SOLAR CV

Τίτλοςτου Έργου: «SSA to cover skill needs through delivery and recognition of EU joint CV in Concentrated Solar Power - SOLAR CV».

Διάρκεια: Η περίοδος υλοποίησης του έργου είναι 3 χρόνια από 1/12/2015 έως 30/11/2018.

Το πρόγραμμα SolarCV, είναι χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα «Erasmus +» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Εταιρικό σχήμα
Συμμετέχουν, οι κάτωθι, 16 φορείς και οργανισμοί από πέντε (5) χώρες με εγκαταστάσεις Συγκεντρωμένης Ηλιακής Ενέργειας υπό λειτουργία ή κατασκευή: Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία, Βέλγιο, Αυστρία και με συντονιστή εταίρο τον Φορέα AGENEX (Agencia Extremeña de la Energía):

1

AGENEX (Agencia Extremeña de la Energía)

Ισπανία

2

RENOVETEC (Renove Tecnología S.L)

Ισπανία

3

SEXPE (Junta de Extremadura)

Ισπανία

4

ARRAM (Business Consultants)

Ισπανία

5

PROTERMOSOLAR (Asociación Española de la Industria Solar Termoeléctrica)

Ισπανία

6

ΚΑΠΕ (KΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)

Ελλάδα

7

IDEC (Business Consultants)

Ελλάδα

8

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Ελλάδα

9

ΕΛΟΤ (The Hellenic Organization for Standardization)

Ελλάδα

10

EBHE (Ενωση Βιομηχανιων

Ηλιακης Ενεργειας-Greek Solar Industry Association)

Ελλάδα

11

ENEA (Italian National Energy Agency)

Ιταλία

12

SYNERGIE (Italiani VET provider)

Ιταλία

13

REGIONE SARDINIA

Ιταλία

14

ANEST (Ιtalian National Association of CSP)

Ιταλία

15

ESTELA (European Solar Thermal Electricity Association)

Βέλγιο

16

ECQA (European Certification and Qualification Association)

Αυστρία

Σκοπός του Έργου
Σκοπός του Έργου είναι η απόκτηση και αναγνώριση των προσόντων στον τομέα της Συγκεντρωμένης Ηλιακής Ενέργειας (CSP CV) ενισχύοντας την εργασιακή κινητικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω της ανάπτυξης ενός προτύπου ευρωπαϊκού, εξ-αποστάσεως προγράμματος κατάρτισης και της επικύρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων που αποκτούνται, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία από την υλοποίηση αντίστοιχων προσεγγίσεων στην Ισπανία.

 Τα αποτελέσματα του Έργου
Τα κύρια αποτελέσματα/προϊόντα του Έργου είναι:

  1. Ο καθορισμός του Ευρωπαϊκού Προτύπου (EU CSP CV) για την κατάρτιση των χειριστών Συγκεντρωτικών Θερμικών Ηλιακών (ΣΘΗ) Συστημάτων.
  2. Η δημιουργία διαδικτυακής μαθησιακής πλατφόρμας μαζί με λογισμικό προσομοίωσης λειτουργίας ΣΘΗ εγκατάστασης (e-simulator) για την παροχή κατάρτισης.
  3. H ανάπτυξη μεθοδολογίας για την επικύρωση της μη-τυπικής μάθησης.
  4. Η διάχυση και επικοινωνία των αποτελεσμάτων του Έργου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για την ιστοσελίδα του προγράμματος πατήστε εδώ: http://www.solar-cv.eu/

 Για το ενημερωτικό φυλλάδιο του Προγράμματος πατήστε εδώ.

Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού http://www.elesyp.gr/

Εργαστήριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής "Μιχάλης Κασσωτάκης" http://ergastirio-eps.ppp.uoa.gr/

Διεθνής Ένωση για τον Σχολικό και Επαγγελματικό Προσανατολισμό  http://www.iaevg.org/IAEVG/ 

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: NEW SKILLS AGENDA FOR EUROPΕ (ΝΕΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ)
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
10 δράσεις της ΕΕ για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, της απασχολησιμότητας και της ανταγωνιστικότητας.

2. ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (INTERNATIONAL CENTRE FOR CAREER DEVELOPMENT AND PUBLIC POLICY – ICCDPP)
http://iccdpp.org/
Παροχή πληροφόρησης και συμβουλών για την ανάπτυξη εθνικών πολιτικών και συστημάτων υποστήριξης της επαγγελματικής ανάπτυξης στους τομείς της εκπαίδευσης, κατάρτισης, απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης.

3. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR EDUCATIONAL AND VOCATIONAL GUIDANCE - IAEVG)
http://iaevg.net/
Επιστημονικός οργανισμός που ειδικεύεται σε θέματα έρευνας και αξιολόγησης των υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού

4. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΕΠ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (CEDEFOP)
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/lifelong-guidance
Έρευνες και μελέτες του CEDEFOP για την ενίσχυση των διαφόρων ομάδων στόχου της ΣυΕΠ καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας των σχετικών υπηρεσιών.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 (με το ν. 4547/2018, ΦΕΚ Α 102) και εξής η αρμοδιότητα χορήγησης αδείας για την λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 (Κ.Δ.Β.Μ.1) μεταφέρθηκεαπό τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στον Γενικό / Τομεακό Γραμματέα Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Με το ν. 4763/2020 (ΦΕΚ Α 254) πλέον τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 & 2 αντικαθίστανται με τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) (άρθρο 65, παρ. 1 & 2). Οι ενδιαφερόμενοι για χορήγηση αδείας ιδιωτικών Κ.Δ.Β.Μ. θα πρέπει να καταθέτουν τον φάκελό τους στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων ( http://www.gsae.edu.gr/el/idiotika-kdvm ) και όχι στον  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

Η μετατροπή των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης επιπέδου ένα (1) και (2) σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, σύμφωνα με τον ν. 4763/2020 ΦΕΚ 254Α (άρθρο 53 και 169, παρ. 17), δύναται να πραγματοποιηθεί για αδειοδοτημένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, με τροποποίηση των αδειών λειτουργίας τους, λόγω προσαρμογής τους στις διατάξεις του άρθρου 53, έως τις 30.11.2021. Αρμόδια υπηρεσία είναι η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.