Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση τροποποίησης.

Επίσης συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ιστοσελίδα Χορήγηση Νέας Άδειας για ΚΔΒΜ1

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση τροποποίησης.

Επίσης συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ιστοσελίδα Χορήγηση Νέας Άδειας για ΚΔΒΜ2

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση τροποποίησης.

Επίσης συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ιστοσελίδα Χορήγηση Νέας Άδειας για Φροντιστήρια

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την απόφαση τροποποίησης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση τροποποίησης.

Επίσης συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ιστοσελίδα Χορήγηση Νέας Άδειας για Κέντρα Ξένων Γλωσσών

  • 2 Ο Διευθύνων Σύμβουλος με τους Υπεύθυνους Έργων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
  • 3 Το Πιστοποιητικό Αριστείας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
  • 1 Απονομή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.