Επικαιροποίηση αδειών με αναγγελία Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Προσαρμογή αδειών στο Ν. 4093/2012 ως ισχύει Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Επικαιροποίηση αδειών με αναγγελία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.