ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23/2/2013

Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ -

Ο ΕΟΠΠΕΠ γνωστοποιεί τις δράσεις του στο ευρύτερο κοινό

Παρουσίαση καινοτόμου ψηφιακού παιχνιδιού γνώσεων κατά τη διάρκεια ενημερωτικής ημερίδας του ΕΟΠΠΕΠ στη Θεσσαλονίκη

 Ένα ενημερωτικό παιχνίδι γνώσεων γίνεται όχημα για την  ευαισθητοποίηση του κοινού, και ειδικότερα των νέων, σε θέματα που αφορούν στη Δια Βίου Μάθηση.

Η καινοτομία αυτή παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια ενημερωτικής ημερίδας με θέμα: «Καινοτόμος στρατηγική ευαισθητοποίησης για τη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα», που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 22/2 στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Strategy for raising Awareness of Lifelong Learning in Greece). Η ημερίδα διοργανώθηκε από τον ΕΟΠΠΕΠ. Κατά τη διάρκειά της παρουσιάστηκε επίσης το περίγραμμα των δράσεων του Οργανισμού για την προώθηση της Διά Βίου Μάθησης, με έμφαση στην περιφέρεια, από τον νέο Πρόεδρο Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ Δρ. Θόδωρο Καρτσιώτη.

Συγκεκριμένα ο κ. Καρτσιώτης δήλωσε: «Σκοπός του έργου INSTALL είναι η ευαισθητοποίηση των Ελλήνων πολιτών, και ειδικότερα των νέων, για θέματα που σχετίζονται με τη Διά Βίου Μάθηση,  προτρέποντάς τους να ανακαλύψουν τα οφέλη που προκύπτουν για κάθε πολίτη. Η καινοτομία συνίσταται στην αξιοποίηση ψηφιακών εφαρμογών επικοινωνίας  και την επιλογή της «μάθησης μέσω παιχνιδιού»,  ως βασικό εργαλείο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τόσο για την εθνική στρατηγική για τη διά βίου μάθηση, όσο και για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης. Με τη συμμετοχή του ΕΟΠΠΕΠ στο έργο γίνεται πράξη η δέσμευση του φορέα για διαρκή αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τον πολίτη υπηρεσιών, ώστε να προσφέρεται σε όλους, -στον άνεργο, στον εργαζόμενο, στον ενήλικα καταρτιζόμενο- άμεση ενημέρωση και πληροφόρηση σε ζητήματα διά βίου μάθησης, πιστοποίησης και επαγγελματικού προσανατολισμού, με τα πιο σύγχρονα μέσα»

Το παιχνίδι είναι διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο του έργου www.install-project.gr. Αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, το περιεχόμενο των οποίων σχετίζεται με τα αντικείμενα της Δια Βίου Μάθησης. Στόχος είναι η αξιολόγηση των γνώσεων και του βαθμού της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων σε σχέση με τις εθνικές και ευρωπαϊκές πρακτικές διά βίου μάθησης. Για τη συμμετοχή στο παιχνίδι απαιτείται η εγγραφή στο δικτυακό τόπο. Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα είτε να παίξει το παιχνίδι από τον υπολογιστή του, είτε να κατεβάσει την εφαρμογή για κινητό Android ή  i-Phone. Ακόμα προβλέπεται έπαθλο (κουπόνια κατάρτισης) για τους παίκτες που θα διακριθούν.

Το έργο INSTALL υλοποιείται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Συντονιστής Εταίρος), τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και το Τ.Ε.Ι. Πατρών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για τη Διά Βίου Μάθηση. Περισσότερες πληροφορίες στο www.install-project.gr

Ενημερωτική δράση του  ΕΟΠΠΕΠ

Την ημερίδα παρακολούθησαν εκπρόσωποι από την τοπική αυτοδιοίκηση, πρώτου και δευτέρου βαθμού, κοινωνικοί φορείς, εκπρόσωποι φορέων διά βίου μάθησης, επιμορφωτές ενηλίκων, εκπαιδευόμενοι και καταρτιζόμενοι.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ παρουσίασε το έργο και τις δράσεις του Οργανισμού, με πολυμεσική εφαρμογή χρησιμοποιώντας απλούς όρους και παραδείγματα. Περιέγραψε επίσης τους άξονες λειτουργίας του νέου ΔΣ.

Το μέλος του ΔΣ του κ. Ιωάννης Παπαργύρης, αναφέρθηκε στους τρόπους σύνδεσης των δράσεων του ΕΟΠΠΕΠ με τους παραγωγικούς φορείς.

Η Δρ Ιωάννα Δέδε, Διευθύντρια Πιστοποίησης Προσόντων ΕΟΠΠΕΠ έκανε εισήγηση με θέμα «Η συμβολή του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στο έργο INSTALL»

Οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήσεις τόσο για το έργο του Οργανισμού όσο και για το πρόγραμμα INSTALL.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Α. Τζιτζικώστα Περιφερειακός σύμβουλος Μ. Φωτόπουλος, ο εκπρόσωπος του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Ι. Μπουτάρη Αντιδήμαρχος Παιδείας και ΔΒΜ Α. Καρούμπης και ο Περιφερειακός δ/ντης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Γ. Καρατάσιος.

Ο ΕΟΠΠΕΠ είναι οργανισμός εποπτευόμενος από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Αρβανιτόπουλο. Περισσότερες πληροφορίες για τον ΕΟΠΠΕΠ και το έργο του στο www.eoppep.gr