Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.),  με αντικείμενο την Πιστοποίηση Προσόντων και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και με κεντρικές επιδιώξεις:

• τη στενότερη σύνδεση της εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας,
• την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού,
• την ενδυνάμωση των προοπτικών απασχόλησής του και
• την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής,

στοχεύει στη δημιουργία μιας οικονομίας περισσότερο ανταγωνιστικής και μιας κοινωνίας περισσότερο συνεκτικής, με κοινό προσανατολισμό την επένδυση στον ενεργό πολίτη, στο πλαίσιο της σύγχρονης κοινωνίας και της οικονομίας της γνώσης.
Για το λόγο αυτό επενδύει σε περισσότερο ποιοτικές, αποτελεσματικές και αξιόπιστες υπηρεσίες Διά Βίου Μάθησης και δίνει έμφαση στην ποιοτική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αιτημάτων, αναγκών και προσδοκιών των αποδεκτών των υπηρεσιών του, τους οποίους θεωρεί πολύτιμους βοηθούς στην προσπάθειά του για διαρκή βελτίωση.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της επικοινωνίας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, στο οποίο έχει εντάξει εύχρηστα εργαλεία, όπως:

• Το διαδικτυακό τόπο του ΕΟΠΠΕΠ
(www.eoppep.gr)
• Τη βάση δεδομένων ΠΛΟΗΓΟΣ
(http://ploigos.eoppep.gr/ekep/external/index.html)
• Τη διαδικτυακή πύλη επαγγελματικού προσανατολισμού των εφήβων
(http://www.eoppep.gr/teens/)
• Την ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με τον πολίτη
(Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Επιπλέον αυτών και επιθυμώντας να μετατρέψει την απλή ενημέρωση σε ουσιαστική αμφίδρομη επικοινωνία, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έχει εντάξει στο σύστημα αυτό μια διαδικασία για τη διερεύνηση της αντίληψης των αποδεκτών των υπηρεσιών του, ώστε να αναλαμβάνει στοχευμένες δράσεις βελτίωσης.

Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τη διενέργεια Έρευνας Ικανοποίησης Πελατών, μέσω ειδικά σχεδιασμένων ερωτηματολογίων, τα οποία θα σας αποστέλλονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα ώστε να έχετε την ευκαιρία να μας μεταφέρετε τις απόψεις σας για εμάς.