Συνάντηση Εργασίας πραγματοποιήθηκε στις 4-5 Απριλίου 2016 στις εγκαταστάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με στελέχη των Υπουργείων Παιδείας και Εργασίας της Κύπρου στο πλαίσιο της ανάπτυξης της Κυπριακής Βάσης Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών.

Για περισσότερα πατήστε εδώ.