• 2 Ο Διευθύνων Σύμβουλος με τους Υπεύθυνους Έργων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
  • 3 Το Πιστοποιητικό Αριστείας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
  • 1 Απονομή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έχει Πιστοποιηθεί στο πρόγραμμα EFQM Levels of Excellence και συγκεκριμένα στο 1ο Επίπεδο Επιχειρηματικής Αριστείας, Committed to Excellence αφού εκπλήρωσε με απόλυτη επιτυχία όλα τα κριτήρια του Διεθνούς προγράμματος Αναγνώρισης EFQM “Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία – Committed to Excellence”.

Η Αναφορά Επικύρωσης (Validation Report) για τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. της Αναγνώρισης για τη Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία, βρίσκεται εδώ

Το Πιστοποιητικό του EFQM απενεμήθη στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην τελετή για την Επιχειρηματική Αριστεία «ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2013», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2013, στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental.

Για το Δελτίο Τύπου, πατήστε εδώ.

Για το φωτογραφικό υλικό, πατήστε εδώ.

  • 22
  • 88
  • 7 workshops
  • 3 Στιγμιότυπα από την ολομέλεια.
  • 1 Το Προεδρείο του EQAVET Forum
  • 5 Εθνική εκπρόσωπος
  • 44
  • 66

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.eoppep.gr, Θεματική ενότητα: Ιδιωτικοί φορείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης → Αναζήτηση φορέων
1. Πατάτε την πρώτη επιλογή από το μενού που σας ανοίγει: Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 1, Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2
2. Επιλέγετε τον τύπο φορέα για τον οποίο ενδιαφέρεστε να πληροφορηθείτε, π.χ. Φροντιστήριο, Κέντρο Ξένων Γλωσσών κλπ.
3. Πληκτρολογείτε την επωνυμία του φορέα που σας ενδιαφέρει και πατήστε Αναζήτηση.