ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ

Στην ένδειξη, πάνω στο φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει την Αίτησή σας σε έντυπη μορφή και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., θα πρέπει να αναγράφεται αν είστε απόφοιτος Δημόσιου ή Ιδιωτικού ΙΕΚ καθώς και ο νομός και η περιφέρεια στην οποία επιθυμείτε να δώσετε εξετάσεις

Σας ενημερώνουμε ότι η πληρωμή των εξετάστρων πρέπει να διενεργείται αποκλειστικά με τους ακόλουθους τρόπους:

1. Μέσω του Δικτύου Καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας.
2. Μέσω του Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας επιλέγοντας την ομάδα συναλλαγών «Πληρωμές» και στη συνέχεια ακολουθώντας τα βήματα:

  • «Θέλω να πληρώσω»,
  • «Οργανισμός», 
  • «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», 
  • «Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. – Είσπραξη παραβόλων εξετάσεων Ι.Ε.Κ.».