Πρόεδρος: Σπυρίδων Χρυσανθόπουλος

Διευθύνουσα Σύμβουλος: Γεωργία Ρεμπούτσικα

Τακτικά μέλη

• Ευθύμιος Αλεξανδρής

• Αναστασία Σισμανίδου

• Ευαγγελία Αδάμ, Εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού με αναπληρωτή της τον Ιωάννη Λυμπέρη.

• Ιωάννης Κακαλής, Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με αναπληρώτριά του τη Βασιλεία Σκουτελάκου

• Γεώργιος Χριστόπουλος, ως εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Ε., Τακτικό Μέλος, με αναπληρωτή του τον Νικόλαο Φωτόπουλο

• Ιωάννης Παπαργύρης, ως κοινός εκπρόσωπος των φορέων (Σ.Ε.Β., Ε.Σ.Ε.Ε., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), Τακτικό Μέλος, με αναπληρωτή του τον Νικόλαο Γαβαλάκη

• Ανδρέας- Χρήστος Παπαδαντωνάκης, ως εκπρόσωπος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Τακτικό Μέλος, με αναπληρωτή του τον Νικηφόρο Κωνσταντίνου