Οι κατάλογοι Θεμάτων βρίσκονται από σήμερα στη διάθεση των υποψηφίων για πιστοποίηση της επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών - Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών.

Με αυτό τον τρόπο, δίνεται ο εύλογος χρόνος στους ενδιαφερόμενους να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης, πριν από την έναρξη υποβολής των αιτήσεων που θα ανακοινωθεί μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Οι κατάλογοι που καταρτίστηκαν με τη συμβολή επαγγελματιών και εκπαιδευτών του χώρου, Εμπειρογνωμόνων και Ειδικών Επιστημόνων από το μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ, περιλαμβάνουν θέματα θεωρητικής και πρακτικής κατεύθυνσης, υπό μορφή ερωτήσεων κλειστού τύπου, και τις αντίστοιχες σωστές απαντήσεις για τη διευκόλυνση και καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους εδώ ή μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΠΠΕΠ στην ενότητα «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΟΜΜΩΤΩΝ-ΚΟΥΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΙΩΝ»

Στους επιτυχόντες θα χορηγείται ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εφαρμογής στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. η Πιστοποίηση Επαγγελματικής Επάρκειας επιπέδου 3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, σύμφωνα με το άρθρο 403 του ν. 4957/2022 με την οποία θα μπορούν να λάβουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ

Ιωάννα Λυτρίβη