Η έρευνα PIAAC
(Program for the International Assessment of Adult Competencies)
Διεθνές Πρόγραμμα για την αποτίμηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ενηλίκων

Ενημερωτικό φυλλάδιο

Το πρόγραμμα PIAAC είναι μια ερευνητική συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων χωρών και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Το PIAAC είναι η πιο ολοκληρωμένη διεθνής έρευνα δεξιοτήτων των ενηλίκων που έχει αναληφθεί ποτέ (με 33 χώρες που συμμετέχουν) και θα αξιολογεί και θα παρακολουθεί το επίπεδο και τη κατανομή των δεξιοτήτων του ενήλικου πληθυσμού καθώς και την έκταση της χρήσης των δεξιοτήτων σε διαφορετικά πλαίσια.
Τα αποτελέσματα θα βοηθήσουν τις κυβερνήσεις να κατανοήσουν καλύτερα πώς τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορούν να παρέχουν καλύτερα αυτές τις δεξιότητες. Η έρευνα πραγματοποιείται με συνεντεύξεις σε άτομα 16-64 ετών, στοχεύοντας τουλάχιστον σε 5.000 συμμετέχοντες.

Τι είναι το PIAAC

Το PIAAC είναι μια μοναδική μελέτη για τη μέτρηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων στον ενήλικο πληθυσμό στη Ελλάδα και σε 33 άλλες χώρες. Συγκεκριμένα, στοχεύει στο να αποτιμήσει δεξιότητες των ενηλίκων στην καθημερινή τους ζωή, όπως την κατανόηση και χρήση έντυπης πληροφορίας, την αναζήτηση πληροφοριών, την χρήση υπολογιστών και τεχνολογίας, καθώς επίσης και πληροφορίες για την εκπαίδευσή και την εργασιακή εμπειρία τους. Αυτές οι πληροφορίες θα βοηθήσουν σε μια πιο σαφή εικόνα για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως χώρα και στην ανάπτυξη πιο ειδικευμένου εργατικού δυναμικού στον 21ο αιώνα.

Γιατί είναι σημαντική η μελέτη αυτή;

Η έρευνα αυτή θα παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες δεξιότητες και εμπειρίες του ενήλικου πληθυσμού της χώρας. Ακολούθως, θα επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς, τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής και τους ερευνητές της εκπαίδευσης να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για την ανάπτυξη προγραμμάτων που θα στοχεύουν στη βελτίωση εκείνων των δεξιοτήτων των ενηλίκων, που είναι απαραίτητες για μια επιτυχημένη συμμετοχή στην εργασία και την προσωπική ζωή σήμερα στη χώρα μας.

Εργαλεία του PIAAC

Τα δύο εργαλεία του PIAAC είναι ένα ερωτηματολόγιο για συλλογή στοιχείων και ειδικά σχεδιασμένες ασκήσεις.
Το ερωτηματολόγιο θα συλλέγει τις πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, κατάρτιση, εργασία, και τα προσωπικά προφίλ των ερωτηθέντων, καθώς και τις δεξιότητές τους στην εργασία και στην καθημερινή ζωή. Οι ασκήσεις αφορούν σε εργασίες που αναπαριστούν καθημερινές δραστηριότητες όπως το να υπολογιστεί η ημερομηνία λήξης για ένα προϊόν διατροφής, να χρησιμοποιηθεί χάρτης για την παροχή κατευθύνσεων ή να ακολουθηθούν οι οδηγίες από ετικέτες συνταγών. Στους συμμετέχοντες θα ζητηθεί να συμπληρώσουν αυτές τις εργασίες σε έναν υπολογιστή ή με χαρτί και μολύβι. Και οι δύο εργασίες θα μπορούν να ολοκληρωθούν σε 60-90 λεπτά.

Συμμετοχή της Ελλάδας

Η Ελλάδα θα συμμετάσχει στη δεύτερη φάση (2012-2016) μέσω της σύμπραξης της ΓΓΔΒΜ, του ΕΚΚΕ (Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών), της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) και του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού). Στο πλαίσιο της σύμπραξης το ΕΚΚΕ έχει αναλάβει τη διενέργεια των εμπειρικών ερευνών (της πιλοτικής έρευνας το 2013 και της κύριας έρευνας το 2014).
Τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης (2008-2013) του PIAAC στην οποία συμμετείχαν 24 χώρες, θα ανακοινωθούν το 2013.

Χρονοδιάγραμμα

Είκοσι τέσσερις (24) χώρες έχουν ήδη τελειώσει τους συλλογή δεδομένων για το PIAAC, και άλλες εννέα (9) χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, αυτή την περίοδο προετοιμάζονται για τη συλλογή δεδομένων.

Οι εξής χώρες έχουν ολοκληρώσει την έρευνα:

Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Καναδά, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Κύπρος, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Κορέα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Ρωσική Ομοσπονδία, Σλοβακική Δημοκρατία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες.

Ενώ οι χώρες που σχεδιάζουν να λάβουν μέρος στο δεύτερο κύκλο μαζί με την Ελλάδα είναι:

Νέα Ζηλανδία, Χιλή, Ινδονησία, Ισραήλ, Λιθουανία, Σιγκαπούρη, Σλοβενία και Τουρκία.

Φάση

Χρονική Περίοδος

Περιγραφή

Φάση 1

Dec 2011-Nov 2012

Ολοκλήρωση υλικού

Φάση 2

Nov 2012- Mar 2013

Προετοιμασία για την έρευνα

Apr 2013 - Jul 2013

Συλλογή Στοιχείων

Φάση 3

Aug 2013 – Mar 2014

Ανάλυση δεδομένων

Apr 2014 – Dec 2014

Διεξαγωγή κύριας έρευνας

Φάση 4

Jan 2015- May 2016

Ανάλυση και Διάχυση Αποτελεσμάτων

 

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΠΕΠ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ν.4093/2012 ως ισχύει για χορήγηση ή τροποποίηση άδειας:

 • ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 • ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ
 • ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ι.Ε.Κ.)
 • ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΑ
 • ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΥΟ

Για τα Ιδιωτικά Σχολεία, Κολλέγια, ΙΙΕΚ, Κ.Δ.Β.Μ. 2

Για κάθε κτήριο

1.Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο διατύπωσης γνώμης

2. Οικοδομική άδεια που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα οριζόμενα στις παραγράφους 6,7 & 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α’167), χρήσης εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κτηριοδομικού κανονισμού και κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων και αποτύπωση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, όπως απαιτείται (τουλάχιστον σε μία κτιριολογική μονάδα -κτήριο ή όροφο, ανά περιφέρεια)

3. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

4. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης.

Ειδικότερα, για τα νηπιαγωγεία που έχουν δυναμικότητα έως εξήντα (60) νήπια, χρειάζεται:

a. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο διατύπωσης γνώμης

b. Ισχύουσα οικοδομική άδεια και κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων.

c. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για την αιτηθείσα προς αδειοδότηση χρήση

d. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης.

e. Βεβαίωση δύο (2) μηχανικών περί της στατικής επάρκειας της κτιριολογικής μονάδας (όροφος ή αυτοτελές κτίριο) ως προς το μέγιστο προβλεπόμενο πληθυσμό. - (Στην περίπτωση που η ισχύουσα οικοδομική άδεια είναι χρήσης εκπαιδευτηρίου δεν απαιτείται η προσκόμιση της ως άνω βεβαίωσης).

Για τα Κ.Δ.Β.Μ. 1:

Για κάθε κτήριο

1. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο διατύπωσης γνώμης.

2. Οικοδομική άδεια, που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα οριζόμενα στις παραγράφους 6,7 & 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α’167).

3. Κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων.

4. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για την αιτηθείσα προς αδειοδότηση χρήση.

5. Βεβαίωση δύο (2) μηχανικών περί της στατικής επάρκειας της κτηριολογικής μονάδας (όροφος ή αυτοτελές κτήριο) ως προς το μέγιστο προβλεπόμενο πληθυσμό. Σχ. Υποδείγματος υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ
(Στην περίπτωση που η ισχύουσα οικοδομική άδεια είναι χρήσης εκπαιδευτηρίου δεν απαιτείται η προσκόμιση της ως άνω βεβαίωσης)

6.Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης.

Επιπλέον απαιτείται:

 • Αποδεικτικό κατάθεσης χρηματικού ποσού υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α. 34566/ΙΑ/12-3-2013 (ΦΕΚ Β 756/2013), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 218502/Κ1/19-12-2018 (ΦΕΚ Β 6030/2018)
 • Τα ως άνω κατωτέρω κατά περίπτωση παράβολα υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «e-πληρωμές» του ΕΟΠΠΕΠ Εκεί μπορούν να αναζητηθούν οι σχετικές οδηγίες.
 • Τα χρηματικό ποσά που καταβάλλουν οι φορείς υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ ανά κτίριο αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1

100 €

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,ΚΟΛΛΕΓΙΑ, ΙΙΕΚ, ΚεΔιΒιΜ 2

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ 300 τ.μ.

150 €

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 300+ τ.μ. – 600 τ.μ.

300 €

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 600 τ.μ. ΚΑΙ ΑΝΩ

500 €

Σας ενημερώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι που αιτούνται χορήγηση ή και τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), Κολλεγίου, ΙΙΕΚ, Κ.Δ.Β.Μ 1 και Κ.Δ.Β.Μ.2, θα καταθέτουν το φάκελο με τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά στην ΓΓΝΓΔΒΜ ή στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), με την επισήμανση ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΠΕΠ. 

Επισημαίνεται ότι οποιοδήποτε φάκελος , δικαιολογητικό/έγγραφο κατατεθεί απευθείας στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Εγχειρίδιο Κτιριακών Δομών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Τελευταία ενημέρωση Φεβρουάριος 2016)

Ειδικότερα, για τα νηπιαγωγεία που έχουν δυναμικότητα έως εξήντα (60) νήπια, χρειάζεται:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν εντός σφραγισμένου φακέλου μεγέθους Α4 τα κάτωθι δικαιολογητικά (με τη σειρά που αναφέρονται):

 1. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο μεταβίβασης άδειας.
 2. Τη Σύμβαση Μεταβίβασης, νόμιμα και πρωτότυπα υπογεγραμμένη από τα συμβαλλόμενα μέρη, αναπόσπαστο μέρος της οποίας θα αποτελεί σε ενιαίο σώμα ο τελευταίος ισολογισμός, εφόσον απαιτείται δημοσίευση, του μεταβιβάζοντος καθώς και του αποκτώντος την άδεια.
 3. Τα προβλεπόμενα για φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων απαιτούμενα δικαιολογητικά τόσο για τον μεταβιβάζοντα όσο και για τον αποκτώντα την άδεια.
 4. Για τη μεταβίβαση της άδειας  Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, απαιτείται η καταβολή χρηματικού ποσού υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ, που ορίζεται στο ποσό των πενήντα ευρώ (50€).
  Η κατάθεση του χρηματικού ποσού γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «e-Πληρωμές».
 1. Δήλωση του ν.1599/1986 του μεταβιβάζοντος ή του νόμιμου εκπροσώπου του, με βεβαίωση περί γνησίου της υπογραφής, ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι κτηριολογικοί όροι της υπό μεταβίβαση άδειας.
 2. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, με βεβαίωση περί του γνησίου της υπογραφής, δήλωση του ν.1599/1986 του αποκτώντος περί του διακριτικού τίτλου άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.
 1. Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να διευκολύνουν τη διαδικασία και για την ταχύτερη εξυπηρέτησή τους, επισυνάπτουν επικυρωμένα αντίγραφα ισχύουσας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καθώς και τυχόν επεκτάσεών τους.

 2. Εάν ο Μεταβιβάζων φορέας δεν έχει καταθέσει στο πρωτόκολλο του ΕΟΠΠΕΠ τα κτιριολογικά δικαιολογητικά του ν. 4547/18 (παρ. 1, του άρθ.88), οφείλει να τα υποβάλει μαζί με την αίτηση μεταβίβασης (στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν.4589/2019, άρθρ.41, παρ.1).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ανωτέρω δικαιολογητικά αφορούν στο φυσικό πρόσωπο ή στο νομικό πρόσωπο ή στην ένωση προσώπων αντίστοιχα, στο όνομα ή στην επωνυμία των οποίων έχουν εκδοθεί οι ισχύουσες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αποτελείται υποχρεωτικά από :

α) την επωνυμία (εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) ή το διακριτικό τίτλο (εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων) και

β) τον τίτλο του τύπου της παρεχόμενης εκπαίδευσης (τυπικής ή άτυπης) ή το αρκτικόλεξο αυτού ως  φροντιστηρίου ή Κέντρου Ξένων Γλωσσών.

 

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο σύνολό τους και όχι τμηματικά.

 

Η πληρότητα του φακέλου, ως προς το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον έλεγχο του φακέλου.

Τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν μόνο ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41

Τ.Κ. 14234

Νέα Ιωνία

Αθήνα

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται:

Για μεταβίβαση άδειας 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

(συμπληρώνεται αντίστοιχα)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 75 ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν εντός σφραγισμένου φακέλου μεγέθους Α4 τα κάτωθι δικαιολογητικά (με τη σειρά που αναφέρονται):

 1. Συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες, με βεβαίωση περί του γνησίου της υπογραφής, οι παρακάτω δηλώσεις του ν.1599/1986 από τον ιδιοκτήτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο ή τον κατά νόμο υπεύθυνο.
 1. Αποδεικτικό κατάθεσης χρηματικού ποσού.

Το χρηματικό ποσό που καταβάλλουν οι φορείς ανέρχεται σε 100€ ανά άδεια. Το ποσό κατατίθεται στο λογαριασμό του ΕΟΠΠΕΠ, στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ,

αριθμός λογαριασμού 125/54003926, IBAN: GR02 0110 1250 0000 1255 4003 926

Στο αποδεικτικό κατάθεσης αναφέρονται υποχρεωτικά τα στοιχεία/επωνυμία του φορέα και η αιτιολογία κατάθεσης.

 1. Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να διευκολύνουν τη διαδικασία και για την ταχύτερη εξυπηρέτησή τους, επισυνάπτουν αντίγραφα ισχύουσας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καθώς και τυχόν επεκτάσεών τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ανωτέρω δικαιολογητικά αφορούν στο φυσικό πρόσωπο ή στο νομικό πρόσωπο ή στην ένωση προσώπων αντίστοιχα, στο όνομα ή στην επωνυμία των οποίων έχουν εκδοθεί οι ισχύουσες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο σύνολό τους και όχι τμηματικά.

Η πληρότητα του φακέλου, ως προς το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον έλεγχο του φακέλου.

Οι φορείς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, παρακαλούνται να έχουν καταθέσει στον ΕΟΠΠΕΠ πλήρη φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι 15 Ιουνίου 2013 προκειμένου οι άδειες να χορηγηθούν μέχρι την 31η Αυγούστου 2013.

Τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν μόνο ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41

Τ.Κ. 14234

Νέα Ιωνία

Αθήνα

 

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται:

Για χορήγηση άδειας ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ή ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

(συμπληρώνεται αντίστοιχα)