μλα μπλα

Είσαι μαθητής, σπουδαστής-φοιτητής, γονέας, Σύμβουλος ΕΠ, άνεργος, εργαζόμενος;
Αν ενδιαφέρεσαι για ευκαιρίες εκπαίδευσης στην Ελλάδα, μπορείς να επισκεφτείς την Εθνική Βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «ΠΛΟΗΓΟΣ».

Εισάγοντας κριτήρια αναζήτησης ανάλογα με το επίπεδο σπουδών, το είδος εκπαίδευσης, τη διάρκεια ή το αντικείμενο της εκπαίδευσης που σε ενδιαφέρει μπορείς να αναζητήσεις εκπαιδευτικές ευκαιρίες στη χώρα μας. Για καθεμία εκπαιδευτική ευκαιρία που ανταποκρίνεται στα κριτήρια αναζήτησής σου υπάρχει περιγραφή, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν στον τίτλο σπουδών στον οποίο κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης οδηγεί, τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων κλπ.

Εθνική Εκπροσώπηση

Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011:

Συμμετοχή της Ελλάδας στο 1ο  τομεακό σεμινάριο για τον τομέα του Τουρισμού  του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη διασφάλιση ποιότητας στην ΕΕΚ  (EQAVET) στο Dortmund, στις 8 Δεκεμβρίου  2011.

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012:

Συμμετοχή της Ελλάδας στην ετήσια ολομέλεια του  Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη διασφάλιση ποιότητας στην ΕΕΚ  (EQAVET) στη Δανία, στις 29-30 Μαρτίου 2012.

Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012:

Συνδιοργάνωση και συμμετοχή της Ελλάδας στο 1ο  ενημερωτικό σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη διασφάλιση ποιότητας στην ΕΕΚ  (EQAVET) στην Αθήνα, στις 10 και 11 Μαΐου  2012.

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012:

Συμμετοχή της Ελλάδας στο 2ο  ενημερωτικό σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη διασφάλιση ποιότητας στην ΕΕΚ  (EQAVET) στο Παρίσι, στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2012.

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013:

Συμμετοχή της Ελλάδας στη 1η συνάντηση της  Ομάδας Έργου 2 (W G 2)του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη διασφάλιση ποιότητας στην ΕΕΚ (EQAVET) με θέμα εργασίας: Υποστήριξη των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη συσχέτιση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τη Διασφάλιση Ποιότητας (EQAVET) και των υφιστάμενων συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης ποιότητας, με στόχο τη διασφάλιση ποιότητας και την ενίσχυση της διαφάνειας και αύξηση της κινητικότητας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, στις Βρυξέλλες, στις 20.2.2013.

14 και 15 Οκτωβρίου 2013:

Συμμετοχή της Ελλάδας στο πρώτο ενημερωτικό σεμινάριο για τον τομέα της Πληροφορικής, που διοργάνωσε το δίκτυο EQAVET στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας του για το 2013-2014, με θέμα τη διασφάλιση ποιότητας στην κατάρτιση για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την πληροφορική, στο Βερολίνο στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2013.

Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013:

Συμμετοχή της Ελλάδας στην 3η συνάντηση της Ομάδας Έργου 2 (Working Group 2) του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη διασφάλιση ποιότητας στην ΕΕΚ (EQAVET) στις Βρυξέλλες, με θέμα εργασίας: Υποστήριξη των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη συσχέτιση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τη Διασφάλιση Ποιότητας (EQAVET) και των υφιστάμενων συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης ποιότητας, με στόχο τη διασφάλιση ποιότητας καθώς και την ενίσχυση της διαφάνειας, αύξηση της κινητικότητας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

3 και 4 Δεκεμβρίου 2013:

Συμμετοχή της Ελλάδας στη συνάντηση εργασίας (Peer Learning Activity) του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη διασφάλιση ποιότητας στην ΕΕΚ (EQAVET) στo Μπέλφαστ, στην Βόρεια Ιρλανδία, με θέμα εργασίας τον Δείκτη 6 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τη Διασφάλιση Ποιότητας (EQAVET) και πιο συγκεκριμένα τη χρησιμοποίηση των αποκτώμενων προσόντων από τα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στην Αγορά εργασίας. Στη διήμερη αυτή συνάντηση παρουσιάστηκαν  από τον εκπρόσωπό του ΕΟΠΠΕΠ, τα αποτελέσματα δύο σχετικών με το θέμα ερευνών οι οποίες έχουν διεξαχθεί στην Ελλάδα.

Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014:

Συμμετοχή της Ελλάδας στην  τελική (4η) συνάντηση της Ομάδας Έργου 2 (Working Group 2) του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη διασφάλιση ποιότητας στην ΕΕΚ (EQAVET) στις Βρυξέλλες, με θέμα εργασίας: Υποστήριξη των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη συσχέτιση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τη Διασφάλιση Ποιότητας (EQAVET) και των υφιστάμενων συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης ποιότητας, με στόχο τη διασφάλιση ποιότητας καθώς και την ενίσχυση της διαφάνειας, αύξηση της κινητικότητας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

26-27 Μαρτίου 2014:

Το EQAVET) συνδιοργάνωσε με τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. το 5ο Ετήσιο Φόρουμ στην Αθήνα

Στις 26-27 Μαρτίου 2014 υλοποιήθηκε το 5ο Ετήσιο Φόρουμ του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διασφάλισης Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET) σε συνδιοργάνωση με τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε κεντρικό ξενοδοχείο στην Αθήνα.

Την πλήρη Αναφορά-Έκθεση σχετικά με το Φόρουμ θα τη βρείτε εδώ.

19 και 20 Μαϊου  2014:

Συμμετοχή της Ελλάδας στη Διαδραστική Μαθησιακή Δραστηριότητα (Peer Learning Activity) του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη διασφάλιση ποιότητας στην ΕΕΚ (EQAVET) στη Βιέννη, Αυστρία, με θέμα: «Η επίδραση των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση (The impact of quality assurance systems in initial VET)».

10 Ιουνίου 2014:

Συμμετοχή της Ελλάδας-ως προεδρεύουσας χώρας-στη  συνεδρίαση της οργανωτικής επιτροπής (steering committee)  του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη διασφάλιση ποιότητας στην ΕΕΚ (EQAVET) στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

18 Νοεμβρίου 2014:

Συμμετοχή της εθνικής εκπροσώπου στη  15η συνεδρίαση  των μελών της οργανωτικής επιτροπής (steering committee)  του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη διασφάλιση ποιότητας στην ΕΕΚ (EQAVET) στις Βρυξέλλες. (Π. Φιλιπποπούλου)

 

Euroquidance image Euroquidance banner

 

 

 

THE NATIONAL ORGANIZATION FOR THE CERTIFICATION OF QUALIFICATIONS & VOCATIONAL GUIDANCE – EOPPEP, supervised by the Ministry of Education and Religious Affairs, acts as the National Euroguidance Centre of Greece, member of the Euroguidance Network since 2000 (following the activities of the former National Centre for Vocational Orientation – EKEP). EOPPEP as Euroguidance Centre of Greece implements actions co-funded by the European Commission, contributing to the promotion of the European dimension in guidance and the introduction in the Greek counselling and guidance system of issues that relate to mobility for learning purposes in the EU and the latest career guidance developments. Euroguidance Centre of Greece actions include: 

 • Up skilling activities for guidance professionals (Seminars/trainings, meetings and conferences)
 • Guidance studies, tools & practices, handbooks & publications.
 • Mobility Informational material.
 • Publicity activities and joint actions with other European networks at national level to inform students, young people and the general public. 

Target Groups benefiting from the Euroguidance Activities of EOPPEP:  

 • Guidance practitioners, career development advisors, teachers, trainers, information officers in education, training and employment sectors.
 • Interested citizens (school and university students, parents, the unemployed, professionals, parents etc.) that seek information about counseling and vocational guidance services and learning, employment and mobility opportunities. 

 If you are interesting to find information regarding educational mobility and guidance services in Greece please visit: 

 • National Database of Learning Opportunities “PLOIGOS” http://ploigos.eoppep.gr The Greek National Database of educational opportunities called " PLOIGOS ", developed in 2009 by the Euroguidance Centre of Greece, provides information to Greek and European citizens (students, job seekers, parents, guidance counsellors, teachers etc.) about learning opportunities of all types (General Education, Vocational Education and Training, Special Education etc) and levels of education in all geographical regions of Greece. The database contains more than 13.000 educational opportunities which are regularly updated with the participation of educational opportunity providers. PLOIGOS is connected to the European Portal for Learning Opportunities and Qualifications in Europe http://ec.europa.eu/ploteus/en promoting educational mobility throughout the European space. PLOIGOS is currently further developed within the 2014 - 2016 Euroguidance activities of EOPPEP (project “Euroguidance National Databases for Learning opportunities» 386400-LLP-1-2013-2-GR-KA1-EUROGUID). 
 • The Interactive Guidance Portal for adolescents and youngsters www.eoppep.gr/teensThe Portal was developed by EOPPEP at the end of 2012 is widely used by students, young people and guidance practitioners. Friendly career tools enhance the access of more users to guidance in the field of education, such as: Digitized interest, values and decision making tests, E-portfolio development Tool available also in English language, “Ask the counsellor” section, Thematic information catalogues and Useful Links. Soon you can find the Real Game for adolescents aged 12-15 and 15-18 and also Videos for professions and basic skills.
 • The Lifelong Career Development Portal http://e-stadiodromia.eoppep.gr/ The newly developed Lifelong Career Development Portal is supported within the activities of EOPPEP as the Euroguidance Centre of Greece, providing innovating services for career development and mobility information targeted to adults of all ages (Digitized career tests, E-Counselling Services, E- Lifelong Career Portfolio Development Tool, Career & Mobility information Resources, Career Management Skills Section). 

 

Destination Greece, A practical mobility guide for studying and working in Greece

View a leaflet including EOPPEP’s Euroguidance activities and Guidance Services in Greece

 

 Contact Euroguidance Greece:

 National Organization for the Certification of Qualifications and Vocational Guidance (ΕOPPEP)

 Career Guidance Directorate - Euroguidance Centre of Greece

 41 Ethnikis Antistaseos Avenue, Νea Ionia, 14234, Athens Greece

 Tel. 0030 210 2709175 – 210 2709183 e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

In the framework of the new policy in relation to Lifelong Learning, and within the National Network of Lifelong Learning, E.O.P.P.E.P.  is one of the administrative bodies for lifelong learning regarding its responsibilities linked to counselling and career guidance. Counselling and/or Career Guidance providers are also part of the National Network of Lifelong Learning as the relevant bodies providing lifelong learning services.

At national level, E.O.P.P.E.P. is responsible for:

 •      providing scientific and technical support to the relevant stakeholders in the Ministries of Education and Employment in designing and implementing a National Policy on Guidance and Counselling,
 •      the development of communication and coordination of actions taken by private and public counselling and guidance service providers, aiming at the improvement of existing services,
 •      the education, initial and continuous training of counselling and guidance practitioners, in collaboration with/or supplementing those provided by current training services in the relevant Ministries of Employment and Education,
 •      defining the conditions and rules under which guidance and counselling services should operate, the relevance and adequacy of counselling and guidance practitioners’ qualifications and keeping the relevant registers,
 •      designing and implementing actions of counselling and guidance supporting the work of counsellors and of lifelong support of citizens for development and career management,
 •      participating in the formulation of standards, rules and procedures for quality assurance consulting services and guidance under the National Quality Framework for lifelong learning.
 At European level, E.O.P.P.E.P. is:
 • -  the National Euroguidance Centre, member of the Euroguidance network, with the support of the Lifelong Learning Programme,
 • the national body representing Greece in the European Lifelong Guidance Policy Network – ELGPN, established by the European Commission in 2007.

 

Target Groups benefiting from E.O.P.P.E.P.‘s work:

-    counselling and vocational guidance practitioners, career development practitioners in education, training and employment in public and private sectors,

-    public and private stakeholders providing counselling and vocational guidance services in the areas of education, training and employment,   

-    interested citizens (school and university students, parents, the unemployed, professionals etc that seek information about counselling and vocational guidance services and learning, employment and mobility opportunities,

-    all members of the Greek society as potential beneficiaries of quality counselling and vocational guidance services at regional and national level. 

 

 

Contact EOPPEP Career Guidance Directorate:

  National Organization for the Certification of Qualifications and Vocational Guidance (ΕOPPEP)

  Career Guidance Directorate - Euroguidance Centre of Greece
  41 Ethnikis Antistaseos Avenue, Νea Ionia, 14234, Athens Greece

  Tel. 0030 210 2709175 – 210 2709183 e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.