Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αριθμ. Κ1/87231/2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Σύστημα πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών- Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών» (ΦΕΚ Β’ 2146/07.06.2019).

(Για να κατεβάσετε την ΚΥΑ πατήστε ­εδώ)

Ανακοινώνει

Την έναρξη της διαδικασίας διεξαγωγής των εξετάσεων Πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών- Κουρέων,

1ης περιόδου 2019