Σας ενημερώνουμε ότι για τις παρακάτω χορηγούμενες Βεβαιώσεις Πιστοποίησης, ο έλεγχος γνησιότητάς τους δύναται να διενεργείται ηλεκτρονικά. Ειδικότερα:

1. Για τις Βεβαιώσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ, που έχουν εκδοθεί από το 2010 και εξής, είναι δυνατόν να διενεργείται ηλεκτρονικά έλεγχος γνησιότητας, μέσω της εφαρμογής: http://pistop.eoppep.gr/eop_c0060.php πληκτρολογώντας τον μοναδικό κωδικό επιβεβαίωσης, εφόσον αυτός αναγράφεται στη Βεβαίωση Πιστοποίησης.

2. Ομοίως, για τις Βεβαιώσεις Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτή Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης που έχουν εκδοθεί από το 2014 και εξής, είναι δυνατόν να διενεργείται ηλεκτρονικά έλεγχος γνησιότητας, μέσω της εφαρμογής: https://trainersexamsverify.eoppep.gr/Home/Contact πληκτρολογώντας τον αριθμό ελέγχου και τον κωδικό πιστοποιητικού (χωρίς ΕΒ), εφόσον αναγράφεται στη Βεβαίωση Επάρκειας.

Σας ενημερώνουμε, ότι στον σύνδεσμο: http://pistop.eoppep.gr/eop_c0060.php λειτουργεί ηλεκτρονικός μηχανισμός ελέγχου εγκυρότητας των χορηγούμενων Βεβαιώσεων. Εισάγοντας τον μοναδικό αριθμό επαλήθευσης της Βεβαίωσης Πιστοποίησης, εφόσον αναγράφεται σε αυτή, διενεργείται αυτόματα ηλεκτρονικός έλεγχος εγκυρότητάς της.