1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: NEW SKILLS AGENDA FOR EUROPΕ (ΝΕΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ)
  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
  10 δράσεις της ΕΕ για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, της απασχολησιμότητας και της ανταγωνιστικότητας.

 2. ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (INTERNATIONAL CENTRE FOR CAREER DEVELOPMENT AND PUBLIC POLICY – ICCDPP)
  http://iccdpp.org/
  Παροχή πληροφόρησης και συμβουλών για την ανάπτυξη εθνικών πολιτικών και συστημάτων υποστήριξης της επαγγελματικής ανάπτυξης στους τομείς της εκπαίδευσης, κατάρτισης, απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης.

 3. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR EDUCATIONAL AND VOCATIONAL GUIDANCE - IAEVG)
  http://iaevg.net/
  Επιστημονικός οργανισμός που ειδικεύεται σε θέματα έρευνας και αξιολόγησης των υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού

 4. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΕΠ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (CEDEFOP)
  http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/lifelong-guidance
  Έρευνες και μελέτες του CEDEFOP για την ενίσχυση των διαφόρων ομάδων στόχου της ΣυΕΠ καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας των σχετικών υπηρεσιών

  Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, ως το Κέντρο Euroguidance της Ελλάδας, στο πλαίσιο ετήσιων προγραμμάτων δράσης, εγκεκριμένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υλοποιεί δράσεις που αφορούν: 

 • Σεμινάρια / επιμορφώσεις, συναντήσεις και συνέδρια για στελέχη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. 
 • Κοινές δράσεις με άλλα ευρωπαϊκά δίκτυα σε εθνικό επίπεδο και την Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα για την πληροφόρηση μαθητών, νέων και του ευρύτερου κοινού σε θέματα κινητικότητας για λόγους εκπαίδευσης και απασχόλησης στην Ε.Ε. 
 • Εκπόνηση επιστημονικού υλικού – Εκδόσεις. 
 • Ανάπτυξη και ανανέωση ηλεκτρονικών εργαλείων. 
 • Συναντήσεις - Επισκέψεις Εργασίας μεταξύ των μελών του Ευρωπαϊκού Δικτύου. 
 • Δράσεις δημοσιότητας (Συμμετοχή σε εκθέσεις, Έντυπο υλικό προώθησης των δράσεων του Δικτύου).

«Studying and Working in Greece»: Το εγχειρίδιο αυτό είναι γραμμένο στην αγγλική γλώσσα και απευθύνεται σε πολίτες άλλων ευρωπαϊκών χωρών που επιθυμούν να λάβουν γενικές πληροφορίες για την Ελλάδα, καθώς και πληροφορίες για την εκπαίδευση και εργασία στη χώρα μας.

{slide=Α. Επιμορφωτικές δράσεις για Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού/Σταδιοδρομίας}

Ο ΕΟΠΠΕΠ, με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος Euroguidance και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, υλοποιεί ποικίλες δράσεις που στοχεύουν στην αναβάθμιση των προσόντων των Συμβούλων Σταδιοδρομίας του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα,  διασφαλίζοντας ότι θα υπάρχει το στελεχιακό δυναμικό με τις εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες για να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας, προς όφελος των πολιτών κάθε ηλικίας. Κατά τα έτη 2011 - 2014, έχουν υλοποιηθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ:

 • 27 Επιμορφωτικά περιφερειακά σεμινάρια με 1750 ωφελούμενους μέχρι σήμερα επαγγελματίες Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε όλη την Ελλάδα, ως εξής:
 1. 20 περιφερειακά Επιμορφωτικά Σεμινάρια με τίτλο «Ευαισθητοποίηση στο αντικείμενο της Πολυπολιτισμικής Συμβουλευτικής» (2011, ΕΚΕΠ) για στελέχη που προσφέρουν υπηρεσίες Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Υποστήριξης σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση, διάρκειας 30 ωρών (θεωρία, πρακτική άσκηση και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση), 600 συμμετέχοντες.
 2. 2 περιφερειακά Επιμορφωτικά Σεμινάρια με τίτλο Συμβουλευτική Κινητικότητας: Ανάπτυξη δεξιοτήτων Συμβούλων Σταδιοδρομίας» (ΕΟΠΠΕΠ, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 2012) για στελέχη υπηρεσιών Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας, διάρκειας 6 ωρών, 300 συμμετέχοντες.
 3. Επιμορφωτικό Σεμινάριο: «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας για άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αναζήτηση εργασίας: το πρόγραμμα e-guide+», Νοέμβριος 2012 Αθήνα, 105 συμμετέχοντες.
 4. 2 περιφερειακά Επιμορφωτικά Σεμινάρια με τίτλο  «Ανάπτυξη δεξιοτήτων δια βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας» (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 2013/ΕΟΠΠΕΠ – ΚΕΑΕΣ ΕΚΠΑ (Επιστημονική Υπεύθυνη Δέσποινα Σιδηροπούλου – Δημακάκου, Καθηγήτρια Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών) για στελέχη υπηρεσιών Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας διάρκειας 30 ωρών, 450 συμμετέχοντες.
 5. Επιμορφωτικό Βιωματικό Εργαστήριο με τίτλο Δωσ’ μου το χέρι σου… Διαδραστικές Τεχνικές βασισμένες στη θεωρία του Moreno, την Υπαρξιακή Φιλοσοφία και την Συναλλακτική Ανάλυση στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας (ΕΟΠΠΕΠ Αθήνα, 2014) για στελέχη υπηρεσιών Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας, διάρκειας 6 ωρών, 120 συμμετέχοντες. 
 6. Επιμορφωτικό Βιωματικό Εργαστήριο με τίτλο «Από συμβούλους για συμβούλους …..από συμβουλευόμενους για συμβουλευόμενους - Ψυχοκοινωνική υποστήριξη ομηλίκων - ομοτίμων (peer support) στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας (ΕΟΠΠΕΠ, Αθήνα, 2014) για στελέχη υπηρεσιών Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας, διάρκειας 6 ωρών, 160 συμμετέχοντες.

 {slide= Β. Δράσεις για την βελτίωση ποιότητας των υπηρεσιών ΣΥΕΠ}

Κώδικας Δεοντολογίας Παροχής Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Δειτε εδώ.

Εκπόνηση – Πιστοποίηση του Επαγγελματικού Περιγράμματος του Συμβούλου Σταδιοδρομίας /Επαγγελματικού Προσανατολισμού (το οποίο περιλαμβάνει και Πλαίσιο Προγράμματος Κατάρτισης Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού), ως βάση για την πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ των στελεχών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Ανάπτυξη Φόρουμ Δια βίου Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας «ΙΡΙΔΑ» για τη διευκόλυνση συνεργασίας και συντονισμού των Φορέων και των Συμβούλων Επαγγελματικού  προσανατολισμού. Δειτε εδώ.

 

{slide= Γ. Μελέτες, επιστημονικό υλικό και ενημερωτικές δράσεις ΣΥΕΠ}

Ο ΕΟΠΠΕΠ - Εθνικό Κέντρο Euroguidance της Ελλάδας παράγει συστηματικά ενημερωτικό υλικό, μελέτες για την αγορά εργασίας και υλικό αυτοβοήθειας για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών κάθε ηλικίας για τη δια βίου ανάπτυξη σταδιοδρομίας. Oi εκδόσεις του ΕΟΠΠΕΠ διανέμονται δωρεάν σε ωφελούμενους Συμβούλους Σταδιοδρομίας και το ευρύ κοινό, ενώ διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στις διαδικτυακές πύλες http://www.eoppep.gr/teens/ και http://e-stadiodromia.eoppep.gr/ καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ www.eoppep.grΚατά τα έτη 2011 – 2014 εκπονήθηκαν οι κάτωθι 10 μελέτες - εγχειρίδια για θέματα σταδιοδρομίας, επιχειρηματικότητας και απασχόλησης και εκδόθηκαν συνολικά σε περίπου 8.000 αντίτυπα τα οποία διανεμήθηκαν δωρεάν σε ωφελούμενους Συμβούλους Σταδιοδρομίας και το ευρύ κοινό.

 1. Δεξιότητες για πράσινα επαγγέλματα – Ευρωπαϊκή Συνθετική Έκθεση, 2011.
 2. Εκπαιδευτικό υλικό των 20 περιφερειακών Σεμιναρίων Ευαισθητοποίησης στο αντικείμενο της Πολυπολιτισμικής Συμβουλευτικής για στελέχη ΣΥΕΠ δημοσίων και ιδιωτικών φορέων στην εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση, ΕΚΕΠ, 2011.
 3. Μελέτη για τα πράσινα επαγγέλματα στην Ελλάδα και τις νέες απαιτούμενες δεξιότητες, 2012.
 4. Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός για την υποστήριξη των επίδοξων επιχειρηματιών της Ευρώπης - Πολιτική και πρακτικές για την αξιοποίηση των μελλοντικών δυνατοτήτων, 2012.
 5. Εγχειρίδιο Συμβουλευτικής Κινητικότητας : Επιστημονικό Υποστηρικτικό Υλικό για Συμβούλους Σταδιοδρομίας., 2012.
 6. Οδηγός Κινητικότητας - Εγχειρίδιο για μαθητές, φοιτητές, νέους και κάθε ενδιαφερόμενο, 2012.
 7. Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς στην Ελλάδα και νέες απαιτούμενες δεξιότητες, Μελέτη ΕΟΠΠΕΠ 2013.
 8. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης της Σταδιοδρομίας: Θεωρητικό Πλαίσιο, 2013. 
 9. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης της Σταδιοδρομίας: Εγχειρίδιο Πρακτικής Εφαρμογής για Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού, 2013.
 10. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης της Σταδιοδρομίας: Εγχειρίδιο Πρακτικής Εφαρμογής για μαθητές, νέους και ενήλικες, 2013.

Παράλληλα, ο ΕΟΠΠΕΠ διοργανώνει ή συμμετέχει σε ετήσια βάση σε εκδηλώσεις ενημέρωσης,  πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης του κοινού για θέματα διαχείρισης σταδιοδρομίας σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

- Δράσεις Κέντρου Euroguidance της Ελλάδας

Το Δίκτυο Εθνικών Κέντρων Πληροφόρησης για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό Euroguidance (National Resource Centers for Vocational Guidance – NRCVG), δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1992-93, στο πλαίσιο του προγράμματος PETRA, με σκοπό την υποστήριξη της ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και τις ευκαιρίες μάθησης στο εσωτερικό της Ένωσης, ιδίως με την προοπτική της κινητικότητας. Σήμερα το δίκτυο το Δίκτυο "Euroguidance" έχει συμπληρώσει 20 χρόνια λειτουργίας απαρτίζεται από 68 Εθνικά Κέντρα Πληροφόρησης για τη ΣΥΕΠ σε 34 χώρες (28 κράτη-μέλη της Ε.Ε., τις 2 χώρες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας (Νορβηγία, Λιχνενστάιν) και άλλες τρεις υπό ένταξη ευρωπαϊκές χώρες (Ισλανδία, Τουρκία και Σερβία), ενώ η Ελβετία συμμετέχει στο Δίκτυο ως «σιωπηρός» εταίρος.

Το Δίκτυο απευθύνεται σε Εμπειρογνώμονες ΣΥΕΠ, Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Ευρωσυμβούλους και Ειδικούς Πληροφόρησης σε φορείς εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης. Μέσα από το Δίκτυο Euroguidance προωθούνται:

• η διασύνδεση και ανταλλαγή ποιοτικής πληροφόρησης μεταξύ των εμπειρογνωμόνων και των στελεχών ΣΥΕΠ των ευρωπαϊκών χωρών σε θέματα που αφορούν στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, στην Εκπαίδευση, στην Κατάρτιση και στην Απασχόληση,

• η ευρωπαϊκή διάσταση στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό,

• η διάχυση γνώσεων και καλών πρακτικών με την υλοποίηση προγραμμάτων ανταλλαγής Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού,

• η προώθηση της κινητικότητας στο χώρο της Ευρώπης για λόγους εκπαίδευσης και κατάρτισης

• η ενίσχυση της διαπολιτισμικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού:

Βούλη Τετραδάκου, Συντονίστρια Κέντρου Εuroguidance της Ελλάδας, Προϊσταμένη τμήματος Ανάπτυξης Εργαλείων και Υπηρεσιών Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Τηλ.: 210 270 9180, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σταυρούλα Δουλάμη, Προϊσταμένη τμήματος Επιστημονικής Στήριξης Στελεχών & Φορέων ΣΥΕΠ
Τηλ.: 210 270 9184, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

https://www.euroguidance.net

Στις αρμοδιότητες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που αφορούν στον τομέα της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

 • Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των αρμόδιων φορέων των Υπουργείων Παιδείας και Εργασίας, στο σχεδιασμό και την εφαρμογή Εθνικής Πολιτικής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
 • Η ανάπτυξη της επικοινωνίας και ο συντονισμός της δράσης των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού με σκοπό τη βελτίωση των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών, μέσω της συνεχούς ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών.
 • Η παροχή κάθε είδους και μορφής υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού προς τους αρμόδιους φορείς των Υπουργείων Παιδείας και Εργασίας, τα Κέντρα και τους φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τις επιχειρήσεις, καθώς και τις οργανώσεις των εργοδοτών και εργαζομένων.
 • Η εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση στελεχών του τομέα της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε συνεργασία ή/και συμπληρωματικά με τους υπάρχοντες φορείς (δομές) των δύο Υπουργείων.
 • Ο προσδιορισμός αφενός των προϋποθέσεων και κανόνων λειτουργίας των φορέων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και αφετέρου της επάρκειας των προσόντων των στελεχών παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και η τήρηση αντίστοιχων μητρώων.
 • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού για την υποστήριξη του έργου των στελεχών ΣΥΕΠ, αλλά και για τη δια βίου υποστήριξη των πολιτών σε θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης σταδιοδρομίας.
 • Η συμμετοχή στη διαμόρφωση προτύπων, κανόνων και διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας των υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού στο πλαίσιο του Εθνικού Πλαισίου Ποιότητας για τη δια βίου μάθηση.

 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, o Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αποτελεί:

 • Το Εθνικό Κέντρο Euroguidance, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου με την υποστήριξη του Προγράμματος Δια βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 • Τον εθνικό φορέα εκπροσώπησης της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Πολιτική στην Δια βίου ΣΥΕΠ, που συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2007.

 

Ο ΕΟΠΠΕΠ συνεργάζεται στενά με άλλους θεσμικούς φορείς όπως:

 • Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ε.Δ.) του Υπουργείου Παιδείας  - Τμήμα Α' Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού Τηλέφωνο: 210 344 2222, 210 344 2224 Fax: 210 344 3343 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

http://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=66&Itemid=464&lang=el

 • Διεύθυνση Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΟΑΕΔ-Εθν. Αντιστάσεως 8, ΤΚ 17456 ΑΛΙΜΟΣ, Τηλ. Κέντρο: 210-9989000, FAX Διοίκησης: 210-9989500,
  Ταχ. Θυρίδα: 77117 / 17510 Π. ΦΑΛΗΡΟ
  http://www.oaed.gr/Pages/SN_26.pg