Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση τροποποίησης.

Επίσης συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ιστοσελίδα Χορήγηση Νέας Άδειας για ΚΔΒΜ1

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση τροποποίησης.

Επίσης συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ιστοσελίδα Χορήγηση Νέας Άδειας για ΚΔΒΜ2

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση τροποποίησης.

Επίσης συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ιστοσελίδα Χορήγηση Νέας Άδειας για Φροντιστήρια

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την απόφαση τροποποίησης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση τροποποίησης.

Επίσης συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ιστοσελίδα Χορήγηση Νέας Άδειας για Κέντρα Ξένων Γλωσσών

 • 2 Ο Διευθύνων Σύμβουλος με τους Υπεύθυνους Έργων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
 • 3 Το Πιστοποιητικό Αριστείας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
 • 1 Απονομή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έχει Πιστοποιηθεί στο πρόγραμμα EFQM Levels of Excellence και συγκεκριμένα στο 1ο Επίπεδο Επιχειρηματικής Αριστείας, Committed to Excellence αφού εκπλήρωσε με απόλυτη επιτυχία όλα τα κριτήρια του Διεθνούς προγράμματος Αναγνώρισης EFQM “Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία – Committed to Excellence”.

Η Αναφορά Επικύρωσης (Validation Report) για τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. της Αναγνώρισης για τη Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία, βρίσκεται εδώ

Το Πιστοποιητικό του EFQM απενεμήθη στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην τελετή για την Επιχειρηματική Αριστεία «ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2013», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2013, στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental.

Για το Δελτίο Τύπου, πατήστε εδώ.

Για το φωτογραφικό υλικό, πατήστε εδώ.

 • 22
 • 88
 • 7 workshops
 • 3 Στιγμιότυπα από την ολομέλεια.
 • 1 Το Προεδρείο του EQAVET Forum
 • 5 Εθνική εκπρόσωπος
 • 44
 • 66