Ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)

Υπ’ αριθμ. 90050/Υ2 Κ.Υ.Α. «Σύστημα πιστοποίησης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).» (ΦΕΚ Β’ 2007/04.06.2018)

Υπ’ αριθμ. 889/Υ2/138782 Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση της αριθμ. 90050/2018 (Β΄ 2007) κοινής απόφασης «Σύστημα πιστοποίησης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)». (ΦΕΚ Β’ 3672/28.08.2018)

Υπ’ αριθμ. 24347/Δ4 Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση της αριθμ. 90050/2018 (Β΄ 2007) κοινής απόφασης «Σύστημα πιστοποίησης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)». (ΦΕΚ Β’ 481/18.02.2019)