Αίτηση για τη χορήγηση Άδειας Λειτουργίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ε.Ε.Σ.):

Οι φορείς που ενδιαφέρονται να λάβουν άδεια λειτουργίας ως Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ.) υποβάλλουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την αίτηση στον παρακάτω σύνδεσμο: http://services.eoppep.gr/appweb/


Η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης είναι υποχρεωτική για την επακόλουθη εξέταση του φακέλου του φορέα. Στη συνέχεια, οι φορείς εκτυπώνουν την αίτηση και μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καταθέτουν φάκελο στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.


Ενημερωτικό Υλικό για Άδεια Λειτουργίας Ε.Ε.Σ. :