Η κατανομή των υποψηφίων ονομαστικά ανά Ειδικότητα και Εξεταστικό Κέντρο θα δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

Για αναλυτικές οδηγίες προς τους υποψήφιους στις εξετάσεις Πιστοποίησης αποφοίτων ΙΕΚ, πατήστε εδώ.

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοινώνει το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1ης περιόδου 2014.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ

Στην ένδειξη, πάνω στο φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει την Αίτησή σας σε έντυπη μορφή και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., θα πρέπει να αναγράφεται αν είστε απόφοιτος Δημόσιου ή Ιδιωτικού ΙΕΚ καθώς και ο νομός και η περιφέρεια στην οποία επιθυμείτε να δώσετε εξετάσεις