Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) θα προβεί στην Επέκταση υφιστάμενου πληροφορικού συστήματος που εξυπηρετεί τις ανάγκες διαχείρισης της διαδικασίας αδειοδότησης ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και της τήρησης και διαχείρισης του αντίστοιχου μητρώου από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση πατήστε εδώ.