Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. παρουσίασε με επιτυχία στην Ευρώπη την Έκθεση Αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με επικεφαλής το Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Βουτσινά, παρουσίασε στις 27 Φεβρουαρίου 2014, στην πόλη Birmingham του Ηνωμένου Βασιλείου, την Έκθεση Αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό, στο πλαίσιο της 23ης Συνεδρίασης της αρμόδιας Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Η παρουσίαση έτυχε θετικής υποδοχής και απέσπασε θερμότατα συγχαρητήρια από τους εκπροσώπους, του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Cedefop καθώς και των συμμετεχόντων κρατών-μελών.

Η οριστική έγκριση της Έκθεσης Αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων θα ολοκληρωθεί με την ενσωμάτωση των τελικών επισημάνσεων για τη δημοσίευση της Έκθεσης, στις 31 Μαρτίου και 1η Απριλίου 2014, κατά την 24η Συνεδρίαση της αρμόδιας Συμβουλευτικής Επιτροπής, στις Βρυξέλλες.