ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ