηγορίες, αφορά προϊόντα τα οποία o τελικός καταναλωτής μπορεί να πιει.
Τα βασικά είδη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Ποτοποιίας ασχολούνται με:
την παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών.
την παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης από υλικά που υφίστανται ζύμωση,
την παραγωγή κρασιού,
την παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα,
την παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση,
την ζυθοποιία,
την παραγωγή βύνης,
την παραγωγή μεταλλικών νερών και αναψυκτικών.
Βάσει της ανάλυσης που προηγήθηκε, το πεδίο απασχόλησης του Τεχνικού Ποτοποιίας – Αποσταγματοποιίας αφορά όχι μόνο στις επιχειρήσεις παραγωγής αποσταγμάτων και ποτών, αλλά διευρύνεται και στις οινοποιίες, στις ζυθοποιίες, στις επιχειρήσεις παραγωγής χυμών και αναψυκτικών, στις οποίες όμως απαιτούνται και άλλες εξειδικευμένες γνώσεις επιπλέον εκείνων του παρόντος περιγράμματος.
Τα ιεραρχικά επίπεδα των εργαζομένων του συγκεκριμένου επαγγέλματος είναι τρία και συγκεκριμένα εργάτης (ανειδίκευτος), τεχνικός και εργοδηγός. Το επίπεδο ιεράρχησης είναι συνδυασμός της εκπαίδευσης, αλλά και της εμπειρίας του εργαζομένου και εξαρτάται κυρίως από τη δομή και τη λειτουργία της κάθε επιχείρησης και όχι μόνο από τις θεωρητικές γνώσεις ή τα πτυχία που κατέχει ο εργαζόμενος.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Οι επιχειρήσεις στις οποίες μπορεί να εργαστεί ο τεχνικός ποτοποιίας-αποσταγματοποιίας είναι οι επιχειρήσεις επεξεργασίας, τυποποίησης και ελέγχου αλκοολούχων ποτών και αποσταγμάτων όπως παραγωγής έτοιμων προϊόντων, εξειδικευμένες μονάδες τυποποίησης αλκοολούχων ποτών, αλλά και όπως αναφέρθηκε, γενικά οι επιχειρήσεις του κλάδου ποτοποιίας.Επίσης, μεγάλες προοπτικές απασχόλησης παρουσιάζει η ατομική επιχείρηση για όσους το επάγγελμα θεωρείται τομέας ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.Ο κλάδος της Ποτοποιίας απασχολεί το 14% των εργαζομένων του κλάδου της Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Ποτοποιίας-Αποσταγματοποιίας

Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτροακουστικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων

Τι αφορά:
Ο τεχνικός αυτός, εφαρμόζει τις ειδικευμένες γνώσεις και ικανότητές του για την εγκατάσταση, μικροεπισκευή και συντήρηση σε εύρυθμη λειτουργία ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών εγκαταστάσεων και συσκευών (όπως τηλεοράσεων, τηλεοράσεων υγρών κρυστάλλων και πλάσματος, συστημάτων ήχου, εγκαταστάσεων ήχου και εικόνας, εγκαταστάσεων κεραιών, συστημάτων ήχου και εικόνας σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς καθώς και σε εταιρείες και στούντιο παραγωγής.
Ειδικά, ως ηλεκτρονικός στην ραδιοφωνία ορίζεται ο εργαζόμενος για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας όλων ανεξαιρέτως των ηλεκτρονικών συστημάτων και μηχανημάτων (αναλογικών και ψηφιακών), που απαιτούνται για την εγγραφή, αναπαραγωγή, υποστήριξη, μετάδοση και εκπομπή ηχητικού σήματος σε οποιανδήποτε μορφή και σε κάθε φυσικό μέσο, καθώς επίσης για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας των μηχανημάτων εκπομπής ραδιοφωνικού σήματος από τα στούντιο του Ρ/Σ προς τους χώρους εγκατάστασης των πομπών ή εργάζεται για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας των συστημάτων εκπομπής των Ρ/Σ ή είναι υπεύθυνος για την τεχνική κάλυψη των εξωτερικών μεταδόσεων του Ρ/Σ όταν και όπου απαιτείται από τον Ρ/Σ.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:
Τις τελευταίες δεκαετίες συντελείται αλματώδης πρόοδος στην τεχνολογία ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών συστημάτων και εγκαταστάσεων τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον καταναλωτικό τομέα. Η εξάπλωση της καλωδιακής τηλεόρασης, η καθιέρωση της δορυφορικής τηλεόρασης, η εξέλιξη της ψηφιακής τηλεόρασης σε συνδυασμό με την εξάπλωση των προσφερόμενων ψηφιακών υπηρεσιών από τα κανάλια, η ΗDTV (Hi-Definition τηλεόραση), το ψηφιακό και ευρυζωνικό ραδιόφωνο, ο πολυκάναλος ήχος έχουν συντελέσει στο να δημιουργηθούν πολλές θέσεις εργασίας για τεχνικούς ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών εγκαταστάσεων και συστημάτων.
Οι στατιστικές στον ελλαδικό χώρο υποστηρίζουν αυτή την άποψη αφού παρατηρείται μια αυξητική τάση της τάξης του 60% (ανά έτος) την τελευταία τριετία και μια τάση αύξησης της τάξης του 10% (ανά έτος) την τελευταία δεκαετία.
Οι ανωτέρω μορφές ραδιοτηλεοπτικής και ηλεκτροακουστικής τεχνολογίας, καθώς και νέες τεχνολογίες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, αποτελούν και πρόκειται να αποτελέσουν όλο και παραπάνω κομμάτι της καθημερινής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Αυτό θα έχει σα συνέπεια και την μελλοντική αύξηση των τεχνικών που ενασχολούνται με αυτό τον εξοπλισμό, αφού οι ανάγκες εγκατάστασης, υποστήριξης και συντήρησης καθώς και εκπαίδευσης των χρηστών του θα αυξάνεται συνεχώς.
Σήμερα απασχολούνται κυρίως τεχνικοί Ραδιοηλεκτρονικοί, με γενικές γνώσεις Ραδιοηλεκτρονικών, με δεξιότητες επισκευών σε γενικότερο φάσμα ραδιοηλεκτρονικών και ηλεκτροακουστικών συσκευών και εγκαταστάσεων (τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε καταναλωτικό επίπεδο), αλλά επίσης και τεχνικοί ηλεκτρολόγοι ή ηλεκτρονικοί.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτροακουστικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων

Τεχνικός Συγκολλήσεων και Κοπής Μετάλλων

Τι αφορά
Ο Τεχνικός Συγκολλήσεων και Κοπής Μετάλλων είναι αυτός ο οποίος χρησιμοποιεί και εφαρμόζει ένα σύνολο ενεργειών και διαδικασιών όπως είναι η κοπή των μετάλλων, η διαμόρφωση των ακμών των προς συγκόλληση μετάλλων, η συναρμολόγηση των μετάλλων και η τελική συγκόλληση μετάλλων που πραγματοποιείταιn σύμφωνα με τη μέθοδο συγκόλλησης που περιγράφεται στην ειδικότητα του συγκολλητή.
Το επάγγελμα όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα στη διεθνή αγορά εργασίας δεν υφίσταται αυτούσιο αλλά πάντοτε συνοδευόμενο από μια τουλάχιστον ειδικότητα που αναφέρεται πιο κάτω:
Tεχνικός Συγκόλλησης τήξης ηλεκτρικού τόξου με επενδεδυμένα ηλεκτρόδια
Τεχνικός Συγκόλλησης τήξης ηλεκτρικού τόξου με MIG – MAG (Metal Inert Gas – Metal Active Gas)
Τεχνικός Συγκόλλησης τήξης ηλεκτρικού τόξου με TIG (Tungsten Inert Gas)
Τεχνικός Συγκόλλησης τήξης Οξυγόνου – Ασετιλίνης (Οξυγονοκολλητής)

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Το επάγγελμα του συγκολλητή, παρ’ ότι θεωρείται ως σχετικά καλά αμειβόμενο στην ΕΕ – σε σχέση με παρεμφερή άλλα επαγγέλματα, εντούτοις δεν προσελκύει πλέον νέους, με αποτέλεσμα οι αυξημένες ανάγκες των βιομηχανικών ανεπτυγμένων χωρών της ΕΕ να καλύπτονται από εξειδικευμένο προσωπικό προερχόμενο από χώρες της τέως Ανατολικής Ευρώπης. Πρόσφατες έρευνες, καταδεικνύουν ότι ο μέσος όρος ηλικίας των απασχολούμενων συγκολλητών στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες της ΕΕ είναι άνω των 50 ετών. Ως εκ τούτου το πρόβλημα της έλλειψης συγκολλητών στην ΕΕ καθώς και στην Ελλάδα, εκτιμάτε ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι πάρα πολύ έντονο.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Συγκολλήσεων και Κοπής Μετάλλων

Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιτήτων

Τι αφορά
Το συγκεκριμένο επάγγελμα περιλαμβάνει τη διενέργεια των αναγκαίων επεμβάσεων που παρεμποδίζουν τη φθορά του χρόνου σε αρχαιότητες και έργα τέχνης, διατηρώντας αναλλοίωτα τα ιστορικά, καλλιτεχνικά, θρησκευτικά, πολιτιστικά, κοινωνικά και τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά τους. Η αξία του επαγγέλματος του συντηρητή αναγνωρίζεται ευρέως τόσο από καλλιτέχνες όσο και από επιστήμονες, καθώς έχει καταστεί σαφές ότι η συντήρηση αποτελεί ένα συνεταιρισμό ανάμεσα στην τέχνη, τη χημεία, την ιστορία, την αρχαιολογία, τη φυσική και τη βιολογία.
Όσοι ασχολούνται με τη συντήρηση πρέπει, κατά συνέπεια, να συνδυάζουν μια θεωρητική παιδεία και τεχνοκρατική γνώση που αφορά την επιλογή της χρήσης συγκεκριμένων υλικών και ουσιών.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Η μέχρι τώρα εξέλιξη του επαγγελματικού κλάδου έχει καταδείξει ότι οι κυριότεροι επαγγελματικοί χώροι για τεχνικούς συντήρησης έργων τέχνης είναι:
1) οι Εφορίες Αρχαιοτήτων και νεότερων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού που απασχολούν συντηρητές είτε ως μόνιμο προσωπικό, είτε ως εποχιακό με συμβάσεις έργου ή ορισμένου χρόνου.
2) Τα ιδιωτικά και Κρατικά Μουσεία και Πινακοθήκες
3) Τα ιδιωτικά Εργαστήρια Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
4) Οι εταιρίες που αναλαμβάνουν Δημόσια Έργα (αναστηλώσεις, Μετρό κ.α.)
5) Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης
6) Οι επιχειρήσεις εμπορίας έργων τέχνης
7) Ταμεία διαχείρισης αρχαιολογικών πόρων
Η ζήτηση για συντηρητές όλων των εκπαιδευτικών επιπέδων είναι συνάρτηση τόσο των πολιτικών επιλογών του Υπουργείου Πολιτισμού που είναι ο κύριος εργοδότης αλλά και χρηματοδότης άλλων δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν εργολαβικά επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όσο και της γενικότερης οικονομικής κατάστασης.
Δεν υπάρχουν πολλά εργαστήρια συντήρησης έργων τέχνης, ενώ είναι λίγες οι γκαλερί και τα ιδιωτικά μουσεία που προσλαμβάνουν συντηρητές σε τακτική βάση. Τα περισσότερα συνεργάζονται μαζί τους στο καθεστώς του εξωτερικού συνεργάτη.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιτήτων

 

Τεχνικός συστημάτων πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας

Τι αφορά:
Ο τεχνικός αυτός, εφαρμόζει τις ειδικευμένες γνώσεις και ικανότητές του για την εγκατάσταση, τον προγραμματισμό, τον έλεγχο, την συντήρηση, τον εντοπισμό βλαβών, και την επισκευή μέχρι και ευρείας κλίμακας συστημάτων πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας, μόνος του η σαν μέλος ομάδας ανάλογα με την κλίμακα του συστήματος.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:
Ο Τεχνικός πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας κατά ΣΤΑΚΟΔ εντάσσεται στον κλάδο των Κατασκευών και ειδικότερα στις Τεχνικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων. Σύμφωνα με την επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων της ΕΣΥΕ, στους παραπάνω κλάδους παρατηρείται μια αύξηση του εργατικού δυναμικού 2,9% στη δεκαετία 1998-2008 για τις κατασκευές γενικότερα, ενώ για τους εργαζομένους στις τεχνικές εγκαταστάσεις κτιρίων την διετία 2006-2008 παρατηρείται επίσης σημαντική αύξηση της τάξης του 21%.
Τα νέα συστήματα πυρανίχνευσης και η τεχνογνωσία που απαιτείται για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρησή τους σε συνδυασμό με τη μέχρι πρόσφατα μεγάλη οικοδομική δραστηριότητα και τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για κατασκευή μεγάλων γραφειακών χώρων, πολυκαταστημάτων και χώρων μαζικής εστίασης σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την πυροπροστασία χώρων συνάθροισης κοινού δημιούργησε την ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση στην αγορά για τεχνικούς καταρτισμένους θεωρητικά και άρτια εκπαιδευμένους έτσι ώστε να μπορούν να τοποθετούν να ελέγχουν και να συντηρούν ολοένα και πολυπλοκότερα συστήματα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας. Το γεγονός αυτό οδήγησε και τις εταιρίες εισαγωγής, κατασκευής και εμπορίας τέτοιων συστημάτων και υλικών να αυξήσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους, αλλά και την ποιότητα των γνώσεων τους πάνω στο αντικείμενο. Ταυτόχρονα δημιουργήθηκαν νέες εταιρίες εμπορίας ή/και εγκατάστασης συστημάτων πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δεκάδες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της πυρανίχνευσης-πυρασφάλειας είτε ως εμπορικοί αντιπρόσωποι, είτε ως εγκαταστάτες. Υπάρχουν δε και εταιρίες οι οποίες πλέον κατασκευάζουν ορισμένα υλικά πυρανίχνευσης και απασχολούν ένα σημαντικό αριθμό εργαζομένων.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού συστημάτων πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας

Τεχνικός Τηλεπικοινωνιακών Εφαρμογών Πληροφορικής

Τι αφορά
Ως Τεχνικός Τηλεπικοινωνιακών Εφαρμογών Πληροφορικής ορίζεται ο εργαζόμενος του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα, ο οποίος έχει γενική και σε βάθος κατάρτιση στις εφαρμογές και τα συστήματα πληροφορικής που απαιτούνται για τη λειτουργία και διαχείριση των Τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και για την παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών.
Συνοπτικά οι εφαρμογές πληροφορικής για τη λειτουργία των οποίων φροντίζει και διαχειρίζεται ο Τεχνικός Τηλεπικοινωνιακών Εφαρμογών Πληροφορικής είναι οι εξής:
Λειτουργικά Συστήματα ψηφιακών τηλεφωνικών κέντρων μεταγωγής και συστημάτων μετάδοσης και οπτικής πολυπλεξίας.
Εφαρμογές πληροφορικής για τη λειτουργία των δικτύων δεδομένων και δικτύων υπολογιστών. Συστήματα πληροφορικής για την παροχή και διαχείριση υπηρεσιών διαδικτύου.
Συστήματα πληροφορικής για υπηρεσίες μετάδοσης φωνής, εικόνας και άλλων εφαρμογών μετάδοσης της πληροφορίας (Real time) με τη χρήση των πρωτοκόλλων ΙΡ.
Γενικότερα, συστήματα πληροφορικής που υποστηρίζουν και διαχειρίζονται τη λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων
Ειδικότερα και ταυτόχρονα ενδεικτικά, ο Τεχνικός Τηλεπικοινωνιακών Εφαρμογών Πληροφορικής συμμετέχει στην ανάπτυξη, εξατομίκευση, παραμετροποίηση και αναλαμβάνει την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την άρση βλαβών στις Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές Πληροφορικής που υποστηρίζει, ασκώντας τα παρακάτω καθήκοντα:
• συμμετέχει στην ανάπτυξη, εξατομίκευση και παραμετροποίηση των εφαρμογών,
• εγκαθιστά τις εφαρμογές,
• ρυθμίζει και ελέγχει τις εφαρμογές που εγκατέστησε για την καλή ποιότητα και λειτουργία τους,
• αναβαθμίζει και επικαιροποιεί τις εφαρμογές πληροφορικής,
• διαχειρίζεται και υποστηρίζει τη λειτουργία των εφαρμογών,
• συντηρεί τα υπολογιστικά συστήματα στα οποία τρέχουν οι εφαρμογές,
• επεμβαίνει άμεσα για την αποκατάσταση των βλαβών που εκδηλώνονται,
• εκτελεί τακτικούς ελέγχους μέσω software για τη καλή λειτουργία τόσο του υλικού όσο και του λογισμικού,
• κάνει εισαγωγή δεδομένων στο σύστημα (Data Base) όπου αυτό δεν γίνεται αυτόματα από τα άλλα πληροφοριακά συστήματα της εταιρίας,
• εξατομικεύει και εγκαθιστά τις εφαρμογές πληροφορικής στα συστήματα του πελάτη.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Στην Ελλάδα ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών ξεκινά τη μεγάλη ανάπτυξή του από τις αρχές της δεκαετίας του ’50 με την ίδρυση του ΟΤΕ. Στις επόμενες δεκαετίες γνωρίζει σταδιακά αλματώδη εξέλιξη. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, με τη σταδιακή απελευθέρωση της αγοράς του κλάδου αρχίζουν να εμφανίζονται στον χώρο και άλλες εταιρίες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Οι πρώτοι τομείς όπου άρχισαν να δραστηριοποιούνται εταιρίες εκτός του ΟΤΕ ήταν η κινητή τηλεφωνία και οι διαδικτυακές υπηρεσίες (Internet). Στη σημερινή ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά, δραστηριοποιούνται (σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων) περί τις 50 επιχειρήσεις παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, παρέχοντας ένα μεγάλο φάσμα υπηρεσιών, σταθερών ή κινητών επικοινωνιών, διαδικτύου, επιχειρησιακών δικτύων, δικτύων δεδομένων και διαδικτύωσης, ευρυζωνικών υπηρεσιών κ.α.
Μία σύντομη ανάλυση του μεριδίου απασχόλησης των επιχειρήσεων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Ελληνική αγορά κατά το 2007, έχει ως εξής:
Ο ΟΤΕ απασχολεί περί τις 12.000 εργαζόμενους από τους οποίους περί τις 6.000 είναι τεχνικοί όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
Οι τρεις (3) επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας με κύριο μερίδιο στην αγορά απασχολούν περί τους 6.600 εργαζόμενους.
Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις απασχολούν κάθε μια από λίγες δεκάδες μέχρι μερικές εκατοντάδες εργαζόμενους.
Όσον αφορά στο θέμα της εξέλιξης της συνολικής απασχόλησης στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών παρατηρούμε ότι η απελευθέρωση της αγοράς και η εμφάνιση του ανταγωνισμού με τη δημιουργία πολλών επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με τη ραγδαία ψηφιακή τεχνολογική εξέλιξη και την εμφάνιση νέων υπηρεσιών, είχαν σημαντικές επιδράσεις στην απασχόληση στο συγκεκριμένο κλάδο. Μειώθηκε σημαντικά στα τελευταία 20 χρόνια η απασχόληση στον κύριο τηλεπικοινωνιακό φορέα τον ΟΤΕ κατά 21.000 θέσεις εργασίας περίπου (από 33.000 το 1990 σε 12.000 σήμερα), ενώ αυξήθηκε η απασχόληση στις νέες επιχειρήσεις που εμφανίσθηκαν. Σε πρόσφατη μελέτη (Μάιος 2009) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τον κλάδο της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα όπου αναφέρεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας απασχολούν 6.613 εργαζόμενους, οι προμηθευτές και έμποροι 24.600, ενώ οι έμμεσα δημιουργούμενες θέσεις εργασίας ανέρχονται σε 60.540.

Ως προς τις προοπτικές του επαγγέλματος, οι διάφορες μελέτες που αφορούν τη ζήτηση και προσφορά των επαγγελμάτων αναφέρονται με πολύ θετικές προοπτικές απασχόλησης ως προς τα επαγγέλματα των τομέων «Πληροφορικής – Τηλεπικοινωνιών». Ωστόσο, οι θετικές προοπτικές συνδέονται σχεδόν πάντοτε με ανώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο, συνδυαζόμενο και με πιστοποιημένες γνώσεις ξένων γλωσσών και νέων τεχνολογιών.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Τηλεπικοινωνιακών Εφαρμογών Πληροφορικής

Τεχνικός Τηλεπικοινωνιών

Τι αφορά
Ως Τεχνικός Τηλεπικοινωνιών ορίζεται ο εργαζόμενος ο οποίος έχει γενική και σε βάθος κατάρτιση στις τηλεπικοινωνίες, τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα καθώς και στα συστήματα πληροφορικής που απαιτούνται για τη λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
Ειδικότερα, βασικό αντικείμενο εργασίας του είναι η εγκατάσταση, η λειτουργία, η συντήρηση και η επισκευή των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων όπως είναι: τα τηλεφωνικά κέντρα μεταγωγής, συστήματα μετάδοσης, συστήματα οπτικής πολυπλεξίας, συστήματα ασύρματων επικοινωνιών, συστήματα καλωδίων συμβατικής τεχνολογίας και οπτικών ινών, συστήματα πρόσβασης και ευρυζωνικής πρόσβασης, συστήματα κινητών επικοινωνιών, συστήματα επικοινωνιών δεδομένων, δικτύων υπολογιστών και διαδικτύωσης, συστήματα μετάδοσης φωνής με τη χρήση των πρωτοκόλλων ΙΡ, συστήματα ιδιωτικών τηλεφωνικών κέντρων, συστήματα πληροφορικής που υποστηρίζουν και διαχειρίζονται τη λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων κ.α.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Στη σημερινή ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά δραστηριοποιούνται (σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων) περί τις 50 επιχειρήσεις παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, παρέχοντας ένα μεγάλο φάσμα υπηρεσιών.
Μία σύντομη ανάλυση του μεριδίου απασχόλησης των επιχειρήσεων κατά το 2007, έχει ως εξής:
Ο ΟΤΕ απασχολεί περί τις 15.000 εργαζόμενους από τους οποίους οι 6000 είναι τεχνικοί.
Οι τρεις επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας με κύριο μερίδιο στην αγορά απασχολούν 6.000 εργαζόμενους.
Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις απασχολούν κάθε μια από λίγες δεκάδες μέχρι μερικές εκατοντάδες εργαζόμενους.
Η απασχόληση μειώθηκε σημαντικά στα τελευταία 20 χρόνια στον κύριο τηλεπικοινωνιακό φορέα τον ΟΤΕ κατά 18.000 θέσεις εργασίας περίπου (από 33.000 το 1990 σε 15.000 σήμερα), ενώ αυξήθηκε η απασχόληση στις νέες επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Τηλεπικοινωνιών

Τεχνικός Χειριστής σε επιχειρήσεις παραγωγής φαρμάκων, καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων

Τι αφορά:
Αντικείμενο της εργασίας του Τεχνικού Χειριστή σε επιχειρήσεις παραγωγής φαρμάκων, καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων είναι να χειρίζεται μια ή περισσότερες μηχανές παραγωγής ή συσκευασίας, παράγοντας τις απαιτούμενες ποσότητες προϊόντων σε συγκεκριμένο χρόνο και βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών. Ταυτόχρονα θα πρέπει να μπορεί να ανταπεξέλθει σε βλάβες των μηχανών χωρίς απαραίτητα την βοήθεια μηχανικού, συντηρητή ή ηλεκτρολόγου. Επίσης θα πρέπει να μπορεί προτείνει ή να πραγματοποιήσει ο ίδιος βελτιώσεις και να κάνει όλες τις απαραίτητες μικρορυθμίσεις, ώστε οι μηχανές να λειτουργούν σε επιθυμητό επίπεδο παραγωγικότητας. Συνήθως εργάζεται σε βάρδιες με σταθερό ή κυλιόμενο ωράριο.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:
Η βιομηχανία φαρμάκων και καλλυντικών αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους, με ποιότητα και ασφάλεια, λόγω της αυστηρής νομοθεσίας. Στη χώρα μας ο τζίρος της λεγόμενης βιομηχανίας του «ευ ζην» είναι της τάξεως των 1.5 δις ετησίως. Οι εισαγωγές έχουν τα σκήπτρα στην ελληνική αγορά (περίπου 90%). Οι εξαγωγές καλλυντικών αντιπροσωπεύουν το 60% της εγχώριας παραγωγής, ενώ 30,000 εργαζόμενοι απασχολούνται στην εγχώρια αγορά του καλλυντικού.
Νέες παραγωγικές εταιρείες πλαισιώνουν τις ήδη υπάρχουσες, με έμφαση σε φυσικά προϊόντα. Τη μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων καταγράφουν οι πωλήσεις στην ευρεία διανομή (Super market, πολυκαταστήματα), ακολουθούν τα φαρμακεία, η κατευθυνόμενη πώληση και τα κομμωτήρια, spa, κέντρα υγείας.
Την τελευταία διετία αρκετά εμπορικά σήματα αλλάζουν χέρια, ενώ αλλαγές υπάρχουν και στο λιανεμπόριο, ενώ σημαντικές προοπτικές και ευκαιρίες παρουσιάζονται στα φυσικά καλλυντικά και τα ανδρικά καλλυντικά.
Αυξημένα κατά 33,8% εμφανίζονται τα συνολικά καθαρά κέρδη των 172 μεγαλύτερων (βάσει πωλήσεων) παραγωγικών και εμπορικών επιχειρήσεων φαρμακευτικών προϊόντων το 2007 σε σχέση με το 2006. Αυτό προκύπτει από πανελλαδική έρευνα της Stat Bank σύμφωνα με την οποία τα συνολικά προ φόρων κέρδη των εν λόγω εταιριών αυξήθηκαν από 460,29 εκατομμύρια ευρώ το 2006 σε 615,75 εκατομμύρια ευρώ το 2007. Οι ανοδικές τάσεις στον τομέα των φαρμάκων δεν είναι ένα περιστασιακό φαινόμενο καθώς οι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου κλάδου –στο σύνολό τους– κινούνται ανοδικά κατά τα τελευταία έτη.
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα έρευνας της Stat Bank:
Οι συνολικές πωλήσεις των 172 επιχειρήσεων φαρμάκου αυξήθηκαν από 8,09 δισ. ευρώ το 2006 σε 9,36 δισ. ευρώ το 2007, άνοδος που μεταφράζεται σε 15,8%.
Στον κλάδο κυριάρχησαν οι κερδοφόρες επιχειρήσεις αφού από το σύνολο των εταιριών του δείγματος οι 154 εμφάνισαν κέρδη και μόνον οι 18 παρουσίασαν ζημιές.
Από τις 172 εταιρίες του δείγματος, οι 116 (ποσοστό 67,4%) βελτίωσαν τις οικονομικές επιδόσεις τους είτε μετατρέποντας τις ζημιές σε κέρδη είτε αυξάνοντας τη κερδοφορία τους. Αντιστοίχως, 56 εταιρίες εμφάνισαν επιδείνωση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Χειριστής σε επιχειρήσεις παραγωγής φαρμάκων, καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων

Τεχνικός Ψηφιακής Επεξεργασίας Ήχου με Χρήση Νέων Τεχνολογιών

Τι αφορά
Ο/η Τεχνικός Επεξεργασίας Ήχου με χρήση Νέων Τεχνολογιών, είναι ο/η επαγγελματίας του χώρου της μουσικής βιομηχανίας και οπτικοακουστικών προϊόντων ο/η οποίος/α, εφαρμόζοντας σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής, είναι υπεύθυνος/η για την επεξεργασία και την τελική διαμόρφωση του μουσικού/ηχητικού υλικού από την εγγραφή έως την αποθήκευση του τελικού προϊόντος.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Η εικόνα για την απασχόληση στο συγκεκριμένο επάγγελμα δεν καθίσταται σαφής από τα υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία. Αυτό συμβαίνει γιατί οι κατηγορίες των κλάδων που εντάσσεται το επάγγελμα κατά ΣΤΕΠ και ΣΤΑΚΟΔ περιλαμβάνουν και άλλα επαγγέλματα και ειδικότητες. Επιπλέον, η έλλειψη σχετικών επαγγελματικών οργανώσεων είναι άλλος ένας λόγος ασαφούς εικόνας απασχόλησης του κλάδου.
Παρ’ όλα αυτά, θα μπορούσε κανείς να αναγνωρίσει θετικά περιθώρια ανάπτυξης του συγκεκριμένου επαγγέλματος, σε σχέση και με τα στοιχεία ανάκαμψης που εμφανίζουν οι διάφοροι τομείς δραστηριοποίησης αλλά και με τα στοιχεία ανάπτυξης τομέων στους οποίους οι επαγγελματίες θα μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν, διευρύνοντας τα πεδία της εργασίας τους (internet, audio-visual games κ.ά.).

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Ψηφιακής Επεξεργασίας Ήχου με Χρήση Νέων Τεχνολογιών

Τεχνικός ψυκτικός

Τι αφορά
Η εργασία του τεχνικού ψυκτικού περιλαμβάνει τη συναρμολόγηση, τοποθέτηση, σύνδεση, επισκευή, αντικατάσταση, δοκιμή, συντήρηση, επίβλεψη λειτουργίας και επιθεώρηση του εξοπλισμού ψύξης και κλιματισμού, στον οικιακό, επαγγελματικό, κτηριακό, βιομηχανικό τομέα και τομέα των μεταφορών. Μπορεί να είναι κάποιος απόφοιτος τεχνικής σχολής, ο οποίος έχει αποκτήσει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και έχει πέραν των γενικών απαιτούμενων γνώσεων, τις γνώσεις και τα προσόντα να εκτελεί τις ως άνω εργασίες.
Ειδικότερα, ο τεχνικός ψυκτικός μελετά τα μηχανολογικά σχέδια και σημειώνει τις θέσεις που θα τοποθετηθούν τα μηχανήματα και τα εξαρτήματα. Μελετά τα σχέδια, τις προδιαγραφές και τις σχετικές οδηγίες των μηχανημάτων, των εξαρτημάτων και των συσκευών πριν κάνει μια εγκατάσταση. Συναρμολογεί, τοποθετεί και συνδέει τα μηχανήματα, τα εξαρτήματα, τους αυτοματισμούς και τις διατάξεις ασφαλείας μεταξύ τους, ελέγχει για τη στεγανότητα της εγκατάστασης, πληρώνει με το ψυκτικό μέσο, ελέγχει και δοκιμάζει τη λειτουργία όλης της εγκατάστασης, έτσι ώστε να είναι σε θέση να λειτουργήσει με ομαλότητα, αποδοτικότητα και ασφάλεια. Επιπλέον συντηρεί, επισκευάζει και επιθεωρεί τα ψυγεία, τις καταψύξεις, τα κλιματιστικά και γενικότερα κάθε είδους ψυκτικές εγκαταστάσεις (το επαγγελματικό εύρος εργασίας του τεχνικού, εξαρτάται από την κατηγορία της άδειας που κατέχει σύμφωνα με «Επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης βάση του Ν.6422», και με το υπ. αριθμ. 87/25-04-1996 Προεδρικό Διάταγμα), στον οικιακό, κτηριακό, επαγγελματικό, βιομηχανικό τομέα και τομέα των μεταφορών.Οι τεχνικοί ψυκτικοί εργάζονται είτε ως τεχνικοί σε συνεργεία συντηρήσεων και εγκαταστάσεων (συνήθως καθοδηγούνται και εργάζονται υπό την εποπτεία των ανώτατων και ανώτερων στελεχών του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα καθώς και των προσώπων που ασκούν επιστημονικά επαγγέλματα), είτε ως αυτοαπασχολούμενοι ιδιοκτήτες εργαστηρίων-συνεργείων (ελεύθεροι επαγγελματίες). Συχνά εξειδικεύονται είτε σε κλιματιστικά είτε σε ψυκτικά μηχανήματα. Σε αρκετές περιπτώσεις ασχολούνται με συγκεκριμένους τύπους μηχανημάτων και συσκευών, ανάλογα με την εταιρεία όπου εργάζονται. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες αναλαμβάνουν σχεδόν κάθε είδους εγκατάσταση ή επισκευή.Η δραστηριότητα των τεχνικών ψυκτικών είναι συνυφασμένη με τις τεχνολογικές εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στον οικιακό, κτηριακό, επαγγελματικό, βιομηχανικό τομέα καθώς και στο τομέα των μεταφορών. Η ομαλή και η ασφαλή ως προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον λειτουργία των εγκαταστάσεων, προδιαγράφει την αποτελεσματικότητα του έργου και της εργασίας, του εργαζόμενου στο επάγγελμα των εγκαταστάσεων ψύξης και κλιματισμού.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Επίσημα στατιστικά στοιχεία που να φανερώνουν τον αριθμό των εργαζομένων στο επάγγελμα δεν υπάρχουν, τα τελευταία χρόνια όμως η τεχνολογία στο επάγγελμα αυτό εξελίσσεσαι με πολύ γρήγορους ρυθμούς και κάθε χρόνο γίνονται μεγάλες επενδύσεις για την εύρεση νέων τεχνολογιών. Οι σκοποί και οι στόχοι των επενδύσεων αυτών, έχουν να κάνουν, με την ποιότητα και την απόδοση των ψυγείων και κλιματιστικών, την εύρεση εναλλακτικών μεθόδων ψύξης και κλιματισμού και τη συμπαραγωγή ενέργειας.
Λόγω της γρήγορης εξέλιξης των τεχνολογιών, το επάγγελμα τείνει σιγά σιγά σε μία υβριδική μορφή. Για το λόγο αυτό ο τεχνικός ψυκτικός οφείλει να ενημερώνεται συνεχώς για τις νέες τεχνολογίες έτσι ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει με επιτυχία στο έργο του. Σε γενικές γραμμές το επάγγελμα διαγράφει μία ραγδαία αναπτυξιακή δυναμική η οποία είναι απολύτως συνυφασμένη με την εξέλιξη της τεχνολογίας στο χώρο αυτό. Οι κλιματολογικές συνθήκες, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχουν επιβάλλει την ψύξη και τον κλιματισμό στη ζωή των ανθρώπων, με αποτέλεσμα το επάγγελμα και οι προοπτικές του να είναι ιδιαίτερα θετικές.
Ο τεχνικός ψυκτικός, μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας και ιδιοκτήτης συνεργείου και εργαστηρίου ή ως μισθωτός (έχοντας την ανάλογη άδεια σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα), καθώς επίσης και ως μισθωτός τεχνικός σε επιχειρήσεις, κτήρια και βιομηχανίες που φέρουν μεγάλες ψυκτικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις. Οι προσπάθειες του ανθρώπου για βιώσιμη ανάπτυξη σε συνδυασμό με τις ανάγκες της υγιεινής, της άνεσης και της διατήρησης των τροφίμων του, αποτελούν σημαντικά κίνητρα τα οποία προδιαγράφουν την εξέλιξη, το μέλλον και τις προοπτικές του επαγγέλματος.

Επαγγελματικό Περόγραμμα Τεχνικού ψυκτικού

 

Τεχνικός-χειριστής αλλαντοβιομηχανίας

Τι αφορά:
Ο τεχνικός-χειριστής αλλαντοβιομηχανίας είναι ο επαγγελματίας ο οποίος ειδικεύεται στις τεχνικές και τις τεχνολογίες παραγωγής, τυποποίησης, συσκευασίας, συντήρησης και διασφάλισης ποιότητας των αλλαντικών.
Κύρια καθήκοντά του είναι:
• Η παραλαβή, αποθήκευση και χειρισμός των πρώτων και βοηθητικών υλών.
• Ο χειρισμός και η επίβλεψη της λειτουργίας του τεχνικού εξοπλισμού παραγωγής, συσκευασίας και συντήρησης των αλλαντικών, καθώς και ο καθαρισμός και εξυγίανση αυτού.
• Η εκτέλεση εξειδικευμένων χειρωνακτικών εργασιών παραγωγής.
• Η ενεργός και καθοριστική συμμετοχή στη διασφάλιση της υγιεινής της παραγωγής και της ποιότητας των έτοιμων προς κατανάλωση προϊόντων.
• Η καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων παραγωγής και ποιότητας και όλως ιδιαίτερως η πιστή εφαρμογή του συστήματος ιχνηλασιμότητας.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:
Με βάση επίσημα στοιχεία, το 2007 απασχολούνταν στην παραγωγή τροφίμων και ποτών περίπου 123,000 εργαζόμενοι εκ των οποίων οι 8,400 (ή αλλιώς το 6.8%) στην παραγωγή, επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και προϊόντων κρέατος.
Ειδικότερα ως επεξεργαστές κρεάτων (+ αλιευμάτων) και χειριστές εξοπλισμού επεξεργασίας έχουν καταγραφεί 4900 εργαζόμενοι κατά προσέγγιση (ή 4% του συνολικού εργατικού δυναμικού τροφίμων και ποτών). Ο αριθμός αυτός παρουσίασε κάμψη 12% μέσα στην περίοδο 1998-2007 σε αντίθεση με το σύνολο των απασχολουμένων στα τρόφιμα και ποτά οι οποίοι αυξήθηκαν κατά περίπου 20%.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού - χειριστή αλλαντοβιομηχανίας

Τεχνίτης Αερίων Καυσίμων

Τι αφορά:
Ο Τεχνίτης Αερίων Καυσίμων είναι ένας ειδικευμένος τεχνίτης ικανός να εκτελεί εργασίες που σχετίζονται με την εγκατάσταση, την συντήρηση και την μετατροπή δικτύων και συσκευών αερίων καυσίμων οικιακής , επαγγελματικής και βιομηχανικής χρήσης, ή/και των μεγαλύτερων δικτύων μεταφοράς και διανομής αερίων καυσίμων καθώς και με τον ποιοτικό έλεγχο αυτών και των καυσαερίων τους.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:
Η μέση ετήσια μεταβολή των απασχολουμένων με κωδικό ΣΤΕΠ 726 Υδραυλικοί και εγκαταστάτες σωληνώσεων που συμπεριλαμβάνονται και οι τεχνίτες αερίων καυσίμων κατά τα έτη 1998 – 2008 είναι 5,3%.
Η ανάγκη για νέες εσωτερικές εγκαταστάσεις σε κτήρια και βιομηχανίες, η τοποθέτηση νέων και μοντέρνων συσκευών αλλά και το κυριότερο η τακτική συντήρηση όλων αυτών, εντείνει τη ζήτηση εργασίας, γι’ αυτό και προκύπτουν τα θετικά (για τον κλάδο των κατασκευών στην Ελλάδα) αποτελέσματα από την έρευνα εργατικού δυναμικού για την διετία 2006-2008, που διατίθενται πλήρη απογραφικά στοιχεία, όπου εμφανίζεται συνολική μέση ετήσια αύξηση κατά 26% για τα επαγγέλματα που περιγράφονται ως Υδραυλικοί και εγκαταστάτες σωληνώσεων στις τεχνικές εγκαταστάσεις κτηρίων (ΣΤΕΠ/ΣΤΑΚΟΔ 2003 ΚΩΔ:726+453) και 11% για τα επαγγέλματα που περιγράφονται ως Υδραυλικοί και εγκαταστάτες σωληνώσεων στις κατασκευές (ΣΤΕΠ/ΣΤΑΚΟΔ 2003 ΚΩΔ:726+45) αντίστοιχα.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνίτη Αερίων Καυσίμων

Τεχνίτης Αμαξωμάτων (Φανοποιός)

Τι αφορά
Βασικό αντικείμενο της εργασίας του Τεχνίτη Φανοποιείας αμαξωμάτων είναι η:
κατασκευή,
συντήρηση,
επισκευή των αμαξωμάτων φορτηγών ή άλλων βαρειών οχημάτων ή επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
Ο Φανοποιός μπορεί να εργαστεί σε μεγάλες μονάδες επισκευής αυτοκινήτων, στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή να ανοίξει δικό του φανοποιείο παίρνοντας τη σχετική άδεια από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τη Διεύθυνση Μεταφορών.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Το σύνολο των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την επισκευή, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των οχημάτων ανέρχεται στο πλήθος των 21.175, κατανεμημένων σε 19 ειδικότητες. Δηλ. σε σύνολο εγγεγραμμένων στα οικεία επιμελητήρια περί των 575.783 επιχειρήσεων αποτελούν το 3,67%. Πολυπληθέστερη εμφανίζεται η ειδικότητα των μηχανικών μερών με 8.823 μέλη. Ακολουθεί η ειδικότητα των φανοποιών αυτοκινήτων με 3.071 μέλη, ενώ ο μικρότερος αριθμός απασχολουμένων ανήκει στην ειδικότητα των παρμπρίζ αυτοκινήτων με μόλις 39 μέλη.
Στον καταμερισμό ανά νομική μορφή, όπως ήταν αναμενόμενο, τα πρωτεία κρατούν οι ατομικές επιχειρήσεις των οποίων ο αριθμός ανέρχεται σε 17.151 και τελευταίες στον αριθμό είναι οι μονοπρόσωπες Επιχειρήσεις Περιορισμένης Ευθύνης (μόλις 58 επιχειρήσεις).

Επαγγελματικό Περόγραμμα Τεχνίτη Αμαξωμάτων (Φανοποιός)

Τεχνίτης Αποκατάστασης & Συντήρησης Ιστορικών και Παραδοσιακών Κτηρίων

Τι αφορά:
Υπό τον όρο «Τεχνίτης επισκευής και συντήρησης ιστορικών και παραδοσιακών κτηρίων» στην ουσία περιλαμβάνεται ένα εύρος εργασιών που προέρχονται από διαφορετικές ειδικότητες, οι κάτοχοι των οποίων, εκτός από τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτεί το βασικό επάγγελμα που διακονούν, θα πρέπει επίσης να κατέχουν και πρόσθετες ειδικές γνώσεις, σε σχέση τόσο με τη διαχείριση υλικών που φέρουν τα σημάδια του χρόνου επάνω τους και την εφαρμογή παλαιών και νέων τεχνικών, όσο και να εμφορούνται από γνώση και συναίσθηση της ευθύνης που φέρουν προκειμένου να διασώσουν και αποκαταστήσουν ή να συντηρήσουν κτήρια που αποτελούν μοναδικά στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου.
Σε ότι αφορά στo ίδιo το επάγγελμα, οι απασχολούμενοι τεχνίτες είναι συνήθως κτίστες – εξειδικευμένοι «πετράδες», τεχνίτες εξειδικευμένοι στην αποκάλυψη και επανατοποθέτηση επιστρώσεων από διάφορα κονιάματα, κατασκευαστές - συντηρητές στεγών και πατωμάτων, συντηρητές κουφωμάτων, κ.ά.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:
Οι τεχνίτες αποκατάστασης & συντήρησης ιστορικών και παραδοσιακών κτηρίων απασχολούνται κυρίως σε έργα αποκατάστασης ιστορικών και παραδοσιακών κτηρίων και συνόλων. Στα έργα αυτά πολλές φορές απασχολούνται και οικοδόμοι οι οποίοι κατά τα άλλα έχουν κύρια απασχόληση στην κατασκευή σύγχρονων κτηρίων. Αυτό ισχύει και αντίστροφα, δηλαδή όταν ο τεχνίτης παραδοσιακών κατασκευών δεν έχει σχετική απασχόληση, απασχολείται στην τρέχουσα οικοδομική δραστηριότητα.
Οι ειδικές γνώσεις και δεξιότητες αναπτύσσονται πάνω στη δουλειά, οπότε ο τεχνίτης είτε από διάθεση σχετικών έργων και εργασίας είτε από μεράκι συνεχίζει στον τομέα της αποκατάστασης κτηρίων.
Η τροφοδοσία του επαγγέλματος του τεχνίτη αποκατάστασης & συντήρησης ιστορικών και παραδοσιακών κτηρίων γίνεται κατά κύριο λόγο από τον κλάδο των οικοδόμων. Όταν προκύψει εργασία σε παραδοσιακό κτήριο ο οικοδόμος θα ασχοληθεί με αυτό γιατί θέλει την δουλειά ή γιατί η κατασκευαστική εταιρεία θα τον προσλάβει ως οικοδόμο είτε ως υπεργολάβο και θα μάθει μερικούς βασικούς κανόνες πάνω στη δουλειά από τους παλαιότερους ή από τους εργοδηγούς και τους επιβλέποντες μηχανικούς. Από ένα σύνολο περίπου 360.000 ατόμων απασχολούμενων στον κατασκευαστικό τομέα (ΕΣΥΕ 2009) δεν είναι πάντως εύκολα διακριτός ο αριθμός των απασχολούμενων σε έργα συντήρησης και αποκατάστασης ιστορικών και παραδοσιακών κτηρίων.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνίτη Αποκατάστασης & Συντήρησης Ιστορικών και Παραδοσιακών Κτηρίων

Τεχνίτης Αρδευτικών Συστημάτων

Τι αφορά:
Σκοπός του επαγγέλματος του τεχνίτη αρδευτικών συστημάτων είναι η εφαρμογή τεχνικών και μεθόδων που αποσκοπούν στην ορθολογική εφαρμογή και χρήση του αρδευτικού νερού στο έδαφος και τις καλλιέργειες.
Φροντίζει για την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση, την επισκευή όλων των αρδευτικών και στραγγιστικών συστημάτων, είτε σε επίπεδο ατοµικών δικτύων µεµονωµένων παραγωγών είτε σε επίπεδο συλλογικών δικτύων Οργανισµών Εγγειοβελτιωτικών Έργων.
Ο τεχνίτης αρδευτικών συστημάτων είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση νέων αρδευτικών συστημάτων καθώς επίσης και για τη συντήρηση, επισκευή και λειτουργία υπαρχόντων αρδευτικών δικτύων.
Εγκαθιστά, λειτουργεί, συντηρεί και επισκευάζει συστήματα άντλησης και διοχέτευσης νερού ή αποστράγγισής του. Τα συστήματα αυτά εφαρμόζονται σε μικρά έργα όπως κήπους, ατομικές καλλιέργειες, γήπεδα, πάρκα, ή και μεγαλύτερης κλίμακας έργα όπως τα εγγειοβελτιωτικά έργα.
Φροντίζει για την ορθολογική χρήση του νερού ώστε να δημιουργηθούν και να διατηρηθούν οι καλύτερες συνθήκες ανάπτυξης και απόδοσης των καλλιεργούμενων φυτών και ταυτόχρονα να προστατευτούν οι υδάτινοι πόροι.
Επίσης φροντίζει για την ασφάλεια των υπόλοιπων εργαζομένων και των διερχομένων πολιτών από την περιοχή του δικτύου ευθύνης του.
Τέλος προωθεί, προβάλει και διαθέτει προϊόντα που έχουν άμεση σχέση με τον εξοπλισμό δικτύων άρδευσης, εφόσον απασχολείται σε εταιρία εμπορίας ή κατασκευής σχετικών προϊόντων.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:
Έρευνα της ΕΣΥΕ που καταγράφει τον αριθμό γεωργικών μηχανημάτων σε λειτουργία, έδειξε ότι το 2006 βρισκόταν σε λειτουργία 345.125 αρδευτικά συστήματα σε όλη την Ελλάδα.
Το εργατικό δυναμικό με ειδικότητα τεχνολόγων, τεχνικών βοηθών και τεχνιτών που απασχολείται στους ευρύτερους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας της γεωργίας και των κατασκευών το 2007 ήταν 311.331.
Τα τελευταία χρόνια γίνονται σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του νερού άρδευσης µέσω καλύτερης διαχείρισης και εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων. Έτσι η αναζήτηση εξειδικευμένου προσωπικού στον τομέα των αρδεύσεων αναμένεται να αυξηθεί.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνίτη Αρδευτικών Συστημάτων

Τεχνίτης βαφής αμαξωμάτων

Τι αφορά
Το βασικό αντικείμενο της εργασίας του τεχνίτη βαφής αμαξωμάτων είναι η προετοιμασία του αμαξώματος πριν την βαφή, η βαφή, η επιδιόρθωση και οι εργασίες συντήρησης του χρώματος του αμαξώματος φορτηγών ή άλλων βαρειών οχημάτων ή επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
Ο Τεχνίτης Βαφής αμαξωμάτων μπορεί να εργαστεί σε μεγάλες μονάδες επισκευής αυτοκινήτων, στον Δημόσιο ή τον Ιδιωτικό Τομέα ή να ανοίξει δικό του βαφείο παίρνοντας τη σχετική άδεια από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τη Δ/νση Μεταφορών.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τα επιμελητήρια όλης της χώρας (Πηγή: http://www.eoveam.gr/parmetriseon.htm) φαίνεται ότι το σύνολο των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την επισκευή, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των οχημάτων ανέρχεται στο σεβαστό πλήθος των 21.175, κατανεμημένων σε 19 ειδικότητες και σε σύνολο εγγεγραμμένων στα οικεία Επιμελητήρια 575.783 επιχειρήσεων, δηλαδή σε μέσο ποσοστό 3,67%
Πολυπληθέστερη εμφανίζεται η ειδικότητα των μηχανικών μερών με 8.823 μέλη και ποσοστό 42% .
Ακολουθεί η ειδικότητα των φανοποιών αυτοκινήτων με 3.071 μέλη ενώ η ειδικότητα του Βαφέα εμφανίζεται με 1.072 μέλη. Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι πολλές επιχειρήσεις που αναφέρονται στην κατηγορία των φανοποιών, ασχολούνται και με την βαφή του αμαξώματος.
Με λιγότερα μέλη εμφανίζεται η ειδικότητα είναι αυτή των παρμπρίζ αυτοκινήτων με μόλις 39 μέλη.
Στον καταμερισμό ανά νομική μορφή, όπως ήταν αναμενόμενο, τα πρωτεία κρατούν οι ατομικές επιχειρήσεις με 17.151 και ποσοστό 81% .
«Ουραγοί» οι Μονοπρόσωπες Επιχειρήσεις Περιορισμένης Ευθύνης με μόλις 58 επιχειρήσεις .
Όσον αφορά τα Επιμελητήρια, το μεγαλύτερο όγκο επιχειρήσεων συναντούμε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, με ποσοστό 9,59 % επί του συνόλου των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων και 4.212 επιχειρήσεις, ακολουθεί το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης με 2.092 επιχειρήσεις και ποσοστό 9,52% επί του συνόλου των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων.
Παρατήρηση:
Οι συγκεκριμένοι αριθμοί είναι ενδεικτικοί, καθόσον αριθμός Επιμελητηρίων δεν τηρεί αναλυτική κωδική κατάταξη κατά ειδικότητα αλλά ένα κωδικό κατάταξης για πολλές ή και όλες τις ειδικότητες μαζί.
Αξιοσημείωτο είναι ότι αριθμός Επιμελητηρίων τηρεί μία και μοναδική κατάταξη για όλες τις ειδικότητες στο κλάδο των Συνεργείων Αυτοκινήτων και Μοτοποδηλάτων, καθώς επίσης συμπεριλαμβάνει στη μοναδική κατάταξη και τα Γεωργικά Μηχανήματα, για τα οποία μόνο δύο Επιμελητήρια της Χώρας τηρούν χωριστό κωδικό στα Μητρώα τους.
Έτσι στη συγκεκριμένη μέτρηση περιλαμβάνεται ικανός αριθμός άλλων ειδικοτήτων, που υπό τις παρούσες συνθήκες είναι σχεδόν αδύνατο να διακριθεί.
Ο παραπέρα εκσυγχρονισμός στη μηχανογραφική τήρηση των Επιμελητηριακών Μητρώων αναμένεται να αποτυπώσει την ακριβή πραγματική κατάσταση.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνίτη βαφής αμαξωμάτων

Τεχνίτης Γαλακτοκομίας - Τυροκομίας

Τι αφορά:
Ο Τεχνίτης Γαλακτοκομίας-Τυροκομίας και ο Τεχνίτης Τυροκομίας είναι οι επαγγελματίες οι οποίοι απασχολούνται σε όλη την αλυσίδα μεταποίησης και τυποποίησης του γάλακτος από τη φάση της παραλαβής του στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας μέχρι και την παράδοση του τελικού προϊόντος στις αποθήκες.
Στον κύκλο των καθηκόντων του Τεχνίτη Γαλακτοκομίας-Τυροκομίας επιγραμματικά μπορούν να ενταχθούν:
1. Η παραλαβή και αποθήκευση της πρώτης ύλης.
2. Η διεξαγωγή εξειδικευμένων φυσικών ή βιοχημικών διεργασιών όπως ανάμιξη, ψύξη, παστερίωση, αποστείρωση, ομογενοποίηση, απαέρωση, διήθηση, συμπύκνωση, ξήρανση, επώαση, πήξη, ωρίμανση, τεμαχισμός, μάλαξη, αποστράγγιση, κροκίδωση κλπ.
3. Η συσκευασία του τελικού προϊόντος.
4. Ορισμένοι βασικοί έλεγχοι ποιότητας α΄υλών, ενδιαμέσων και τελικών προϊόντων.
5. Η καταγραφή, συλλογή και επεξεργασία δεδομένων παραγωγής και ποιότητας. Η εφαρμογή μεθόδων ιχνηλασιμότητας.
6. Οι καθαρισμοί, εξυγιάνσεις και ρυθμίσεις του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:
Η Ελληνική Βιομηχανία Γάλακτος και Γαλακτοκομικών προϊόντων απασχολεί άμεσα και έμμεσα πάνω από 120.000 τεχνίτες, αριθμός που αποτελεί το 30% περίπου των απασχολουμένων άμεσα και έμμεσα στη Βιομηχανία τροφίμων (350.000), με ετήσιο τζίρο που ξεπερνά τα 3,5 δις ευρώ.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνίτη Γαλακτοκομίας - Τυροκομίας

Τεχνίτης Γεωργικών Μηχανημάτων

Τι αφορά:
Ο τεχνίτης Γεωργικών μηχανημάτων δραστηριοποιείται στην παρακολούθηση, συντήρηση, επισκευή και αποκατάσταση βλαβών στα μηχανήματα που απασχολούνται σε πάσης φύσεως εργασίες στον γεωργικό τομέα με την ευρύτερη έννοια. Μικρές ή μεγάλες μονάδες εκμετάλλευσης, ατομικές ή συνεταιριστικές, πάρκα, δάση, κήπους κλπ.
Η επέμβαση του μπορεί να αφορά πλήθος μηχανημάτων, διαφορετικού μεγέθους, ανάλογα με το μέγεθος των εργασιών. Και αυτά ενδεικτικά μπορεί να είναι:
Ελκυστήρες/τρακτέρ διαφόρων μεγεθών και τύπων, μηχανήματα σποράς, διάνοιξης λάκκων, σβαρνιάρες, φρέζες, θεριζοαλωνιστικές, μηχανές συλλογής βάμβακος και εκκοκκιστικές, μηχανήματα ραντίσματος, ποτίστρες, αντλίες, μηχανήματα σποράς, περισυλλογής καρπών, κλαδευτικές μηχανές, χορτοκοπτικά, αλυσοπρίονα κλπ. Όπως μπορεί να είναι αντίστοιχα μηχανήματα για την εξυπηρέτηση γεωργικών βιομηχανιών στον περίγυρο τους.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:
Η ολοένα και εντεινόμενη επιβολή περιβαλλοντικών ρυθμίσεων και περιορισμών, σε συνδυασμό με την αναπτυσσόμενη εισαγωγή διαρκώς νεότερων τεχνολογιών στα διάφορα γεωργικά μηχανήματα, σε συνδυασμό με τις αλλαγές στις μονάδες εκμετάλλευσης, καθιστά λίαν επιτακτική την διαρκή ενημέρωση και επιμόρφωση των τεχνιτών γεωργικών μηχανημάτων, για να μπορούν αυτοί να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καιρών.
Παράλληλα οι Τεχνίτες Γεωργικών Μηχανημάτων που εργάζονται ανεξάρτητα από τις κατασκευάστριες γεωργικών μηχανημάτων εταιρείες, διαθέτουν δηλαδή δικό τους συνεργείο, ή απασχολούνται σε παρόμοια συνεργεία, πρέπει συνεχώς να είναι ενήμεροι των νέων εξελίξεων και τα συνεργεία τους να είναι εξοπλισμένα με τα εργαλεία, μηχανήματα και διαγνωστικές συσκευές που τους επιτρέπουν να ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις του επαγγέλματος τους.
Οι προοπτικές για τους τεχνίτες γεωργικών μηχανημάτων είναι καλές διότι η ανάπτυξη των μονάδων εκμετάλλευσης δεν θα σταματήσει. Οι μονάδες εκμετάλλευσης θα τείνουν για λόγους παραγωγικότητας να γίνονται μεγαλύτερες με ανάλογες απαιτήσεις σε μηχανήματα. Τα τελευταία θα απαιτούν, λόγω της εξέλιξης τεχνίτες με συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση.
Θα χρειάζονται τεχνίτες με γνώσεις ηλεκτρονικών συστημάτων, αυτοματισμών, προγραμμάτων διάγνωσης και ιδίως τηλε-διάγνωσης, γνώσεις Αγγλικής τεχνικής ορολογίας κλπ.
Στην εξέλιξη και τις προοπτικές του επαγγέλματος θα διαδραματίσει η τάση που υπάρχει να καταργούνται παλιές καλλιέργειες, π.χ. καπνά, και να αντικαθίστανται από άλλες πιο συμφέρουσες.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνίτη Γεωργικών Μηχανημάτων

 

Τεχνίτης διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων (πλην ραδιενεργών)

Τι αφορά:
Ως ‘’Τεχνίτης διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων (πλην ραδιενεργών)’’ θεωρείται ο εργαζόμενος του Ιδιωτικού ή του Δημόσιου Τομέα που εκτελεί τεχνικές εργασίες λειτουργίας, συντήρησης , επιτήρησης και ελέγχου του μηχανολογικού εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται επικίνδυνα απόβλητα , όπως αυτά ορίζονται από τη νομοθεσία.
Επιπρόσθετα εκτελεί τεχνικές εργασίες προληπτικού χαρακτήρα (παραλαβής , μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης ,επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των επικινδύνων αποβλήτων) καθώς και τεχνικές εργασίες διορθωτικού χαρακτήρα (αντιμετώπιση και αποκατάσταση της ρύπανσης που προκλήθηκε από επικίνδυνα απόβλητα με σκοπό την πλήρη απορρύπανση και εξυγίανση του φυσικού περιβάλλοντος).

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:
Στην Ελλάδα σήμερα η διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων βρίσκεται σε νηπιακή κατάσταση. Οι υποδομές και οι σχετικές εγκαταστάσεις , ιδιαίτερα στις βιομηχανικές περιοχές, είναι ανεπαρκείς. Η διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων περιορίζεται κυρίως στη συλλογή, διαλογή και αποστολή των αποβλήτων σε εγκαταστάσεις του εξωτερικού με αυξημένο κόστος. Παράλληλα δεν τηρείται η υπάρχουσα νομοθεσία με αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη διαχείριση των πάσης φύσεως επικινδύνων αποβλήτων.
Επομένως οι ανάγκες εκσυγχρονισμού της διαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων είναι πολύ μεγάλες.
Επίσης, με την πάροδο του χρόνου οι υποχρεώσεις προστασίας του περιβάλλοντος από τις επιχειρήσεις αυξάνονται διαρκώς με αποτέλεσμα την αύξηση της απασχόλησης των τεχνιτών διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων.
Η εκτίμηση του πλήθους των εργαζομένων στο συγκεκριμένο κλάδο μπορεί να γίνει μόνον για τις εταιρίες που είναι αδειοδοτημένες από το ΥΠΕΧΩΔΕ για να διαχειρίζονται επικίνδυνα απόβλητα. Συνολικά υπάρχουν περί τις 20 αδειοδοτημένες εταιρίες και εκτιμάται ότι απασχολούν περί τους 100 τεχνίτες που εντάσσονται στο παρόν επαγγελματικό περίγραμμα.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνίτη διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων (πλην ραδιενεργών)

Τεχνίτης Ελασματουργός

Τι αφορά
Η κατασκευή, η επισκευή και η τοποθέτηση των προϊόντων από μεταλλικά φύλλα, για συστήματα διαχείρισης αέρα, οροφές, εσωτερικές και εξωτερικές επικαλύψεις, αποτελεί το αντικείμενο της εργασίας του Ελασματουργού.
Ειδικότερα, ο Τεχνίτης Ελασματουργός:
• κόβει ελασματουργικά προϊόντα,
• τα διαμορφώνει,
• τα συναρμολογεί,
• τα τοποθετεί,
• τα επισκευάζει, και
• ελέγχει την ποιότητα των προϊόντων που παράγει.
Ο τεχνίτης ελασματουργός θα πρέπει να χειρίζεται αποτελεσματικά τον εξοπλισμό του συνεργείου. Επίσης θα πρέπει να μπορεί να συμμετέχει σε διάφορες άλλες παραγωγικές διαδικασίες, όπως στην πρωτοβάθμια συντήρηση, ελέγχους ποιότητας και εκπαίδευση των συναδέλφων του στην πράξη.Ο Ελασματουργός ειδικών κατασκευών κατασκευάζει και επισκευάζει επιπροσθέτως και ελασματουργικά προϊόντα για αεροπορικές και ναυπηγικές εργασίες. Οι κατασκευές αυτές απαιτούν αυστηρή συμμόρφωση με τα δεδομένα του κατασκευαστή, ακρίβεια, χρήση ειδικών εργαλείων και συσκευών και βασική γνώση των ειδικών κραμάτων των μετάλλων που χρησιμοποιούνται στον κλάδο αυτό. Επίσης πρέπει να γνωρίζει τον βασικό σκοπό, και την σημασία που έχει το συγκεκριμένο κομμάτι ή συγκρότημα στην λειτουργία του συνολικού προϊόντος (Αεροσκάφος, Πλοίο κλπ). Ο Ελασματουργός μπορεί να ανοίξει δικό του εργαστήριο ή να εργαστεί σε άλλα ελασματουργεία. Ο Ελασματουργός ειδικών κατασκευών μπορεί να εργαστεί σε μονάδες επισκευής και κατασκευής Αεροσκαφών και Πλοίων.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Δεν είναι μετρήσιμη η απασχόληση στο επάγγελμα του ελασματουργού, εφόσον είναι σχετικά νέο επάγγελμα - προέρχεται από το παραδοσιακό επάγγελμα του γενικού Φανοποιού – και οι απαιτήσεις απασχόλησης καλύπτονται είτε από τους παραδοσιακούς σιδεράδες και εμπειροτεχνίτες, ή από άλλες ειδικότητες μηχανολογικής κατεύθυνσης μετά από σεμιναριακή εκπαίδευση ή εκπαίδευση στην πράξη.
Ωστόσο, η αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας και η κατασκευή σύγχρονων κτηρίων με μεταλλικές επιφάνειες , η εξέλιξη της κατασκευής των αεροσκαφών και πλοίων και η χρήση αντί του ξύλου διαφόρων κραμάτων μετάλλου, είναι παράγοντες που δημιουργούν προοπτικές μεγέθυνσης της ζήτησης για το επάγγελμα του τεχνίτη ελασματουργού. Σημειωτέον ότι με την τεχνολογική εξέλιξη και την εισαγωγή των αυτοματισμών και της πληροφορικής, έχουν αυξηθεί οι απαιτήσεις σε εκπαίδευση και έχουν διαφοροποιηθεί οι συνθήκες εργασίας για το συγκεκριμένο επάγγελμα.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνίτης Ελασματουργός

Τεχνίτης Επιμεταλλώσεων

Τι αφορά:
Ο τεχνίτης επιμεταλλώσεων εμπλέκεται σε όλα τα στάδια της κύριας παραγωγικής διαδικασίας της επιμετάλλωσης, όπως ο χειρισμός του εξοπλισμού, αλλά και των συναφών δραστηριοτήτων, όπως ο έλεγχος ποιότητας των προϊόντων.
Συνοπτικά οι δραστηριότητες του επαγγέλματος είναι οι ακόλουθες:
• Προετοιμασία του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στην προεργασία των αντικειμένων και στην επιμετάλλωση αυτών.
• Καθαρισμός, χημικός και μηχανικός, των προς επιμετάλλωση επιφανειών.
• Επιμετάλλωση, ηλεκτρολυτική, χημική, εμβάπτισης τήγματος μετάλλου, θερμικού ψεκασμού.
• Έλεγχοι ποιότητας των αντικειμένων.
• Πρωτοβάθμια συντήρηση του εξοπλισμού.
• Τήρηση κανόνων Υ&Α και προστασίας περιβάλλοντος.
• Βελτίωση προσωπικής απόδοσης, συμμετοχή στην εκπαίδευση των άλλων και στην διαδικασία της βελτιωτικής αλλαγής.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:
Η πλειονότητα των μονάδων επιμετάλλωσης είναι έντασης εργασίας και χαμηλής τεχνολογίας (συγκρινόμενη με συγγενείς μονάδες στο χώρο του μετάλλου). Ακόμα και σε παγκόσμιο επίπεδο είναι λίγες οι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες συνεχούς και αυτοματοποιημένης παραγωγής. Παράλληλα, ο οικονομικός ανταγωνισμός δημιουργεί την ανάγκη για αύξηση της παραγωγικότητας καθώς και καλύτερης διαχείρισης της χρήσης των υλικών. Για να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν αυτά χρειάζεται καλύτερα καταρτισμένο προσωπικό που να καταλαβαίνει σε βάθος την παραγωγική διαδικασία και να μπορεί να χειρίζεται τις τεχνολογίες αποτελεσματικότερα. Επίσης, να είναι σε θέση να μπορεί να εκτελεί συμπληρωματικές εργασίες όπως αυτές της πρωτοβάθμιας συντήρησης και ελέγχου ποιότητας.
Εξάλλου, ο τεχνίτης επιμετάλλωσης αναμένεται μετά από την πάροδο κάποιων ετών άσκησης του επαγγέλματος να συμμετέχει στην εκπαίδευση νέων εργαζομένων και σταδιακά να αποκτήσει διοικητικές ικανότητες ανάθεσης και επίβλεψης εργασιών.
Η παραγωγική διαδικασία της επιμετάλλωσης δημιουργεί απόβλητα σε διάφορες μορφές, όπως μολυσμένο νερό ξεπλύματος, λάσπη από την επεξεργασία υγρών αποβλήτων, αέριες εκπομπές και στερεά απορρίμματα. Τα απόβλητα αυτά μπορεί να περιέχουν βαριά μέταλλα, κυανιούχες ενώσεις, όξινα και αλκαλικά διαλύματα (μεταξύ άλλων). Η ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν σαν αποτέλεσμα την υιοθέτηση πρακτικών από μονάδες επιμετάλλωσης που να συνάγουν στην αποτελεσματική και οικονομική διαχείριση των αποβλήτων. Ο τεχνίτης επιμετάλλωσης θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τις πρακτικές αυτές ή να έχει το κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο ώστε εύκολα να μπορεί να τις εφαρμόσει.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνίτη Επιμεταλλώσεων

Τεχνίτης Επισκευής και Συντήρησης Μηχανών Γραφείου

Τι αφορά:
Ο Τεχνίτης επισκευής και συντήρησης μηχανών γραφείου επισκευάζει και συντηρεί μηχανήματα λειτουργικής υποστήριξης ενός γραφείου.
Στις μηχανές γραφείου, περιλαμβάνονται μηχανήματα σημαντικότερα των οποίων είναι τα ακόλουθα:
• Υπολογιστές, οθόνες, και περιφερειακά – μονάδες υπολογιστών ,
• Εκτυπωτές, ψηφιοποιητές (scanners), πολυμηχανήματα, φαξ,
• Ταμειακές μηχανές και ταμειακά συστήματα,
• Φωτοτυπικά και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και
• Τηλεφωνικά κέντρα.
Το επάγγελμα του τεχνίτη επισκευής και συντήρησης μηχανών γραφείου έχει ιδιαίτερα σημαντική παρουσία και σημασία στην σύγχρονη λειτουργία του συνόλου των επιχειρήσεων - εμπορικών, βιοτεχνικών, τουριστικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:
Το επάγγελμα - όπως περιγράφεται στο περίγραμμα αυτό, είναι υπαρκτό και συναντάται όπως ήδη προαναφέρθηκε σε εξειδικευμένους αυτοαπασχολούμενους, αλλά κυρίως σε επιχειρήσεις όπως πχ είναι :
Επιχειρήσεις λιανεμπορίου και χονδρεμπορίου που διαθέτουν τμήματα τεχνικής υποστήριξης των προϊόντων τους.
Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής διαφόρων τύπων μηχανών γραφείου τρίτων – πελατών τους
Πολλοί χρήστες αυτών των τεχνολογιών αδυνατούν σήμερα να καλύψουν τις ανάγκες τους και να λύσουν τα προβλήματα τους λόγω της έλλειψης τέτοιων τεχνικών, όσο δε αυξάνεται η χρήση νέων τεχνολογιών τόσο το πρόβλημα εξεύρεσης κατάλληλου για την κάθε περίπτωση εξειδικευμένου προσωπικού γίνεται οξύτερο.
Όσοι τεχνικοί ασχολούνται στον τομέα αυτό προέρχονται από παρεμφερείς δραστηριότητες, έχουν δε αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες παρακολουθώντας εξειδικευμένα σεμινάρια που προσφέρονται από τους ίδιους τους κατασκευαστές κάθε συγκεκριμένου εξοπλισμού. Το στοιχείο αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός της μη σε βάθος ευρείας επαγγελματικής γνώσης και της πολύ συχνής αλλαγής τύπων και τεχνολογιών λειτουργίας των μηχανών γραφείων, αποτελεί εμπόδιο στην διαρκή ενημέρωση και εμπλουτισμό των γνώσεων εκάστου τεχνίτη, με αποτέλεσμα να μην εφικτός ο κατάλληλος επαγγελματικός αυτοπροσδιορισμός κάθε τεχνίτη.
Σήμερα η απασχόληση στο επάγγελμα αυτό είναι πλήρης και η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά της συγκεκριμένης εξειδικευμένης εργασίας.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνίτη Επισκευής και Συντήρησης Μηχανών Γραφείου

Τεχνίτης Επιφανειακών Εξορυκτικών Έργων

Τι αφορά:
Ο τεχνίτης επιφανειακών εξορυκτικών έργων χρησιμοποιεί την τεχνογνωσία του, τη μυϊκή του δύναμη, την εμπειρία του, κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό και ειδικά υλικά προκειμένου να πραγματοποιήσει τις διάφορες φάσεις της επιφανειακής εξόρυξης (ξεσκάρωμα, γόμωση, χειροδιαλογή, δειγματοληψία, καθοδήγηση μηχανημάτων και διάφορες άλλες εργασίες επιφανειακής εξόρυξης).
Ο τεχνίτης έχοντας την απαραίτητη εμπειρία και κατέχοντας τις απαραίτητες επαγγελματικές άδειες γνωρίζει τη συμπεριφορά των πετρωμάτων και εξασφαλίζει ασφαλείς συνθήκες εργασίας για τον εαυτό του και τους συναδέλφους του, τον εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις και το έργο.
Ο συνδυασμός όλων των προηγούμενων παρέχουν τη μέγιστη δυνατή απόδοση κατά τη διάρκεια των διαφόρων φάσεων της επιφανειακής εξόρυξης.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:
Το συγκεκριμένο επάγγελμα ασκείται στη μεταλλευτική βιομηχανία, στην επιφανειακή εξόρυξη μαρμάρου, στην επιφανειακή εξόρυξη αδρανών υλικών, στην επιφανειακή εξόρυξη ενεργειακών ορυκτών στις τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρίες.
Οι τεχνίτες επιφανειακών εξορυκτικών έργων αποτελούν ουσιαστικό τμήμα των εξειδικευμένων εργαζομένων στους παραπάνω τομείς . Μαζί με τους χειριστές κινητών μηχανημάτων αποτελούν τον κορμό αυτών των επιχειρήσεων.
Οι τεχνίτες επιφανειακών εξορυκτικών έργων θα συνεχίσουν να είναι απαραίτητο και βασικό στοιχείο των επιφανειακών έργων, καθώς η ανθρώπινη εμπειρία και εκτίμηση της συμπεριφοράς των πετρωμάτων στα επιφανειακά έργα όπως και η ανθρώπινη συμμετοχή στη γόμωση, κύρια στον έλεγχο πριν και μετά την έκρηξη, δεν μπορεί να υποκατασταθεί από την εξέλιξη της τεχνολογίας. Επίσης ένα πλήθος βοηθητικών αλλά απαραίτητων εργασιών που προκύπτουν, καθιστούν επιτακτική την παρουσία των τεχνιτών επιφανειακής εξόρυξης.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνίτη Επισκευής και Συντήρησης Μηχανών Γραφείου

Τεχνίτης Εργαλειομηχανών

Τι αφορά:
Ο χειρισμός και η συντήρηση των εργαλειομηχανών είναι το αντικείμενο της εργασίας του Τεχνίτη Εργαλειομηχανών . Εργαλειομηχανές είναι τα ειδικά μηχανήματα που δίνουν μορφή σε κομμάτια μετάλλου.Κυριότερες επαγγελματικές δραστηριότητες:
• Με βάση τις τεχνικές και γενικές οδηγίες, την ορθολογική χρησιμοποίηση των εργαλείων και μηχανών, τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές ασφαλείας
• Χρησιμοποιεί και εφαρμόζει συστηματικά τα μέσα και μέτρα ατομικής προστασίας και υγιεινής που επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία.
• Εξασφαλίζει την τήρηση των επιμέρους και συνολικών προδιαγραφών και τεχνικών οδηγιών λειτουργίας και ασφαλείας των εργαλειομηχανών
• Εκτελεί σύμφωνα με τα σχέδια και τις γενικές ή/και ειδικές τεχνικές οδηγίες τις εργασίες που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω με επισήμανση των γνώσεων και ικανοτήτων που απαιτούνται κατά περίπτωση.
• Επιλέγει και φροντίζει τον απαραίτητο εξοπλισμό σε συσκευές, όργανα, εργαλεία και υλικά για την επιτυχή απόδοση των εργαλειομηχανών
• Kαταγράφει τα τεχνικά και στατιστικά στοιχεία και δίνει προφορική ή/και γραπτή αναφορά σχετικά με την πορεία και τα αποτελέσματα των επεμβάσεών του.
• Υπολογίζει και κοστολογεί τις εργασίες και τα υλικά που αφορούν

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:
Οι τεχνίτες εργαλειομηχανών μπορούν να δημιουργήσουν και να εργαστούν σε αυτόνομα μηχανουργεία που κατασκευάζουν ή επισκευάζουν μηχανολογικά και άλλα αντικείμενα (ανταλλακτικά αυτοκινήτων, γεωργικών μηχανημάτων, αεροσκαφών κ.ά.). Επίσης, μπορούν να εργαστούν σε βιομηχανίες και άλλες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν εργαλειομηχανές, συμβατικές ή CNC, για τη κατασκευή των προϊόντων τους (επαγγελματικός εξοπλισμός, μεταλλουργικά προϊόντα, μεταλλικές κατασκευές κ.ά.). Τέλος, μπορούν να δημιουργήσουν εμπορικές επιχειρήσεις κοπτικών εργαλείων και μηχανών.
Οι επιχειρήσεις στις οποίες μπορούν να απασχοληθούν οι τεχνικοί εργαλειομηχανών παρουσιάζουν μεγαλύτερη συγκέντρωση σε περιοχές που είναι έντονη η βιομηχανική δραστηριότητα, καθώς σε πολλές βιομηχανίες είναι απαραίτητοι οι τεχνίτες που χειρίζονται εργαλειομηχανές. Επίσης, αρκετά μηχανουργεία υπάρχουν και σε γεωργικές περιοχές, όπου αναλαμβάνουν την επισκευή των γεωργικών μηχανημάτων.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνίτη Εργαλειομηχανών

Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Οχημάτων

Τι αφορά
Ο Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Οχημάτων προσφέρει εξαρτημένη ή μη εξαρτημένη εργασία σε επαγγελματικούς χώρους όπου εκτελούνται εργασίες επισκευής και συντήρησης όλων των ηλεκτρικών – ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων του αυτοκινήτου, καθώς και εργασίες διάγνωσης/ανεύρεσης βλαβών και ελέγχου καλής λειτουργίας όλων των ηλεκτρονικών – ηλεκτρικών συστημάτων για κάθε τύπο οχημάτων.
Ο Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Οχημάτων έχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να εκτελεί υπεύθυνα, εμπρόθεσμα και με επαγγελματική δεοντολογία τις σχετικές εργασίες επί του αυτοκινήτου, ακολουθώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή. Εκτελεί τις εργασίες τηρώντας τους κανονισμούς ασφάλειας εργασίας και προστασίας περιβάλλοντος. Επίσης χρησιμοποιεί με σωστό τρόπο τα εργαλεία, τις διαγνωστικές συσκευές και τα ηλεκτρονικά όργανα ελέγχου για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής, συντήρησης και διάγνωσης των οχημάτων.
Οι υφιστάμενες ειδικεύσεις/κατευθύνσεις του επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας είναι οι ακόλουθες :
Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων
Ηλεκτρολόγος Βαρέων Οχημάτων
Τεχνίτης ηλεκτρολόγος μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Οι τάσεις εξέλιξης του επαγγέλματος επάγονται από παράγοντες τεχνολογικής εξέλιξης, νομικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς, δημοσιονομικούς κλπ. Η τάση του επαγγέλματος είναι η ολοένα ενσωμάτωσή και συγχώνευσή του με αυτή του μηχανικού αυτοκινήτων καθώς ολοένα και περισσότερα τμήματα και υπομηχανισμοί του αυτοκινήτου ενσωματώνουν ηλεκτρονικούς αυτοματισμούς που ελέγχονται είτε από αυτόνομο εγκέφαλο (controller) είτε από τη γενική μονάδα ελέγχου που είναι ο «εγκέφαλος του αυτοκινήτου».
Οι επιχειρήσεις που εμφανίζουν αναπτυξιακή δυναμική αφορούν κυρίως τα ηλεκτρονικά ελεγχόμενα συστήματα του αυτοκινήτου.
Οι προοπτικές για τον Τεχνίτη Ηλεκτρολόγο Οχημάτων είναι σχετικά καλές, εφόσον διαθέτει γνώσεις και δεξιότητες για τα σύγχρονα συστήματα του αυτοκινήτου. Παρατηρείται μεγάλη ζήτηση σε εξειδικευμένο προσωπικό με ειδικές γνώσεις στην χρήση Η/Υ, προγραμμάτων διάγνωσης και αγγλικής τεχνικής ορολογίας αυτοκινήτου. Τέλος, η προοπτική του επαγγέλματος είναι η εξειδίκευση και ενσωμάτωση επιπλέον γνώσεων ώστε τελικά σε βάθος χρόνου να συγχωνευτεί με την ειδικότητα του μηχανικού αυτοκινήτου.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Οχημάτων

Τεχνίτης Θερμοκηπιακών καλλιεργειών

Τι αφορά
Ο τεχνίτης Θερμοκηπιακών καλλιεργειών:
• ασχολείται με τη φύτευση, την καλλιέργεια, και τη συγκομιδή των καλλιεργειών που γίνονται σε θερμοκήπια,
• ελέγχει τις τεχνικές διαδικασίες του θερμοκηπίου και αναλαμβάνει τον έλεγχο της συντήρησής του, και
• ασχολείται με την παρακολούθηση αγοράς των πρώτων υλών, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων που είναι απαραίτητα.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Οι εξελίξεις στον διεθνή και ευρωπαϊκό χώρο επηρεάζουν και την ελληνική αγορά δείχνοντας μια τάση εξειδίκευσης του επαγγέλματος με κύριους στόχους την διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων σε όλα τα στάδια της παραγωγής, την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον και την δυνατότητα διαχείρισης -διατροφικών κυρίως- κρίσεων.
Συνολικά για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες κηπευτικών και ανθοκομικών φυτών, ο αριθμός ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ) - ο μέσος όρος του 12μήνου των απασχολούμενων, για τα έτη 2003-2005 παρουσίασε μικρή πτώση (4.4%) από 27.698 ΕΜΕ σε 26.479 ΕΜΕ το 2005. Η ίδια τάση ισχύει για τις ετήσιες μονάδες εργασίας οικογενειακού εργατικού δυναμικού (ΕΜΕΟΕΔ), όπου στο διάστημα 2003 – 2005 μειώθηκαν κατά 4,2% από 18.427 σε 17.653 ΕΜΕΟΕΔ.
Οι θερμοκηπιακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό μικρές ιδιωτικές εκμεταλλεύσεις οικογενειακού χαρακτήρα. Στη διάρκεια της δεκαετίας 1995/96 με 2005/06, το σύνολο των θερμοκηπιακών εκτάσεων αυξήθηκαν από 39.000 περίπου στρέμματα σε 52.000 στρέμματα, που ισοδυναμεί σε ποσοστό 30%, με τη πλειοψηφία των εκτάσεων να βρίσκονται σε πεδινές περιοχές. Στο σύνολο της ελληνικής αγορά παρατηρείται η κατανομή των κηπευτικών / ανθοκομικών καλλιεργειών στα θερμοκήπια να είναι περίπου 90/10. Σε γεωγραφικό επίπεδο, η Κρήτη, η Πελοπόννησος, η Δυτική & Κεντρική Μακεδονία και η Αττική κατέχουν τις μεγαλύτερες θερμοκηπιακές εκτάσεις. Η πλειοψηφία των θερμοκηπίων αφορούσε παλαιότερα θερμοκήπια χωρικού τύπου, αλλά τα τελευταία χρόνια με τις επιδοτήσεις μέσω των σχεδίων βελτίωσης κυρίως, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων (Περιοδικό: Γεωργία – Κτηνοτροφία 9, 1999 και ΕΣΥΕ Στοιχεία 2005-2006).

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνίτη Θερμοκηπιακών καλλιεργειών

Τεχνίτης Καθαρισμού Μετάλλων (αμμοβολιστής-υδροβολιστής)

Τι αφορά
Ο Τεχνίτης Καθαρισμού Μετάλλων (αμμοβολιστής-υδροβολιστής):
προετοιμάζει κατάλληλα μεταλλικές επιφάνειες με μηχανικό καθαρισμό χρησιμοποιώντας αποξεστικά μέσα (αμμοβολή, σφαιριδιοβολή, υδροβολή) για την αφαίρεση οξείδωσης, απολεπίσεων, υπολειμμάτων παλαιών χρωμάτων, αφαίρεση ειδικών τύπων χρωμάτων και επικαλύψεων για την εφαρμογή άλλης θερμομηχανικής /χημικής κατεργασίας (μεταλλοψεκασμός, επιφανειακές κατεργασίες μετάλλων, ή την διενέργεια μη καταστροφικού έλεγχου (NDI), σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και προδιαγραφές.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Στο συγκεκριμένο επάγγελμα συμπεριλαμβάνονται οι εκτελούντες Αμμοβολή-Υδροβολή, εξαιρούνται και δεν περιγράφονται οι εργασίες των ασκούντων βαφές επί μεταλλικών επιφανειών, παρότι σε αρκετές επιχειρήσεις και οι δύο κατηγορίες εργασιών (καθαρισμός-βαφή) εκτελούνται από τα ίδια άτομα. Παρόλα αυτά εκτιμάται ότι σε μεγάλες επιχειρήσεις με υψηλό επίπεδο ανάπτυξης, οι εργασίες της βαφής εκτελούνται από διαφορετικά άτομα τα οποία κατέχουν ανάλογες γνώσεις και εμπειρία, με διαφορετικές λειτουργίες και εργασίες και χρησιμοποιώντας διαφορετικά μέσα.Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Σαν επάγγελμα θεωρείται διαρκώς ανερχόμενο, με πολύ καλές προοπτικές απασχόλησης, αν λάβουμε υπόψη τις αυξητικές τάσεις των στόλων πλοίων και αεροσκαφών καθώς και την αυξητική προτίμηση κατασκευών μεταλλικών κτιρίων.
Αναμένεται αύξηση της ζήτησης καθαριστών μετάλλων με την αύξηση του εμπορικού στόλου πλοίων και σκαφών. Επίσης λόγω της μεταστροφής της οικοδομικής δραστηριότητας στις κατασκευές μεταλλικών κτιρίων λόγω της ευκολίας, ελαχίστου χρόνου κατασκευής και ανθεκτικότητας τους, αναμένεται αλματώδης αύξηση της ζήτησης καθαριστών μετάλλων.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνίτη Καθαρισμού Μετάλλων (αμμοβολιστής-υδροβολιστής)

Τεχνίτης κήπων και έργων πρασίνου

Τι αφορά
Το επάγγελμα του «Τεχνίτη κήπων και έργων πρασίνου» ορίζεται ως η δραστηριότητα που περικλείει τη διαμόρφωση και κατασκευή χώρων και την περιποίηση ανθοκομικών φυτών και δέντρων. Το βασικό αντικείμενο της εργασίας του είναι η φροντίδα για την αναπαραγωγή, τη μεταφύτευση, το κλάδεμα και η συντήρηση δένδρων και φυτών. Ο Τεχνίτης κήπων γνωρίζει τις πηγές και τους τρόπους προμήθειας των κατάλληλων φυτών από την ελληνική ή διεθνή αγορά. Παράλληλα διαμορφώνει και κατασκευάζει χώρους πρασίνου (αίθριους χώρους, ταράτσες, κήπους και λοιπούς χώρους πρασίνου) έπειτα από συνεργασία και συνεννόηση με γεωπόνους ή με αρχιτέκτονες τοπίου. Στο επάγγελμα δεν εντοπίζονται ειδικότητες ή εξειδικεύσεις.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Η Ελλάδα από χώρα εκροής μεταναστών, στο τέλος του 20ου αιώνα μετατράπηκε σε χώρα εισροής. Σύμφωνα με την απογραφή, το 1991 στην Ελλάδα υπήρχαν 167.276 μετανάστες, ενώ το 2001 υπήρχαν επισήμως σχεδόν 797.093 μετανάστες, αριθμός που τους τοποθέτησε στο 7% του πληθυσμού. Οι βασικοί πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή ο κατασκευαστικός τομέας και ο τουρισμός, επωφελήθηκαν αρκετά από τα φθηνά εργατικά χέρια.Το γεγονότος ότι το μεταναστευτικό κύμα οδήγησε σε φτηνά εργατικά χέρια δεν άφησε ανεπηρέαστες και τις επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό στον κλάδο της «Κηποτεχνίας». Συχνά διαπιστώνεται το φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας στον κλάδο αλλά και οι εργαζόμενοι να μην διαθέτουν τις απαραίτητες σπουδές και γνώσεις για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Συνέπεια του γεγονότος αυτού και δεδομένο ότι ο πάγιος εξοπλισμός είναι σχετικά χαμηλού κόστους, επιτρέπει σε μεγάλο αριθμό απασχολουμένων να ασκήσουν το επάγγελμα χωρίς να παρουσιάζονται επίσημα καταγεγραμμένα στοιχεία που θα αποτύπωναν την πραγματική εικόνα απασχόλησης στον κλάδο.Συχνά στον κλάδο παρατηρείται το φαινόμενο της εποχικής απασχόλησης του προσωπικού. Ειδικά ο μεγαλύτερος όγκος των εργασιών στο επάγγελμα πραγματοποιείται την άνοιξη και το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα η απασχόληση στο διάστημα αυτό να αυξάνεται αισθητά.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνίτη κήπων και έργων πρασίνου

Τεχνίτης Μεγάλων Αποχετευτικών Συστημάτων

Τι αφορά:
Ως Τεχνίτης μεγάλων αποχετευτικών συστημάτων (Τ.Μ.Α.Σ.) νοείται ο επαγγελματίας που ασχολείται στην συντήρηση, επισκευή και διατήρηση της ομαλής λειτουργίας επιμέρους τμημάτων/ στοιχείων αλλά και του συνόλου ενός αποχετευτικού συστήματος μεγάλης κλίμακας. Τα αποχετευτικά συστήματα μεγάλης κλίμακας είναι συνήθως τμήμα των δικτύων κοινής ωφέλειας ενός οικισμού και αποτελούνται βασικά από αγωγούς, φρεάτια, υδροσσυλογές και σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικούς καθαρισμούς). Τα πιο σύγχρονα από αυτά τα συστήματα υποδιαιρούνται σε αποχετευτικά συστήματα λυμάτων και ομβρίων.
Η συντήρηση, καθαρισμός και επισκευή όλων των αποχετευτικών συστημάτων γίνεται κατά περίπτωση είτε χειρωνακτικά είτε με την χρήση ειδικού οχήματος το οποίο φέρει πιεστικό σύστημα με ακροφύσιο (σφύρα) και σύστημα αναρρόφησης. Ο Τ.Μ.Α.Σ. θα πρέπει να έχει τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να κρίνει σε κάθε περίπτωση ποιες είναι οι απαιτούμενες εργασίες που θα επαναφέρουν ή θα εξασφαλίσουν στο αποχετευτικό σύστημα την βέλτιστη λειτουργία και υπό την καθοδήγηση των ανωτέρων του μηχανικών (τεχνικού ασφαλείας) να τις φέρει επιτυχώς και ασφαλώς εις πέρας.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:
Οι περισσότεροι Τ.Μ.Α.Σ. απασχολούνται ως μισθωτοί στις κατά τόπους Δ.Ε.Υ.Α, την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ. Πρόκειται για τεχνίτες οι οποίοι στο μεγαλύτερο ποσοστό έχουν ολοκληρώσει την βασική εκπαίδευση, ενώ κάποιοι έχουν παρακολουθήσει και κάποια μη τριτοβάθμια σχολή εργοδηγών. Επιπλέον καθώς αυτές οι επιχειρήσεις είναι ταυτοχρόνως υπεύθυνες και για την ύδρευση, και μόνο στις μεγαλύτερες από αυτές υφίσταται διαχωρισμός του προσωπικού που φροντίζει αποκλειστικά για την αποχέτευση. Έτσι πολλοί από τους Τ.Μ.Α.Σ. φροντίζουν και για την ομαλή λειτουργία των δικτύων ύδρευσης.
Σήμερα στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ειδικές σχολές για την εκπαίδευση των Τ.Μ.Α.Σ. Οι ειδικευμένες γνώσεις τους προκύπτουν εμπειρικά, από την καθοδήγηση μεγαλύτερων συναδέλφων και των ανώτερων τους μηχανικών και τεχνικών ασφαλείας που απασχολούνται στην επιχείρηση. Όσον αφορά τον χειρισμό του ειδικού οχήματος απόφραξης η εκπαίδευση γίνεται συνήθως από την εταιρεία κατασκευής του μηχανήματος, διαρκεί 1-2 εβδομάδες και μπορεί να συνοδεύεται από κάποια βεβαίωση παρακολούθησης.
Οι Τ.Μ.Α.Σ. δουλεύουν σε ομάδες 2-3 ατόμων υπό την επίβλεψη του μηχανικού που είναι και υπεύθυνος ασφαλείας. Στις πιο μεγάλες επιχειρήσεις υπάρχει κατανομή της εργασίας σε βάρδιες.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνίτη Μεγάλων Αποχετευτικών Συστημάτων

Τεχνίτης Μεταποίησης – Εμπορίας Επεξεργασίας και Τοποθέτησης Υαλοπινάκων

Τι αφορά
Κατεργάζεται επίπεδους υαλοπίνακες (float) για την κατασκευή και τοποθέτηση παραθύρων, υάλινων προσόψεων, υαλόθυρων και άλλων κατασκευών από γυαλί που αφορούν στην εξωτερική προστασία και εμφάνιση, καθώς και την εσωτερική διαρρύθμιση και διακόσμηση ενός κτιρίου ή μιας οικοδομής. Μεταποιεί, κατασκευάζει και εφαρμόζει γυάλινα στοιχεία κτιρίου ή μίας οικοδομής, όπως πόρτες, παράθυρα, προσόψεις, μπαλκόνια, σκάλες, στέγαστρα καθώς και εσωτερικά χωρίσματα χώρων ή άλλα γυάλινα αντικείμενα όπως τραπέζια, νεροχύτες κλπ.. Συντηρεί, αντικαθιστά και αναμορφώνει τις κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες ασφάλειας, προστασίας, εμφάνισης και λειτουργικότητας των χώρων ενός κτιρίου ή μίας οικοδομής.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Ο κλάδος σημειώνει δυναμική ανάπτυξη γιατί οι εξελίξεις στον υαλοπίνακα καθιστούν το υλικό απαραίτητο και ικανό να ικανοποιήσει όλες τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές τάσεις. Επομένως οι προοπτικές εξελίξεις της απασχόλησης στον κλάδο είναι πολύ θετικές.Οι σύγχρονες εξελίξεις στο επάγγελμα του μεταποιητή-εμπόρου-τοποθετητή υαλοπινάκων αφορούν τόσο στην εξέλιξη της τεχνολογίας με τον εκσυγχρονισμό των μηχανημάτων και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται στο επάγγελμα, τόσο στην ραγδαία ανάπτυξη των υλικών με την εξέλιξη των ειδικών υαλοπινάκων, όσο και στην τυποποίηση των διαδικασιών κατασκευής και τοποθέτησης σύμφωνα με τις σύγχρονες κατευθύνσεις της αγοράς και της νομοθεσίας. Τα παραδοσιακά εργαλεία της επεξεργασίας έχουν αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από σταθερά μηχανήματα κοπής (αυτόματά ή ημιαυτόματα) ,πάγκος κοπής, ροντέ, μπιζωτέ, αμμοβολή, τρυπάνι, CNC κλπ. Τα νέα υλικά απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή στην κατεργασία και κατανόηση του τρόπου λειτουργίας, ώστε να επιτευχθεί ένα ποιοτικό αποτέλεσμα. Οι αρχιτεκτονικές εξελίξεις και οι νέες δυνατότητες που παρέχει το γυαλί έχουν δημιουργήσει αγορά και για άλλους τύπους εφαρμογών, όπως είναι τα αίθρια, τα υαλοπετάσματα, τα Φ/Β συστήματα.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνίτη Μεταποίησης – Εμπορίας Επεξεργασίας και Τοποθέτησης Υαλοπινάκων

Τεχνίτης Μηχανημάτων Έργων

Τι αφορά:
Ο Τεχνίτης Μηχανημάτων Έργων (εξαιρουμένης της αυτοκίνησης) σαν επάγγελμα δυνατόν να προσφέρει εξαρτημένη ή μη εξηρτημένη εργασία. Δυνατόν να ανήκει στο προσωπικό της κατασκευάστριας του έργου εταιρείας και να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε μόνιμη και συστηματική βάση στα υπ’ αυτής απασχολούμενα μηχανήματα, αλλά είναι εξίσου δυνατόν να καλείται κατά περίπτωση να επέμβει στα μηχανήματα οσάκις αυτό απαιτείται μετά από πρόσκληση της κατασκευάστριας του έργου, ή τέλος να διατηρεί συνεργείο όπου δέχεται και επισκευάζει διάφορα μηχανήματα έργων.
Σε κάθε περίπτωση ο Τεχνίτης Μηχανημάτων Έργων ( εξαιρουμένης της αυτοκίνησης) εκτελεί εργασίες συντήρησης και επισκευής όλων των μηχανημάτων και των μερών τους, που συμμετέχουν στην εκτέλεση ενός έργου, ως και όλες τις εργασίες διάγνωσης και εντοπισμού βλαβών και της καλής λειτουργίας των μηχανημάτων.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:
Η ολοένα και εντεινόμενη επιβολή περιβαλλοντικών ρυθμίσεων και περιορισμών, σε συνδυασμό με την αναπτυσσόμενη εισαγωγή διαρκώς νεότερων τεχνολογιών στα διάφορα μηχανήματα έργων, καθιστά λίαν επιτακτική την διαρκή ενημέρωση και επιμόρφωση των τεχνιτών μηχανημάτων έργων, για να μπορούν αυτοί να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καιρών.
Παράλληλα οι Τεχνίτες Μηχανημάτων Έργων που εργάζονται ανεξάρτητα από τις κατασκευάστριες εταιρείες, διαθέτουν δηλαδή δικό τους συνεργείο, ή απασχολούνται σε παρόμοια συνεργεία, πρέπει συνεχώς να είναι ενήμεροι των νέων εξελίξεων και τα συνεργεία τους να είναι εξοπλισμένα με τα εργαλεία, μηχανήματα και διαγνωστικές συσκευές που τους επιτρέπουν να ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις του επαγγέλματος τους.
Επίσης, η εφαρμογή και διαρκώς αυξανόμενη τάση εισαγωγής στα μηχανήματα έργων διαφόρων αυτοματισμών και ηλεκτρονικών συστημάτων, με μέρη των μηχανημάτων ελεγχομένων από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δημιουργούν, μια συνεχώς εξελισσόμενη και απαιτητική κατάσταση σε ότι αφορά την συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων έργων. Ιδίως στον τομέα της διάγνωσης και του έγκαιρου εντοπισμού των βλαβών ή ανωμαλιών σε αυτά.
Η τάση αυτή θα δημιουργήσει νέες ειδικότητες ή και εξειδικεύσεις του ευρύτερου τομέα του Τεχνίτη μηχανημάτων έργων. Η τάση αυτή με τη σειρά της θα εντείνει την ανάγκη για εξεύρεσης του κατάλληλου και τεχνικά ενημερωμένου προσωπικού.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνίτη Μηχανημάτων Έργων

Τεχνίτης μοτοσικλετών - μοτοποδηλάτων

Τι αφορά
Η επισκευή και συντήρηση των μοτοσικλετών / μοτοποδηλάτων είναι ένα βασικό επάγγελμα σχετικά με την επισκευή και συντήρηση γενικά των οχημάτων.Η μοτοσικλέτα / μοτοποδήλατο ως δημοφιλές μέσο μεταφοράς – κυρίως των νέων – απαιτεί υψηλή κατάρτιση γνώσεων και δεξιοτήτων και λόγω της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης γενικά στα οχήματα αλλά και λόγω της ύπαρξης όλων των συστημάτων / μηχανισμών / εξαρτημάτων που έχει σαν εξοπλισμό ένα όχημα σε πάρα πολύ μικρό χώρο.Ο τεχνίτης μοτοσικλετών / μοτοποδηλάτων συντηρεί και επισκευάζει όλα τα συστήματα που φέρει μια μοτοσικλέτα όπως ο κινητήρας, το σύστημα μετάδοσης κίνησης, τα υπόλοιπα συστήματα, ανάρτησης, πέδησης, διεύθυνσης, κ.ά, ώστε να εξασφαλίζει την άψογη και ασφαλή λειτουργία κάθε τύπου μοτοσικλέτας / μοτοποδηλάτου.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Ο Τεχνίτης Μοτοσικλετών / Μοτοποδηλάτων μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος σε συνεργείο επισκευής και συντήρησης μοτοσικλετών ή αυτοκινήτων, στο Δημόσιο (νομαρχίες, δήμοι, κ.λ.π.), σε ΚΤΕΟ (ιδιωτικά ή δημόσια) ή να ανοίξει δικό του συνεργείο, αφού διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα και έχει αποκτήσει τη σχετική άδεια άσκησης «Τεχνίτης Μοτοσικλετών / Μοτοποδηλάτων» από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τη Δ/νση Μεταφορών. Επιπρόσθετα μπορεί να εργαστεί ως πολιτικό προσωπικό σε στρατιωτικές υπηρεσίες, ή ως τεχνικό προσωπικό στο μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνίτη μοτοσικλετών - μοτοποδηλάτων

Τεχνίτης Ορθοπεδικής

Τι αφορά
Ο Τεχνίτης Ορθοπεδικής:
• Κατασκευάζει τη θήκη κολοβώματος (stump socket) για προσθετική ή ορθωτική εργασία.
• Προσαρμόζει ή επισκευάζει ημι-έτοιμα εξαρτήματα προσθετικών ή ορθωτικών μέσων με βάση τα ατομικά ανθρωπομετρικά δεδομένα.
• Κατασκευάζει ή επισκευάζει κοσμητικά μέρη της πρόσθεσης ή της όρθωσης.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:
Η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, του δίνει τη δυνατότητα να εργασθεί σε νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, κέντρα κοινωνικής μέριμνας, κέντρα γηριατρικής, εργαστήρια ορθοπεδικών κατασκευών, βιοϊατρικής και εμβιομηχανικής, καθώς και σε εταιρείες εμπορίας ορθοπεδικών ειδών και μέσων αποκατάστασης, στην κατασκευή και διάθεση τεχνητών μελών, ιδιοσυσκευών ορθοπεδικής και αποκατάστασης, και εν γένει στην κατασκευή και διάθεση τεχνικών βοηθημάτων, όπως επί παραγγελία τεχνητά μέλη άνω και κάτω άκρων, υποστηρικτικά βοηθήματα (κηδεμόνες) άνω – κάτω άκρων, αυχένος και κορμού, υποδήματα – πέλματα διαφόρων παθήσεων, καθώς και ζώνες οσφύος κλπ.Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Η πλειοψηφία των ατόμων που απασχολούνται στην κατασκευή τεχνικών βοηθημάτων στη χώρα μας, είναι εμπειροτεχνίτες χωρίς εξειδικευμένες σπουδές σε δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο επίπεδο. Απασχολούνται σε νοσηλευτικά ιδρύματα του δημόσιου τομέα καθώς και σε εταιρείες κατασκευής και εμπορίας ορθοπεδικών ειδών του ιδιωτικού τομέα.
Ο κλάδος της εμπορίας τεχνικών βοηθημάτων, είναι από τους πλέον κερδοφόρους της Ελληνικής αγοράς. Εκτιμάται ότι το κατά το έτος 2000, το κόστος αγοράς τεχνικών βοηθημάτων στη χώρα μας, ανήλθε στα 80 εκ. ευρώ. Οι μεγαλύτερες κατηγορίες αφορούσαν τις ορθώσεις (23 εκ.), τις προσθέσεις (11 εκ.), τα αναπηρικά αμαξίδια (35 εκ.), καθώς και τα βοηθήματα αυτόνομης διαβίωσης (8 εκ.). Στην παρούσα συγκυρία όμως, εξαιτίας της γενικότερης οικονομικής κρίσης και κυρίως λόγω της έλλειψης του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου και της μη συμμόρφωσης της χώρας μας με το αντίστοιχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο συγκεκριμένος κλάδος βρίσκεται σε στασιμότητα.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνίτη Ορθοπεδικής

Τεχνίτης Πέτρας

Τι αφορά
Στις μέρες μας το παραδοσιακό επάγγελμα του τεχνίτη πέτρας έχει ως βασικό αντικείμενο την επεξεργασία, το πελέκημα, το λάξευμα και το κτίσιμο της πέτρας για την κατασκευή, τη συντήρηση ή την αναπαλαίωση παραδοσιακών κτιρίων και μνημείων. Πιο συγκεκριμένα, κατασκευάζει γεφύρια, σχολεία, εκκλησίες, τζάκια, κρήνες, καλντερίμια, ξερολιθιές κ.ά., με γνώμονα πάντοτε τη διατήρηση της παράδοσης και το σεβασμό της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:
Ο τεχνίτης Πέτρας:
• αναγνωρίζει τα δομικά στοιχεία της σύγχρονης ή παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του οικοδομήματος,
• εκτελεί τις τυπικές δομικές εφαρμογές σύμφωνα με τους κανόνες της ορθής δόμησης,
• εκτελεί τις εργασίες τοιχοποιίας από πέτρα και κατασκευής ή επισκευής στέγης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεχνικό-αρχιτεκτονικό σχέδιο,
• εκτελεί εργασίες κατασκευής ή επισκευής σύμφωνα με τους κανόνες της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Οι προοπτικές απασχόλησης για τον επαγγελματία τεχνίτη πέτρας προσδιορίζονται τόσο από την πορεία του κατασκευαστικού κλάδου στα τεχνικά έργα υποδομής, όσο και από την ανάπτυξη ιδιωτικών έργων με έμφαση στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και στην δημιουργία οικολογικών κτιρίων, με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, καθώς και κτιρίων που εντάσσονται αρμονικά στο φυσικό τοπίο της κάθε περιοχής. Για το λόγο αυτό, το επάγγελμα υπάγεται στα τεχνικά επαγγέλματα συντήρησης της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και της αστικής ανάπλασης. Η πορεία του κατασκευαστικού κλάδου επηρεάζεται άμεσα από τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνίτη Πέτρας

Τεχνίτης πρωτογενούς επεξεργασίας ξύλου

Τι αφορά:
Ο Τεχνίτης πρωτογενούς επεξεργασίας ξύλου εργάζεται σε μεταποιητικές μονάδες, που χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη στρογγυλή ξυλεία (ξυλεία σε κορμούς).
Το συγκεκριμένο επάγγελμα έρχεται ως συνέχεια των επαγγελμάτων του υλοτόμου, μετατοπιστή ξυλείας και μεταφορέα στρογγυλής ξυλείας. Αντικείμενο του επαγγέλματος είναι η μετατροπή (αξιοποίηση) της στρογγυλής ξυλείας σε πριστή ξυλεία. Η κατεργασία της πριστής ξυλείας (ή και στύλων) μπορεί να περιλαμβάνει την ξήρανση ή και τον εμποτισμό τους. Ως συνέχεια ή/και συμπληρωματικά είτε παράλληλα της πρωτογενούς επεξεργασίας έρχεται η αξιοποίηση των υπολειμμάτων της κατεργασίας αυτής - αλλά και της ξυλείας μικρών διαστάσεων που βγαίνει από το δάσος – για την παραγωγή τεχνητών ξυλοπλακών (μοριοσανίδων, ινοσανίδων). Πρωτογενής επεξεργασία θεωρείται ακόμη και η μετατροπή στρογγυλής ξυλείας σε διακοσμητικά ξυλόφυλλα (καπλαμάδες) και αντικολλητά («κόντρα πλακέ»). Οι συγκεκριμένες επεξεργασίες ωστόσο καταλαμβάνουν πολύ μικρό μέρος της απασχόλησης στην πρωτογενή επεξεργασία του ξύλου, ειδικά δε στην Ελλάδα έχουν περιοριστεί σήμερα σε 2-3 επιχειρήσεις.
Ως συνέχεια της πρωτογενούς επεξεργασίας θεωρείται η δευτερογενής επεξεργασία του ξύλου, η οποία υλοποιείται μέσω των επαγγελμάτων του ξυλουργού, του επιπλοποιού, του ξυλογλύπτη κλπ.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:
Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη ειδικότητα είναι οι λεγόμενες «δασικές βιομηχανίες» ή «ξυλοβιομηχανίες», δηλαδή μονάδες κατεργασίας στρογγυλής ξυλείας (κορμών) για την παραγωγή πριστής ξυλείας. Υπάρχουν επίσης και μικρότερες καθετοποιημένες μονάδες που ασχολούνται με την κατασκευή κιβωτίων – παλετών, οι οποίες μπορεί να διαθέτουν πριστήριο και οι οποίες προμηθεύονται και κατεργάζονται στρογγυλή ξυλεία κατώτερης ποιότητας για την παραγωγή πριστής ξυλείας και εν συνεχεία την κατασκευή ξύλινων μέσων συσκευασίας είτε πατωμάτων. Στις μονάδες αυτές απασχολούνται επίσης τεχνίτες πρωτογενούς επεξεργασίας ξύλου.
Στον κλάδο σήμερα απασχολούνται περίπου 5.000 εργαζόμενοι.
Οι διαφαινόμενες τάσεις μείωσης της εγχώριας παραγωγής και συρρίκνωσης των θέσεων εργασίας αναμένεται να σταθεροποιηθούν αλλά και να υπάρξει ανάκαμψη στο μέλλον.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνίτη πρωτογενούς επεξεργασίας ξύλου

Τεχνίτης Πτηνοτροφίας

Τι αφορά
Ο Τεχνίτης πτηνοτροφίας είναι ο ειδικευμένος εργάτης πτηνοτροφίας που ασχολείται με την εκτροφή των πτηνών, είτε για την παραγωγή αυγών, είτε για την παραγωγή κρέατος πουλερικών.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:
Ο Τεχνίτης Πτηνοτροφίας:
• επιλέγει τα κατάλληλα συστήματα εκτροφής,
• ρυθμίζει τις συνθήκες στο επιλεγμένο σύστημα εκτροφής,
• διαχειρίζεται τους νεοσσούς,
• ασχολείται με τη διατροφή των πτηνών και την αποθήκευση των ζωοτροφών,
• εμπλέκεται στη σφαγή, τον διαχωρισμό και τη συσκευασία των πτηνών με στόχο την εμπορία τους.
• διαχειρίζεται τα επωασμένα αυγά και ασχολείται με την ταυτοποίηση του φύλου,
• ελέγχει τις γεννήσεις,
• διαχωρίζει τους πλεονάζοντες νεοσσούς,
• εμπλέκεται στη συλλογή, ταχτοποίηση και συσκευασία των αυγών με στόχο την εμπορία τους.Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Η πτηνοτροφία στην Ελλάδα είναι από τους πιο δυναμικούς κλάδους της αγροτικής οικονομίας και αντιπροσωπεύει σήμερα το 5 % της συνολικής αξίας της αγροτικής παραγωγής. Οι οργανωμένες πτηνοτροφικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα παράγουν ετησίως 120.000.000 κοτόπουλα και 1.500.000.000 αυγά. Η παραγωγή καλύπτει σχεδόν πλήρως την εγχώρια ζήτηση.
Στον κλάδο δραστηριοποιούνται περί τις 50 επιχειρήσεις διαφόρων μεγεθών. Στην ζωική παραγωγή δραστηριοποιούνται περί τις 2000 αγρότες πτηνοτρόφοι, οι οποίοι συνεργάζονται με τις οργανωμένες / καθετοποιημένες επιχειρήσεις.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνίτη Πτηνοτροφίας

Τεχνίτης συστήματος πέδησης

Τι αφορά
Το κύριο αντικείμενο της εργασίας του Τεχνίτη συστήματος Πέδησης είναι η συντήρηση, επισκευή, αντικατάσταση, αφαίρεση, τοποθέτηση και διάγνωση βλαβών όλων των εξαρτημάτων του συστήματος πέδησης καθώς και των παρελκυόμενων του συστήματος πέδησης, κάθε τύπου οχήματος (επιβατικά, ελαφρά φορτηγά, βαρέα φορτηγά, λεωφορεία, μοτοσικλέτες, ειδικά οχήματα κ.λπ.), περιλαμβάνοντας όλα τα εξαρτήματα και υποσυστήματα του συστήματος ή που είναι σε άμεση σχέση με το σύστημα πέδησης, π.χ. όλα τα εξαρτήματα που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα ή με υδραυλικό υγρό.
Οι τεχνολογικές εξελίξεις και η εφαρμογή του ηλεκτρονικού ελέγχου σε όλα τα συστήματα αυτοκινήτου έχουν εφαρμογή και στα συστήματα πέδησης όπως π.χ. το Anti-Lock Braking System (A.B.S), έχουν επηρεάσει και διευρύνει το αντικείμενο απασχόλησης του Τεχνίτη συστήματος Πέδησης.Οι εργασίες συντήρησης, επισκευής, διάγνωσης, βελτίωσης και εγκατάστασης των σύγχρονων συστήματος Πέδησης απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό και σηματοδοτούν και την τεχνολογική εξέλιξη του επαγγέλματος.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Ο Τεχνίτης Συστήματος Πέδησης μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος σε συνεργείο επισκευής και συντήρησης συστήματος πέδησης ή αυτοκινήτων, στο Δημόσιο (νομαρχίες, δήμοι κ.λπ.), την ΕΘΕΛ/ΟΑΣΑ, σε ΚΤΕΟ (ιδιωτικά ή δημόσια) ή να ανοίξει δικό του συνεργείο, αφού διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα και έχει αποκτήσει τη σχετική άδεια άσκησης «Τεχνίτη συστήματος Πέδησης» από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τη Δ/νση Μεταφορών.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνίτη συστήματος πέδησης

Τεχνίτης συστημάτων ξηράς δόμησης - Γυψοτεχνίας

Τι αφορά
Ο ‘Τεχνίτης Συστημάτων Ξηράς Δόμησης - Γυψοτεχνίας’ ασχολείται κυρίως με την διαμόρφωση εσωτερικών χώρων (κατοικιών, καταστημάτων, γραφείων, νοσοκομείων, κλινικών, νοσοκομείων, ξενοδοχείων, τραπεζών, σχολείων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων). Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στα συστήματα ξηράς δόμησης είναι οι ακόλουθες:
Κατασκευές ψευδοροφών
Κατασκευές και επενδύσεις τοιχοποιίων
Τοποθετήσεις κινητών χωρισμάτων
Τοποθετήσεις έτοιμων κουφωμάτων
Τοποθετήσεις ειδικών δαπέδων (ξύλινα-laminate, πλαστικά, πολυβυνίλια)
Διακοσμήσεις (γύψινα διαφόρων εφαρμογών, ταπετσαρίες τοίχων)
Ο ‘Τεχνίτης Συστημάτων Ξηράς Δόμησης - Γυψοτεχνίας’ επεξεργάζεται γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες με μεταλλικά προφίλ ου αφορούν σε εσωτερική και εξωτερική διακόσμηση κτηρίων. Επίσης τοποθετεί τυποποιημένα προφίλ ορυκτών ινών κατασκευάζοντας οροφές. Τοποθετεί προκατασκευασμένα θυρόφυλλα, πόρτες, πατώματα, ταπετσαρίες και γύψινα σύμφωνα με τις ανάγκες εμφάνισης και λειτουργίας χώρων εντός και εκτός των κτηρίων.Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το εν λόγω επάγγελμα χαρακτηρίζεται ως στεγασμένο, συνεπώς όπου εκτελούνται οι επιμέρους εργασίες δεν απαιτούνται οικοδομικά ένσημα παρότι οι απασχολούμενοι οφείλουν να υπόκεινται στην ασφαλιστική νομοθεσία είτε ως εργολάβοι είτε ως εργαζόμενοι.Παράλληλα, το συγκεκριμένο επάγγελμα περιλαμβάνει εργασίες όπως ο εφαρμογή διακοσμητικών στοιχείων και γύψινων κατασκευών που αφορούν στη σχεδίαση, την κατασκευή, επισκευή και εφαρμογή γύψινων διακοσμήσεων (κορδόνι, ροζέτα, μικρό θόλο κ.λπ.) σε σπίτια ή καταστήματα και εκτελούν καθώς και εργασίες συντήρησης επιφανειών με διάφορους τύπους γύψου.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Παρότι ο κλάδος αναπτύσσεται διαρκώς όπως και ζήτηση για συστήματα ξηράς δόμησης, η μη ύπαρξη δομημένου συστήματος κατάρτισης και επιμόρφωσης γενικότερα στερεί τη δυνατότητα διαμόρφωσης εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού και κεφαλαιοποίησης της διαθέσιμης τεχνογνωσίας.Ο περιορισμένος βαθμός και η απουσία μηχανισμών εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, πιστοποίησης, αξιολόγησης και διαμόρφωσης τεχνικών προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλματος έχει ως συνέπεια την εμφάνιση ‘στρεβλώσεων’ στην αγορά του κλάδου σε επίπεδο παραμετροποίησης των ασφαλιστικών δυνατοτήτων, της φορολογίας, της παρακολούθησης της αγοράς, των μισθών, του κόστους και εν γένει της ποιότητας και του χαρακτήρα του ανταγωνισμού.
Η σχέση πιστοποίησης και στρεβλώσεων επίσης επεκτείνεται και σε επίπεδο διασφάλισης της ποιότητας προς τον πελάτη, διασφάλισης των επιπέδων κόστους σύμφωνα με τον πραγματικό ανταγωνισμό και ελέγχου της σχέσης κόστους, προστιθέμενης αξίας και φορολογίας.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνίτη συστημάτων ξηράς δόμησης - Γυψοτεχνίας

Τεχνίτης συστημάτων τροφοδοσίας πετρελαιοκινητήρων

Τι αφορά
Η συντήρηση, ο έλεγχος, η επισκευή, η διάγνωση βλαβών, η αφαίρεση και επανατοποθέτηση των Συστημάτων Τροφοδοσίας των Πετρελαιοκινητήρων, επιβατικών οχημάτων, ελαφρών ή βαρέων φορτηγών ή και γενικά πετρελαιοκινητήρων που χρησιμοποιούνται σε άλλες εφαρμογές, αποτελεί το βασικό αντικείμενο της εργασίας του Τεχνίτη Συστημάτων Τροφοδοσίας Πετρελαιοκινητήρων.
Ο Τεχνίτης Συστημάτων Τροφοδοσίας Πετρελαιοκινητήρων μπορεί να εργαστεί σε μεγάλες μονάδες επισκευής αυτοκινήτων, στον Δημόσιο ή τον Ιδιωτικό Τομέα ή να ανοίξει δικό του συνεργείο παίρνοντας τη σχετική άδεια από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τη Δ/νση Μεταφορών
Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η λειτουργία συνεργείων με μοναδικό – αποκλειστικό αντικείμενο την συντήρηση, επισκευή και ρύθμιση κάθε είδους Αντλίας Πετρελαιοκινητήρα καθώς και των μπεκ σε επιβατικά / Φορτηγά / Μοτοσικλέτες, είναι μια ειδική επαγγελματική δραστηριότητα στον ευρύτερο Κλάδο επισκευής και συντήρησης των αυτοκινήτων.
Η συντήρηση, η επισκευή και η ρύθμιση Αντλιών Πετρελαιοκινητήρων και των μπεκ, αποτελεί το αποκλειστικό αντικείμενο της εργασίας του. Διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες ώστε να ελέγχει, να εντοπίζει, επισκευάζει και ρυθμίζει τα συστήματα έγχυσης καυσίμου των Πετρελαιοκινητήρων.
Αποσυναρμολογεί και συναρμολογεί τα εξαρτήματα κάθε είδους συστήματος έγχυσης καυσίμου Πετρελαιοκινητήρων, ελέγχει, επιδιορθώνει ή αντικαθιστά τα κατεστραμμένα εξαρτήματα και κάνει τις απαραίτητες δοκιμές για να επιβεβαιώσει την καλή λειτουργία των αντλιών και των εγχυτήρων (μπεκ). Στα πλαίσια της περιοδικής συντήρησης του αυτοκινήτου, ελέγχει την αντλία και τα μπεκ, αντικαθιστά τα φθαρμένα εξαρτήματα και γενικότερα ελέγχει την καλή λειτουργία του συστήματος.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Σαφή αναλυτικά στοιχεία για το είδος των επιχειρήσεων όπου εμφανίζεται κατά κύριο το επάγγελμα δεν υπάρχουν, δεδομένου ότι πολλές επιχειρήσεις που αναφέρονται σαν συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων ασχολούνται και με την επισκευή των πετρελαιοκινητήρων.
Οι περισσότερες επιχειρήσεις που ασχολούνται με την επισκευή αντλιών πετρελαιοκινητήρων είναι ατομικές και σύμφωνα με στοιχεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Συνεργείων Επισκευής Αντλιών Πετρελαιοκινητήρων κατανέμονται σε όλη την Ελλάδα.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνίτη συστημάτων τροφοδοσίας πετρελαιοκινητήρων

Τεχνίτης σχεδιασμού και παραγωγής έτοιμου ενδύματος

Τι αφορά
Ο «Τεχνίτης σχεδιασμού και παραγωγής έτοιμου ενδύματος» ασχολείται με την βιομηχανική – βιοτεχνική κατασκευή ενδυμάτων (ανδρικών, γυναικείων και παιδικών), εξωτερικής και εσωτερικής ένδυσης, από ύφασμα που απαιτεί η ανάγκη της αγοράς και η εξέλιξη της μόδας.
Περιεχόμενο:
Οι επαγγελματικές δραστηριότητες του /της “Τεχνίτη σχεδιασμού και παραγωγής ετοίμου ενδύματος” περιλαμβάνουν:
α) Την επιλογή, προμήθεια και έλεγχο των υφασμάτων, των βοηθητικών υλικών και αξεσουάρ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις επιθυμητές ιδιότητες του τελικού προϊόντος.
β) Την επιλογή σχεδίων ενδυμάτων βάσει των τάσεων της μόδας και των απαιτήσεων της αγοράς.
γ) Τη δημιουργία προτύπου κοπής (πατρόν), βάσει του σχεδίου του ενδύματος.
δ) Το χειρισμό υπολογιστικών προγραμμάτων (CAD) για τη δημιουργία σχεδίων πατρόν και μοντέλων.
ε) Τη δημιουργία, οργάνωση και παρουσίαση συλλογής ενδυμάτων (κολεξιόν) ανά σεζόν.
ζ) Τον υπολογισμό της απαραίτητης ποσότητας υφάσματος, των βοηθητικών υλικών και των χρόνων κοπής, ραφής και συσκευασίας, για τη παραγωγή του ενδύματος.
η) Το προγραμματισμό και την επίβλεψη της παραγωγικής διαδικασίας (κοπή, ραφή συσκευασία τελικού προϊόντος) ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και απρόσκοπτη παραγωγή.
ι) Την εφαρμογή μεθόδων διασφάλισης της ποιότητας, ανάλυσης των αποτελεσμάτων και προώθησης διορθωτικών κινήσεων.Σκοπός:
- Η μαζική παραγωγή προϊόντων ένδυσης σε διεθνώς καθορισμένα μεγενθολόγια.
- Η συνεχή προσαρμογή στις εξελίξεις της μόδας και τις απαιτήσεις της αγοράς.
- Η ικανοποίηση των πελατών με μια ευρεία γκάμα προϊόντων (κολεξιόν), η οποία ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές κατασκευής και ποιότητας των τελικού προϊόντος.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Η συνολική απασχόληση στο κλάδο της κατασκευής ετοίμων ενδυμάτων μειώνεται, ακολουθώντας την ύφεση που παρουσιάζει συνολικότερα ο κλάδος τα τελευταία χρόνια. Η κατάσταση της απασχόλησης των τεχνιτών σχεδιασμού και παραγωγής έτοιμου ενδύματος διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της επιχείρησης στην οποία αναφερόμαστε.
Στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία όπου κατά κύριο λόγο απασχολούνται και οι περισσότεροι τεχνίτες σχεδιασμού και παραγωγής έτοιμου ενδύματος, οι εξαγορές, οι συγχωνεύσεις, οι συνεργασίες μεταξύ ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων, η μεταφορά μέρους ή και του συνόλου της παραγωγικής δραστηριότητας σε χώρες χαμηλού κόστους, έχουν επιφέρει μείωση της απασχόλησης.
Αντίθετα αυξάνεται τα τελευταία χρόνια η απασχόληση τεχνιτών σχεδιασμού και παραγωγής έτοιμου ενδύματος σε εμπορικές επιχειρήσεις, αντιπροσωπείες ετοίμου ενδύματος, οίκους μόδας και βιοτεχνίες παραγωγής επώνυμου ρούχου ποιότητας.
Στα υπόλοιπα είδη επιχειρήσεων όπου απασχολούνται τεχνίτες σχεδιασμού και παραγωγής ετοίμου ενδύματος παρουσιάζονται αυξομειώσεις στην απασχόληση χωρίς όμως μεγάλη επίδραση στη συνολική απασχόληση του κλάδου καθώς είναι μικροί οι αριθμοί των απασχολούμενων.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνίτη σχεδιασμού και παραγωγής έτοιμου ενδύματος

Τεχνίτης τροχών

Τι αφορά
Το κύριο αντικείμενο της εργασίας του τεχνίτη τροχών είναι η συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση των τροχών κάθε τύπου οχήματος (επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, ειδικά οχήματα κ.λ.π.), περιλαμβάνοντας τις ζάντες (σώτρα) αλλά και τα ελαστικά (επίσωτρα).Εργάζεται σε δική του επιχείρηση, σε συνεταιριστική, ή ως υπάλληλος σε ιδιωτική ή δημόσια επιχείρηση. Από ειδικευμένο τεχνίτη μπορεί να εξελιχθεί σε τεχνικό υπεύθυνο ή εργοδηγό ή αντίστοιχο προϊστάμενο σε αντίστοιχο τμήμα.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Ο τεχνίτης τροχών μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος σε βουλκανιζατέρ ή συνεργείο αυτοκινήτων, στο Δημόσιο (νομαρχίες, δήμοι, κ.λ.π.), στην ΕΘΕΛ/ΟΑΣΑ, σε ΚΤΕΟ (ιδιωτικά ή δημόσια) ή να ανοίξει δικό του βουλκανιζατέρ ή συνεργείο παίρνοντας τη σχετική άδεια από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τη Δ/νση Μεταφορών.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνίτη τροχών

Τεχνίτης Υδατοκαλλιέργειας

Τι αφορά
Ο Τεχνίτης Υδατοκαλλιέργειας:
• απασχολείται σε εκμεταλλεύσεις καλλιέργειας υδάτινων οικοσυστημάτων, είτε είναι σύγχρονες, όπως αυτές των εντατικών μορφών καλλιέργειας, είτε παραδοσιακές, όπως οι εκτατικές καλλιέργειες των λιμνοθαλασσών,
• επικεντρώνεται στην υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα, και
• παρακολουθεί τις μεθόδους παραγωγής και τις παραμέτρους που την επηρεάζουν.
Οι τεχνίτες αυτής της κατηγορίας έχουν δυνατότητες χειρισμού ζωντανών οργανισμών κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, είναι σε θέση να τηρούν τους απαραίτητους αυστηρούς κανόνες υγιεινής, καθώς και να χειρίζονται το τελικό προϊόν. Όλες αυτές οι διαδικασίες γίνονται σήμερα με χειρωνακτική εργασία, στηριζόμενη όμως από ηλεκτρονικά όργανα, χωρίς τα οποία δεν μπορεί να ελεγχθεί με αξιοπιστία η ποιότητα σε κάθε στάδιο της παραγωγής.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Οι υδατοκαλλιέργειες αποτελούν για τη χώρα μας, σημαντικό τομέα της πρωτογενούς παραγωγής. Η χώρα μας καλύπτει το ήμισυ της παραγωγής τσιπούρας, λαυρακιού και νέων ειδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, 2005, στον ελληνικό κλάδο της υδατοκαλλιέργειας, απασχολούνται περίπου 4.400 άτομα, ενώ οι αυτοαπασχολούμενοι (αλιείς ) σε λιμνοθάλασσες ανέρχονται σε 1.500 περίπου άτομα. Το εποχιακό προσωπικό ανέρχεται σε 1.400 άτομα. Στον τομέα των θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών σημαντικό ποσοστό απασχόλησης κατέχουν οι γυναίκες που απασχολούνται κυρίως σε συσκευαστήρια ( 45-50%) και δευτερευόντως στους ιχθυογεννητικούς σταθμούς. Το μερίδιο συμμετοχής των αλλοδαπών στις υδατοκαλλιέργειες εκτιμάται σε ένα σεβαστό ποσοστό που απασχολούνται κυρίως στις μονάδες πάχυνσης, στους ιχθυογεννητικούς σταθμούς και δευτερευόντως στα συσκευαστήρια.
Οι προβλέψεις για τη μελλοντική πορεία του κλάδου είναι ευνοϊκές, αν ληφθούν υπόψη οι τάσεις που κυριαρχούν στην Ε.Ε. για προστασία των ιχθυο-αποθεμάτων και η εξοικείωση των καταναλωτών με τα προϊόντα των υδατοκαλλιεργειών, σε συνδυασμό με την επαγγελματική εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχουν αναπτυχθεί στη χώρα μας, καθώς και με τις ισχυρές εξαγωγικές επιδόσεις που παρουσιάζει ο κλάδος. Η μεταποίηση προϊόντων υδατοκαλλιέργειας συμβάλλει στη διάθεση τους στην αγορά, ακολουθώντας τις μεταβαλλόμενες διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνίτη Υδατοκαλλιέργειας

Τεχνίτης υδραυλικών εγκαταστάσεων

Τι αφορά
Ο Τεχνίτης Υδραυλικών Εγκαταστάσεων εργάζεται σε έτοιμα ή υπό κατασκευή κτίρια, οικόπεδα, κήπους και λοιπούς κοινόχρηστους (Δημόσιους ή Δημοτικούς) ή μη χώρους. Είναι αυτοαπασχολούμενος εργολάβος ή εργαζόμενος με υπαλληλική σχέση σε εργολήπτη ή ως συντηρητής σε βιομηχανικές μονάδες, μεγάλα κτίρια (Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα). Ως αυτοαπασχολούμενος δύναται να αναλαμβάνει Δημόσια ή δημοτικά έργα.Εκτελεί τις παρακάτω εργασίες:
Συντηρεί, επισκευάζει ή τοποθετεί αγωγούς μεταφοράς ρευστών συνήθως δε νερού ύδρευσης ψυχρού ή θερμού, νερού κεντρικής θέρμανσης ή κλιματισμού, αποχετεύσεων, κολυμβητικών δεξαμενών, υδατόπυργων, αρδευτικών-αποστραγγιστικών έργων, δικτύων πυρόσβεσης και γεωθερμικών εγκαταστάσεων. Επίσης, συντηρεί, επισκευάζει ή τοποθετεί αγωγούς μεταφοράς υγρών ή αερίων καυσίμων, ιατρικών αερίων, πεπιεσμένου αέρα και αερισμού χώρων. Τέλος, εγκαθιστά και συνδέει τις αντίστοιχες συσκευές που εξυπηρετούν τα παραπάνω δίκτυα.Έχει γνώσεις Ελληνικής γλώσσας, πρακτικής αριθμητικής και αυτοματισμών και εμπεριστατωμένες γνώσεις τεχνολογίας υλικών και μηχανουργικής τεχνολογίας.Το 1991 θεσμοθετήθηκε το επάγγελμα. Εκδόθηκε το Π.Δ. 38/1991, μέσα από το οποίο θεσπίστηκαν νομοθετικές διατάξεις που πιστοποιούν τις εργασίες των υδραυλικών. Το παραπάνω Π.Δ. συμπληρώθηκε -τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 48/95 – 55/2000.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Από όλες τις πηγές (έρευνες πεδίου διαφόρων Πανεπιστημίων, συνεντεύξεις με επαγγελματίες του κλάδου στα πλαίσια εκπόνησης του παρόντος περιγράμματος κ.α.) προκύπτει, ότι στο επάγγελμα του τεχνίτη υδραυλικών εγκαταστάσεων υπάρχει σχεδόν πλήρης απασχόληση.Οι τάσεις απασχόλησης στο επάγγελμα είναι σχετικά σταθερές, δηλαδή αναμένεται να διατηρηθεί η κατάσταση της σχεδόν πλήρους απασχόλησης των επαγγελματιών. Ως προς το μέσο / μακροπρόθεσμο μέλλον, πολλά θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη της οικονομίας και του κλάδου των οικοδομών γενικότερα, αλλά και από τις τάσεις επιλογής της ειδικότητας των υδραυλικών στα πλαίσια της επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, κ.λ.π., οι οποίες είναι δύσκολο να εκτιμηθούν στη παρούσα φάση.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνίτη υδραυλικών εγκαταστάσεων

Τεχνίτης υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ενέργειας

Τι αφορά:
Οι Τεχνίτες υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ενέργειας είναι τα μέλη των
ομάδων Λειτουργίας (Προσωπικό Φυλακής (βάρδιας) στους Υδροηλεκτρικούς
Σταθμούς Παραγωγής Ενέργειας ή συμπληρωματικό Ημερήσιο Προσωπικό σε
τέτοιους Σταθμούς, που καλύπτουν τις θέσεις εργασίας Λειτουργίας &/ή Συντήρησης
Εργάζονται κάτω από την επίβλεψη / καθοδήγηση των Μηχανικών
Υπηρεσίας των Σταθμών, («ημερήσιων», και της λοιπής στελέχωσης της
Λειτουργίας μεγαλύτερων Κεντρικών Υπηρεσιών της αντίστοιχης επιχείρησης ) και
εξασφαλίζουν την λειτουργία των εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας: εποπτεία,
φύλαξη, χειρισμούς, ροή των αναγκαίων πληροφοριών από/προς το λοιπό σύστημα,
μικρών ή και (στις περιπτώσεις των ειδικεύσεων) τακτικών συντηρήσεων/επισκευών.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:
Το επάγγελμα των Τεχνιτών υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ενέργειας με τα σημερινά τεχνολογικά δεδομένα τηλεμετρήσεων, αυτοματισμών και τηλεπιτήρησης των «μεγάλων», ισχύος άνω των 15MW, ΥδροηλεκτρικώνΣταθμών, κλπ αφορά έναν πολύ περιορισμένο αριθμό εργαζομένων στην ΔΕΗ, ενώ οι προοπτικές ανάπτυξης των μικρότερης ισχύος μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών μόλις διανοίγονται, με την «καθημερινή» αύξηση ως συνέπεια της αποκεντρωμένης παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, τόσο σε συνδυασμό με σταθμούς ΑΠΕ, όσο και με «αυτόνομους» μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς παραγωγής ενέργειας που δημιουργούνται στα πλαίσια της σύγχρονης πολιτικής βελτιστοποίησης των υδάτινων πόρων σε τοπικό επίπεδο της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας. Επίσης οι Σταθμοί αυτοί ανήκουν στην κατηγορία των ΑΠΕ και η τιμή της παραγόμενης kWh είναι παρόμοια με αυτή για την Αιολική Ενέργεια.
Για το λόγο αυτό υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από πολλούς ιδιώτες επενδυτές και Επιχειρήσεις να κατασκευασθούν τέτοια μικρά υδροηλεκτρικά, σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδος και θα υπάρξει πολύ μεγάλη ανάγκη θέσεων εργασίας για τεχνικούς με το επάγγελμα αυτό και τις σχετικές εξειδικεύσεις. Σημειώνεται ότι υπάρχουν δεκάδες αιτήσεις στη ΡΑΕ για έκδοση αδειών παραγωγής για μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς.
Σήμερα στο επάγγελμα αυτό (βασικό επάγγελμα και εξειδικεύσεις) σε όλες τις
ιεραρχικές βαθμίδες εργάζονται περίπου 150 εργαζόμενοι συνολικά. Επισημαίνεται όμως ότι οι πρόσφατες τεχνολογικές μεταβολές και ανάγκη ανάπτυξης των ΑΠΕ θα δώσουν μια ώθηση στον τομέα και των μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών παραγωγής ενέργειας.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνίτη υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ενέργειας

Τεχνίτης Υπόγειων Εξορυκτικών Εργασιών

Τι αφορά:
Ο τεχνίτης υπογείων εξορυκτικών έργων χρησιμοποιεί την τεχνογνωσία του, τη μυϊκή του δύναμη, την εμπειρία του, κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό και ειδικά υλικά προκειμένου να πραγματοποιήσει τις διάφορες φάσεις της υπόγειας εξόρυξης (ξεσκάρωμα, γόμωση, τοποθέτηση πλέγματος ασφαλείας, τοποθέτηση δικτύων και διάφορες άλλες εργασίες υπόγειας εξόρυξης).
Ο τεχνίτης έχοντας την απαραίτητη εμπειρία και κατέχοντας τις απαραίτητες επαγγελματικές άδειες γνωρίζει τη συμπεριφορά των πετρωμάτων και εξασφαλίζει ασφαλείς συνθήκες εργασίας για τον εαυτό του και τους συναδέλφους του, τον εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις και το έργο.
Ο συνδυασμός όλων των προηγούμενων παρέχουν τη μέγιστη δυνατή απόδοση κατά τη διάρκεια των διαφόρων φάσεων της υπόγειας εξόρυξης.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:
Η εξορυκτική βιομηχανία (μεταλλεύματα και μάρμαρα), που απασχολεί το μεγαλύτερο αριθμό τεχνιτών πιστεύεται ότι θα έχει μια στασιμότητα δραστηριοτήτων.
Η υπόλοιπη εξορυκτική δραστηριότητα που αφορά κυρίως τα υπόγεια τεχνικά έργα πιστεύεται ότι θα έχει σημαντική ανάπτυξη στο μέλλον. Η αυξημένη μηχανοποίηση – αυτοματοποίηση και η εφαρμοζόμενες νέες τεχνολογίες στην εξόρυξη περιορίζουν και θα περιορίσουν περισσότερο στο μέλλον τους τεχνίτες υπογείων εξορυκτικών εργασιών.
Εκτιμάται ότι το 70% των τεχνιτών υπογείων εξορυκτικών εργασιών δραστηριοποιείται στα υπόγεια μεταλλεία της περιοχής Παρνασσού, Οίτης και Χαλκιδικής και στις υπόγειες εκμεταλλεύσεις μαρμάρου της Αττικής και Δράμας.
Το συγκεκριμένο επάγγελμα ασκείται στη μεταλλευτική βιομηχανία, στην υπόγεια εξόρυξη μαρμάρου, στις τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρίες.
Σήμερα οι τεχνίτες υπογείων απασχολούνται σε τέσσερες μεταλλευτικές εταιρείες, σε μία εταιρεία μαρμάρου και σε διάφορες κατασκευαστικές που αναλαμβάνουν υπόγεια έργα (πχ. σήραγγες).

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνίτη Υπόγειων Εξορυκτικών Εργασιών

Τεχνίτης χοιροτροφίας

Τι αφορά
• Το βασικό αντικείμενο του επαγγέλματος τεχνίτης χοιροτροφίας, είναι να εφαρμόζει τα επιστημονικά (ζωοτεχνικά) δεδομένα που είναι ευρέως αποδεκτά στην πράξη και τα οποία αφορούν σε όλες τις εργασίες που απαιτούνται για την ορθή - από ζωοτεχνικής άποψης - λειτουργία της χοιροτροφικής μονάδας.
• Το φάσμα των εργασιών του διαφέρει ως προς τα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας (αναπαραγωγή, απογαλακτισμός, πάχυνση) και ως προς το είδος του ζωικού κεφαλαίου (κάπροι, χοιρομητέρες σε ξηρά περίοδο, εγκυμονούσες, θηλάζουσες, χοιρίδια θηλάζοντα, παχυνόμενα).
• Επιπλέον, ο εργαζόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί και να συντηρεί τον εξοπλισμό του χοιροστασίου αλλά και να διαχειρίζεται κατάλληλα τα κτηνοτροφικά απόβλητα της μονάδας (στερεά – υγρά απόβλητα, νεκρά ζώα, υποπροϊόντα σφαγείου κλπ).
• Όλα τα παραπάνω είναι οι γενικές κατευθύνσεις εργασιών σε ένα χοιροστάσιο. Αποτελούνται από μικρότερες επιμέρους εργασίες όπου ο κάθε τεχνίτης ενδεχομένως να εκπαιδευτεί και να ειδικευτεί ως προς αυτές.
• Η ικανότητά του τεχνίτη να διαχειρίζεται την τεχνογνωσία προερχόμενη από εξειδικευμένους επιστήμονες πάνω στον τομέα της ζωοτεχνίας αποτελεί το πιο σημαντικό κριτήριο σχετικά με το είδος και το πλήθος των εργασιών που θα του ανατεθούν.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Η Ελληνική χοιροτροφία είναι δημιούργημα των τελευταίων 30–35 χρόνων και αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς κλάδους της κτηνοτροφίας της χώρας μας, δεδομένου ότι παράγει το 27-28% περίπου της συνολικής παραγωγής κρέατος.
Η κατ’ άτομο ετήσια κατανάλωση ανέρχεται στα επίπεδα των 28,4 kg (2006), ενώ στην Ε.Ε. ανέρχεται στα 44 kg. Ο βαθμός αυτάρκειας είναι της τάξεως του 40%, με τάση μείωσης, ενώ η ΕΕ είναι αυτάρκης μέχρι πλεονασματική (100-103%).
Η Ελληνική χοιροτροφία μεταπήδησε από την παραδοσιακή (οικόσιτη και αγελαία) στη βιομηχανική – συστηματική μορφή. Ο εγχώριος πληθυσμός αντικαταστάθηκε σταδιακά από ζώα υψηλής παραγωγής – ευρωπαϊκής κυρίως -προέλευσης.
Η αύξηση της παραγωγής υπήρξε εντυπωσιακή. Από 18.000 τόνους το 1960, έφθασε τους 152.000 τόνους τη 10ετία του 1980 ενώ σήμερα η ετήσια παραγωγή ανέρχεται σε 128.000 τόνους. Η κατ’ άτομο ετήσια κατανάλωση χοιρινού κρέατος το 1960 ήταν 3,5 kg και σήμερα, όπως προαναφέρθηκε, οκταπλασιάστηκε. Η εντυπωσιακή αυτή αύξηση στην παραγωγή χοιρινού κρέατος οφείλεται τόσο στην ιδιωτική πρωτοβουλία όσο και στη συμβολή της πολιτείας. Η βελτίωση της παραγωγικότητας της Ελληνικής χοιροτροφίας υπήρξε επίσης εντυπωσιακή. Από 984 kg χοιρινού κρέατος ανά χοιρομητέρα και έτος το 1994 έφτασε σήμερα στα επίπεδα των 1.400 kg, ωστόσο μπορεί να φαίνεται ότι υπολείπεται των ζωοτεχνικά αναπτυγμένων χωρών της ΕΕ (π.χ. Δανία, Ολλανδία, Γαλλία και Γερμανία, 1.755 kg, 1.739 kg, 1.724 kg και 1.513kg ) όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι στην Ελλάδα σφάζονται και μικρά χοιρίδια γάλακτος τα οποία μειώνουν το συνολικό βάρος ανά χοιρομητέρα.
Το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία μιας μικρομεσαίου μεγέθους χοιροτροφικής μονάδας εκτελούνται (οι οποίες αποτελούν στη συντριπτική πλειοψηφία των εκμεταλλεύσεων της χώρας) και από τον χοιροτρόφο ιδιοκτήτη της εκμετάλλευσης όπως και από την οικογένειά του (με εξαίρεση τις βιομηχανικού τύπου μονάδες). Βοηθητικά – και ανάλογα με τη δυναμικότητα της μονάδας- προσλαμβάνεται τεχνικό προσωπικό (τεχνίτες χοιροτροφίας) το οποίο και ασχολείται με όλων των ειδών τις εργασίες στην πρωτογενή παραγωγή.
Σήμερα το μεγαλύτερο ποσοστό του ανθρώπινου δυναμικού που ασχολείται με την χοιροτροφία αποτελείται από κυρίως από άνδρες σε ποσοστό 90% περίπου επί του συνόλου των απασχολούμενων. Το προφίλ του έλληνα χοιροτρόφου είναι ηλικίας 45 – 64 χρόνων έγγαμου με δύο παιδιά και σχετικά χαμηλού μορφωτικού επιπέδου. Η φύση της συγκεκριμένης εργασίας αποτρέπει τις γυναίκες να ασχοληθούν με αυτή. Ωστόσο, και κυρίως σε οικογενειακού τύπου εκμεταλλεύσεις, η σύζυγος πραγματοποιεί βοηθητικές εργασίες στη μονάδα. Οι νέοι άνθρωποι στην πλειοψηφία τους δείχνουν απροθυμία να ασχοληθούν με τον κλάδο ενώ οι περισσότεροι νέοι που εργάζονται σε χοιροστάσια, ασκούν το επάγγελμα είτε λόγω οικογενειακής παράδοσης είτε λόγω περιορισμένης δυνατότητας εύρεσης άλλης εργασίας στην περιοχή που ζουν. Ως εκ τούτου ο αριθμός των επαγγελματικών Τεχνιτών Χοιροτροφίας σημειώνει αρνητική τάση με αποτέλεσμα οι κενές θέσεις εργασίας να καλύπτονται από ένα μεγάλο ποσοστό αλλοδαπών μεταναστών καθώς κυρίως λαθρομεταναστών το οποίο απασχολείται χωρίς προηγούμενη εμπειρία με συνέπειες η επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού να είναι πλημμελής και να μην εφαρμόζονται σωστά οι ορθοί κανόνες εκτροφής των χοίρων.
Προϋπόθεση για την αύξηση των αναγκών της αγοράς σε ειδικευμένο εργατικό δυναμικό στους τεχνίτες χοιροτροφίας αποτελεί η βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου χοιρινού κρέατος.
Γενικά η αγορά είναι έντονα ανταγωνιστική, το πλαίσιο είναι σύνθετο, όμως µε τη σωστή οργάνωση της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας το μέλλον της ελληνικής χοιροτροφίας είναι θετικό.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνίτη χοιροτροφίας

Τεχνίτης Χυτηρίου

Τι αφορά:
Ο τεχνίτης χυτηρίου πραγματοποιεί την τήξη και απόχυση του μετάλλου σε χυτήρια. Διευκρινίζεται ότι οι εργασίες παρασκευής του μοδέλου και κατασκευής του καλουπιού με το χέρι ή με βοηθητικά μηχανήματα, όπως ένα καλούπι από άμμο που γίνεται με το χέρι, δεν συμπεριλαμβάνονται στο επάγγελμα. Ενώ, ο χειρισμός κύριων μηχανημάτων για την κατασκευή του καλουπιού, όπως η επικάλυψη του μοδέλου από κερί με πυρίμαχα υλικά στην μέθοδο του χαμένου κεριού, είναι εντός της επαγγελματικής δραστηριότητας.
Συνοπτικά οι δραστηριότητες του επαγγέλματος είναι οι ακόλουθες:• Λειτουργία κλιβάνων τήξης μετάλλων.
• Κατασκευή καλουπιών με κύρια μηχανήματα.
• Μεταφορά τήγματος και απόχυση αυτού σε καλούπια.
• Αφαίρεση του χυτού από το καλούπι.
• Μηχανικός καθαρισμός του χυτού.
• Οπτικός και διαστασιολογικός έλεγχος του χυτού, καθώς και δειγματοληψία.
• Πρωτοβάθμια συντήρηση εξοπλισμού του χυτηρίου.
• Συμμετοχή στην βελτιωτική αλλαγή.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:
Με βάση επίσημα μελέτη για τον κλάδο των χυτηρίων στην Ελλάδα: ο κλάδος της χύτευσης σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων κατευθύνει ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσοστό της παραγωγής του (κυμαίνεται από 60-65% των παραγόμενων προϊόντων του) στον οικοδομικό και γενικότερα στον ευρύτερο κατασκευαστικό τομέα. Άρα είναι απλό να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η εξελικτική πορεία και τάσεις που διαμορφώνονται στον κατασκευαστικό τομέα αποτελούν ένα από τους βασικότερους προσδιοριστικούς παράγοντες διαμόρφωσης της τελικής ζήτησης των προϊόντων που προέρχονται από τη χύτευση μετάλλων. Ο κλάδος όμως κατευθύνει τα προϊόντα του και σε άλλες βιομηχανικές εφαρμογές όπως είναι η ναυπηγοεπισκευαστική, ο οικιακός εξοπλισμός, οι κατασκευές μηχανολογικού εξοπλισμού και συσκευών κλπ με αποτέλεσμα ο τελικός προσδιορισμός των τάσεων να της τελικής ζήτησης του κλάδου να εξαρτάται και από τις εξελίξεις σε αυτές τις κατηγορίες προϊόντων.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνίτη Χυτηρίου

Τραπεζοκόμος Μαζικής Εστίασης

Τι αφορά
Ο Τραπεζοκόμος μαζικής εστίασης είναι ο/η εργαζόμενος σε ιδρύματα, λέσχες, οργανισμούς, νοσοκομεία, στρατόπεδα, σχολές, κλπ, που η προσφορά της εστίασης δεν αποτελεί τον πρωταρχικό σκοπό, και ο οποίος διανέμει και σερβίρει εδέσματα και ροφήματα, σύμφωνα με ειδικούς κανόνες, οδηγίες και τεχνικές.
Ως προς τη δραστηριότητα ο Τραπεζοκόμος Μαζικής Εστίασης:
• προετοιμάζει τη διαδικασία σερβιρίσματος των γευμάτων,
• σερβίρει τα εδέσματα και εξυπηρετεί τους τροφίμους κατά τη διάρκεια λήψης των γευμάτων,
• αποκαθιστά τους χώρους εστίασης και τακτοποιεί τον εξοπλισμό και τα σκεύη.
Αποτελεί μέρος του διοικητικού-βοηθητικού προσωπικού του οργανισμού και βασικός του σκοπός είναι η σίτιση των ατόμων, εφαρμόζοντας τους κανόνες σερβιρίσματος και τις οδηγίες των διατροφολόγων και των διαιτολόγων. Οι τραπεζοκόμοι στο πλαίσιο της δουλειάς τους, έρχονται σε άμεση επαφή με άτομα διαφορετικών αναγκών και ειδικών ομάδων (π.χ. ασθενείς, ΑΜΕΑ, ηλικιωμένους, παιδιά κ.α) γι’ αυτό και η αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών απαιτεί ποιότητα και ειδικές δεξιότητες και γνώσεις στον τομέα των επισιτιστικών υπηρεσιών.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Η διαρκώς αυξανόμενη ανάπτυξη στις παρεχόμενες υπηρεσίες επισιτισμού σε ιδρύματα και οργανισμούς δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, τόσο στο δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Η ένταξη πολλών ιδρυμάτων κυρίως νοσοκομείων σε συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων (όπως HASP) δείχνει ότι τα επόμενα χρόνια η ζήτηση στο επάγγελμα του τραπεζοκόμου θα σημειώσει αυξητική τάση. Επίσης και με την λειτουργία των ολοήμερων σχολείων αναμένεται η τόνωση της ζήτησης (εκκρεμεί προώθηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα ορίζει τα καθήκοντα του προσωπικού των τραπεζοκόμων και του λοιπού βοηθητικού προσωπικού που θα υπηρετεί στα ολοήμερα σχολεία).

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τραπεζοκόμου Μαζικής Εστίασης

Υπάλληλος Αγορών και Προμηθειών Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου

Τι αφορά
Στην ελληνική αγορά εργασίας, ο όρος «Υπάλληλος αγορών και προμηθειών χονδρικού και λιανικού εμπορίου» αναφέρεται σε μια ευρεία κατηγορία εργαζομένων που δραστηριοποιείται στον κλάδο του εμπορίου. Οι αγοραστές αναζητούν σε όλο το φάσμα της παγκόσμιας παραγωγής τα προϊόντα εκείνα που θα ανταποκριθούν καλύτερα στις απαιτήσεις των καταναλωτών – πελατών της επιχείρησης στην οποία εργάζονται με τις καλύτερες τιμές. Σύμφωνα με τα παραπάνω η εργασία αυτή είναι ιδιαίτερα σύνθετη. Απαιτεί ένα συνδυασμό τεχνικών γνώσεων αναφορικά με τα προϊόντα, την πρόβλεψη των τάσεων της αγοράς, τεχνικές διαπραγματεύσεων και εκτίμηση της ποσότητας η οποία θα πουληθεί ώστε η επιχείρηση να αποφύγει τα υψηλά αποθέματα (stock). Παράλληλα, ο αγοραστής θα πρέπει να γνωρίζει τον ανταγωνισμό και να είναι μπροστά από αυτόν.
Οι λειτουργίες του αγοραστή είναι οι εξής:
Ερευνά, αξιολογεί και καταγράφει προϊόντα
Διερευνά και διαπραγματεύεται με τους προμηθευτές και διεκπεραιώνει τις εισαγωγές .
Υποστηρίζει διοικητικά το τμήμα του, παρακολουθεί και ενημερώνει για τα προϊόντα.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Στη χώρα μας, όπως επισημάνθηκε και παραπάνω, το επάγγελμα του υπαλλήλου αγορών και προμηθειών χονδρικού και λιανικού εμπορίου ασκείται στον κλάδο του εμπορίου. Σύμφωνα με τις στατιστικές απασχόλησης της ΕΣΥΕ, ο αριθμός των χαρακτηρισμένων ως «Υπάλληλοι αγορών και προμηθειών χονδρικού και λιανικού εμπορίου»” ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία των εμποροϋπαλλήλων οι οποίοι για τη δεκαετία 1998-2009 κυμαίνεται περίπου στις 500.000 εργαζομένους.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπαλλήλου Αγορών και Προμηθειών Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου

Υπάλληλος Βιβλιοχαρτοπωλείου

Τι αφορά
Η δραστηριότητα του Υπαλλήλου Βιβλιοχαρτοπωλείου αφορά στην πώληση βιβλίων και προϊόντων – ειδών χάρτου, στην εξυπηρέτηση των πελατών και την γενικότερη επιμέλεια και λειτουργία του καταστήματος και της αποθήκης.
Ο Υπάλληλος βιβλιοχαρτοπωλείου έχει ως κύρια καθήκοντα:
• τη διενέργεια πωλήσεων,
• την διερεύνηση και εξυπηρέτηση των αναγκών του πελάτη, την παροχή συμβουλών ως προς τα βιβλία και τα προϊόντα που αναζητά, την ενημέρωση του πελάτη ως προς τους τίτλους, τους συγγραφείς και το είδος βιβλίου που τον ενδιαφέρει,
• την καταγραφή, κράτηση και αποστολή-προώθηση των παραγγελιών,
• την ταξινόμηση, τακτοποίηση και κατηγοριοποίηση των βιβλίων και των άλλων προϊόντων, την παρουσίαση των προϊόντων (βιβλίων, χαρτικών κλπ) στα ράφια και τις βιτρίνες καθώς και τη διενέργεια μέρους ή όλου των οικονομικών συναλλαγών με τους πελάτες και τους προμηθευτές.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Σύμφωνα με εκτιμήσεις που μπορούν να γίνουν βάσει του αριθμού των βιβλιοχαρτοπωλείων (2.000), τη μέση απασχόληση (4,1 μισθωτοί ανά επιχείρηση σύμφωνα με τη μελέτη της ΕΣΕΕ) και των παραγόντων της αγοράς, οι εργαζόμενοι σήμερα στα βιβλιοχαρτοπωλεία, στους εκδοτικούς οίκους και στις αποθήκες χονδρικής πώλησης βιβλίων, πρέπει να πλησιάζουν τις 10.000 άτομα. Για την Αττική, οι εκτιμήσεις του Συλλόγου Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου Ν. Αττικής αναφέρονται σε απασχόληση 4.000 – 5.000 εργαζομένων.
Σε γενικές γραμμές, τόσο ο κλάδος συνολικά, όσο και ο υπο-κλάδος των βιβλιοχαρτοπωλείων παρουσιάζει θετικές τάσεις ως προς τη δημιουργία θέσεων α&