Σας ενημερώνουμε ότι ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π για το διάστημα από 5 Ιουλίου 2016 έως και 18 Ιουλίου 2016, ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΟΙΝΟ λόγω εργασιών που αφορούν στην διεξαγωγή των εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ, 1ης περιόδου 2016.

Επισημαίνεται ότι για το ανωτέρω διάστημα το Τμήμα Αδειοδότησης Δομών θα δεχτεί κοινό ΜΟΝΟ στις 7 και στις 14 Ιουλίου 2016, καθ΄ όλη την διάρκεια της ημέρας.

Αντίστοιχα το Τμήμα Πρωτοκόλλου του Οργανισμού, για το ανωτέρω διάστημα, θα δέχεται κοινό καθημερινά μέχρι τις 13:30.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας