Πληροφορίες: Φιολιτάκη Μαρία:   210 27.09.125   Δρανίδου Σοφία :   210 27.09.127  
 
Κατσιμάνη Μαρίνα: 210 27.09.176

Αγαπητοί συνεργάτες,

Σας ενημερώνουμε ότι ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύμφωνα με το κεφάλαιο Θ του άρθρου μόνου του Ν. 4093/2013 (ΦΕΚ 222/τ. Α΄/12.11.2012) όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ. Α΄/25.1.2013) ανέλαβε από 1η Μαΐου 2013:

 

1. Τη χορήγηση άδειας σε:

o Κέντρα Ξένων Γλωσσών

o Φροντιστήρια

o Κέντρα Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1 – Κε.Δι.Βι.Μ.1 (πρώην Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών – Ε.Ε.Σ.)

o Κέντρα Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2 – Κε.Δι.Βι.Μ.2 (πρώην Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης – Κ.Ε.Κ.) και

2. Τη διατύπωση γνώμης ως προς τις κτηριολογικές προδιαγραφές για:

o Ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

o Κολλέγια

o Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.)

 

Στο πλαίσιο εφαρμογής του ως άνω θεσμικού πλαισίου, το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αποφάσισε:

Κατά την υπ΄αρ. 61η/27.04.2013 Συνεδρίαση:

«Απόφαση της υπ’ αρ. 61/27.04.2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 21ο: «Έγκριση αμοιβών των Αξιολογητών – Εμπειρογνωμόνων που μετέχουν σε επιτροπές του ΕΟΠΠΕΠ» ΑΔΑ: ΒΕΝΥΟΡΗΛ-ΓΡΞ (συν. 2)

Κατά την υπ΄αρ. 64η/17.05.2013 Συνεδρίαση:

«Έγκριση διαδικασίας ελέγχου αιτήσεων για χορήγηση άδειας σε φορείς ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που αδειοδοτούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύμφωνα με τον Ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 411 1/2013 και Ορισμός Οργανωτικής Επιτροπής για τον Συντονισμό, Οργάνωση και Εφαρμογή της διαδικασίας» ΑΔΑ: ΒΕΝ5ΟΡΗΛ-ΑΗΣ (συν. 3)

Κατόπιν των παραπάνω ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καλεί όσους ελεγκτές, ενταγμένους στα Μητρώα Ελεγκτών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία ελέγχου της πληρότητας φακέλων των ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης που αιτούνται για χορήγηση άδειας, όπως συμπληρώσουν τα συνημμένα 4 έως και 6 και τα αποστείλουν μέσω:

o e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή

o Fax: 210 27.09.142 ή

o προσέλθουν αυτοπροσώπως στην έδρα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη διεύθυνση: Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Νέα Ιωνία

το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 23/05/2013

 

Επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Στο πλαίσιο εφαρμογής του ως άνω θεσμικού πλαισίου, θα πραγματοποιηθεί κατάρτιση την Δευτέρα 27/05/2013. Όσοι ελεγκτές διαμένουν εκτός Αττικής δύναται να δηλώσουν μόνο διαθεσιμότητα και η κατάρτισή τους, θα πραγματοποιηθεί κατά την προσέλευσή τους πριν την έναρξη ελέγχου των φακέλων

2. Η Οργανωτική Επιτροπή θα λειτουργεί καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα (εφόσον απαιτηθεί) από τις 9.00 έως τις 21.00.

3. Ο έλεγχος των φακέλων θα γίνει μέσω Η/Υ

4. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δεν καλύπτει δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των ελεγκτών. Θα γίνει προσπάθεια από την Οργανωτική Επιτροπή ώστε οι ελεγκτές προερχόμενοι από την επαρχία να έχουν σε ημερήσια βάση και μέχρι μίας ή δύο εβδομάδων, (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) συνεχή ροή φακέλων για έλεγχο πληρότητας .

5. Στο συμπληρωμένο υπόδειγμα της Υπεύθυνης Δήλωσης (συν. 5) εφόσον κάποιοι ελεγκτές έχουν οποιαδήποτε σχέση με φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης, οφείλουν να δηλώσουν στην Υπεύθυνη Δήλωση που θα προσκομίσουν, την επωνυμία του φορέα, την κατηγορία φορέα (π.χ. φροντιστήριο, κέντρο ξένων γλωσσών κ.λπ.) και να ζητήσουν της εξαίρεσή τους από τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου του συγκεκριμένου φορέα.

Συνημμένα:

1. Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222) όπως τροποποιήθηκε έως σήμερα και ισχύει του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

2. Η υπ΄αρ. πρωτ. ΔΑ/11325/29.4.2013 Απόφαση της υπ΄αρ. 61ης/27.04.2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

3. Η υπ΄αρ. πρωτ. ΔΑ/12232/17.5.2013 Απόφαση της υπ΄αρ. 64ης/17.05.2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

4. Ατομικό Φύλλο Επικαιροποίησης Στοιχείων Ελεγκτή

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (συμπληρωμένο υπόδειγμα)

6. Δήλωση διαθεσιμότητας για συμμετοχή των ελεγκτών στην κατάρτιση και στη διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων.

Ιωάννης Δελημάρης                                                    Κατερίνα Αλμπέρτη

Προϊστάμενος Τμήματος                             Συντονίστρια της Οργανωτικής Επιτροπής

Αδειοδότησης Παρόχων δια Βίου Μάθησης