Από τις 1 έως και τις 3 Μαρτίου 2019 έλαβε χώρα στην Ελευσίνα το 1ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα "Βελτίωση του Παιδαγωγικού Κλίματος του Σχολείου".

Το συνέδριο, το οποίο διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής και την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΕΛΕΣΥΠ) είχε ως θεματικούς άξονες τη Συμβουλευτική, τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τις Πολιτιστικές Δραστηριότητες, όπως αυτοί καλούνται να εφαρμοστούν από τις νέες δομές του Υπουργείου Παιδείας, τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.).

Το πρόγραμμα του συνεδρίου, το οποίο παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων καθώς και σύμβουλοι των Κ.Ε.Σ.Υ.,  έδωσε έμφαση στον διεπιστημονικό - ολιστικό χαρακτήρα των νέων δομών.

Εκ μέρους του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. χαιρετισμό απηύθυνε ο κος Δημήτρης Γαϊτάνης, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ο οποίος ευχήθηκε καλή συνεργασία ανάμεσα στις νέες δομές, τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ενημέρωσε συνοπτικά τους συμμετέχοντες για τις υπηρεσίες και τις σχεδιαζόμενες δράσεις του οργανισμού στο τομέα της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας.