Σας ενημερώνουμε ότι την εβδομάδα από Δευτέρα 4, έως και Παρασκευή 8 Αυγούστου 2014, δεν θα είναι δυνατή η είσοδος κοινού στα γραφεία υποδοχής του Τμήματος Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (για θέματα: Ισοτιμιών τίτλων σπουδών, Επαγγελματικών δικαιωμάτων, Europass).