Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έχει Πιστοποιηθεί στο πρόγραμμα EFQM Levels of Excellence και συγκεκριμένα στο 1ο Επίπεδο Επιχειρηματικής Αριστείας, Committed to Excellence αφού εκπλήρωσε με απόλυτη επιτυχία όλα τα κριτήρια του Διεθνούς προγράμματος Αναγνώρισης EFQM “Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία – Committed to Excellence”.

Η Αναφορά Επικύρωσης (Validation Report) για τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. της Αναγνώρισης για τη Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία, βρίσκεται εδώ

Το Πιστοποιητικό του EFQM απενεμήθη στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην τελετή για την Επιχειρηματική Αριστεία «ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2013», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2013, στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental.

Για το Δελτίο Τύπου, πατήστε εδώ.

Για το φωτογραφικό υλικό, πατήστε εδώ.

  • 22
  • 88
  • 7 workshops
  • 3 Στιγμιότυπα από την ολομέλεια.
  • 1 Το Προεδρείο του EQAVET Forum
  • 5 Εθνική εκπρόσωπος
  • 44
  • 66

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.eoppep.gr, Θεματική ενότητα: Ιδιωτικοί φορείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης → Αναζήτηση φορέων
1. Πατάτε την πρώτη επιλογή από το μενού που σας ανοίγει: Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 1, Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2
2. Επιλέγετε τον τύπο φορέα για τον οποίο ενδιαφέρεστε να πληροφορηθείτε, π.χ. Φροντιστήριο, Κέντρο Ξένων Γλωσσών κλπ.
3. Πληκτρολογείτε την επωνυμία του φορέα που σας ενδιαφέρει και πατήστε Αναζήτηση.

Αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) για τη βελτίωση της επικοινωνίας του οργανισμού με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και την ενίσχυση της διαφανούς διαχείρισης της γνώσης και της πληροφορίας

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση νέων εργαλείων πληροφορικής / λογισμικών (π.χ. ηλεκτρονικό πρωτόκολλο) ή την αξιοποίηση ήδη εγκατεστημένων εφαρμογών (π.χ. ανοιχτή γραμμή, εταιρικό site, guidance, irida, κλπ) για την υποδοχή, οργάνωση, επεξεργασία, αναφορά και αξιοποίηση πληροφοριών και δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων των επαίνων και παραπόνων), που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση του οργανισμού με το εξωτερικό του περιβάλλον, και τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, μέσα και από την ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού

Τα Ερωτηματολόγια είναι τα ακόλουθα:

Καταγραφή Εκπαιδευτικών Αναγκών Εργαζομένου με σκοπό την βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Έντυπο Παραπόνου