Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινά η διαδικασία Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης.

Η διαδικασία θα εφαρμοσθεί πιλοτικά σε πρώτο στάδιο. Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας πιστοποίησης, μπορείτε να βρείτε στη σχετική Ανακοίνωση πατώντας εδώ.

Θα βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας:

  • Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία πιστοποίησης;
  • Γιατί γίνεται πιλοτική εφαρμογή της διαδικασίας;
  • Ποια είναι αναλυτικά τα στάδια της διαδικασίας; (γραπτή εξέταση, παρουσίαση μικροδιδασκαλίας, συνέντευξη)
  • Πώς μπορώ να συμμετέχω; (υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, αποστολή δικαιολογητικών, καταβολή ανταποδοτικού τέλους, κατάθεση δήλωσης συμμετοχής σε Εξεταστικό Κέντρο)
  • Τι πιστοποιητικό θα πάρω και πώς; (Βεβαίωση Εκπαιδευτικής Επάρκειας)

Επίσης, θα βρείτε οδηγίες για την υποβολή Αιτήσεων και χρήσιμες πληροφορίες για τη διαδικασία πιστοποίησης.

Πληροφορίες απο το Τμήμα Εκπαιδευτικού Πλαισίου 13:00-15:00 στα τηλέφωνα 210-2709052, 210-2709054, 210-2709055, 210-2709057, 210-2709058, 210-2709059.