Το Σάββατο 8 Μαρτίου 2014, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) συμμετείχε στο Συνέδριο Ναυτικής Εκπαίδευσης με τίτλο: «Εκπαίδευση στις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού και στα πλοία» το οποίο διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου στο Ίδρυμα Ευγενίδου.

Τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εκπροσώπησαν με την παρουσία τους ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιωάννης Γερ. Βουτσινάς και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πιστοποίησης Προσόντων κ. Ιωάννα Δέδε.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ( Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) κ. Ιωάννης Γερ. Βουτσινάς, ήταν εισηγητής στο Συνέδριο με θέμα: «Σύστημα Πιστοποίησης Προσόντων στον τομέα της Ναυτιλίας», αναφέρθηκε στις αρμοδιότητες του Οργανισμού και στο έργο του, στις χρήσιμες για τη ναυτιλία ειδικότητες της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, στα συστήματα πιστοποίησης προσόντων που εφαρμόζει ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., κατ΄ εφαρμογήν του Νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193Α /2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και στην αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.

Για τις Περιλήψεις των Εισηγήσεων δείτε εδώ.