Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ)

(τρέχον σύστημα)

Το Επαγγελματικό Λύκειο είναι Σχολείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που δεν ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Μπορεί κάποιος να επιλέξει να εγγραφεί στο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο, υπό την προϋπόθεση

   • να είναι 15 ετών
   • να έχει Απολυτήριο Γυμνασίου

ή στο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο, υπό την προϋπόθεση

   • να είναι 15 ετών
   • να έχει Απολυτήριο Γυμνασίου
   • να εργάζεται

Τι χρειάζεται να γνωρίζω για το Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο;

 • Η φοίτηση στο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο διαρκεί 3 χρόνια.

Τα προγράμματα διδασκαλίας περιλαμβάνουν μαθήματα γενικής παιδείας, τεχνικά, επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις.

 • Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. περιλαμβάνει κοινά για όλους τους μαθητές, μαθήματα γενικής παιδείας, μαθήματα προσανατολισμού και μαθήματα επιλογής. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα κοινά μαθήματα, τα μαθήματα προσανατολισμού καθώς και τρία (3) μαθήματα επιλογής.
 • Η Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. διαχωρίζεται σε τομείς σπουδών. Προαχθέντες μαθητές της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. (ή ΓΕ.Λ.) που εγγράφονται στη Β΄ τάξη μπορούν να ενταχθούν με αίτησή τους σε οποιοδήποτε τομέα επιθυμούν. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Β΄ τάξης περιλαμβάνει κοινά μαθήματα γενικής παιδείας για όλους τους μαθητές και μαθήματα θεωρητικά και εργαστηριακά του τομέα επιλογής. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα κοινά μαθήματα γενικής παιδείας και τα μαθήματα του τομέα επιλογής τους.
 • Η Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. διαχωρίζεται σε ειδικότητες. Προαχθέντες μαθητές της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. που εγγράφονται στη Γ΄ τάξη μπορούν να ενταχθούν με αίτησή τους σε οποιαδήποτε ειδικότητα του τομέα που παρακολούθησαν στη Β΄ τάξη. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Γ’ τάξης περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας για όλους τους μαθητές και τα μαθήματα της ειδικότητας (θεωρητικά και εργαστηριακά) που θα επιλέξουν. Κάθε τομέας περιέχει συγκεκριμένες ειδικότητες. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της ειδικότητας, καθώς και τα μαθήματα γενικής παιδείας.

Τι χρειάζεται να γνωρίζω για το Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο;

 • Η φοίτηση στο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο διαρκεί 4 χρόνια, δηλαδή ο μαθητής παρακολουθεί 4 τάξεις.
 • Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Α΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. περιλαμβάνει κοινά για όλους τους μαθητές, μαθήματα γενικής παιδείας, μαθήματα προσανατολισμού και μαθήματα επιλογής. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα κοινά μαθήματα, τα μαθήματα προσανατολισμού καθώς και τρία (3) μαθήματα επιλογής.

 • Η Β΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. διαχωρίζεται σε τομείς σπουδών. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Β΄ τάξης περιλαμβάνει κοινά μαθήματα γενικής παιδείας για όλους τους μαθητές και μαθήματα θεωρητικά και εργαστηριακά του τομέα επιλογής. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα κοινά μαθήματα γενικής παιδείας και τα μαθήματα του τομέα επιλογής τους.

 • Η Γ΄ και Δ΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. διαχωρίζεται σε ειδικότητες. Τα προγράμματα διδασκαλίας της Γ’ τάξης περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας για όλους τους μαθητές και τα μαθήματα της ειδικότητας (θεωρητικά και εργαστηριακά) που θα επιλέξουν. Κάθε τομέας περιέχει συγκεκριμένες ειδικότητες. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της ειδικότητας, καθώς και τα μαθήματα γενικής παιδείας.

Τί τίτλο σπουδών αποκτώ αποφοιτώντας από ένα Επαγγελματικό Λύκειο (Ημερήσιο ή Εσπερινό);

 

Στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων χορηγείται:

Α. Για τον Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών:

 • απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου, ισότιμο με το απολυτήριο Γενικού Λυκείου, τόσο για την πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια & Τ.Ε.Ι.), όσο και για την πρόσληψη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, μετά τις ενδοσχολικές εξετάσεις, και
 • πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4, μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις, το οποίο εξασφαλίζει το δικαίωμα να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Επίσης οι απόφοιτοι του ΕΠΑ.Λ. (Δευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών) έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στα Ι.Ε.Κ. σε τμήματα αντίστοιχης ειδικότητας με αυτήν του πτυχίου τους στο 3ο εξάμηνο.

Ο βαθμός του Απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου προκύπτει από τον μέσο όρο της γενικής βαθμολογίας των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων γενικής παιδείας και ειδικότητας, καθώς και της προφορικής βαθμολογίας της Φυσικής Αγωγής, ενώ ο βαθμός του πτυχίου του Επαγγελματικού Λυκείου από το μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων ειδικότητας.

Β. Για τον Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών – τάξη μαθητείας:

Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 5, μετά από την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.


Τί επαγγελματικά δικαιώματα έχουν οι απόφοιτοι τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης;


Η νομοθετική κατοχύρωση των διαφόρων επαγγελμάτων τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης αποτελεί αρμοδιότητα των υπουργείων που εποπτεύουν τα επαγγέλματα αυτά. Πληροφορίες για τα επαγγελματικά δικαιώματα διαφόρων ειδικοτήτων της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορείς να βρείς εδώ.

Επίσης τα Επαγγελματικά Περιγράμματα μπορεί να σε βοηθήσουν αφού για κάθε επάγγελμα, αναφέρουν ποιοι πτυχιούχοι μπορούν να τα ασκήσουν, ενώ επίσης παρέχουν πληροφορίες για τις συνθήκες και τις προοπτικές κάθε επαγγέλματος.

"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους άξονες προτεραιότητας 4,5,6 - οριζόντια πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»."