Σύμφωνα με τον Ν. 4386/2016, άρθρο 42, παρ 6, τα Φροντιστήρια & Κέντρα ξένων Γλωσσών, ΚΔΒΜ 1 ΚΑΙ ΚΔΒΜ 2 που έχουν λάβει άδεια εντός του 2013 και του 2014 καλούνται να επικαιροποιήσουν τις άδειες τους με τη με τη διαδικασία της αναγγελίας του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32).

Προθεσμία Υποβολής 31η Ιουλίου 2016

Όσοι φορείς έχουν ήδη υποβάλει αίτηση επικαιροποίησης το έτος 2015 δεν είναι υπόχρεοι επανυποβολής.

Τα Απαιτούμενα Δικαιολογητικά θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ στο παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.eoppep.gr/index.php/el/structure-and-program-certification/epikairopoiisi_adeion

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ το 2013 σύμφωνα με τις περιπτώσεις 5α και 5β της υποπαραγράφου Θ.18 της παραγράφου Θ΄ του Ν. 4093/2012

Φροντιστήρια & Κέντρα Ξένων Γλωσσών που αδειοδοτήθηκαν σύμφωνα με τις περιπτώσεις 5α και 5β της υποπαραγράφου Θ.18 της παραγράφου Θ΄ του Ν. 4093/2012, υποβάλλουν την αναγγελία συνοδευόμενη με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγησης της άδειας των παραγράφων 4, 5 και 6 και των κτιριολογικών προδιαγραφών των παραγράφων 8 και 10 της υποπαραγράφου Θ3 της παραγράφου Θ΄ (Προσαρμογή στον Ν. 4093/2012). Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.eoppep.gr/index.php/el/structure-and-program-certification/kdvm1_front/prosarmogi_adeion

Προθεσμία Υποβολής 31η Ιουλίου 2016.

Για να διαπιστώσετε αν ανήκετε σε αυτή τη κατηγορία, επισκεφθείτε στο site του ΕΟΠΠΕΠ την ενότητα ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, υποενότητα «Αναζήτηση Φορέων» και ελέγξτε αν αναγράφεται η δυναμικότητα στα στοιχεία των κτιριολογικών σας μονάδων . Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.eoppep.gr/index.php/el/search-for/learning-institutions/kdvm_search_page

Οι φορείς οι οποίοι έλαβαν άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4093/12, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προσκομίζοντας δηλαδή όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά των παραγράφων 4, 5 και 6 και των κτιριολογικών προδιαγραφών των παραγράφων 8 και 10 της υποπαραγράφου Θ3 της παραγράφου Θ΄, εντός του 2015, καθώς και οι φορείς των περιπτώσεων 5α και 5β της υποπαραγράφου Θ.18 της παραγράφου Θ΄ οι οποίοι έχουν ήδη προσκομίσει τα δικαιολογητικά των παραγράφων 8 και 10 της υποπαραγράφου Θ3 της παραγράφου Θ΄ και έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4093/12, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εντός του 2015 δεν υποχρεούνται στην παραπάνω διαδικασία και επικαιροποιούν την άδειά τους μέχρι 31/5/2017.

Πληροφορίες: email Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.