Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) θα προβεί στην ανάθεση για ένα (1) έτος υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης του κεντρικού κτηρίου, ιδιοκτησίας Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στη Ν. Ιωνία Αττικής (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία, ΤΚ 14234).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση υποβολής προσφοράς.