Ενημέρωση: Τη Δευτέρα 14/08/2017 η υποδοχή και η τηλεφωνική εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται από 09:00 μέχρι 14:00. Επίσης, από Δευτέρα 14/08/2017 έως και Παρασκευή 18/08/2017, το τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων δεν θα δέχεται κοινό. Θα λειτουργεί ΜΟΝΟ η τηλεφωνική εξυπηρέτηση των υποψηφίων για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ..

Σύμφωνα με τον αριθμό πρόσκλησης 2/2016 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύσης - Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση".

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους παρόχους κατάρτισης στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ» (ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2/2016 και Αριθμ. Πρωτ. 6.14727/5.12558/29.11.2016) του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση" σχετικά με τη διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το έντυπο αίτησης που θα πρέπει να καταθέτουν στον ΕΟΠΠΕΠ για τη χορήγηση της σύμφωνης γνώμης σχετικά με την απασχόληση Στελεχών επαγγελματικής συμβουλευτικής/Συμβούλων των περιπτώσεων Β. και Γ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εν λόγω πρόσκληση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΠΕΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (www.voucher.gov.gr) ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΞΗΣ.

Πληροφορίες – Διευκρινίσεις:

Ερωτήματα σχετικά με την περίπτωση Β στο Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ερωτήματα σχετικά με τις περιπτώσεις Α και Γ στο Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.