Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε για το νέο Θεσμικό Πλαίσιο για τους Φορείς Διά Βίου Μάθησης και την τροποποίηση της απόφασης σχετικά με τον καθορισμό ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης