Συναρμολογητής Εικόνας (μοντέρ)

Τι αφορά:

Ο Συναρμολογητής Εικόνας (μοντέρ):
• είναι υπεύθυνος για τη συρραφή των πλάνων, καθώς και για το συγχρονισμό της εικόνας με τους διαλόγους, τη μουσική και τους ήχους.
• δημιουργεί το ρυθμό της κινηματογραφικής ταινίας ή της τηλεοπτικής παραγωγής, σε συνεργασία με το σκηνοθέτη.
• συνεργάζεται τις περισσότερες φορές με το σκηνοθέτη, ώστε να συνδέσει τα πλάνα σε ενότητες και τις ενότητες σε ολοκληρωμένο έργο,
• ασχολείται με τα είδη και τη λειτουργία των συστημάτων μοντάζ που χρησιμοποιούνται σήμερα καθώς και τη λειτουργία και χρήση όλων των εξαρτημάτων μιας editing suite (editing controler= μονταζιέρα), της κονσόλας μίξης εικόνας και ήχου, video recorders, waveform monitor, digital video effect unit κ.λπ.
• συνδέει και ρυθμίζει όλα τα μηχανήματα που είναι απαραίτητα για το μοντάζ και ιδιαίτερα την παροχή (feed) σήματος από και προς την κονσόλα μίξης εικόνας,
• είναι ειδικευμένος στη χρήση και διαφοροποίηση συστημάτων μοντάζ «off» και «on line» σε tape και σε disk, καθώς και στις τεχνικές ρύθμισης χρώματος (color correction) και τα παρεμφερή DVE
• ασχολείται επίσης με τις διάφορες τεχνικές ηλεκτρονικής μίξης πλάνων για κάθε είδος (format) τηλεοπτικής παραγωγής όπως π.χ. ειδήσεις, τηλεπαιχνίδια, πολυκάμερα αθλητικά, ζωντανές ή μαγνητοσκοπημένες συναυλίες, talk shows κ.λπ.
• δραστηριοποιείται στο χώρο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης και μπορεί να εργαστεί: σε τηλεοπτικούς σταθμούς, εταιρείες παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων, στούντιο παραγωγής και επεξεργασίας εικόνας ή ήχου, εταιρείες παραγωγής διαφημιστικών ταινιών, διαφημίσεων και video clips, παρουσιάσεων Multimedia, στούντιο ηχογραφήσεων, συναυλιακούς χώρους, εταιρίες που εξειδικεύονται στο post-production, σε εταιρίες παραγωγής, οπτικοακουστικές παραγωγές (κινηματογράφος, τηλεόραση), στο Θέατρο, σε διαφημιστικές εταιρίες.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης

Σχετική σταθερότητα παρουσιάζει η απασχόληση στο σύνολο του κλάδου σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ για την κατηγορία 3141 του ΣΤΕΠ ‘92 «Μοντερ και χειριστές εικονοληπτικού και ηχογραφικού εξοπλισμού», όπου στη δεκαετία 1998-2008 οι εργαζόμενοι από 13637 άτομα το 1998 (με έντονες διακυμάνσεις ενδιάμεσα) ανέρχονται σε 13548 το 2008. Στο επάγγελμα του Συναρμολογητή Εικόνας (μοντέρ), σύμφωνα με εκτιμήσεις των εργαζομένων, απασχολούνται περίπου 1800 άτομα. Ο/η Συναρμολογητής/τρια Εικόνας (Μοντέρ) εργάζεται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Πολλοί εργάζονται με συμβάσεις αορίστου χρόνου σε ιδιωτικούς τηλεοπτικούς όπως επίσης και στην δημόσια τηλεόραση (ΕΡΤ) σαν μόνιμοι ή συμβασιούχοι.
Οι τάσεις ανάπτυξης του επαγγέλματος συνδέονται και επηρεάζονται άμεσα από τις γενικότερες εξελίξεις του οπτικοακουστικού τομέα. Οι προοπτικές απασχόλησης εντοπίζονται κυρίως στον χώρο της ιδιωτικής τηλεόρασης και των παραγωγών.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Συναρμολογητή Εικόνας (μοντέρ)Επαγγελματικό Περίγραμμα Συναρμολογητή Εικόνας (μοντέρ)

Σχεδιαστής - κατασκευαστής κεντήματος

Τι αφορά
Σχεδιαστής – Κατασκευαστής κεντήματος
Ορισμός: Σχεδιασμός και κατασκευή σχεδίου κεντήματος, καθώς και κέντημα αυτού σε κάποιο υλικό (π.χ. ύφασμα, δέρμα, χαρτί και παράγωγα συνθετικών υλών), με χρήση Η/Υ, με σκοπό την εμπορία ή κατόπιν παραγγελίας.
Περιεχόμενο: Ο Σχεδιαστής – Κατασκευαστής Κεντήματος:
α) Σχεδιάζει και κατασκευάζει σχέδιο κεντήματος, χρησιμοποιώντας τον Η/Υ, καθώς και αποθηκεύει το σχέδιο, ως δεδομένο, για μετέπειτα χρήση του.
β) Προετοιμάζει, ελέγχει και συντηρεί τους χώρους και το υλικό, πριν την κατασκευή του σχεδίου.
γ) Δημιουργεί το επιθυμητό σχέδιο κεντήματος κεντώντας το, στο αντίστοιχο υλικό.
δ) Ελέγχει, συσκευάζει και αποθηκεύει το τελικό προϊόν.
Σκοπός του επαγγέλματος είναι:
• Η κατασκευή μεμονωμένων σχεδίων κεντήματος, προσαρμοσμένα στην ιδιομορφία του εκάστοτε υλικού στο οποίο θα αποτυπωθούν.
• Η αποτύπωση (κέντημα) του σχεδίου σε κάποιο από τα παραπάνω υλικά, ανάλογα με την ζήτηση ή παραγγελία.
• Η ικανοποίηση του πελάτη για την ποιότητα του τελικού προϊόντος που παράχθηκε.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Δεν καταγράφονται έως σήμερα ποσοτικά δεδομένα ως προς την απασχόληση στο επάγγελμα του Σχεδιαστή – Κατασκευαστή Κεντήματος. Όμως, μπορούμε να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις του συνδέσμου Βιοτεχνών Κεντημάτων Ν. Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα, δραστηριοποιούνται περισσότερες από 2000 επιχειρήσεις οι οποίες στην πλειοψηφία τους είναι μικρές ή πολύ μικρές και με απασχόληση από 1-9 άτομα προσωπικό. Ιδιαίτερο ποσοστό καταλαμβάνουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις στην οποία συμμετέχουν ο επιχειρηματίας ή/και αυτοαπασχολούμενος και τα συνβοηθούντα μέλη της οικογένειας.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Σχεδιαστή - κατασκευαστής κεντήματος

Σχεδιαστής Τεχνικών Έργων

Τι αφορά
Ο Σχεδιαστής Τεχνικών Έργων:
• προετοιμάζει τον εξοπλισμό και χώρο εργασίας του,
• εκπονεί σε συνεργασία με τους μελετητές μηχανικούς τα αναλυτικά κατασκευαστικά σχέδια και τα σχέδια των λεπτομερειών, έχοντας μελετήσει προηγουμένως και λάβει υπόψη του το γενικό πλαίσιο τεχνικών προδιαγραφών του έργου,
• συνεργάζεται με το εργοτάξιο όπου εκτελείται το έργο παρέχοντας διευκρινήσεις και βοηθώντας στην καλή εκτέλεση του έργου,
• εφαρμόζει σωστά και έγκαιρα τις διάφορες εργασίες αποθήκευσης, συγκέντρωσης και αποστολής των σχεδίων στον εντολέα του έργου, όπως και για τις διαδικασίες αρχειοθέτησης και αποθήκευσης των αρχείων του έργου.
Στα Δομικά Έργα, ως Σχεδιαστής ορίζεται ο εργαζόμενος, που η κύρια απασχόλησή του είναι τα οικοδομικά έργα των οποίων ο κύριος στατικός φορέας τους είναι το μπετόν. Στα Βιομηχανικά Έργα, ως Σχεδιαστής ορίζεται ο εργαζόμενος, που η κύρια απασχόλησή του είναι τα έργα που κατασκευάζονται από μορφοσίδηρο και διάφορες μορφές και ποιότητες μετάλλου.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Ο κατασκευαστικός κλάδος είναι μέσα στους τέσσερις δυναμικότερα αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας (το 19%), στο σύνολο της οικονομίας, την τελευταία 10ετία, δημιουργήθηκαν από τις δράσεις του κατασκευαστικού κλάδου. Με αυτόν έχουν συνάφεια 400 επαγγέλματα, εκ των οποίων 200 είναι η κύρια απασχόλησή τους. Είναι προφανές ότι η μελλοντική πορεία των επενδύσεων σε δομικά και βιομηχανικά έργα είναι ο νούμερο ένας κρίσιμος παράγοντας για την μεγέθυνση της ζήτησης των επαγγελματιών Σχεδιαστών Τεχνικών Έργων.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Σχεδιαστή Τεχνικών Έργων

Ταπετσέρης επίπλων (Τεχνικός ταπετσαρίας επίπλων)

Τι αφορά
Ο Ταπετσέρης επίπλων (Τεχνικός ταπετσαρίας επίπλων) έχει ως αντικείμενο την επικάλυψη των ημιέτοιμων (σκελετών) επίπλων και άλλων κατασκευών εσωτερικών χώρων με ειδικά αφρώδη υλικά και στη συνέχεια την επικάλυψη με υφάσματα, δέρματα και άλλα συνθετικά υλικά με τη βοήθεια κατάλληλων εξαρτημάτων (όπως ιμάντων, ελατηρίων κ.α.) που βοηθούν στη συγκράτηση αυτών. Σκοπός της ενασχόλησής του είναι η επίτευξη του καλύτερου δυνατού αισθητικού αποτελέσματος χρησιμοποιώντας πολλές φορές και άλλα διακοσμητικά υλικά (σηρήτια, φούντες κλπ).

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Συγκριτικά με την κατάσταση που επικρατεί στο σύνολο της μεταποιητικής δραστηριότητας ο κλάδος επίπλου εμφανίζει τα τελευταία χρόνια σημαντική αύξηση της απασχόλησης. Επιπλέον παρατηρείται μια τάση συγκέντρωσης του κλάδου με ταχείς ρυθμούς ως όπλο για την αντιμετώπιση των ξένων κατασκευαστικών οίκων με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλες παραγωγικές μονάδες τόσο από πλευράς απασχόλησης όσο και εξοπλισμού.Ο κλάδος εμφανίζει αύξηση της απασχόλησης της τάξης περίπου του 1,8% ετησίως ενώ η συμμετοχή του στο σύνολο της απασχόλησης ανέρχεται στο 2,3%. Εκείνο που παραμένει σταθερό κατά την διάρκεια του εξεταζόμενου διαστήματος 1986-1992 σε επίπεδο χώρας είναι η μέση ετήσια απασχόληση ανά παραγωγική μονάδα (ΜΕΑ/ΜΟΝ) η οποία κυμαίνεται σε επίπεδο 16 εργαζ/μονάδα.Η πορεία των επενδύσεων του κλάδου (1986-1992), που φανερώνει το ευνοϊκό κλίμα που άρχισε να διαμορφώνεται στον τομέα αυτό της μεταποίησης, παρουσιάζεται αυξητική. Στην αυξητική αυτή πορεία συνέβαλε και το γεγονός ότι τα μικρά κέρδη του κλάδου αυξάνονται ταχύτερα από το μερίδιο της εργασίας. Η προστιθέμενη αξία σημειώνει μέση ετήσια άνοδο 5,4% οδηγώντας σε άνοδο της παραγωγικότητας 3,5% ετησίως συγκρατώντας κατ’ αυτό τον τρόπο το ονομαστικό κόστος εργασίας στο 12,5%. Ο ρυθμός αυτός είναι μικρότερος από την άνοδο των τιμών των προϊόντων με αποτέλεσμα την μείωση του πραγματικού κόστους εργασίας. Η μείωση του πραγματικού κόστους εργασίας και η άνοδος των μικτών κερδών επηρεάζουν θετικά τις επενδύσεις με ρυθμό μεταβολής γύρω στο 9%.

Επαγγελματικό Περόγραμμα Ταπετσέρη Επίπλων

Τεχνικός – Συντηρητής εγκαταστάσεων αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου

Οι Τεχνικοί – Συντηρητές εγκαταστάσεων αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου εργάζονται κάτω από την επίβλεψη / καθοδήγηση του Προϊσταμένου Μηχανικού του Τμήματος/ Υπηρεσίας κλπ (ΠΜΥ, και της λοιπής στελέχωσης της Παραγωγής, αλλά και της Συντήρησης των Μονάδων, κλπ).
Εξασφαλίζουν σε περιπτώσεις δυσλειτουργών, βλαβών, τακτικών και εκτάκτων σταματοξεκινημάτων την αποκατάσταση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων παραγωγής, στις οποίες, με μια σύνθετη διαδικασία εφαρμογής Φ/Χ διεργασιών ή άλλων διαδικασιών, αυτό μετασχηματίζεται από μια αρχική μορφή/ κατάσταση υλικών &/ή ενέργειας σε ενδιάμεσο ή τελικό προϊόν, που με την σειρά του παροχετεύεται προς τις αποθήκες/ δεξαμενές «έτοιμων- προϊόντων» και με τις λειτουργίες των Υπηρεσιών Εφοδιαστικής, στους εκάστοτε «πελάτες»: άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις κάθε τύπου, νοσοκομεία (κλπ εγκαταστάσεις υγείας), μεταφορές, θέρμανση, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμοί Δ, Ι και ΤΑ, κλπ.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:
Σήμερα στο επάγγελμα αυτό (βασικό επάγγελμα – εξειδικεύσεις και σε όλες τις αντίστοιχες ιεραρχικές βαθμίδες) εργάζονται περίπου 4-5 χιλιάδες εργαζόμενοι συνολικά.
Οι εργαζόμενοι στους Κλάδους της Βιομηχανίας [ειδικότερα στην Μεταποίηση (Τρόφιμα-Ποτά, καπνό, Κλωστ/ργία & Ένδυση, Πετρέλαια, Χημικά, ελαστικά/πλαστικά, Προϊόντα από μη μεταλλικά ορυκτά, Βασικά Μέταλλα και Ανακύκλωση) και στην (Ηλεκτρική Ενέργεια και Φ/Α)] είναι για το 2007 280-300 χιλιάδες περίπου, με ποσοστό 20-30% στη «Συντήρηση» γενικά και σε αυτούς 5% είναι Τεχνικοί – Συντηρητές εγκαταστάσεων αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικός – Συντηρητής εγκαταστάσεων αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου

Τεχνικός αμπελουργίας - οινοποιίας

Τι αφορά
Ο Τεχνικός Αμπελουργίας – Οινοποιίας είναι ο εργαζόμενος που απασχολείται σε αμπελουργικές, οινοποιητικές ή μικτές αμπελοοινικές επιχειρήσεις διαφόρων μορφών ( πχ ιδιωτικούς, συνεταιριστικούς ή κρατικούς αμπελώνες, φυτώρια, οινοβιομηχανίες και επιχειρήσεις εμπορίας και τυποποίησης, οινολογικά εργαστήρια, ιδρύματα και σταθμούς έρευνας, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κλπ). Το βασικό αντικείμενο της εργασίας του είναι η καλλιέργεια αμπελώνων και η παραγωγή κρασιού υπό την καθοδήγηση του επιστημονικού προσωπικού (οινολόγου, γεωπόνου) και ειδικότερα:
Η εφαρμογή καλλιεργητικών φροντίδων της αμπέλου για την παραγωγή σταφυλιών,
Η εφαρμογή πρακτικών οινοποίησης και κατεργασίας οίνων,
Η συμμετοχή στις εργασίες Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Ως προς τον αριθμό των απασχολουμένων στις αμπελοκαλλιέργειες , στην Ελλάδα υπάρχουν 180.000 καλλιεργητές (στοιχεία του 1998) και είναι κυρίως αυτοαπασχολούμενοι και όχι εργαζόμενοι με εξαρτημένη (ή μη) σχέση εργασίας, ενώ συνολικά οι απασχολούμενοι στον αγροτικό τομέα υπολογίζονται σε 668.766 ή ποσοστό 18,72% του συνόλου των απασχολουμένων.Επομένως περίπου το 20% των απασχολουμένων στον αγροτικό τομέα ασχολούνται και ίσως όχι αποκλειστικά με την αμπελοκαλλιέργεια.
Το 40% των αμπελουργών είναι ηλικίας πάνω από 65 ετών και μόνο το 10% είναι νέα άτομα ηλικίας μέχρι 40 ετών.
(Πηγή: http://www.minagric.gr/greek/agro_pol/KAP/Wine.Reform.pdf )Επίσης ο κλάδος λόγω των αυξημένων αναγκών στην περίοδο του τρύγου απασχολεί εποχιακό προσωπικό (κυρίως στην αμπελουργία και λιγότερο στην οινοποιία). Το προσωπικό που ασκεί σήμερα καθήκοντα σχεδόν σαν αυτά του τεχνικού οινοποιίας-αμπελουργίας έχει προέλθει στην πλειονότητά του, είτε από ανειδίκευτο προσωπικό είτε από τεχνίτες άλλων κλάδων οι οποίοι έχουν συσσωρεύσει κάποια έτη επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο, ενώ ιδιαίτερος χαμηλή είναι ως σήμερα και η απορρόφηση των αποφοίτων των ΙΕΚ οινοποιίας-αμπελουργίας τα οποία λειτούργησαν και λειτουργούν τα τελευταία έτη στην Ελλάδα.Αν και σχεδόν όλες οι μεγάλες και μεσαίες οινοποιητικές επιχειρήσεις διαθέτουν σήμερα εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (οινολόγους και γεωπόνους), υπάρχει ακόμα ένας σημαντικός αριθμός ο οποίος δεν απασχολεί τέτοιους επιστήμονες καθώς και καταρτισμένους τεχνικούς οινοποιίας-αμπελουργίας. Η ύπαρξη οινολόγου και γεωπόνους είναι απαραίτητη για την σωστή καθοδήγηση του εργατικού προσωπικού και του τεχνικού οινοποιίας-αμπελουργίας. Ως σήμερα στις οινοποιητικές επιχειρήσεις το εργατικό προσωπικό είναι συνήθως ανειδίκευτο.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικός αμπελουργίας - οινοποιίας

Τεχνικός ανελκυστήρων

Τι αφορά
Ως Τεχνικός Ανελκυστήρα ορίζεται ο τεχνικός που αντικείμενο της εργασίας του είναι οι Ανελκυστήρες και συγκεκριμένα η εγκατάστασή τους, η συντήρησή τους, η επισκευή τους και η αναβάθμιση-εκσυγχρονισμός τους.Ο Τεχνικός Ανελκυστήρα πρέπει να έχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα τον καταστούν ικανό να εγκαθιστά με υπευθυνότητα και επαγγελματική δεοντολογία ανελκυστήρες. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη και η βασικότερη θα λέγαμε επαγγελματική λειτουργία που πρέπει να καλύψει ο Τεχνικός Ανελκυστήρα.
Από την στιγμή που ένας ανελκυστήρας εγκαταστάθηκε θα πρέπει αυτός να συντηρείται και να επισκευάζεται έτσι ώστε να παραμένει ασφαλής και λειτουργικά αξιόπιστος για αυτόν που τον χρησιμοποιεί. Άρα λοιπόν από αυτήν την ανάγκη προκύπτουν και οι δύο επόμενες βασικές επαγγελματικές λειτουργίες: η Συντήρηση και η Επισκευή-Εκσυγχρονισμός των Ανελκυστήρων.Ο Τεχνικός Ανελκυστήρα εργάζεται είτε ως μισθωτός σε τεχνικά γραφεία, είτε ως εργοδότης έχοντας δικό του γραφείο. Πολύ συχνά ξεκινάει την επαγγελματική του σταδιοδρομία σαν μισθωτός και συνεχίζει ως εργοδότης.Η φύση της εργασίας εγκυμονεί κινδύνους τόσο για τον ίδιο όσο και για τρίτους και για αυτό θα πρέπει να τον διακατέχει υψηλό αίσθημα ευθύνης στα επαγγελματικά του καθήκοντα, να είναι γνώστης των κανόνων ασφαλείας και επιμελής ως προς την τήρηση αυτών.Το επάγγελμα του Τεχνικού Ανελκυστήρα είναι αδειοδοτημένο και υπάρχουν μια σειρά από νομικές υποχρεώσεις για την εξάσκησή του που περιγράφονται παρακάτω.Η εξέλιξη της τεχνολογίας και τα νέα προϊόντα δημιουργούν την ανάγκη για συνεχή ενημέρωσή του διαφορετικά θα μείνει στο περιθώριο του κλάδου.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Η μεγάλη ανάπτυξη του κλάδου τα τελευταία χρόνια λόγω της αυξημένης κατασκευαστικής δραστηριότητας αλλά και της τάσης εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων εγκαταστάσεων είχε σαν αποτέλεσμα την υψηλή ζήτηση για τεχνικούς ανελκυστήρων, ζήτηση που δεν καλύπτεται από την προσφορά για εργαζόμενους με υψηλό ή μεσαίο επίπεδο δεξιοτήτων και γνώσεων.
Η δυσκολία στην εύρεση εξειδικευμένου προσωπικού οφείλεται και στο εκπαιδευτικό σύστημα καθώς στη μέση επαγγελματική - τεχνική εκπαίδευση δεν υπάρχει εξειδικευμένη σχολή για το επάγγελμα. Η μόνη δυνατότητα απορρόφησης αποφοίτων μέσης εκπαίδευσης προέρχεται από τον Ηλεκτρολογικό Τομέα των ΤΕΕ με τις ειδικότητες Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις κτηρίων (Α΄ Κύκλος) και Εγκαταστάσεων κτηρίων & βιομηχανικών χώρων (Β΄ Κύκλος) τα εκπαιδευτικά προγράμματα των οποίων έχουν πολύ μικρή κάλυψη των γνώσεων που απαιτούνται για το επάγγελμα. Συνεπώς οι απόφοιτοι αυτών των σχολών έχουν μεν τα τυπικά προσόντα για να εργαστούν σαν τεχνικοί ανελκυστήρων (Ηλεκτροτεχνίτης Δ΄ ειδικότητας) τα ουσιαστικά όμως προσόντα τα αποκτούν μέσω της επαγγελματικής εμπειρίας. Σε μεταλυκειακό επίπεδο υπάρχει ειδικότητα Τεχνικού Ανελκυστήρα στα ΙΕΚ η οποία δεν έχει μια συνεχή και σταθερή λειτουργία ως μέλος κινητού συνεργείου παρά την ανυπαρξία εξειδικευμένου προσωπικού και την υπάρχουσα ανεργία.
Οι δυνατότητες απασχόλησης ανειδίκευτου προσωπικού είναι περιορισμένες καθώς η φύση του επαγγέλματος (εργασία σε μεγάλα ύψη στα φρεάτια, ηλεκτρικό ρεύμα κ.λπ.) αλλά και οι νομικές προϋποθέσεις απαιτούν αδειοδοτημένο - εκπαιδευμένο προσωπικό και δεν αναγνωρίζει το μαθητευόμενο, το οποίο και απαιτούμε μέσω της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών - Συντηρητών Ανελκυστήρων (Π.Ο.Β.Ε.Σ.Α.). Ανειδίκευτο ή χωρίς επαγγελματική άδεια προσωπικό επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε βοηθητικές εργασίες (μεταφορά εργαλείων, υλικών). Η έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού πολλές φορές οδηγεί τις επιχειρήσεις σε πρόσληψη ανειδίκευτων εργαζομένων με σκοπό την εκπαίδευσή τους.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού ανελκυστήρων

Τεχνικός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

Τι αφορά
Ο Τεχνικός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων είναι ο εργαζόμενος ο οποίος έχει ως κύριο αντικείμενο
- την τεχνική επίβλεψη της λειτουργίας,
- την τεχνική υποστήριξη /επισκευή /συντήρηση, και
- την αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού μιας ή περισσοτέρων μηχανοποιημένων μονάδων παραγωγής ή επεξεργασίας.
Ωστόσο, κάτω από αυτό τον τίτλο μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάγεται ένα σύνολο διαφορετικών επαγγελματιών, που λαμβάνουν διαφορετικές άδειες άσκησης επαγγέλματος και έχουν διαφορετικές κύριες επαγγελματικές λειτουργίες, όπως ενδεικτικά συμβαίνει με τον ηλεκτρολόγο. Γι΄ αυτό το λόγο, το συγκεκριμένο περίγραμμα θεωρείται ότι αναφέρεται στους μηχανοτεχνίτες διεργασιών και όχι στους υπόλοιπους επαγγελματίες. Αναλόγως της ειδίκευσης του μπορεί να αναφέρεται ως Συντηρητής, Εφαρμοστής μηχανοτεχνίτης, Πρακτικός μηχανικός, Ψυκτικός κλπ.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Ο Τεχνικός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων είναι απαραίτητος σε όλα ανεξαιρέτως τα είδη βιομηχανικών οργανισμών. Ακόμα και σε βιομηχανικές μονάδες οι οποίες έχουν αναθέσει την τεχνική τους υποστήριξη σε μεγάλο βαθμό σε εξωτερικά συνεργεία (outsourcing), είναι ουσιαστικά βέβαιη η παρουσία έστω και μιας στοιχειώδους in-house τεχνικής υπηρεσίας. Οι κλάδοι όπου απασχολούνται οι τεχνικοί αυτοί αφορούν κάθε είδους εγκατάσταση, από μικρές βιοτεχνίες ή οικογενειακές επιχειρήσεις (σε πολύ μικρή κλίμακα μπορεί τον ρόλο αυτόν να τον παίξει και ο ίδιος ο χειριστής) μέχρι τις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, όπου το επίπεδο κατάρτισης και εμπειρίας καθορίζει και το μέγεθος της ευθύνης και την θέση του στην ιεραρχία.
Σύμφωνα με στοιχεία, φαίνεται ότι η απασχόληση στο εν λόγω επάγγελμα, και κυρίως οι ειδικότητες των μηχανικών, εφαρμοστών και συντηρητών μηχανημάτων, έχει αυξηθεί κατά 20% το 2007 συγκριτικά με το 2002. Άλλες ειδικότητες σημείωσαν αύξηση της απασχόλησής τους της τάξης του 71% κατά το ίδιο διάστημα.
Οι προοπτικές απασχόλησης είναι ευνοϊκές λόγω της αυξητικής τάσης του αριθμού των ατόμων που ασκούν το επάγγελμα αυτό σε διάφορους βιομηχανικούς κλάδους. Επίσης, πολύ σημαντικός ευνοϊκός παράγοντας αποτελεί το γεγονός ότι το συγκεκριμένο επάγγελμα μπορεί να ασκηθεί σε ένα μεγάλο εύρος επιχειρήσεων από ποικίλους κλάδους της οικονομίας, ανάλογα και με την ειδικότητα του τεχνίτη.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

Τεχνικός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Κρέατος και Πουλερικών

Τι αφορά:
Ο ΤBEK&Π είναι ο επαγγελματίας ο οποίος ειδικεύεται στις τεχνικές και τις τεχνολογίες της αποστέωσης, κοπής, επεξεργασίας και τυποποίησης κρέατος καθώς επίσης της συντήρησης και διασφάλισης της ποιότητάς του. Ας σημειωθεί ότι λόγω της ειδικής τεχνογνωσίας του, ο εν λόγω εργαζόμενος μπορεί να εμπλέκεται και στη φάση των προμηθειών, δηλ. στην επιλογή των προς κατεργασία σφαγίων, ιδιαίτερα στην περίπτωση ολιγοάνθρωπων επιχειρήσεων.
Κύρια καθήκοντά του είναι:
1) Η επιλογή, παραλαβή και αποθήκευση των σφαγίων ζώων με βάση τους ισχύοντες υγειονομικούς κανόνες.
2) Η αποστέωση, ο τεμαχισμός και η παρουσίαση των σφαγίων ζώων μέσω της χρήσης κατάλληλου σφαγειοτεχνικού εξοπλισμού.
3) Η παραγωγή παρασκευασμάτων ή προϊόντων με βάση το κρέας όπως κιμάς (ή μυττωτός), μπιφτέκια ή κεμπάπ, σουβλάκι, γύρος.
4) Ο καθαρισμός και η εξυγίανση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού και χώρου εργασίας.
5) Η συσκευασία των κρεάτων καθώς και των παρασκευασμάτων, εν κενώ ή σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα.
6) Η ενεργός και καθοριστική συμμετοχή στη διασφάλιση της υγιεινής παραγωγής και της ποιότητας των έτοιμων προς πώληση προϊόντων.
7) Η καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων παραγωγής και ποιότητας και όλως ιδιαιτέρως η υπηρέτηση του συστήματος ιχνηλασιμότητας.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:

Με βάση επίσημα στοιχεία, το 2007 απασχολούνταν στην παραγωγή τροφίμων και ποτών περίπου 123,000 εργαζόμενοι εκ των οποίων οι 8,400 (ή αλλιώς το 6.8%) στην παραγωγή, επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και προϊόντων κρέατος.
Ειδικότερα ως επεξεργαστές κρεάτων (+ αλιευμάτων) και χειριστές εξοπλισμού επεξεργασίας έχουν καταγραφεί 4900 εργαζόμενοι κατά προσέγγιση (ή 4% του συνολικού εργατικού δυναμικού τροφίμων και ποτών). Ο αριθμός αυτός παρουσίασε κάμψη 12% μέσα στην περίοδο 1998-2007 σε αντίθεση με το σύνολο των απασχολουμένων στα τρόφιμα και ποτά οι οποίοι αυξήθηκαν κατά περίπου 20%.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Κρέατος και Πουλερικών

Τεχνικός Γραφικών Τεχνών

Τι αφορά
Το επάγγελμα των γραφικών τεχνών χαρακτηρίζεται από ένα πλήθος σύνθετων και διαφορετικών επεξεργασιών που ξεκινούν από την αισθητική και την καλλιτεχνική επιμέλεια και σχεδιασμό του εντύπου, συνεχίζονται με φωτογραφικές και ηλεκτρονικές διαδικασίες και ολοκληρώνονται με την εκτύπωση και περάτωση του εντύπου, σε προεπιλεγμένο αριθμό αντιτύπων. Ο όρος γραφικές τέχνες εμπεριέχει την τέχνη των προτύπων των έργων των γραφικών τεχνών, δηλαδή την επιμέλεια, τον τυπογραφικό σχεδιασμό, τη γραφιστική, τις τέχνες, μεθόδους και τεχνικές της κατασκευής τελικών προτύπων την τεχνολογία των εκτυπώσεων, καθώς και τις διαδικασίες επεξεργασίας και περάτωσης των έντυπων προϊόντων – μέσων της οπτικής επικοινωνίας ώστε να φτάσουν στο τελικό στάδιο λειτουργίας ή χρησιμοποίησης, δηλαδή τη βιβλιοδεσία, κυτιοποιία, φακελοποιία, συσκευασία κλπ.
Επειδή το κεντρικό στάδιο για ένα έντυπο αποτελεί η εκτύπωση, δηλαδή η μετατροπή των επεξεργασμένων πρωτοτύπων σε πολλαπλά αντίτυπα μέσω αυτής, οι επιμέρους τομείς των εργασιών που κάνει ο εργαζόμενος ορίζονται, με βάση την εκτύπωση. Σημειώνονται οι ακόλουθοι τομείς:
- σχεδιασμού του εντύπου και της προεκτύπωσης
- εκτύπωσης
- μετεκτύπωσης-περάτωσης

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Στον ελληνικό χώρο, ο κλάδος ξεκίνησε την ανάπτυξή του από την δεκαετία του ’70, αλλά γνώρισε αλματώδη εξέλιξη από τις αρχές της δεκαετίας του ’90. Στον κλάδο απασχολούνται περί τις 40.000 – 50.000 άτομα, με σημαντικό αριθμό να είναι αυτοαπασχολούμενοι ή να έχουν την δική τους ατομική επιχείρηση.
Η τάση που παρουσιάζεται στη δομή της απασχόλησης είναι η συνεχής – σταθερή ζήτηση ατόμων με γνώσεις και εμπειρία σε εξειδικευμένα πεδία των γραφικών τεχνών. Ειδικότερα, η απασχόληση χαρακτηρίζεται από τη ζήτηση εργαζομένων με υψηλή εξειδίκευση (όπως τεχνικοί σε ειδικά πεδία του σχεδιασμού και της προεκτύπωσης) και στις εκτυπώσεις. Από την άλλη πλευρά, οι ειδικότητες του δημιουργικού σχεδιασμού και ειδικότερα της γραφιστικής είναι κορεσμένος, λόγω της πληθώρας σχετικά ειδικευμένων ατόμων στο σχετικό λογισμικό, που αποφοιτούν από δημόσιες και ιδιωτικές σχολές (σε επίπεδο ΙΕΚ και ΚΕΣ). Η έλλειψη παράλληλα σχολών στις άλλες ειδικότητες (εκτυπώσεις, βιβλιοδεσία, κυτιοποιΐα, εξειδικευμένη προεκτύπωση) οδηγεί στην σταθερή ζήτηση εργαζομένων με γνώσεις και εμπειρία στα πεδία αυτά.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Γραφικών Τεχνών

Τεχνικός Διανομής προϊόντων και υπηρεσιών

Τι αφορά
Το βασικό αντικείμενο εργασίας του Τεχνικού Διανομής Προϊόντων και Υπηρεσιών είναι η παροχή υπηρεσιών διανομής προϊόντων και υπηρεσιών από και προς την διεύθυνση του πελάτη με βάση τα πρότυπα της επιχείρησής του όσον αφορά την ταχύτητα, αξιοπιστία, ασφάλεια και ποιότητα. Επίσης δύναται να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες πώλησης και εξυπηρέτησης του πελάτη για κάθε προϊόν ή υπηρεσία που εμπεριέχεται στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της επιχείρησής του.
Το επάγγελμα του Τεχνικού Διανομής Προϊόντων & Υπηρεσιών συναντάται σχεδόν σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας κυρίως όμως εντοπίζεται πολυπληθής αριθμός εργαζομένων στους κλάδους των μεταφορών, επικοινωνιών και του εμπορίου.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Την τελευταία εικοσαετία δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων ταχυμεταφοράς στις οποίες εάν προσθέσουμε και τις εμπορικές επιχειρήσεις που απασχολούν ανάλογο προσωπικό γίνεται προφανής η δυναμική του επαγγέλματος, καθώς παρέχεται μια μεγάλη κλίμακα υπηρεσιών με αποκλειστικό στόχο την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του πελάτη.
Από τα στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων περισσότερα από 20.000 άτομα απασχολούνται στην ταχυδρομική αγορά, εκ των οποίων πλέον των 10.500 ατόμων υπολογίζεται ότι απασχολούνται στις επιχειρήσεις ταχυμεταφορών.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Διανομής προϊόντων και υπηρεσιών

Τεχνικός Διαχείρισης και Αξιοποίησης Βιομάζας

Τι αφορά
Ως Τεχνικός Διαχείρισης και Αξιοποίησης Βιομάζας ορίζεται ο εργαζόμενος στον Ιδιωτικό, τον Δημόσιο τομέα ή την Αυτοδιοίκηση, ο οποίος εκτελεί τεχνικές εργασίες που σχετίζονται με την διαχείριση και την αξιοποίηση της βιομάζας με σκοπό την παραγωγή ενέργειας, καυσίμων ή εδαφοβελτιωτικού.
Ειδικότερα, ο Τεχνικός Διαχείρισης και Αξιοποίησης Βιομάζας :
• ελέγχει τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά της πρώτης ύλης που προορίζεται για βιομάζα και φροντίζει για την βελτίωση αυτών σύμφωνα με τις προδιαγραφές,
• προετοιμάζει και επιβλέπει τις συνθήκες αποθήκευσης και πιθανής μεταφοράς της βιομάζας σε τρίτους,
• αξιοποιεί την βιομάζα για καύση ή για συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας (ΣΗΘ), ή για παραγωγή βιοκαυσίμου,
• επιβλέπει την καλή λειτουργία του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων ευθύνης του, εκπονεί και υλοποιεί το πρόγραμμα συντήρησης, εντοπίζει τις βλάβες και επιβλέπει την επισκευή τους,
• συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του τομέα εργασίας του συνεργαζόμενος αρμονικά με τους συναδέλφους του.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή των εργαζομένων που απασχολούνται στον τομέα της βιομάζας στην Ελλάδα. Ο τομέας ωστόσο είναι εντάσεως εργασίας περισσότερο από κάθε άλλη μορφή ΑΠΕ και μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι οικονομικές συνθήκες και ο βαθμός αυτοματοποίησης καθορίζουν και το εύρος της απασχόλησης που μπορεί να προκύψει. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικών μελετών, η απαιτούμενη επένδυση για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον τομέα της βιοενέργειας είναι χαμηλότερη από αυτήν που απαιτείται για βιομηχανικά έργα ή τη παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας.
Οι άμεσες θέσεις εργασίας οι οποίες απαιτούνται για την λειτουργία συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα είναι περίπου τετραπλάσιες από αυτές που απαιτούνται για μονάδες παραγωγής ισχύος από ορυκτά καύσιμα. Σε μελέτη της Ε.Ε. αναφέρεται ότι η χρήση ΑΠΕ θα υπερδιπλασιασθεί μέχρι το 2020 και θα οδηγήσει στην δημιουργία 900.000 θέσεων εργασίας. Περίπου 500.000 εξ αυτών θα αφορούν στην αγροτική βιομηχανία για την παραγωγή των κύριων καυσίμων βιομάζας.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Διαχείρισης και Αξιοποίησης Βιομάζας

Τεχνικός Διαχείρισης και ελέγχου συστημάτων προστασίας περιβάλλοντος

Τι αφορά
Ο Τεχνικός Διαχείρισης και Ελέγχου (Συστημάτων) προστασίας περιβάλλοντος είναι ο εργαζόμενος του Ιδιωτικού ή του Δημόσιου Τομέα που αναλαμβάνει να εκτελεί τεχνικές εργασίες λειτουργίας και συντήρησης και να επιτηρεί και να ελέγχει με σύννομα μέσα και τρόπους, συσκευές , όργανα και εγκαταστάσεις που συνθέτουν συστήματα προστασίας του περιβάλλοντος με σκοπό την προληπτική αντιμετώπιση της ρύπανσης ,την αντιμετώπιση και αποκατάσταση της έκτακτης ή μόνιμης ρύπανσης και την ελαχιστοποίηση των πάσης φύσεως κινδύνων που σχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια στο πλαίσιο λειτουργίας των προαναφερομένων Συστημάτων και την ασφάλεια του Περιβάλλοντος.
Σήμερα στην Ελλάδα, δεν υπάρχει εθνική νομοθεσία που να περιγράφει το περιεχόμενο και το σκοπό του παρόντος επαγγέλματος και των ειδικοτήτων του. Στο πλαίσιο του έργου τους οι Τεχνικοί αυτοί:
διαχειρίζονται την έναρξη και παύση της λειτουργίας των επί μέρους στοιχείων,
- μετρούν κρίσιμες περιβαλλοντικές παραμέτρους,
- διαχειρίζονται την προληπτική συντήρηση των στοιχείων,
- αντιμετωπίζουν τις βλάβες των στοιχείων,
- εποπτεύουν την καλή λειτουργία των στοιχείων,
- διαχειρίζονται έκτακτες περιβαλλοντικές καταστάσεις,
- εκτελούν τεχνικές εργασίες εξυγίανσης,
- εκτελούν τεχνικές εργασίες προληπτικών ενεργειών.
Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Η ζήτηση δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη όσο θα έπρεπε καθώς υπάρχει μερική ανταπόκριση από πλευράς των υπόχρεων στη διαχείριση των αποβλήτων. Στο εγγύς μέλλον η ζήτηση αναμένεται να μεγαλώσει με αντίστοιχη δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς η επεξεργασία των πάσης φύσεως αποβλήτων αποτελεί υποχρέωση που επιβάλλεται από την νομοθεσία.
Από συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν σε ελληνικές επιχειρήσεις , αποτυπώνεται το γεγονός ότι τις δραστηριότητες του Τεχνικού περιβάλλοντος εκτελούν σήμερα εργαζόμενοι (στελέχη) με ανώτερες και ανώτατες σπουδές. Τα στελέχη αυτά εκτελούν εργασίες που προδιαγράφονται να εκτελούνται από τεχνικούς βοηθούς. Με την πάροδο του χρόνου οι υποχρεώσεις προστασίας του περιβάλλοντος από τις επιχειρήσεις θα αυξάνονται διαρκώς με αποτέλεσμα την αύξηση της απασχόλησης των τεχνικών βοηθών.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Διαχείρισης και ελέγχου συστημάτων προστασίας περιβάλλοντος

Τεχνικός διαχείρισης και εμπορίας νωπών οπωροκηπευτικών

Τι αφορά:
Τεχνικός διαχείρισης και εμπορίας νωπών οπωροκηπευτικών είναι ο καθ’ οιονδήποτε τρόπο απασχολούμενος στον τομέα της χονδρικής εμπορίας /διάθεσης νωπών οπωροκηπευτικών είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως εργαζόμενος στις σχετικές επιχειρήσεις. Αναφέρεται στην προμήθεια προϊόντων, την αποθήκευση /συντήρησή τους και την διάθεση /πώλησή τους σε πωλητές λιανικής ως τελικό σκοπό.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:
Με στοιχεία του 4ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ (εκδ. περιοδικό ΦΡΟΥΤΟΝΕΑ 2007) που αναφέρονται στο 2006 στο χώρο δραστηριοποιούνται πανελλαδικά οι εξής επιχειρήσεις :
• Χονδρεμπορικές επιχειρήσεις : 854 εκ των οποίων 320 στην Αθήνα και 195 στην Θεσσαλονίκη
• Ομάδες Παραγωγών : 110
• Συσκευαστήρια : 414 εκ των οποίων 6 στην Αθήνα και 14 στην Θεσσαλονίκη
• Επιχειρήσεις Βιολογικών Προϊόντων : 16Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία της ΕΣΥΕ, για τον κωδικό ΣΤΑΚΟΔ 513 (Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού) ο αριθμός απασχολουμένων ανέρχεται σε 39.234 εργαζόμενους το 2008, ενώ η μέση ετήσια μεταβολή του εργατικού δυναμικού για τα έτη 2006-2008 είναι της τάξης του 13% (επόμενος πίνακας). Σημαντικό μέρος αυτής της απασχόλησης αφορά το χονδρικό εμπόριο τροφίμων. Ειδικά για τα νωπά, από το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα, εκτιμάται ότι ο αριθμός των απασχολουμένων είναι της τάξεως των 5.000 εργαζομένων, δηλαδή περίπου 10%-12% του συνόλου του κλάδου 513.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού διαχείρισης και εμπορίας νωπών οπωροκηπευτικών

Τεχνικός Διεξαγωγής Επιτραπέζιων Τυχερών Παιχνιδιών (κρουπιέρης)

Τι αφορά:
Ο/η Τεχνικός Διεξαγωγής Επιτραπέζιων Τυχερών Παιχνιδιών (κρουπιέρης):
• είναι υπεύθυνος/η για το άνοιγμα του τραπεζιού,
• τη διεκπεραίωση του παιχνιδιού, και
• το κλείσιμο του τραπεζιού, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες της σχετικής νομοθεσίας με σκοπό την παροχή υπηρεσιών προς τον πελάτη των επιτραπέζιων τυχερών παιγνίων που διενεργούνται μέσα σ’ ένα καζίνο και την επαγγελματική του δεοντολογία (βοηθά ευγενικά, εξηγεί σύντομα, δε συμβουλεύει, αποφεύγει εμπλοκή σε οποιοδήποτε είδος διαφωνίας με τον παίκτη).Η διεξαγωγή των επιτραπέζιων τυχερών παιγνιδιών για την οποία είναι υπεύθυνος κυρίως είναι η ρουλέτα, το πόκερ και οι παραλλαγές του, το μπλακτζακ, το punto banco και τα αμερικάνικα και ελληνικά ζάρια.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Η τάση μεγέθυνσης του κλάδου στην Ελληνική αγορά υπήρξε μέχρι το 2008 αλματώδης, με μέσο ποσοστό ετήσιας αύξησης το 8%. Οι λόγοι της ανοδικής αυτής τάσης, ήταν η αύξηση των ιδιωτικών επιχειρήσεων Καζίνο και η χορήγηση νέων αδειών μετά το 1994, καθώς επίσης η αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες διασκέδασης και ψυχαγωγίας υψηλών προδιαγραφών και το νέο νομοθετικό πλαίσιο που προϋπόθετε νέες επενδύσεις σε πολυτελείς εγκαταστάσεις Καζίνο & Ξενοδοχείων.
Στην ελληνική «Βιομηχανία των Καζίνο» (Casino Industry), εργάζονταν 5.642 υπάλληλοι το 2008, εκ των οποίων το 85% είναι πλήρους και σταθερής εργασίας, ενώ μόλις το 15% εργάζεται υπό καθεστώς εποχικής ή μερικής απασχόλησης.
Συγκεκριμένα ο αριθμός των απασχολουμένων κατά την τελευταία πενταετία είχε ως εξής: 5050 υπάλληλοι το 2004, 5155 το 2005, 5310 το 2006, 5642 το 2007 και 5642 το 2008. Από τις αρχές του 2009 παρατηρείται μια μικρή μείωση των δεικτών της απασχόλησης, αφενός κυρίως λόγω της εμμονής της εγχώριας Βιομηχανίας Καζίνο ν’ αντλεί αποκλειστικά και μόνο εγχώριο πελατολόγιο, αφετέρου η αδυναμία της Ελληνικής Πολιτείας ν’ αφομοιώσει έγκαιρα και αποτελεσματικά διεθνείς κανόνες και κανονισμούς που θα καταστήσουν ανταγωνιστικό τον κλάδο των Ελληνικών Καζίνο, έναντι άλλων Καζίνο του εξωτερικού και κυρίως των χωρών της Βαλκανικής.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Διεξαγωγής Επιτραπέζιων Τυχερών Παιχνιδιών (κρουπιέρης)

Τεχνικός Δικτύων Δεδομένων

Τι αφορά
Ο Τεχνικός Δικτύων Δεδομένων υλοποιεί λύσεις τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Για το σκοπό αυτό συνδυάζει στοιχεία υλικού και λογισμικού και δημιουργεί έτσι σύνθετα συστήματα. Πιο συγκεκριμένα:
- Συμμετέχει στην καταγραφή και ανάλυση των αναγκών του πελάτη
- Συμμετέχει στον σχεδιασμό του Δικτύου σύμφωνα με τις ανάγκες που καταγράφηκαν
- Εγκαθιστά, συντηρεί και διαχειρίζεται τα Δίκτυα Δεδομένων και τις υπομονάδες τους
- Εγκαθιστά, συντηρεί και διαχειρίζεται απλά συστήματα πληροφορικής,
- Μπορεί να αναλύσει σε κάποιο βαθμό και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα προκειμένου να άρει βλάβες ή να βελτιώσει την απόδοση του δικτύου.
- Αποκαθιστά τις βλάβες του δικτύου και των υπολογιστικών συστημάτων χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία και όργανα
- Μεριμνά για την επάρκεια πόρων των συστημάτων
- Φροντίζει για την διαθεσιμότητα των συστημάτων αδιάλειπτης παροχής
- Ενημερώνει και εκπαιδεύει τους πελάτες
- Mεριμνά για την ασφάλεια του δικτύου με τον κατάλληλο εξοπλισμό

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Η ζήτηση για το επάγγελμα είναι ήδη μεγάλη και η πλειονότητα των επαγγελματιών βρίσκει ικανοποιητική απασχόληση.
Επίσης, παρ’ όλο που το επάγγελμα αυτό ασκείται εδώ και αρκετά χρόνια, αποκτά νέο νόημα με την αλματώδη ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και των κάθε είδους εφαρμογών της πληροφορικής. Τα δίκτυα δεδομένων θα υπάρχουν πλέον σε κάθε χώρο, κατοικίες, γραφεία και επιχειρήσεις και απαιτείται μεγάλο πλήθος εξειδικευμένων τεχνικών αυτής της ειδικότητας. Τα δίκτυα υλοποιούνται ως τοπικά (LAN) και ως ευρείας κάλυψης (WAN), ενώ οι εφαρμογές πληροφορικής που υποστηρίζουν διευρύνονται, και ο Τεχνικός Δικτύων Δεδομένων πρέπει να μπορεί να υπηρετεί σε κάποιο βαθμό όλα τα είδη δικτύων.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Δικτύων Δεδομένων

Τεχνικός Επισκευής & Συντήρησης Ιατροδιαγνωστικών Εγκαταστάσεων, Συσκευών & Μηχανών

Τι αφορά:

Το κύριο αντικείμενο του επαγγέλματος αυτού είναι η επισκευή και η συντήρηση ιατροδιαγνωστικών εγκαταστάσεων, συσκευών και μηχανών οι οποίες χρησιμοποιούνται για την διάγνωση και θεραπεία πολλών ασθενειών, για την διεκπεραίωση μη διεισδυτικών χειρουργικών επεμβάσεων, παρακολούθηση γυναικών σε κύηση και διάφορα άλλα. Κατά συνέπεια, το επάγγελμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθότι με την ορθή συντήρηση και έγκαιρη επισκευή των μηχανημάτων αυτών εξασφαλίζεται η σωστή διάγνωση και έγκαιρη θεραπεία ή αποκατάσταση της υγείας του πάσχοντος. Το επάγγελμα αυτό ασκείται στους τομείς της δημόσιας και ιδιωτικής υγείας (δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και ιατρεία).
Ένας Τεχνικός μπορεί να ξεκινήσει με την επισκευή όχι ιδιαίτερα προηγμένων μηχανημάτων ή την αποκατάσταση μικρών βλαβών εξειδικευμένων μηχανημάτων και σταδιακά με την κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία να προβεί στην ολοκληρωμένη υποστήριξη των εξειδικευμένων τεχνολογικά μηχανημάτων. Οι προοπτικές ανάπτυξής είναι θετικές καθώς ο Τεχνικός με συνεχείς εκπαιδεύσεις μπορεί να βελτιώνει το επίπεδό του και να παρακολουθεί τον εκσυγχρονισμό των μηχανημάτων αυτών ο οποίος είναι ραγδαίος και διαρκής.
Οι τεχνικοί αυτοί συνεργάζονται στενά με τους τεχνολόγους κατασκευής των μηχανημάτων καθώς και σε αρκετές περιπτώσεις με τους γιατρούς και τους διαγνώστες (όταν αυτό κριθεί απαραίτητο) για την ορθή διάγνωση του προβλήματος του μηχανήματος και την επίλυσή του.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:

Τη σημερινή εποχή, όπως αναφέρθηκε, το επάγγελμα του Τεχνικού επισκευής & συντήρησης ιατροδιαγνωστικών εγκαταστάσεων/ συσκευών/ μηχανών μεταλλάσσεται και κατευθύνεται στον τομέα της συντήρησης κυρίως και όχι τόσο της επισκευής λόγω της πολυπλοκότητας των νέων ιατροδιαγνωστικών μηχανημάτων. Όμως η πολυπλοκότητα αυτή οδηγεί στην αύξηση των απαιτήσεων από τους τεχνικούς σε γνώσεις και εμπειρίες αλλά δείχνει σε όλους την αναγκαιότητα, των άρτια καταρτισμένων τεχνικών, στην σωστή ιατρική διάγνωση και αυξάνει το κύρος τους στον ιατρικό χώρο.
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον κωδικό ΣΤΕΠ 7450 δηλαδή τους ´Εφαρμοστές μηχανικοί και συντηρητές ιατροχειρουργικού εξοπλισμού´ το 1998 εργαζόντουσαν 5014 άτομα στο επάγγελμα αυτό ενώ ακολούθησε αυξητική τάση του αριθμού τους και το 2006 και το 2008 οι αριθμοί ήταν 8652 και 11484 αντίστοιχα. Δηλαδή υπήρχε 9% μέση ετήσια αύξηση του αριθμού των εργαζομένων κατά την περίοδο 1998-2008 ενώ αν επικεντρωθούμε στην τελευταία διετία (2006-2008) το αντίστοιχο ποσοστό είναι μεγαλύτερο και φτάνει το 15%.
Όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία με τον κωδικό ΣΤΑΚΟΔ 2660 δηλαδή τους εργαζόμενους στην ´ Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης ´ το 2006 ήταν καταγεγραμμένοι 3407 εργαζόμενοι ενώ το 2008 3616 εργαζόμενοι. Δηλαδή υπήρχε και πάλι μια μικρή μέση ετήσια αύξηση του αριθμού τους κατά 3%. Η μικρότερη ποσοστιαία αύξηση του αριθμού των εργαζομένων κατά ΣΤΑΚΟΔ σε σχέση με αυτούς κατά ΣΤΕΠ οφείλεται στην διαφορετική περιγραφή της ομάδας επαγγελμάτων στην οποία εντάσσεται το επάγγελμα του ´Τεχνικός επισκευής & συντήρησης ιατροδιαγνωστικών εγκαταστάσεων, συσκευών & μηχανών´. Και στις δύο περιγραφές (κατά ΣΤΕΠ και κατά ΣΤΑΚΟΔ) παρατηρείται η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων και επιβεβαιώνεται η ανάπτυξη του κλάδου.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Επισκευής & Συντήρησης Ιατροδιαγνωστικών Εγκαταστάσεων, Συσκευών & Μηχανών

Τεχνικός Εφαρμογών Πολυμέσων

Τι αφορά
Ο Τεχνικός Εφαρμογών Πολυμέσων σχεδιάζει, αναπτύσσει και υλοποιεί εφαρμογές πολυμέσων σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του πελάτη. Γνωρίζει την τεχνολογία των πολυμέσων και χρησιμοποιεί τα κατάλληλα λογισμικά εργαλεία για να επεξεργασθεί εικόνα, φωτογραφία, video, ήχο και animation.
Ο Τεχνικός Εφαρμογών Πολυμέσων έχει ως πρωταρχικό του επαγγελματικό αντικείμενο τη δημιουργία ολοκληρωμένων ενημερωτικών, εκπαιδευτικών, διαφημιστικών και άλλων multimedia projects σε διάφορες μορφές. Οι εφαρμογές που εκπονούνται από τον Τεχνικό Εφαρμογών Πολυμέσων είναι ανεξάντλητες τόσο σε επίπεδο περιεχομένου όσο και σε επίπεδο τεχνολογίας. Το φάσμα των εφαρμογών αρχίζει από απλές εταιρικές παρουσιάσεις μέχρι εκπαιδευτικές εφαρμογές και από απλά animations μέχρι ηλεκτρονικά παιχνίδια.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Η ζήτηση για το επάγγελμα είναι τέτοια ώστε η πλειονότητα των επαγγελματιών να βρίσκει ικανοποιητική απασχόληση. Ιδιαίτερα οι τεχνικοί που έχουν ήδη κάποια εμπειρία, μπορούν να επιλέξουν μεταξύ όλων των ειδών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της πληροφορικής και το αντικείμενο προσιδιάζει στα ενδιαφέροντά τους.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Εφαρμογών Πολυμέσων

Τεχνικός κατασκευής εφαρμογών ηλιακής ενέργειας

Τι αφορά:
Το περίγραμμα αυτό αφορά το επάγγελμα του τεχνίτη που επιβλέπει και είναι υπεύθυνος τόσο για την κατασκευή εφαρμογών ηλιακής ενέργειας ηλιοθερμικών και φωτοβολταϊκών συστημάτων, όσο και για την εγκατάσταση και την συντήρηση ηλιοθερμικών συστημάτων.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΒΗΕ εκτιμάται ότι στην Ελλάδα σήμερα λειτουργούν πλέον των 150 μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων - βιοτεχνιών κατασκευής ηλιοθερμικών συστημάτων (ηλιακών θερμοσιφώνων), εκ των οποίων μόνο οι 25 μεγαλύτερες εξ αυτών είναι μέλη του ΕΒΗΕ. Με βάση στοιχεία του ΕΒΗΕ, στις εταιρείες-μέλη του απασχολούνται περίπου 1.200 άτομα, ενώ δε σε όλο τον κλάδο αυτό εκτιμάται ότι απασχολούνται συνολικά περίπου 3.000 εργαζόμενοι εκ των οποίων 200 περίπου είναι οι τεχνικοί στους οποίους αναφέρεται το παρόν επαγγελματικό περίγραμμα.
Το επάγγελμα αυτό - όπως ήδη έχει αναφερθεί, εντοπίζεται εν μέρει επίσης και στις επιχειρήσεις κατασκευής ηλεκτρικών θερμοσιφώνων καθώς και κατασκευή «ηλεκτρομπόϊλερ», ένας συγγενής και παρεμφερής χώρος με αυτόν της κατασκευής ηλιακών θερμοσιφώνων, στον οποίο εκτιμάται ότι απασχολούνται πλέον των 2.000 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων συμπεριλαμβανομένων και 50 ατόμων - τεχνικών στους οποίους αναφέρεται το παρόν επαγγελματικό περίγραμμα.
Στον τομέα της παραγωγής φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Ελλάδα δεν υπάρχουν διαθέσιμα επίσημα στοιχεία. Στις τρεις μεγάλες εταιρείες του συγκεκριμένου κλάδου απασχολούνται σήμερα περίπου 600 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων - συμπεριλαμβανομένων και αυτού που περιγράφεται στο παρόν περίγραμμα.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικόού κατασκευής εφαρμογών ηλιακής ενέργειας

Τεχνικός κατασκευής και συντήρησης πυροσβεστήρων

Τι αφορά:
Ο Τεχνικός κατασκευής και συντήρησης πυροσβεστήρων αναφέρεται στο άτομο ή τα άτομα εκείνα που εργάζονται σε μονάδες κατασκευής πυροσβεστήρων, ως και σε εκείνα που δραστηριοποιούνται στην επισκευή ή αναγόμωση διαφόρων ειδών και τύπων πυροσβεστήρων.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:
Το επάγγελμα απαντάται κατ’ αρχήν στις μονάδες που κατασκευάζουν πυροσβεστήρες και διαθέτουν πλήρως καθετοποιημένη διαδικασία παραγωγής πυροσβεστήρων, μέχρι την γόμωση εξοπλισμό τους και διάθεση στο εμπόριο. Όμως επειδή φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας σε σημαντικό ποσοστό ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες, εργασίες που αφορούν τον Τεχνικό Κατασκευής Πυροσβεστήρων, γίνονται σαν τμήμα εργασίας άλλων επαγγελμάτων που αφορούν τους εξωτερικούς συνεργάτες, π.χ. ελασματουργοί, διαμορφωτές ελασμάτων, συγκολλητές, κλπ.
Οι προοπτικές για τους Τεχνικούς Κατασκευής και Συντήρησης Πυροσβεστήρων, μπορούν να χαρακτηριστούν καλές διότι η κατασκευή και συντήρηση πυροσβεστήρων δεν θα σταματήσει. Το αντικείμενο θα μεγαλώνει διότι οι κίνδυνοι θα αυξάνονται, όπως αυξημένη θα είναι και η ευαισθησία μας σε θέματα πυροπροστασίας. Το αντικείμενο θα είναι μεγαλύτερο με ανάλογες απαιτήσεις σε εξοπλισμό. Ο τελευταίος θα απαιτεί, λόγω της εξέλιξης Τεχνικούς με συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση.
Θα χρειάζονται άτομα με γνώσεις των δυνατοτήτων των διαρκώς εξελισσόμενων μηχανημάτων, συχνά εφοδιασμένων με διάφορα ηλεκτρονικά συστήματα, αυτοματισμούς κλπ, γνώσεις Αγγλικής τεχνικής ορολογίας κλπ.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού κατασκευής και συντήρησης πυροσβεστήρων

Τεχνικός κινητών τηλεπικοινωνιακών συσκευών

Τι αφορά:
Ο τεχνικός κινητών τηλεπικοινωνιακών συσκευών, εφαρμόζει τις ειδικευμένες γνώσεις και ικανότητές του για τον έλεγχο, τον εντοπισμό βλαβών, την επισκευή, τη συντήρηση και την αναβάθμιση κινητών τηλεπικοινωνιακών συσκευών (κυρίως κινητών τηλεφώνων, αλλά και PDA, φορητές συσκευές πλοήγησης μέσω δορυφόρου κλπ). Επιπρόσθετα, χρησιμοποιεί τις δεξιότητές του για να πραγματοποιήσει παραμετροποιήσεις και εισαγωγές δεδομένων στις συσκευές αυτές.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:
Απασχολούνται κυρίως τεχνικοί Ηλεκτρονικοί, με γενικές γνώσεις Ηλεκτρονικών, με δεξιότητες επισκευών σε γενικότερο φάσμα τηλεπικοινωνιακών συσκευών και όχι ειδικά εκπαιδευμένοι στις επισκευές και την συντήρηση συσκευών κινητών τηλεπικοινωνιών, αλλά επίσης και τεχνικοί ηλεκτρολόγοι ή μηχανολόγοι με επιδεξιότητα και εμπειρία στις επισκευές.
Η δυνατότητα για περαιτέρω εξειδίκευση τους παρέχεται εμπειρικά με αυτο-επιμόρφωση κατά την διάρκεια της πολύχρονης ενασχόλησης τους με το αντικείμενο.
Πιθανόν κάποιες εταιρείες / αντιπροσωπείες κινητών να παρέχουν σεμιναριακού τύπου εκπαίδευση στο τεχνικό προσωπικό επισκευών πάνω στα δικά τους προϊόντα.
Υπάρχει τάση για μεγαλύτερη ζήτηση του επαγγέλματος στο άμεσο μέλλον (τόσο σε αριθμό απασχολούμενων όσο και σε εύρος), λόγω της αυξημένης χρήσης συσκευών και του ρυθμού αντικατάστασής τους.
Παράλληλη με την εξέλιξη του κλάδου, υπήρξε και η εξέλιξη του επαγγέλματος του «Τεχνικού κινητών τηλεπ/κων συσκευών», αφού η αρχική κάλυψη των απαιτήσεων από επαγγελματίες με γενικές γνώσεις, σταδιακά εμπλουτίζεται με εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, αντίστοιχη με την πολυπλοκότητα και εξειδίκευση των συσκευών που προωθούνται στην αγορά. Μάλιστα η τάση αυτή προβλέπεται να ενταθεί ακόμη περισσότερο, αφού η σύγκλιση των υπηρεσιών (κινητή τηλεφωνία, internet, τηλεόραση κτλ), οδηγεί σε σύγκλιση τόσο των συσκευών (κινητά τηλέφωνα, PDA, Notebooks, smartphones), όσο και των ικανοτήτων, γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την επισκευή και διαχείριση των συσκευών αυτών

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού κινητών τηλεπικοινωνιακών συσκευών

Τεχνικός Λειτουργικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Software)

Τι αφορά
ο Τεχνικός Λειτουργικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Software) αναλαμβάνει την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την άρση βλαβών στις Εφαρμογές Πληροφορικής που υποστηρίζει.
Ειδικότερα, ο Τεχνικός Λειτουργικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Software) ασκεί τα παρακάτω καθήκοντα:
• εγκαθιστά το Λειτουργικό Σύστημα στους Η/Υ,
• ρυθμίζει και ελέγχει το Λειτουργικό Σύστημα που εγκατέστησε για την καλή λειτουργία του Η/Υ,
• αναβαθμίζει το Λειτουργικό Σύστημα Η/Υ,
• εγκαθιστά τις εφαρμογές,
• ρυθμίζει και ελέγχει τις εφαρμογές που εγκατέστησε για την καλή ποιότητα και λειτουργία τους,
• αναβαθμίζει και επικαιροποιεί τις εφαρμογές πληροφορικής,
• διαχειρίζεται και υποστηρίζει τη λειτουργία των εφαρμογών,
• συντηρεί τα υπολογιστικά συστήματα στα οποία τρέχουν οι εφαρμογές.
• επεμβαίνει άμεσα για την αποκατάσταση των βλαβών που εκδηλώνονται.
• εκτελεί τακτικούς ελέγχους μέσω software για τη καλή λειτουργία του λογισμικού.
• εξατομικεύει και εγκαθιστά τις εφαρμογές πληροφορικής στα συστήματα του πελάτη.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Ο κλάδος της πληροφορικής βρίσκεται σε ανοδική εξέλιξη. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας έχει ως αποτέλεσμα τη μεγέθυνση του κλάδου και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, κυρίως στις εμπορικές και οικονομικές επιχειρήσεις καθώς και στο δημόσιο τομέα.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Λειτουργικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Software)

Τεχνικός μηχανών θαλάσσης

Τι αφορά
Ο τεχνικός μηχανών θαλάσσης και σκαφών αναψυχής είναι ο εξειδικευμένος τεχνικός, ο οποίος ασχολείται και είναι ικανός να εκτελεί αυτόνομα, υπεύθυνα και εμπρόθεσμα τις εργασίες που προκύπτουν κατά την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και τον έλεγχο της καλής λειτουργίας των μηχανών θαλάσσης και σκαφών αναψυχής.
Πιο συγκεκριμένα, ο ως άνω επαγγελματίας συναρμολογεί και αποσυναρμολογεί κάθε τμήμα της μηχανής ή των σκαφών αναψυχής, ελέγχει την κατάσταση των διαφόρων τμημάτων του κινητήρα ή του σκάφους, λιπαίνει και ρυθμίζει τον κινητήρα, αντικαθιστά ότι εξάρτημα έχει χαλάσει, τοποθετεί τον κινητήρα και τους παρελκόμενους μηχανισμούς στο σκάφος και γενικά κάνει όποιες ρυθμίσεις χρειάζεται για την καλή λειτουργία τους, χρησιμοποιώντας τα μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά, ηλεκτρονικά και ναυπηγικά σχέδια, ενώ για την επιτυχή εκτέλεση των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων χρησιμοποιεί σωστά τα εργαλεία, όργανα και συσκευές, που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή της μηχανής των σκαφών αναψυχής, καθώς και των εγκαταστάσεων του σκάφους. Εργάζεται σε δική του επιχείρηση, σε συνεταιριστική, ή ως υπάλληλος σε ιδιωτική ή δημόσια επιχείρηση. Από ειδικευμένο τεχνίτη μπορεί να εξελιχθεί σε τεχνικό υπεύθυνο ή εργοδηγό ή αντίστοιχο προϊστάμενο σε αντίστοιχο τμήμα.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Ο τεχνικός μηχανών θαλάσσης μπορεί να απασχοληθεί στους εξής εργασιακούς χώρους:
Βιοτεχνίες Ναυπηγικών υλικών, μηχανημάτων, εξοπλισμού - Μηχανολογικού εξοπλισμού - Σκαφών αναψυχής - Μηχανουργεία - Συνεργεία επισκευής - συντήρησης μηχανών θαλάσσης (και μηχανών γενικότερα) - Ναυπηγεία - Μαρίνες σκαφών αναψυχής - Ναυτιλιακές εταιρείες - Πλήρωμα σκαφών αναψυχής ή κάτι ανάλογο.Κατασκευαστικές, εμπορικές και εταιρείες παροχής υπηρεσιών, οι οποίες προμηθεύουν, κατασκευάζουν, εγκαθιστούν ή συντηρούν μηχανές θαλάσσης, σκάφη αναψυχής και γενικά εξοπλισμό σκαφών αναψυχής.Εργάζεται είτε μόνος του (δική του επιχείρηση ή συνεταιριστική) είτε σαν υπάλληλος σε ιδιωτική ή δημόσια επιχείρηση σε τμήματα συντήρησης, νέων έργων, εγκαταστάσεων ή κάτι ανάλογο.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού μηχανών θαλάσσης

Τεχνικός μόνωσης - μονωτής

Τι αφορά
Ως μονωτής ορίζεται το εργατοτεχνικό και τεχνικό προσωπικό που έχει την κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση στην εκτέλεση των βασικών εργασιών:
• θερμικής μόνωσης,
• στεγανοποίησης,
• ηχητικής μόνωσης,
• παθητικής πυροπροστασίαςκαι στις επικουρικές προς αυτές εργασίες
• ξηράς δόμησης,
• δομικών ενισχύσεων και αποκαταστάσεων,
• χρωματισμών και επικαλύψεων προστασίας δομικών στοιχείων,
• επιστεγάσεων και πλαγιοκαλύψεων σε κτίρια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και έργα υποδομών.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Στον κλάδο σήμερα οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τόσο δυνατούς ανταγωνιστές με μεγάλη ένταση ανταγωνισμού, όσο και απαιτητικούς αγοραστές - καταναλωτές. Αυτή η κατάσταση επιβάλει σε κάθε επιχείρηση την ανάγκη να ανακαλύψει τρόπους με τους οποίους θα υπερισχύει έναντι των ανταγωνιστών της σε ποικίλα επίπεδα. Θα πρέπει να προσφέρει στους πελάτες της ποιοτική και πιστοποιημένη κατασκευή με ποιοτικά προϊόντα (πιστοποιημένα από ευρωπαϊκά και ελληνικά ινστιτούτα, ενταγμένα στις κρατικές προδιαγραφές κατασκευής δημοσίων έργων), αλλά και σε χαμηλή τιμή. Το αποτέλεσμα είναι ένας πόλεμος τιμών που επεκτείνεται και στα επίπεδα της εξυπηρέτησης και των διευκολύνσεων πληρωμής.Έως την έναρξη της διεθνούς οικονομικής κρίσης το 2009 ο κλάδος δεν παρουσίαζε κυκλικότητα, αλλά ικανοποιητική αυξητική τάση από χρόνο σε χρόνο, που επηρεαζόταν μόνο από παράγοντες, όπως η επενδυτική οικοδομική δραστηριότητα, τόσο από ιδιώτες όσο και από το δημόσιο. Εποχικά ο κλάδος παρουσιάζει αυξητικές μεταβολές ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Δεδομένου ότι η μείωση της αγοράς το τελευταίο έτος ήταν σημαντική λόγο συνολικής οικονομικής ύφεσης, ο κλάδος πέρασε πλέον από το στάδιο της αργής ανάπτυξης σε περίοδο αυξημένης ωριμότητας με περιορισμό των θέσεων εργασίας.Τέλος, ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα δημιούργησε στον κλάδο, την τελευταία δεκαετία, η αθρόα εισροή στο επάγγελμα οικονομικών μεταναστών, στο βωμό του χαμηλότερου κόστους και του μεγαλύτερου δυνατού κέρδους. Αποτέλεσμα αυτού του αθέμιτου ανταγωνισμού ήταν η αύξηση της παράνομης και ανασφάλιστης εργασίας, η αύξηση της ανεργίας των εργατών που δούλευαν νόμιμα στον κλάδο και η κάθετη πτώση στην ποιότητα της παρεχόμενης εργασίας.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού μόνωσης - μονωτής

Τεχνικός Παραγωγής Βιομηχανιών Επεξεργασίας Πλαστικών υλών

Τι αφορά
Οι κύριες αρμοδιότητες του συγκεκριμένου επαγγελματία είναι
- η επιμέλεια της εύρυθμης λειτουργίας της μονάδας παραγωγής, διασφαλίζοντας την εκτέλεση του προγράμματος παραγωγής,
- η ασφάλεια των μηχανημάτων και εγκαταστάσεων,
- η ασφάλεια των εργαζομένων,
- η τήρηση των διαδικασιών και την σωστή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.
Οι κλάδοι στους οποίους απασχολούνται κατά κύριο λόγο οι Τεχνικοί Παραγωγής Βιομηχανιών Επεξεργασίας Πλαστικών Υλών είναι οι κλάδοι κατασκευής πλαστικών προϊόντων και προϊόντων από καουτσούκ, παραγωγή μειγμάτων πολυμερών με χημικά πρόσθετα (μειγματοποίηση), ανακύκλωση πλαστικών υλών και προϊόντων, συντήρησης και επισκευής αυτοκίνητων οχημάτων κ.α.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Η διάχυση της γνώσης του πλαστικού, σε συνδυασμό με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, όπως οι αυτοματισμοί ,η ρομποτική κλπ. έχουν καταστήσει απαραίτητη την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που αναμφίβολα θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη του κλάδου. H ελληνική αγορά έχει πολλές εγκατεστημένες μονάδες παραγωγής πλαστικών που σε μεγάλο βαθμό καλύπτουν τις εγχώριες ανάγκες. Δεν διαφαίνονται νέες μεγάλες επενδύσεις στον κλάδο. Παρόλα αυτά επειδή η κατά κεφαλή κατανάλωση πλαστικού στην Ελλάδα υπολείπεται αυτής άλλων ώριμων ευρωπαϊκών αγορών, υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια ανάπτυξης του κλάδου στην ελληνική αγορά. Μεγάλη ανάγκη πλαστικών καταναλωτικών ειδών και τεχνικών πλαστικών ειδών δημιουργείται στις γειτονικές βαλκανικές χώρες, όπου αναπτύσσεται συνεχώς μεγαλύτερη καταναλωτική νοοτροπία και υπάρχει μεγάλη έλλειψη έργων υποδομής. Η παρουσία των ελληνικών εταιριών στις αγορές αυτές είτε με την μορφή εξαγωγών είτε με τοπική παραγωγή μπορεί να δώσει νέα ώθηση στον κλάδο.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Παραγωγής Βιομηχανιών Επεξεργασίας Πλαστικών υλών

Τεχνικός Παραγωγής Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών

Τι αφορά
Ο Τεχνικός Παραγωγής Τροφίμων και Ποτών εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες σε όλη την αλυσίδα της παραγωγικής διαδικασίας χρησιμοποιώντας  σκεύη και μηχανολογικό εξοπλισμό, με σκοπό να παρασκευάσει τρόφιμα υγιεινά και ασφαλή, τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές της εθνικής και κοινοτικής Νομοθεσίας. και απασχολείται στις βιομηχανίες και βιοτεχνίες τροφίμων και ποτών.
Ουσιαστικά ο Τεχνικός Παραγωγής Τροφίμων και Ποτών: παραλαμβάνει, αποθηκεύει, χειρίζεται, επεξεργάζεται, μεταφέρει, ελέγχει Α’ ύλες, ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα διατροφής χρησιμοποιώντας σκεύη και μηχανολογικό εξοπλισμό με τις οδηγίες εργασίας των προϊσταμένων του.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Οι επιχειρήσεις που μπορούν να δραστηριοποιηθούν οι εργαζόμενοι του εν λόγω επαγγέλματος αφορούν πάνω από 20 υποκλάδους και έχουν ιδιαίτερη δυναμική. Επίσης, αναμένεται να αυξηθεί η απασχόληση τα επόμενα χρόνια για τα εξειδικευμένα άτομα εφόσον το επάγγελμα του τεχνικού παραγωγής και οι ειδικεύσεις του κατοχυρωθούν ύστερα από μια σύγχρονη εκπαίδευση για την ανάπτυξη ικανοτήτων, δεξιοτήτων και γνώσεων. Στις επιχειρήσεις αυτές :
- απασχολούνται άμεσα και έμμεσα περισσότερα από 350.000 άτομα, ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια και στον αγροτικό πληθυσμό,
- οι εργαζόμενοι αποτελούν πάνω από το 26% της απασχόλησης σε ολόκληρη τη βιομηχανία της χώρας,
- οι εργαζόμενοι αποτελούν το 40% περίπου των εργαζομένων στη βιομηχανία τροφίμων και είναι το πολυπληθέστερο επάγγελμα,
- τα τελευταία 3 χρόνια (2004-2006) δημιουργήθηκαν 6.452 νέες θέσεις εργασίας για όλα τα επαγγέλματα στη Βιομηχανία Τροφίμων, επιτυγχάνοντας ρυθμό αύξησης της απασχόλησης 5,26%

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Παραγωγής Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών

Τεχνικός Παραγωγής και Διαχείρισης Βιομηχανιών Ορυκτών

Τι αφορά
Ο Τεχνικός εγκαταστάσεων φυσικής κατεργασίας ορυκτών (μεταλλικών και μη), χρησιμοποιεί, χειρίζεται, αυτοτελή μηχανήματα ή μηχανήματα που αποτελούν μέρος μιας σειράς ή εγκατάστασης παραγωγής για την κατεργασία ή/και εμπλουτισμό, με φυσικές μεθόδους, ορυκτών ( μεταλλικών ή μη).
Ενώ μπορεί τοπικά να απαντηθεί με διάφορα ονόματα, κατ’ οικονομία, πλην όμως ο σκοπός είναι πάντοτε ο ίδιος: o χειρισμός μηχανημάτων για την κατεργασία με φυσικές μεθόδους (θραύση, κοσκίνηση, μεταφορά, λειοτρίβηση, ξήρανση κλπ, ορυκτών μεταλλικών και μη).

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Σε όλη τη χώρα υπάρχει πλήθος μονάδων, μικρές και μεγάλες, που δραστηριοποιούνται στην κατεργασία πληθώρας ορυκτών διαφόρων χρήσεων σε διαφόρους τομείς της εξορυκτικής δραστηριότητας. Η κατάσταση αυτή δεν είναι καινούργια και ούτε πρόκειται να παύσει να υπάρχει. Ο άνθρωπος πάντα θα χρειάζεται ορυκτές ύλες, θα τις εξορύσσει και συνεχώς θα ανακαλύπτει νέες χρήσεις τους.
Το γεγονός ότι ένα σημαντικό μέρος δραστηριοποιείται σε τομείς όπως : τα λατομικά υλικά, η παραγωγή προϊόντων που έχουν σχέση με δομικά υλικά και τα τεχνικά έργα, η παραγωγή τσιμέντου κλπ κλάδοι, συνεπάγεται ότι πάντα θα υπάρχει αντικείμενο εργασίας για Τεχνικούς Παραγωγής και Διαχείρισης Βιομηχανιών Ορυκτών.
Η τάση για αξιοποίηση και εκμετάλλευση νέων ορυκτών οδηγεί σε επενδύσεις για εγκαταστάσεις και μηχανήματα νεότερης τεχνολογίας που θα απαιτούν την εξεύρεση ατόμων με καλύτερο υπόβαθρο, από ότι πριν, ικανά να χειριστούν τις νέες εγκαταστάσεις.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικός Παραγωγής και Διαχείρισης Βιομηχανιών Ορυκτών

Τεχνικός Παραγωγής και διαχείρισης επιχειρήσεων παραγωγής και διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας

Τι αφορά
Οι Τεχνικοί Παραγωγής και Διαχείρισης επιχειρήσεων παραγωγής και διαχείρισης Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι τα μέλη των ομάδων Λειτουργίας , που καλύπτουν τις θέσεις εργασίας με ονομασίες :
Στις Μονάδες Ηλεκτρικής Παραγωγής των ΑτμοΗλεκτρικων Σταθμών
«Επικεφαλής Φυλακής» (ή «Βοηθός Μηχανικού Φυλακής» ),
«Χειριστής Μονάδας ΑΗΣ» (ή Χειριστής Πίνακα», ή ..),
«Επιτηρητής Μονάδας ΑΗΣ» (ή «Επιτηρητής Μηχανών Μονάδας ΑΗΣ» )
Στους Σταθμούς Ηλεκτρικής Παραγωγής από ΑΠΕ/ Αιολικής ενέργειας
«Προϊστάμενος Σταθμού ΑΠΕ»,
«Επιτηρητής Σταθμού ΑΠΕ».
Οι τεχνικοί αυτοί κάτω από την επίβλεψη/καθοδήγηση των Μηχανικών Υπηρεσίας των Σταθμών εξασφαλίζουν τη λειτουργία των εγκαταστάσεων Ηλεκτρικής Παραγωγής Ενέργειας, στις οποίες, με μια σύνθετη διαδικασία εφαρμογής διεργασιών, μετασχηματίζεται μια αρχική μορφή ενέργειας (χημική στα καύσιμα των ΑΗΣ, ηλιακή ή αιολική στους Σταθμούς ΑΠΕ) σε ηλεκτρική ενέργεια κατάλληλων χαρακτηριστικών, διοχετεύεται προς τους Υποσταθμούς των Μονάδων και στη συνέχεια μέσω των συστημάτων μεταφοράς και διανομής στους ποικιλόμορφους καταναλωτές της: βιομηχανικές επιχειρήσεις κάθε τύπου, νοσοκομεία (κλπ εγκαταστάσεις υγείας), μεταφορές, θέρμανση, φωτισμός, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμοί, οικιακοί καταναλωτές κλπ

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Σήμερα στο επάγγελμα αυτό (βασικό επάγγελμα, ειδικότητες, εξειδικεύσεις) εργάζονται περίπου 12 χιλιάδες εργαζόμενοι συνολικά σε όλες τις σχετικές ιεραρχικές βαθμίδες. Επισημαίνεται ότι οι κύριες σήμερα ιεραρχικές διακρίσεις σε «Επικεφαλής», «Χειριστές» και «Επιτηρητές» (που και σήμερα έχουν σημαντική επικάλυψη για αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων &/ή μεταβατικών φαινομένων) θα συνεχίσουν να υφίστανται τουλάχιστον για μια 15ετια, με προοδευτική αύξηση της πολυπλοκότητας των καθηκόντων των «Επιτηρητών», ως αποτέλεσμα του περισσότερο σύνθετου χαρακτήρα των παραγωγικών διεργασιών και της βελτίωσης της στιβαρότητας των «έξυπνων» εξοπλισμών. Συνεπώς, η «εισαγωγική» αυτή για το επάγγελμα βαθμίδα θα ζητά νέους τεχνικούς με πλέον αναπτυγμένες δεξιότητες, ικανότητες επικοινωνίας, αλλά και ευρύτερες/στερεότερες γνώσεις πάνω στις οποίες θα χτίζεται η δια βίου/συνεχιζόμενη εκπαίδευση ή και κατάρτιση τους.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Παραγωγής και διαχείρισης επιχειρήσεων παραγωγής και διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας

Τεχνικός Παραγωγής και Διαχείρισης Μεταλλουργικών και Μεταλλικών Προϊόντων

Τι αφορά
Ο Τεχνικός παραγωγής και διαχείρισης μεταλλουργικών και μεταλλικών προϊόντων:
Εκτελεί εργασίες σε βιομηχανικό περιβάλλον παραγωγής σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την υγιεινή, την ασφάλεια και το περιβάλλον.
Προγραμματίζει και οργανώνει την εργασία του.
Ελέγχει, καταγράφει και παρακολουθεί τον εξοπλισμό.
Παρακολουθεί και αντιμετωπίζει προβλήματα ποιότητας.
Μεριμνά για την παραγωγή προϊόντων εντός προδιαγραφών.
Συμμετέχει στη βελτίωση των μεθόδων εργασίας.
Ενημερώνει τους Προϊσταμένους και τους συναδέλφους του ενώ επικοινωνεί με τα συνεργαζόμενα τμήματα υπηρεσίες στα πλαίσια των παραπάνω καθηκόντων του.
Εκπαιδεύει, παρακινεί και αξιολογεί τους υφισταμένους του με στόχο την ταχύτερη και πληρέστερη επιμόρφωση τους και κατά συνέπεια την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων τους.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Η βιομηχανία παραγωγής μετάλλων και ειδικότερα η βιομηχανία χάλυβα, αποτελούν κριτήριο της οικονομικής ανάπτυξης και ευρωστίας ενός τόπου, πράγμα που καταδεικνύει και τη σπουδαιότητα του εν λόγω επαγγέλματος.
Ταυτόχρονα οι επενδύσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια στο χώρο για εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, και με την είσοδο της πληροφορικής, ρομποτικής και του υψηλού επιπέδου αυτοματισμού έχουν ανεβάσει επίσης τις απαιτήσεις ως προς το επίπεδο των εργαζομένων. Οι απαιτήσεις και οι πιέσεις για απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον είναι ένας πρόσθετος παράγοντας για απαίτηση αναβαθμισμένου εργατικού δυναμικού.
Για το σύνολο του κλάδου παραγωγής μεταλλικών προϊόντων οι τεχνικοί παραγωγής υπερβαίνουν τα 10000 άτομα.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Παραγωγής και Διαχείρισης Μεταλλουργικών και Μεταλλικών Προϊόντων

Τεχνικός Παραγωγής Χημικών Βιομηχανιών ή Βιομηχανιών των Διεργασιών

Τι αφορά
Ο Τεχνικός Παραγωγής Χημικών Βιομηχανιών ή Βιομηχανιών των Διεργασιών διαχειρίζεται υλικά, συνταγές, εξοπλισμό και χειριστές σε χημικά εργοστάσια ή εγκαταστάσεις διεργασιών.
Σκοπός της εργασίας του είναι η λειτουργία ενός εργοστασίου ή μιας εγκατάστασης για την πραγματοποίηση μιας παραγωγικής διαδικασίας προς παραγωγή χημικού προϊόντος με όρους ποιότητας, απόδοσης, ασφάλειας, υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος. Ο τεχνικός παραγωγής εντέλλεται στην εργασία του από τον δ/ντή του εργοστασίου και επιβλέπει τις εργασίες των χειριστών της εγκατάστασης.
Η εξειδίκευση του επαγγέλματος σχετίζεται με το είδος της παραγωγικής διαδικασίας ή το είδος των παραγόμενων στην εγκατάσταση προϊόντων.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Στην Ελλάδα η ταυτότητα του επαγγέλματος δεν είναι γενικά αναγνωρίσιμη, ενώ το αντίθετο συμβαίνει στο συγκεκριμένο χώρο κάθε βιομηχανικής μονάδας. Οι έχοντες την κύρια ευθύνη να χειρίζονται αποτελεσματικά ύλες και εξοπλισμό στη χημική βιομηχανία και στη βιομηχανία των διεργασιών προς παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, δεν αποτελούν διακριτή κοινωνική ομάδα τεχνικών με κοινές εκπαιδευτικές ρίζες και αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα. Αφετέρου όμως, και ανεξάρτητα από την εκπαίδευση ή τα προσόντα που αποκτήθηκαν κυρίως με την εμπειρία, αποτελούν το τεχνικό δυναμικό στο οποίο στηρίζεται και θα στηρίζεται η Ελληνική βιομηχανική παραγωγή.
Η ζήτηση του επαγγέλματος ακολουθεί παράλληλα τη πορεία της χημικής βιομηχανίας μας ή της βιομηχανίας των διεργασιών. Αναμένεται αύξηση της ζήτησης της συγκεκριμένης ειδικότητας στον τομέα της ενέργειας λόγω της απελευθέρωσης της εν λόγω αγοράς.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Παραγωγής Χημικών Βιομηχανιών ή Βιομηχανιών των Διεργασιών

Τεχνικός Ποτοποιίας-Αποσταγματοποιίας

Τι αφορά
Ο τίτλος «Τεχνικός Ποτοποιίας-Αποσταγματοποιίας» θεωρείται ως ο πιο δόκιμος για το συγκεκριμένο επάγγελμα και για την Ελληνική αγορά εργασίας.
Ο Τεχνικός Ποτοποιίας – Αποσταγματοποιίας είναι ο εργαζόμενος που απασχολείται σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με:
την παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών,
την παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης από υλικά που υφίστανται ζύμωση, και
την παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση.
Η επαγγελματική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό του αναφερόμενου επαγγέλματος ανήκει στον κλάδο της ποτοποιίας και αφορά στην παραγωγή και την απόσταξη των ποτών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η έννοια του ποτού, βάσει του ΣΤΑΚΟΔ-2003 και της ανάλυσης του κλάδου της ποτοποιίας σε υποκατηγορίες, αφορά προϊόντα τα οποία o τελικός καταναλωτής μπορεί να πιει.
Τα βασικά είδη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Ποτοποιίας ασχολούνται με:
την παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών.
την παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης από υλικά που υφίστανται ζύμωση,
την παραγωγή κρασιού,
την παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα,
την παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση,
την ζυθοποιία,
την παραγωγή βύνης,
την παραγωγή μεταλλικών νερών και αναψυκτικών.
Βάσει της ανάλυσης που προηγήθηκε, το πεδίο απασχόλησης του Τεχνικού Ποτοποιίας – Αποσταγματοποιίας αφορά όχι μόνο στις επιχειρήσεις παραγωγής αποσταγμάτων και ποτών, αλλά διευρύνεται και στις οινοποιίες, στις ζυθοποιίες, στις επιχειρήσεις παραγωγής χυμών και αναψυκτικών, στις οποίες όμως απαιτούνται και άλλες εξειδικευμένες γνώσεις επιπλέον εκείνων του παρόντος περιγράμματος.
Τα ιεραρχικά επίπεδα των εργαζομένων του συγκεκριμένου επαγγέλματος είναι τρία και συγκεκριμένα εργάτης (ανειδίκευτος), τεχνικός και εργοδηγός. Το επίπεδο ιεράρχησης είναι συνδυασμός της εκπαίδευσης, αλλά και της εμπειρίας του εργαζομένου και εξαρτάται κυρίως από τη δομή και τη λειτουργία της κάθε επιχείρησης και όχι μόνο από τις θεωρητικές γνώσεις ή τα πτυχία που κατέχει ο εργαζόμενος.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Οι επιχειρήσεις στις οποίες μπορεί να εργαστεί ο τεχνικός ποτοποιίας-αποσταγματοποιίας είναι οι επιχειρήσεις επεξεργασίας, τυποποίησης και ελέγχου αλκοολούχων ποτών και αποσταγμάτων όπως παραγωγής έτοιμων προϊόντων, εξειδικευμένες μονάδες τυποποίησης αλκοολούχων ποτών, αλλά και όπως αναφέρθηκε, γενικά οι επιχειρήσεις του κλάδου ποτοποιίας.Επίσης, μεγάλες προοπτικές απασχόλησης παρουσιάζει η ατομική επιχείρηση για όσους το επάγγελμα θεωρείται τομέας ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.Ο κλάδος της Ποτοποιίας απασχολεί το 14% των εργαζομένων του κλάδου της Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Ποτοποιίας-Αποσταγματοποιίας

Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτροακουστικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων

Τι αφορά:
Ο τεχνικός αυτός, εφαρμόζει τις ειδικευμένες γνώσεις και ικανότητές του για την εγκατάσταση, μικροεπισκευή και συντήρηση σε εύρυθμη λειτουργία ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών εγκαταστάσεων και συσκευών (όπως τηλεοράσεων, τηλεοράσεων υγρών κρυστάλλων και πλάσματος, συστημάτων ήχου, εγκαταστάσεων ήχου και εικόνας, εγκαταστάσεων κεραιών, συστημάτων ήχου και εικόνας σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς καθώς και σε εταιρείες και στούντιο παραγωγής.
Ειδικά, ως ηλεκτρονικός στην ραδιοφωνία ορίζεται ο εργαζόμενος για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας όλων ανεξαιρέτως των ηλεκτρονικών συστημάτων και μηχανημάτων (αναλογικών και ψηφιακών), που απαιτούνται για την εγγραφή, αναπαραγωγή, υποστήριξη, μετάδοση και εκπομπή ηχητικού σήματος σε οποιανδήποτε μορφή και σε κάθε φυσικό μέσο, καθώς επίσης για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας των μηχανημάτων εκπομπής ραδιοφωνικού σήματος από τα στούντιο του Ρ/Σ προς τους χώρους εγκατάστασης των πομπών ή εργάζεται για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας των συστημάτων εκπομπής των Ρ/Σ ή είναι υπεύθυνος για την τεχνική κάλυψη των εξωτερικών μεταδόσεων του Ρ/Σ όταν και όπου απαιτείται από τον Ρ/Σ.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:
Τις τελευταίες δεκαετίες συντελείται αλματώδης πρόοδος στην τεχνολογία ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών συστημάτων και εγκαταστάσεων τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον καταναλωτικό τομέα. Η εξάπλωση της καλωδιακής τηλεόρασης, η καθιέρωση της δορυφορικής τηλεόρασης, η εξέλιξη της ψηφιακής τηλεόρασης σε συνδυασμό με την εξάπλωση των προσφερόμενων ψηφιακών υπηρεσιών από τα κανάλια, η ΗDTV (Hi-Definition τηλεόραση), το ψηφιακό και ευρυζωνικό ραδιόφωνο, ο πολυκάναλος ήχος έχουν συντελέσει στο να δημιουργηθούν πολλές θέσεις εργασίας για τεχνικούς ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών εγκαταστάσεων και συστημάτων.
Οι στατιστικές στον ελλαδικό χώρο υποστηρίζουν αυτή την άποψη αφού παρατηρείται μια αυξητική τάση της τάξης του 60% (ανά έτος) την τελευταία τριετία και μια τάση αύξησης της τάξης του 10% (ανά έτος) την τελευταία δεκαετία.
Οι ανωτέρω μορφές ραδιοτηλεοπτικής και ηλεκτροακουστικής τεχνολογίας, καθώς και νέες τεχνολογίες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, αποτελούν και πρόκειται να αποτελέσουν όλο και παραπάνω κομμάτι της καθημερινής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Αυτό θα έχει σα συνέπεια και την μελλοντική αύξηση των τεχνικών που ενασχολούνται με αυτό τον εξοπλισμό, αφού οι ανάγκες εγκατάστασης, υποστήριξης και συντήρησης καθώς και εκπαίδευσης των χρηστών του θα αυξάνεται συνεχώς.
Σήμερα απασχολούνται κυρίως τεχνικοί Ραδιοηλεκτρονικοί, με γενικές γνώσεις Ραδιοηλεκτρονικών, με δεξιότητες επισκευών σε γενικότερο φάσμα ραδιοηλεκτρονικών και ηλεκτροακουστικών συσκευών και εγκαταστάσεων (τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε καταναλωτικό επίπεδο), αλλά επίσης και τεχνικοί ηλεκτρολόγοι ή ηλεκτρονικοί.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτροακουστικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων

Τεχνικός Συγκολλήσεων και Κοπής Μετάλλων

Τι αφορά
Ο Τεχνικός Συγκολλήσεων και Κοπής Μετάλλων είναι αυτός ο οποίος χρησιμοποιεί και εφαρμόζει ένα σύνολο ενεργειών και διαδικασιών όπως είναι η κοπή των μετάλλων, η διαμόρφωση των ακμών των προς συγκόλληση μετάλλων, η συναρμολόγηση των μετάλλων και η τελική συγκόλληση μετάλλων που πραγματοποιείταιn σύμφωνα με τη μέθοδο συγκόλλησης που περιγράφεται στην ειδικότητα του συγκολλητή.
Το επάγγελμα όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα στη διεθνή αγορά εργασίας δεν υφίσταται αυτούσιο αλλά πάντοτε συνοδευόμενο από μια τουλάχιστον ειδικότητα που αναφέρεται πιο κάτω:
Tεχνικός Συγκόλλησης τήξης ηλεκτρικού τόξου με επενδεδυμένα ηλεκτρόδια
Τεχνικός Συγκόλλησης τήξης ηλεκτρικού τόξου με MIG – MAG (Metal Inert Gas – Metal Active Gas)
Τεχνικός Συγκόλλησης τήξης ηλεκτρικού τόξου με TIG (Tungsten Inert Gas)
Τεχνικός Συγκόλλησης τήξης Οξυγόνου – Ασετιλίνης (Οξυγονοκολλητής)

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Το επάγγελμα του συγκολλητή, παρ’ ότι θεωρείται ως σχετικά καλά αμειβόμενο στην ΕΕ – σε σχέση με παρεμφερή άλλα επαγγέλματα, εντούτοις δεν προσελκύει πλέον νέους, με αποτέλεσμα οι αυξημένες ανάγκες των βιομηχανικών ανεπτυγμένων χωρών της ΕΕ να καλύπτονται από εξειδικευμένο προσωπικό προερχόμενο από χώρες της τέως Ανατολικής Ευρώπης. Πρόσφατες έρευνες, καταδεικνύουν ότι ο μέσος όρος ηλικίας των απασχολούμενων συγκολλητών στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες της ΕΕ είναι άνω των 50 ετών. Ως εκ τούτου το πρόβλημα της έλλειψης συγκολλητών στην ΕΕ καθώς και στην Ελλάδα, εκτιμάτε ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι πάρα πολύ έντονο.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Συγκολλήσεων και Κοπής Μετάλλων

Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιτήτων

Τι αφορά
Το συγκεκριμένο επάγγελμα περιλαμβάνει τη διενέργεια των αναγκαίων επεμβάσεων που παρεμποδίζουν τη φθορά του χρόνου σε αρχαιότητες και έργα τέχνης, διατηρώντας αναλλοίωτα τα ιστορικά, καλλιτεχνικά, θρησκευτικά, πολιτιστικά, κοινωνικά και τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά τους. Η αξία του επαγγέλματος του συντηρητή αναγνωρίζεται ευρέως τόσο από καλλιτέχνες όσο και από επιστήμονες, καθώς έχει καταστεί σαφές ότι η συντήρηση αποτελεί ένα συνεταιρισμό ανάμεσα στην τέχνη, τη χημεία, την ιστορία, την αρχαιολογία, τη φυσική και τη βιολογία.
Όσοι ασχολούνται με τη συντήρηση πρέπει, κατά συνέπεια, να συνδυάζουν μια θεωρητική παιδεία και τεχνοκρατική γνώση που αφορά την επιλογή της χρήσης συγκεκριμένων υλικών και ουσιών.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Η μέχρι τώρα εξέλιξη του επαγγελματικού κλάδου έχει καταδείξει ότι οι κυριότεροι επαγγελματικοί χώροι για τεχνικούς συντήρησης έργων τέχνης είναι:
1) οι Εφορίες Αρχαιοτήτων και νεότερων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού που απασχολούν συντηρητές είτε ως μόνιμο προσωπικό, είτε ως εποχιακό με συμβάσεις έργου ή ορισμένου χρόνου.
2) Τα ιδιωτικά και Κρατικά Μουσεία και Πινακοθήκες
3) Τα ιδιωτικά Εργαστήρια Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
4) Οι εταιρίες που αναλαμβάνουν Δημόσια Έργα (αναστηλώσεις, Μετρό κ.α.)
5) Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης
6) Οι επιχειρήσεις εμπορίας έργων τέχνης
7) Ταμεία διαχείρισης αρχαιολογικών πόρων
Η ζήτηση για συντηρητές όλων των εκπαιδευτικών επιπέδων είναι συνάρτηση τόσο των πολιτικών επιλογών του Υπουργείου Πολιτισμού που είναι ο κύριος εργοδότης αλλά και χρηματοδότης άλλων δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν εργολαβικά επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όσο και της γενικότερης οικονομικής κατάστασης.
Δεν υπάρχουν πολλά εργαστήρια συντήρησης έργων τέχνης, ενώ είναι λίγες οι γκαλερί και τα ιδιωτικά μουσεία που προσλαμβάνουν συντηρητές σε τακτική βάση. Τα περισσότερα συνεργάζονται μαζί τους στο καθεστώς του εξωτερικού συνεργάτη.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιτήτων

 

Τεχνικός συστημάτων πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας

Τι αφορά:
Ο τεχνικός αυτός, εφαρμόζει τις ειδικευμένες γνώσεις και ικανότητές του για την εγκατάσταση, τον προγραμματισμό, τον έλεγχο, την συντήρηση, τον εντοπισμό βλαβών, και την επισκευή μέχρι και ευρείας κλίμακας συστημάτων πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας, μόνος του η σαν μέλος ομάδας ανάλογα με την κλίμακα του συστήματος.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:
Ο Τεχνικός πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας κατά ΣΤΑΚΟΔ εντάσσεται στον κλάδο των Κατασκευών και ειδικότερα στις Τεχνικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων. Σύμφωνα με την επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων της ΕΣΥΕ, στους παραπάνω κλάδους παρατηρείται μια αύξηση του εργατικού δυναμικού 2,9% στη δεκαετία 1998-2008 για τις κατασκευές γενικότερα, ενώ για τους εργαζομένους στις τεχνικές εγκαταστάσεις κτιρίων την διετία 2006-2008 παρατηρείται επίσης σημαντική αύξηση της τάξης του 21%.
Τα νέα συστήματα πυρανίχνευσης και η τεχνογνωσία που απαιτείται για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρησή τους σε συνδυασμό με τη μέχρι πρόσφατα μεγάλη οικοδομική δραστηριότητα και τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για κατασκευή μεγάλων γραφειακών χώρων, πολυκαταστημάτων και χώρων μαζικής εστίασης σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την πυροπροστασία χώρων συνάθροισης κοινού δημιούργησε την ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση στην αγορά για τεχνικούς καταρτισμένους θεωρητικά και άρτια εκπαιδευμένους έτσι ώστε να μπορούν να τοποθετούν να ελέγχουν και να συντηρούν ολοένα και πολυπλοκότερα συστήματα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας. Το γεγονός αυτό οδήγησε και τις εταιρίες εισαγωγής, κατασκευής και εμπορίας τέτοιων συστημάτων και υλικών να αυξήσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους, αλλά και την ποιότητα των γνώσεων τους πάνω στο αντικείμενο. Ταυτόχρονα δημιουργήθηκαν νέες εταιρίες εμπορίας ή/και εγκατάστασης συστημάτων πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δεκάδες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της πυρανίχνευσης-πυρασφάλειας είτε ως εμπορικοί αντιπρόσωποι, είτε ως εγκαταστάτες. Υπάρχουν δε και εταιρίες οι οποίες πλέον κατασκευάζουν ορισμένα υλικά πυρανίχνευσης και απασχολούν ένα σημαντικό αριθμό εργαζομένων.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού συστημάτων πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας

Τεχνικός Τηλεπικοινωνιακών Εφαρμογών Πληροφορικής

Τι αφορά
Ως Τεχνικός Τηλεπικοινωνιακών Εφαρμογών Πληροφορικής ορίζεται ο εργαζόμενος του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα, ο οποίος έχει γενική και σε βάθος κατάρτιση στις εφαρμογές και τα συστήματα πληροφορικής που απαιτούνται για τη λειτουργία και διαχείριση των Τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και για την παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών.
Συνοπτικά οι εφαρμογές πληροφορικής για τη λειτουργία των οποίων φροντίζει και διαχειρίζεται ο Τεχνικός Τηλεπικοινωνιακών Εφαρμογών Πληροφορικής είναι οι εξής:
Λειτουργικά Συστήματα ψηφιακών τηλεφωνικών κέντρων μεταγωγής και συστημάτων μετάδοσης και οπτικής πολυπλεξίας.
Εφαρμογές πληροφορικής για τη λειτουργία των δικτύων δεδομένων και δικτύων υπολογιστών. Συστήματα πληροφορικής για την παροχή και διαχείριση υπηρεσιών διαδικτύου.
Συστήματα πληροφορικής για υπηρεσίες μετάδοσης φωνής, εικόνας και άλλων εφαρμογών μετάδοσης της πληροφορίας (Real time) με τη χρήση των πρωτοκόλλων ΙΡ.
Γενικότερα, συστήματα πληροφορικής που υποστηρίζουν και διαχειρίζονται τη λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων
Ειδικότερα και ταυτόχρονα ενδεικτικά, ο Τεχνικός Τηλεπικοινωνιακών Εφαρμογών Πληροφορικής συμμετέχει στην ανάπτυξη, εξατομίκευση, παραμετροποίηση και αναλαμβάνει την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την άρση βλαβών στις Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές Πληροφορικής που υποστηρίζει, ασκώντας τα παρακάτω καθήκοντα:
• συμμετέχει στην ανάπτυξη, εξατομίκευση και παραμετροποίηση των εφαρμογών,
• εγκαθιστά τις εφαρμογές,
• ρυθμίζει και ελέγχει τις εφαρμογές που εγκατέστησε για την καλή ποιότητα και λειτουργία τους,
• αναβαθμίζει και επικαιροποιεί τις εφαρμογές πληροφορικής,
• διαχειρίζεται και υποστηρίζει τη λειτουργία των εφαρμογών,
• συντηρεί τα υπολογιστικά συστήματα στα οποία τρέχουν οι εφαρμογές,
• επεμβαίνει άμεσα για την αποκατάσταση των βλαβών που εκδηλώνονται,
• εκτελεί τακτικούς ελέγχους μέσω software για τη καλή λειτουργία τόσο του υλικού όσο και του λογισμικού,
• κάνει εισαγωγή δεδομένων στο σύστημα (Data Base) όπου αυτό δεν γίνεται αυτόματα από τα άλλα πληροφοριακά συστήματα της εταιρίας,
• εξατομικεύει και εγκαθιστά τις εφαρμογές πληροφορικής στα συστήματα του πελάτη.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Στην Ελλάδα ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών ξεκινά τη μεγάλη ανάπτυξή του από τις αρχές της δεκαετίας του ’50 με την ίδρυση του ΟΤΕ. Στις επόμενες δεκαετίες γνωρίζει σταδιακά αλματώδη εξέλιξη. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, με τη σταδιακή απελευθέρωση της αγοράς του κλάδου αρχίζουν να εμφανίζονται στον χώρο και άλλες εταιρίες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Οι πρώτοι τομείς όπου άρχισαν να δραστηριοποιούνται εταιρίες εκτός του ΟΤΕ ήταν η κινητή τηλεφωνία και οι διαδικτυακές υπηρεσίες (Internet). Στη σημερινή ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά, δραστηριοποιούνται (σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων) περί τις 50 επιχειρήσεις παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, παρέχοντας ένα μεγάλο φάσμα υπηρεσιών, σταθερών ή κινητών επικοινωνιών, διαδικτύου, επιχειρησιακών δικτύων, δικτύων δεδομένων και διαδικτύωσης, ευρυζωνικών υπηρεσιών κ.α.
Μία σύντομη ανάλυση του μεριδίου απασχόλησης των επιχειρήσεων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Ελληνική αγορά κατά το 2007, έχει ως εξής:
Ο ΟΤΕ απασχολεί περί τις 12.000 εργαζόμενους από τους οποίους περί τις 6.000 είναι τεχνικοί όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
Οι τρεις (3) επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας με κύριο μερίδιο στην αγορά απασχολούν περί τους 6.600 εργαζόμενους.
Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις απασχολούν κάθε μια από λίγες δεκάδες μέχρι μερικές εκατοντάδες εργαζόμενους.
Όσον αφορά στο θέμα της εξέλιξης της συνολικής απασχόλησης στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών παρατηρούμε ότι η απελευθέρωση της αγοράς και η εμφάνιση του ανταγωνισμού με τη δημιουργία πολλών επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με τη ραγδαία ψηφιακή τεχνολογική εξέλιξη και την εμφάνιση νέων υπηρεσιών, είχαν σημαντικές επιδράσεις στην απασχόληση στο συγκεκριμένο κλάδο. Μειώθηκε σημαντικά στα τελευταία 20 χρόνια η απασχόληση στον κύριο τηλεπικοινωνιακό φορέα τον ΟΤΕ κατά 21.000 θέσεις εργασίας περίπου (από 33.000 το 1990 σε 12.000 σήμερα), ενώ αυξήθηκε η απασχόληση στις νέες επιχειρήσεις που εμφανίσθηκαν. Σε πρόσφατη μελέτη (Μάιος 2009) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τον κλάδο της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα όπου αναφέρεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας απασχολούν 6.613 εργαζόμενους, οι προμηθευτές και έμποροι 24.600, ενώ οι έμμεσα δημιουργούμενες θέσεις εργασίας ανέρχονται σε 60.540.

Ως προς τις προοπτικές του επαγγέλματος, οι διάφορες μελέτες που αφορούν τη ζήτηση και προσφορά των επαγγελμάτων αναφέρονται με πολύ θετικές προοπτικές απασχόλησης ως προς τα επαγγέλματα των τομέων «Πληροφορικής – Τηλεπικοινωνιών». Ωστόσο, οι θετικές προοπτικές συνδέονται σχεδόν πάντοτε με ανώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο, συνδυαζόμενο και με πιστοποιημένες γνώσεις ξένων γλωσσών και νέων τεχνολογιών.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Τηλεπικοινωνιακών Εφαρμογών Πληροφορικής

Τεχνικός Τηλεπικοινωνιών

Τι αφορά
Ως Τεχνικός Τηλεπικοινωνιών ορίζεται ο εργαζόμενος ο οποίος έχει γενική και σε βάθος κατάρτιση στις τηλεπικοινωνίες, τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα καθώς και στα συστήματα πληροφορικής που απαιτούνται για τη λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
Ειδικότερα, βασικό αντικείμενο εργασίας του είναι η εγκατάσταση, η λειτουργία, η συντήρηση και η επισκευή των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων όπως είναι: τα τηλεφωνικά κέντρα μεταγωγής, συστήματα μετάδοσης, συστήματα οπτικής πολυπλεξίας, συστήματα ασύρματων επικοινωνιών, συστήματα καλωδίων συμβατικής τεχνολογίας και οπτικών ινών, συστήματα πρόσβασης και ευρυζωνικής πρόσβασης, συστήματα κινητών επικοινωνιών, συστήματα επικοινωνιών δεδομένων, δικτύων υπολογιστών και διαδικτύωσης, συστήματα μετάδοσης φωνής με τη χρήση των πρωτοκόλλων ΙΡ, συστήματα ιδιωτικών τηλεφωνικών κέντρων, συστήματα πληροφορικής που υποστηρίζουν και διαχειρίζονται τη λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων κ.α.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Στη σημερινή ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά δραστηριοποιούνται (σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων) περί τις 50 επιχειρήσεις παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, παρέχοντας ένα μεγάλο φάσμα υπηρεσιών.
Μία σύντομη ανάλυση του μεριδίου απασχόλησης των επιχειρήσεων κατά το 2007, έχει ως εξής:
Ο ΟΤΕ απασχολεί περί τις 15.000 εργαζόμενους από τους οποίους οι 6000 είναι τεχνικοί.
Οι τρεις επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας με κύριο μερίδιο στην αγορά απασχολούν 6.000 εργαζόμενους.
Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις απασχολούν κάθε μια από λίγες δεκάδες μέχρι μερικές εκατοντάδες εργαζόμενους.
Η απασχόληση μειώθηκε σημαντικά στα τελευταία 20 χρόνια στον κύριο τηλεπικοινωνιακό φορέα τον ΟΤΕ κατά 18.000 θέσεις εργασίας περίπου (από 33.000 το 1990 σε 15.000 σήμερα), ενώ αυξήθηκε η απασχόληση στις νέες επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Τηλεπικοινωνιών

Τεχνικός Χειριστής σε επιχειρήσεις παραγωγής φαρμάκων, καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων

Τι αφορά:
Αντικείμενο της εργασίας του Τεχνικού Χειριστή σε επιχειρήσεις παραγωγής φαρμάκων, καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων είναι να χειρίζεται μια ή περισσότερες μηχανές παραγωγής ή συσκευασίας, παράγοντας τις απαιτούμενες ποσότητες προϊόντων σε συγκεκριμένο χρόνο και βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών. Ταυτόχρονα θα πρέπει να μπορεί να ανταπεξέλθει σε βλάβες των μηχανών χωρίς απαραίτητα την βοήθεια μηχανικού, συντηρητή ή ηλεκτρολόγου. Επίσης θα πρέπει να μπορεί προτείνει ή να πραγματοποιήσει ο ίδιος βελτιώσεις και να κάνει όλες τις απαραίτητες μικρορυθμίσεις, ώστε οι μηχανές να λειτουργούν σε επιθυμητό επίπεδο παραγωγικότητας. Συνήθως εργάζεται σε βάρδιες με σταθερό ή κυλιόμενο ωράριο.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:
Η βιομηχανία φαρμάκων και καλλυντικών αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους, με ποιότητα και ασφάλεια, λόγω της αυστηρής νομοθεσίας. Στη χώρα μας ο τζίρος της λεγόμενης βιομηχανίας του «ευ ζην» είναι της τάξεως των 1.5 δις ετησίως. Οι εισαγωγές έχουν τα σκήπτρα στην ελληνική αγορά (περίπου 90%). Οι εξαγωγές καλλυντικών αντιπροσωπεύουν το 60% της εγχώριας παραγωγής, ενώ 30,000 εργαζόμενοι απασχολούνται στην εγχώρια αγορά του καλλυντικού.
Νέες παραγωγικές εταιρείες πλαισιώνουν τις ήδη υπάρχουσες, με έμφαση σε φυσικά προϊόντα. Τη μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων καταγράφουν οι πωλήσεις στην ευρεία διανομή (Super market, πολυκαταστήματα), ακολουθούν τα φαρμακεία, η κατευθυνόμενη πώληση και τα κομμωτήρια, spa, κέντρα υγείας.
Την τελευταία διετία αρκετά εμπορικά σήματα αλλάζουν χέρια, ενώ αλλαγές υπάρχουν και στο λιανεμπόριο, ενώ σημαντικές προοπτικές και ευκαιρίες παρουσιάζονται στα φυσικά καλλυντικά και τα ανδρικά καλλυντικά.
Αυξημένα κατά 33,8% εμφανίζονται τα συνολικά καθαρά κέρδη των 172 μεγαλύτερων (βάσει πωλήσεων) παραγωγικών και εμπορικών επιχειρήσεων φαρμακευτικών προϊόντων το 2007 σε σχέση με το 2006. Αυτό προκύπτει από πανελλαδική έρευνα της Stat Bank σύμφωνα με την οποία τα συνολικά προ φόρων κέρδη των εν λόγω εταιριών αυξήθηκαν από 460,29 εκατομμύρια ευρώ το 2006 σε 615,75 εκατομμύρια ευρώ το 2007. Οι ανοδικές τάσεις στον τομέα των φαρμάκων δεν είναι ένα περιστασιακό φαινόμενο καθώς οι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου κλάδου –στο σύνολό τους– κινούνται ανοδικά κατά τα τελευταία έτη.
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα έρευνας της Stat Bank:
Οι συνολικές πωλήσεις των 172 επιχειρήσεων φαρμάκου αυξήθηκαν από 8,09 δισ. ευρώ το 2006 σε 9,36 δισ. ευρώ το 2007, άνοδος που μεταφράζεται σε 15,8%.
Στον κλάδο κυριάρχησαν οι κερδοφόρες επιχειρήσεις αφού από το σύνολο των εταιριών του δείγματος οι 154 εμφάνισαν κέρδη και μόνον οι 18 παρουσίασαν ζημιές.
Από τις 172 εταιρίες του δείγματος, οι 116 (ποσοστό 67,4%) βελτίωσαν τις οικονομικές επιδόσεις τους είτε μετατρέποντας τις ζημιές σε κέρδη είτε αυξάνοντας τη κερδοφορία τους. Αντιστοίχως, 56 εταιρίες εμφάνισαν επιδείνωση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Χειριστής σε επιχειρήσεις παραγωγής φαρμάκων, καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων

Τεχνικός Ψηφιακής Επεξεργασίας Ήχου με Χρήση Νέων Τεχνολογιών

Τι αφορά
Ο/η Τεχνικός Επεξεργασίας Ήχου με χρήση Νέων Τεχνολογιών, είναι ο/η επαγγελματίας του χώρου της μουσικής βιομηχανίας και οπτικοακουστικών προϊόντων ο/η οποίος/α, εφαρμόζοντας σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής, είναι υπεύθυνος/η για την επεξεργασία και την τελική διαμόρφωση του μουσικού/ηχητικού υλικού από την εγγραφή έως την αποθήκευση του τελικού προϊόντος.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Η εικόνα για την απασχόληση στο συγκεκριμένο επάγγελμα δεν καθίσταται σαφής από τα υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία. Αυτό συμβαίνει γιατί οι κατηγορίες των κλάδων που εντάσσεται το επάγγελμα κατά ΣΤΕΠ και ΣΤΑΚΟΔ περιλαμβάνουν και άλλα επαγγέλματα και ειδικότητες. Επιπλέον, η έλλειψη σχετικών επαγγελματικών οργανώσεων είναι άλλος ένας λόγος ασαφούς εικόνας απασχόλησης του κλάδου.
Παρ’ όλα αυτά, θα μπορούσε κανείς να αναγνωρίσει θετικά περιθώρια ανάπτυξης του συγκεκριμένου επαγγέλματος, σε σχέση και με τα στοιχεία ανάκαμψης που εμφανίζουν οι διάφοροι τομείς δραστηριοποίησης αλλά και με τα στοιχεία ανάπτυξης τομέων στους οποίους οι επαγγελματίες θα μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν, διευρύνοντας τα πεδία της εργασίας τους (internet, audio-visual games κ.ά.).

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Ψηφιακής Επεξεργασίας Ήχου με Χρήση Νέων Τεχνολογιών

Τεχνικός ψυκτικός

Τι αφορά
Η εργασία του τεχνικού ψυκτικού περιλαμβάνει τη συναρμολόγηση, τοποθέτηση, σύνδεση, επισκευή, αντικατάσταση, δοκιμή, συντήρηση, επίβλεψη λειτουργίας και επιθεώρηση του εξοπλισμού ψύξης και κλιματισμού, στον οικιακό, επαγγελματικό, κτηριακό, βιομηχανικό τομέα και τομέα των μεταφορών. Μπορεί να είναι κάποιος απόφοιτος τεχνικής σχολής, ο οποίος έχει αποκτήσει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και έχει πέραν των γενικών απαιτούμενων γνώσεων, τις γνώσεις και τα προσόντα να εκτελεί τις ως άνω εργασίες.
Ειδικότερα, ο τεχνικός ψυκτικός μελετά τα μηχανολογικά σχέδια και σημειώνει τις θέσεις που θα τοποθετηθούν τα μηχανήματα και τα εξαρτήματα. Μελετά τα σχέδια, τις προδιαγραφές και τις σχετικές οδηγίες των μηχανημάτων, των εξαρτημάτων και των συσκευών πριν κάνει μια εγκατάσταση. Συναρμολογεί, τοποθετεί και συνδέει τα μηχανήματα, τα εξαρτήματα, τους αυτοματισμούς και τις διατάξεις ασφαλείας μεταξύ τους, ελέγχει για τη στεγανότητα της εγκατάστασης, πληρώνει με το ψυκτικό μέσο, ελέγχει και δοκιμάζει τη λειτουργία όλης της εγκατάστασης, έτσι ώστε να είναι σε θέση να λειτουργήσει με ομαλότητα, αποδοτικότητα και ασφάλεια. Επιπλέον συντηρεί, επισκευάζει και επιθεωρεί τα ψυγεία, τις καταψύξεις, τα κλιματιστικά και γενικότερα κάθε είδους ψυκτικές εγκαταστάσεις (το επαγγελματικό εύρος εργασίας του τεχνικού, εξαρτάται από την κατηγορία της άδειας που κατέχει σύμφωνα με «Επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης βάση του Ν.6422», και με το υπ. αριθμ. 87/25-04-1996 Προεδρικό Διάταγμα), στον οικιακό, κτηριακό, επαγγελματικό, βιομηχανικό τομέα και τομέα των μεταφορών.Οι τεχνικοί ψυκτικοί εργάζονται είτε ως τεχνικοί σε συνεργεία συντηρήσεων και εγκαταστάσεων (συνήθως καθοδηγούνται και εργάζονται υπό την εποπτεία των ανώτατων και ανώτερων στελεχών του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα καθώς και των προσώπων που ασκούν επιστημονικά επαγγέλματα), είτε ως αυτοαπασχολούμενοι ιδιοκτήτες εργαστηρίων-συνεργείων (ελεύθεροι επαγγελματίες). Συχνά εξειδικεύονται είτε σε κλιματιστικά είτε σε ψυκτικά μηχανήματα. Σε αρκετές περιπτώσεις ασχολούνται με συγκεκριμένους τύπους μηχανημάτων και συσκευών, ανάλογα με την εταιρεία όπου εργάζονται. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες αναλαμβάνουν σχεδόν κάθε είδους εγκατάσταση ή επισκευή.Η δραστηριότητα των τεχνικών ψυκτικών είναι συνυφασμένη με τις τεχνολογικές εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στον οικιακό, κτηριακό, επαγγελματικό, βιομηχανικό τομέα καθώς και στο τομέα των μεταφορών. Η ομαλή και η ασφαλή ως προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον λειτουργία των εγκαταστάσεων, προδιαγράφει την αποτελεσματικότητα του έργου και της εργασίας, του εργαζόμενου στο επάγγελμα των εγκαταστάσεων ψύξης και κλιματισμού.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Επίσημα στατιστικά στοιχεία που να φανερώνουν τον αριθμό των εργαζομένων στο επάγγελμα δεν υπάρχουν, τα τελευταία χρόνια όμως η τεχνολογία στο επάγγελμα αυτό εξελίσσεσαι με πολύ γρήγορους ρυθμούς και κάθε χρόνο γίνονται μεγάλες επενδύσεις για την εύρεση νέων τεχνολογιών. Οι σκοποί και οι στόχοι των επενδύσεων αυτών, έχουν να κάνουν, με την ποιότητα και την απόδοση των ψυγείων και κλιματιστικών, την εύρεση εναλλακτικών μεθόδων ψύξης και κλιματισμού και τη συμπαραγωγή ενέργειας.
Λόγω της γρήγορης εξέλιξης των τεχνολογιών, το επάγγελμα τείνει σιγά σιγά σε μία υβριδική μορφή. Για το λόγο αυτό ο τεχνικός ψυκτικός οφείλει να ενημερώνεται συνεχώς για τις νέες τεχνολογίες έτσι ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει με επιτυχία στο έργο του. Σε γενικές γραμμές το επάγγελμα διαγράφει μία ραγδαία αναπτυξιακή δυναμική η οποία είναι απολύτως συνυφασμένη με την εξέλιξη της τεχνολογίας στο χώρο αυτό. Οι κλιματολογικές συνθήκες, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχουν επιβάλλει την ψύξη και τον κλιματισμό στη ζωή των ανθρώπων, με αποτέλεσμα το επάγγελμα και οι προοπτικές του να είναι ιδιαίτερα θετικές.
Ο τεχνικός ψυκτικός, μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας και ιδιοκτήτης συνεργείου και εργαστηρίου ή ως μισθωτός (έχοντας την ανάλογη άδεια σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα), καθώς επίσης και ως μισθωτός τεχνικός σε επιχειρήσεις, κτήρια και βιομηχανίες που φέρουν μεγάλες ψυκτικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις. Οι προσπάθειες του ανθρώπου για βιώσιμη ανάπτυξη σε συνδυασμό με τις ανάγκες της υγιεινής, της άνεσης και της διατήρησης των τροφίμων του, αποτελούν σημαντικά κίνητρα τα οποία προδιαγράφουν την εξέλιξη, το μέλλον και τις προοπτικές του επαγγέλματος.

Επαγγελματικό Περόγραμμα Τεχνικού ψυκτικού

 

Τεχνικός-χειριστής αλλαντοβιομηχανίας

Τι αφορά:
Ο τεχνικός-χειριστής αλλαντοβιομηχανίας είναι ο επαγγελματίας ο οποίος ειδικεύεται στις τεχνικές και τις τεχνολογίες παραγωγής, τυποποίησης, συσκευασίας, συντήρησης και διασφάλισης ποιότητας των αλλαντικών.
Κύρια καθήκοντά του είναι:
• Η παραλαβή, αποθήκευση και χειρισμός των πρώτων και βοηθητικών υλών.
• Ο χειρισμός και η επίβλεψη της λειτουργίας του τεχνικού εξοπλισμού παραγωγής, συσκευασίας και συντήρησης των αλλαντικών, καθώς και ο καθαρισμός και εξυγίανση αυτού.
• Η εκτέλεση εξειδικευμένων χειρωνακτικών εργασιών παραγωγής.
• Η ενεργός και καθοριστική συμμετοχή στη διασφάλιση της υγιεινής της παραγωγής και της ποιότητας των έτοιμων προς κατανάλωση προϊόντων.
• Η καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων παραγωγής και ποιότητας και όλως ιδιαίτερως η πιστή εφαρμογή του συστήματος ιχνηλασιμότητας.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:
Με βάση επίσημα στοιχεία, το 2007 απασχολούνταν στην παραγωγή τροφίμων και ποτών περίπου 123,000 εργαζόμενοι εκ των οποίων οι 8,400 (ή αλλιώς το 6.8%) στην παραγωγή, επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και προϊόντων κρέατος.
Ειδικότερα ως επεξεργαστές κρεάτων (+ αλιευμάτων) και χειριστές εξοπλισμού επεξεργασίας έχουν καταγραφεί 4900 εργαζόμενοι κατά προσέγγιση (ή 4% του συνολικού εργατικού δυναμικού τροφίμων και ποτών). Ο αριθμός αυτός παρουσίασε κάμψη 12% μέσα στην περίοδο 1998-2007 σε αντίθεση με το σύνολο των απασχολουμένων στα τρόφιμα και ποτά οι οποίοι αυξήθηκαν κατά περίπου 20%.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού - χειριστή αλλαντοβιομηχανίας

Τεχνίτης Αερίων Καυσίμων

Τι αφορά:
Ο Τεχνίτης Αερίων Καυσίμων είναι ένας ειδικευμένος τεχνίτης ικανός να εκτελεί εργασίες που σχετίζονται με την εγκατάσταση, την συντήρηση και την μετατροπή δικτύων και συσκευών αερίων καυσίμων οικιακής , επαγγελματικής και βιομηχανικής χρήσης, ή/και των μεγαλύτερων δικτύων μεταφοράς και διανομής αερίων καυσίμων καθώς και με τον ποιοτικό έλεγχο αυτών και των καυσαερίων τους.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:
Η μέση ετήσια μεταβολή των απασχολουμένων με κωδικό ΣΤΕΠ 726 Υδραυλικοί και εγκαταστάτες σωληνώσεων που συμπεριλαμβάνονται και οι τεχνίτες αερίων καυσίμων κατά τα έτη 1998 – 2008 είναι 5,3%.
Η ανάγκη για νέες εσωτερικές εγκαταστάσεις σε κτήρια και βιομηχανίες, η τοποθέτηση νέων και μοντέρνων συσκευών αλλά και το κυριότερο η τακτική συντήρηση όλων αυτών, εντείνει τη ζήτηση εργασίας, γι’ αυτό και προκύπτουν τα θετικά (για τον κλάδο των κατασκευών στην Ελλάδα) αποτελέσματα από την έρευνα εργατικού δυναμικού για την διετία 2006-2008, που διατίθενται πλήρη απογραφικά στοιχεία, όπου εμφανίζεται συνολική μέση ετήσια αύξηση κατά 26% για τα επαγγέλματα που περιγράφονται ως Υδραυλικοί και εγκαταστάτες σωληνώσεων στις τεχνικές εγκαταστάσεις κτηρίων (ΣΤΕΠ/ΣΤΑΚΟΔ 2003 ΚΩΔ:726+453) και 11% για τα επαγγέλματα που περιγράφονται ως Υδραυλικοί και εγκαταστάτες σωληνώσεων στις κατασκευές (ΣΤΕΠ/ΣΤΑΚΟΔ 2003 ΚΩΔ:726+45) αντίστοιχα.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνίτη Αερίων Καυσίμων

Τεχνίτης Αμαξωμάτων (Φανοποιός)

Τι αφορά
Βασικό αντικείμενο της εργασίας του Τεχνίτη Φανοποιείας αμαξωμάτων είναι η:
κατασκευή,
συντήρηση,
επισκευή των αμαξωμάτων φορτηγών ή άλλων βαρειών οχημάτων ή επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
Ο Φανοποιός μπορεί να εργαστεί σε μεγάλες μονάδες επισκευής αυτοκινήτων, στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή να ανοίξει δικό του φανοποιείο παίρνοντας τη σχετική άδεια από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τη Διεύθυνση Μεταφορών.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Το σύνολο των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την επισκευή, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των οχημάτων ανέρχεται στο πλήθος των 21.175, κατανεμημένων σε 19 ειδικότητες. Δηλ. σε σύνολο εγγεγραμμένων στα οικεία επιμελητήρια περί των 575.783 επιχειρήσεων αποτελούν το 3,67%. Πολυπληθέστερη εμφανίζεται η ειδικότητα των μηχανικών μερών με 8.823 μέλη. Ακολουθεί η ειδικότητα των φανοποιών αυτοκινήτων με 3.071 μέλη, ενώ ο μικρότερος αριθμός απασχολουμένων ανήκει στην ειδικότητα των παρμπρίζ αυτοκινήτων με μόλις 39 μέλη.
Στον καταμερισμό ανά νομική μορφή, όπως ήταν αναμενόμενο, τα πρωτεία κρατούν οι ατομικές επιχειρήσεις των οποίων ο αριθμός ανέρχεται σε 17.151 και τελευταίες στον αριθμό είναι οι μονοπρόσωπες Επιχειρήσεις Περιορισμένης Ευθύνης (μόλις 58 επιχειρήσεις).

Επαγγελματικό Περόγραμμα Τεχνίτη Αμαξωμάτων (Φανοποιός)

Τεχνίτης Αποκατάστασης & Συντήρησης Ιστορικών και Παραδοσιακών Κτηρίων

Τι αφορά:
Υπό τον όρο «Τεχνίτης επισκευής και συντήρησης ιστορικών και παραδοσιακών κτηρίων» στην ουσία περιλαμβάνεται ένα εύρος εργασιών που προέρχονται από διαφορετικές ειδικότητες, οι κάτοχοι των οποίων, εκτός από τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτεί το βασικό επάγγελμα που διακονούν, θα πρέπει επίσης να κατέχουν και πρόσθετες ειδικές γνώσεις, σε σχέση τόσο με τη διαχείριση υλικών που φέρουν τα σημάδια του χρόνου επάνω τους και την εφαρμογή παλαιών και νέων τεχνικών, όσο και να εμφορούνται από γνώση και συναίσθηση της ευθύνης που φέρουν προκειμένου να διασώσουν και αποκαταστήσουν ή να συντηρήσουν κτήρια που αποτελούν μοναδικά στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου.
Σε ότι αφορά στo ίδιo το επάγγελμα, οι απασχολούμενοι τεχνίτες είναι συνήθως κτίστες – εξειδικευμένοι «πετράδες», τεχνίτες εξειδικευμένοι στην αποκάλυψη και επανατοποθέτηση επιστρώσεων από διάφορα κονιάματα, κατασκευαστές - συντηρητές στεγών και πατωμάτων, συντηρητές κουφωμάτων, κ.ά.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:
Οι τεχνίτες αποκατάστασης & συντήρησης ιστορικών και παραδοσιακών κτηρίων απασχολούνται κυρίως σε έργα αποκατάστασης ιστορικών και παραδοσιακών κτηρίων και συνόλων. Στα έργα αυτά πολλές φορές απασχολούνται και οικοδόμοι οι οποίοι κατά τα άλλα έχουν κύρια απασχόληση στην κατασκευή σύγχρονων κτηρίων. Αυτό ισχύει και αντίστροφα, δηλαδή όταν ο τεχνίτης παραδοσιακών κατασκευών δεν έχει σχετική απασχόληση, απασχολείται στην τρέχουσα οικοδομική δραστηριότητα.
Οι ειδικές γνώσεις και δεξιότητες αναπτύσσονται πάνω στη δουλειά, οπότε ο τεχνίτης είτε από διάθεση σχετικών έργων και εργασίας είτε από μεράκι συνεχίζει στον τομέα της αποκατάστασης κτηρίων.
Η τροφοδοσία του επαγγέλματος του τεχνίτη αποκατάστασης & συντήρησης ιστορικών και παραδοσιακών κτηρίων γίνεται κατά κύριο λόγο από τον κλάδο των οικοδόμων. Όταν προκύψει εργασία σε παραδοσιακό κτήριο ο οικοδόμος θα ασχοληθεί με αυτό γιατί θέλει την δουλειά ή γιατί η κατασκευαστική εταιρεία θα τον προσλάβει ως οικοδόμο είτε ως υπεργολάβο και θα μάθει μερικούς βασικούς κανόνες πάνω στη δουλειά από τους παλαιότερους ή από τους εργοδηγούς και τους επιβλέποντες μηχανικούς. Από ένα σύνολο περίπου 360.000 ατόμων απασχολούμενων στον κατασκευαστικό τομέα (ΕΣΥΕ 2009) δεν είναι πάντως εύκολα διακριτός ο αριθμός των απασχολούμενων σε έργα συντήρησης και αποκατάστασης ιστορικών και παραδοσιακών κτηρίων.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνίτη Αποκατάστασης & Συντήρησης Ιστορικών και Παραδοσιακών Κτηρίων

Τεχνίτης Αρδευτικών Συστημάτων

Τι αφορά:
Σκοπός του επαγγέλματος του τεχνίτη αρδευτικών συστημάτων είναι η εφαρμογή τεχνικών και μεθόδων που αποσκοπούν στην ορθολογική εφαρμογή και χρήση του αρδευτικού νερού στο έδαφος και τις καλλιέργειες.
Φροντίζει για την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση, την επισκευή όλων των αρδευτικών και στραγγιστικών συστημάτων, είτε σε επίπεδο ατοµικών δικτύων µεµονωµένων παραγωγών είτε σε επίπεδο συλλογικών δικτύων Οργανισµών Εγγειοβελτιωτικών Έργων.
Ο τεχνίτης αρδευτικών συστημάτων είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση νέων αρδευτικών συστημάτων καθώς επίσης και για τη συντήρηση, επισκευή και λειτουργία υπαρχόντων αρδευτικών δικτύων.
Εγκαθιστά, λειτουργεί, συντηρεί και επισκευάζει συστήματα άντλησης και διοχέτευσης νερού ή αποστράγγισής του. Τα συστήματα αυτά εφαρμόζονται σε μικρά έργα όπως κήπους, ατομικές καλλιέργειες, γήπεδα, πάρκα, ή και μεγαλύτερης κλίμακας έργα όπως τα εγγειοβελτιωτικά έργα.
Φροντίζει για την ορθολογική χρήση του νερού ώστε να δημιουργηθούν και να διατηρηθούν οι καλύτερες συνθήκες ανάπτυξης και απόδοσης των καλλιεργούμενων φυτών και ταυτόχρονα να προστατευτούν οι υδάτινοι πόροι.
Επίσης φροντίζει για την ασφάλεια των υπόλοιπων εργαζομένων και των διερχομένων πολιτών από την περιοχή του δικτύου ευθύνης του.
Τέλος προωθεί, προβάλει και διαθέτει προϊόντα που έχουν άμεση σχέση με τον εξοπλισμό δικτύων άρδευσης, εφόσον απασχολείται σε εταιρία εμπορίας ή κατασκευής σχετικών προϊόντων.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:
Έρευνα της ΕΣΥΕ που καταγράφει τον αριθμό γεωργικών μηχανημάτων σε λειτουργία, έδειξε ότι το 2006 βρισκόταν σε λειτουργία 345.125 αρδευτικά συστήματα σε όλη την Ελλάδα.
Το εργατικό δυναμικό με ειδικότητα τεχνολόγων, τεχνικών βοηθών και τεχνιτών που απασχολείται στους ευρύτερους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας της γεωργίας και των κατασκευών το 2007 ήταν 311.331.
Τα τελευταία χρόνια γίνονται σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του νερού άρδευσης µέσω καλύτερης διαχείρισης και εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων. Έτσι η αναζήτηση εξειδικευμένου προσωπικού στον τομέα των αρδεύσεων αναμένεται να αυξηθεί.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνίτη Αρδευτικών Συστημάτων

Τεχνίτης βαφής αμαξωμάτων

Τι αφορά
Το βασικό αντικείμενο της εργασίας του τεχνίτη βαφής αμαξωμάτων είναι η προετοιμασία του αμαξώματος πριν την βαφή, η βαφή, η επιδιόρθωση και οι εργασίες συντήρησης του χρώματος του αμαξώματος φορτηγών ή άλλων βαρειών οχημάτων ή επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
Ο Τεχνίτης Βαφής αμαξωμάτων μπορεί να εργαστεί σε μεγάλες μονάδες επισκευής αυτοκινήτων, στον Δημόσιο ή τον Ιδιωτικό Τομέα ή να ανοίξει δικό του βαφείο παίρνοντας τη σχετική άδεια από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τη Δ/νση Μεταφορών.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τα επιμελητήρια όλης της χώρας (Πηγή: http://www.eoveam.gr/parmetriseon.htm) φαίνεται ότι το σύνολο των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την επισκευή, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των οχημάτων ανέρχεται στο σεβαστό πλήθος των 21.175, κατανεμημένων σε 19 ειδικότητες και σε σύνολο εγγεγραμμένων στα οικεία Επιμελητήρια 575.783 επιχειρήσεων, δηλαδή σε μέσο ποσοστό 3,67%
Πολυπληθέστερη εμφανίζεται η ειδικότητα των μηχανικών μερών με 8.823 μέλη και ποσοστό 42% .
Ακολουθεί η ειδικότητα των φανοποιών αυτοκινήτων με 3.071 μέλη ενώ η ειδικότητα του Βαφέα εμφανίζεται με 1.072 μέλη. Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι πολλές επιχειρήσεις που αναφέρονται στην κατηγορία των φανοποιών, ασχολούνται και με την βαφή του αμαξώματος.
Με λιγότερα μέλη εμφανίζεται η ειδικότητα είναι αυτή των παρμπρίζ αυτοκινήτων με μόλις 39 μέλη.
Στον καταμερισμό ανά νομική μορφή, όπως ήταν αναμενόμενο, τα πρωτεία κρατούν οι ατομικές επιχειρήσεις με 17.151 και ποσοστό 81% .
«Ουραγοί» οι Μονοπρόσωπες Επιχειρήσεις Περιορισμένης Ευθύνης με μόλις 58 επιχειρήσεις .
Όσον αφορά τα Επιμελητήρια, το μεγαλύτερο όγκο επιχειρήσεων συναντούμε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, με ποσοστό 9,59 % επί του συνόλου των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων και 4.212 επιχειρήσεις, ακολουθεί το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης με 2.092 επιχειρήσεις και ποσοστό 9,52% επί του συνόλου των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων.
Παρατήρηση:
Οι συγκεκριμένοι αριθμοί είναι ενδεικτικοί, καθόσον αριθμός Επιμελητηρίων δεν τηρεί αναλυτική κωδική κατάταξη κατά ειδικότητα αλλά ένα κωδικό κατάταξης για πολλές ή και όλες τις ειδικότητες μαζί.
Αξιοσημείωτο είναι ότι αριθμός Επιμελητηρίων τηρεί μία και μοναδική κατάταξη για όλες τις ειδικότητες στο κλάδο των Συνεργείων Αυτοκινήτων και Μοτοποδηλάτων, καθώς επίσης συμπεριλαμβάνει στη μοναδική κατάταξη και τα Γεωργικά Μηχανήματα, για τα οποία μόνο δύο Επιμελητήρια της Χώρας τηρούν χωριστό κωδικό στα Μητρώα τους.
Έτσι στη συγκεκριμένη μέτρηση περιλαμβάνεται ικανός αριθμός άλλων ειδικοτήτων, που υπό τις παρούσες συνθήκες είναι σχεδόν αδύνατο να διακριθεί.
Ο παραπέρα εκσυγχρονισμός στη μηχανογραφική τήρηση των Επιμελητηριακών Μητρώων αναμένεται να αποτυπώσει την ακριβή πραγματική κατάσταση.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνίτη βαφής αμαξωμάτων

Τεχνίτης Γαλακτοκομίας - Τυροκομίας

Τι αφορά:
Ο Τεχνίτης Γαλακτοκομίας-Τυροκομίας και ο Τεχνίτης Τυροκομίας είναι οι επαγγελματίες οι οποίοι απασχολούνται σε όλη την αλυσίδα μεταποίησης και τυποποίησης του γάλακτος από τη φάση της παραλαβής του στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας μέχρι και την παράδοση του τελικού προϊόντος στις αποθήκες.
Στον κύκλο των καθηκόντων του Τεχνίτη Γαλακτοκομίας-Τυροκομίας επιγραμματικά μπορούν να ενταχθούν:
1. Η παραλαβή και αποθήκευση της πρώτης ύλης.
2. Η διεξαγωγή εξειδικευμένων φυσικών ή βιοχημικών διεργασιών όπως ανάμιξη, ψύξη, παστερίωση, αποστείρωση, ομογενοποίηση, απαέρωση, διήθηση, συμπύκνωση, ξήρανση, επώαση, πήξη, ωρίμανση, τεμαχισμός, μάλαξη, αποστράγγιση, κροκίδωση κλπ.
3. Η συσκευασία του τελικού προϊόντος.
4. Ορισμένοι βασικοί έλεγχοι ποιότητας α΄υλών, ενδιαμέσων και τελικών προϊόντων.
5. Η καταγραφή, συλλογή και επεξεργασία δεδομένων παραγωγής και ποιότητας. Η εφαρμογή μεθόδων ιχνηλασιμότητας.
6. Οι καθαρισμοί, εξυγιάνσεις και ρυθμίσεις του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:
Η Ελληνική Βιομηχανία Γάλακτος και Γαλακτοκομικών προϊόντων απασχολεί άμεσα και έμμεσα πάνω από 120.000 τεχνίτες, αριθμός που αποτελεί το 30% περίπου των απασχολουμένων άμεσα και έμμεσα στη Βιομηχανία τροφίμων (350.000), με ετήσιο τζίρο που ξεπερνά τα 3,5 δις ευρώ.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνίτη Γαλακτοκομίας - Τυροκομίας

Τεχνίτης Γεωργικών Μηχανημάτων

Τι αφορά:
Ο τεχνίτης Γεωργικών μηχανημάτων δραστηριοποιείται στην παρακολούθηση, συντήρηση, επισκευή και αποκατάσταση βλαβών στα μηχανήματα που απασχολούνται σε πάσης φύσεως εργασίες στον γεωργικό τομέα με την ευρύτερη έννοια. Μικρές ή μεγάλες μονάδες εκμετάλλευσης, ατομικές ή συνεταιριστικές, πάρκα, δάση, κήπους κλπ.
Η επέμβαση του μπορεί να αφορά πλήθος μηχανημάτων, διαφορετικού μεγέθους, ανάλογα με το μέγεθος των εργασιών. Και αυτά ενδεικτικά μπορεί να είναι:
Ελκυστήρες/τρακτέρ διαφόρων μεγεθών και τύπων, μηχανήματα σποράς, διάνοιξης λάκκων, σβαρνιάρες, φρέζες, θεριζοαλωνιστικές, μηχανές συλλογής βάμβακος και εκκοκκιστικές, μηχανήματα ραντίσματος, ποτίστρες, αντλίες, μηχανήματα σποράς, περισυλλογής καρπών, κλαδευτικές μηχανές, χορτοκοπτικά, αλυσοπρίονα κλπ. Όπως μπορεί να είναι αντίστοιχα μηχανήματα για την εξυπηρέτηση γεωργικών βιομηχανιών στον περίγυρο τους.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:
Η ολοένα και εντεινόμενη επιβολή περιβαλλοντικών ρυθμίσεων και περιορισμών, σε συνδυασμό με την αναπτυσσόμενη εισαγωγή διαρκώς νεότερων τεχνολογιών στα διάφορα γεωργικά μηχανήματα, σε συνδυασμό με τις αλλαγές στις μονάδες εκμετάλλευσης, καθιστά λίαν επιτακτική την διαρκή ενημέρωση και επιμόρφωση των τεχνιτών γεωργικών μηχανημάτων, για να μπορούν αυτοί να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καιρών.
Παράλληλα οι Τεχνίτες Γεωργικών Μηχανημάτων που εργάζονται ανεξάρτητα από τις κατασκευάστριες γεωργικών μηχανημάτων εταιρείες, διαθέτουν δηλαδή δικό τους συνεργείο, ή απασχολούνται σε παρόμοια συνεργεία, πρέπει συνεχώς να είναι ενήμεροι των νέων εξελίξεων και τα συνεργεία τους να είναι εξοπλισμένα με τα εργαλεία, μηχανήματα και διαγνωστικές συσκευές που τους επιτρέπουν να ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις του επαγγέλματος τους.
Οι προοπτικές για τους τεχνίτες γεωργικών μηχανημάτων είναι καλές διότι η ανάπτυξη των μονάδων εκμετάλλευσης δεν θα σταματήσει. Οι μονάδες εκμετάλλευσης θα τείνουν για λόγους παραγωγικότητας να γίνονται μεγαλύτερες με ανάλογες απαιτήσεις σε μηχανήματα. Τα τελευταία θα απαιτούν, λόγω της εξέλιξης τεχνίτες με συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση.
Θα χρειάζονται τεχνίτες με γνώσεις ηλεκτρονικών συστημάτων, αυτοματισμών, προγραμμάτων διάγνωσης και ιδίως τηλε-διάγνωσης, γνώσεις Αγγλικής τεχνικής ορολογίας κλπ.
Στην εξέλιξη και τις προοπτικές του επαγγέλματος θα διαδραματίσει η τάση που υπάρχει να καταργούνται παλιές καλλιέργειες, π.χ. καπνά, και να αντικαθίστανται από άλλες πιο συμφέρουσες.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνίτη Γεωργικών Μηχανημάτων

 

Τεχνίτης διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων (πλην ραδιενεργών)

Τι αφορά:
Ως ‘’Τεχνίτης διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων (πλην ραδιενεργών)’’ θεωρείται ο εργαζόμενος του Ιδιωτικού ή του Δημόσιου Τομέα που εκτελεί τεχνικές εργασίες λειτουργίας, συντήρησης , επιτήρησης και ελέγχου του μηχανολογικού εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται επικίνδυνα απόβλητα , όπως αυτά ορίζονται από τη νομοθεσία.
Επιπρόσθετα εκτελεί τεχνικές εργασίες προληπτικού χαρακτήρα (παραλαβής , μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης ,επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των επικινδύνων αποβλήτων) καθώς και τεχνικές εργασίες διορθωτικού χαρακτήρα (αντιμετώπιση και αποκατάσταση της ρύπανσης που προκλήθηκε από επικίνδυνα απόβλητα με σκοπό την πλήρη απορρύπανση και εξυγίανση του φυσικού περιβάλλοντος).

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:
Στην Ελλάδα σήμερα η διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων βρίσκεται σε νηπιακή κατάσταση. Οι υποδομές και οι σχετικές εγκαταστάσεις , ιδιαίτερα στις βιομηχανικές περιοχές, είναι ανεπαρκείς. Η διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων περιορίζεται κυρίως στη συλλογή, διαλογή και αποστολή των αποβλήτων σε εγκαταστάσεις του εξωτερικού με αυξημένο κόστος. Παράλληλα δεν τηρείται η υπάρχουσα νομοθεσία με αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη διαχείριση των πάσης φύσεως επικινδύνων αποβλήτων.
Επομένως οι ανάγκες εκσυγχρονισμού της διαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων είναι πολύ μεγάλες.
Επίσης, με την πάροδο του χρόνου οι υποχρεώσεις προστασίας του περιβάλλοντος από τις επιχειρήσεις αυξάνονται διαρκώς με αποτέλεσμα την αύξηση της απασχόλησης των τεχνιτών διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων.
Η εκτίμηση του πλήθους των εργαζομένων στο συγκεκριμένο κλάδο μπορεί να γίνει μόνον για τις εταιρίες που είναι αδειοδοτημένες από το ΥΠΕΧΩΔΕ για να διαχειρίζονται επικίνδυνα απόβλητα. Συνολικά υπάρχουν περί τις 20 αδειοδοτημένες εταιρίες και εκτιμάται ότι απασχολούν περί τους 100 τεχνίτες που εντάσσονται στο παρόν επαγγελματικό περίγραμμα.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνίτη διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων (πλην ραδιενεργών)

Τεχνίτης Ελασματουργός

Τι αφορά
Η κατασκευή, η επισκευή και η τοποθέτηση των προϊόντων από μεταλλικά φύλλα, για συστήματα διαχείρισης αέρα, οροφές, εσωτερικές και εξωτερικές επικαλύψεις, αποτελεί το αντικείμενο της εργασίας του Ελασματουργού.
Ειδικότερα, ο Τεχνίτης Ελασματουργός:
• κόβει ελασματουργικά προϊόντα,
• τα διαμορφώνει,
• τα συναρμολογεί,
• τα τοποθετεί,
• τα επισκευάζει, και
• ελέγχει την ποιότητα των προϊόντων που παράγει.
Ο τεχνίτης ελασματουργός θα πρέπει να χειρίζεται αποτελεσματικά τον εξοπλισμό του συνεργείου. Επίσης θα πρέπει να μπορεί να συμμετέχει σε διάφορες άλλες παραγωγικές διαδικασίες, όπως στην πρωτοβάθμια συντήρηση, ελέγχους ποιότητας και εκπαίδευση των συναδέλφων του στην πράξη.Ο Ελασματουργός ειδικών κατασκευών κατασκευάζει και επισκευάζει επιπροσθέτως και ελασματουργικά προϊόντα για αεροπορικές και ναυπηγικές εργασίες. Οι κατασκευές αυτές απαιτούν αυστηρή συμμόρφωση με τα δεδομένα του κατασκευαστή, ακρίβεια, χρήση ειδικών εργαλείων και συσκευών και βασική γνώση των ειδικών κραμάτων των μετάλλων που χρησιμοποιούνται στον κλάδο αυτό. Επίσης πρέπει να γνωρίζει τον βασικό σκοπό, και την σημασία που έχει το συγκεκριμένο κομμάτι ή συγκρότημα στην λειτουργία του συνολικού προϊόντος (Αεροσκάφος, Πλοίο κλπ). Ο Ελασματουργός μπορεί να ανοίξει δικό του εργαστήριο ή να εργαστεί σε άλλα ελασματουργεία. Ο Ελασματουργός ειδικών κατασκευών μπορεί να εργαστεί σε μονάδες επισκευής και κατασκευής Αεροσκαφών και Πλοίων.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Δεν είναι μετρήσιμη η απασχόληση στο επάγγελμα του ελασματουργού, εφόσον είναι σχετικά νέο επάγγελμα - προέρχεται από το παραδοσιακό επάγγελμα του γενικού Φανοποιού – και οι απαιτήσεις απασχόλησης καλύπτονται είτε από τους παραδοσιακούς σιδεράδες και εμπειροτεχνίτες, ή από άλλες ειδικότητες μηχανολογικής κατεύθυνσης μετά από σεμιναριακή εκπαίδευση ή εκπαίδευση στην πράξη.
Ωστόσο, η αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας και η κατασκευή σύγχρονων κτηρίων με μεταλλικές επιφάνειες , η εξέλιξη της κατασκευής των αεροσκαφών και πλοίων και η χρήση αντί του ξύλου διαφόρων κραμάτων μετάλλου, είναι παράγοντες που δημιουργούν προοπτικές μεγέθυνσης της ζήτησης για το επάγγελμα του τεχνίτη ελασματουργού. Σημειωτέον ότι με την τεχνολογική εξέλιξη και την εισαγωγή των αυτοματισμών και της πληροφορικής, έχουν αυξηθεί οι απαιτήσεις σε εκπαίδευση και έχουν διαφοροποιηθεί οι συνθήκες εργασίας για το συγκεκριμένο επάγγελμα.

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνίτης Ελασματουργός