EOPPEP develops and implements the National Accreditation & Certification System for non-formal education, including initial and continuing vocational training and adult education, and provides scientific support to Vocational Guidance & Counseling services in Greece.

EOPPEP’s principal fields of activity and responsibility are:

 Providers and Educational Framework:

 1. Accreditation/Licensing of Providers of non-formal education (Free Studies Workshops (EES), Private Vocational Training Institutes (ΙΙΕΚ), Vocational Training Centres (ΚΕΚ), Special Centres for vulnerable social groups)
 2. Accreditation of Occupational Profiles
 3. Accreditation of Curricula (in terms of standards and specifications)

 National Qualifications Framework (NQF)

 • Development and implementation of the National Qualifications Framework (NQF) in correspondence with EQF & National Coordination Point for EQF (NCP)
 • National Reference Point for ECVET
 • National Centre for EUROPASS in Greece
 • Equivalencies & Occupational Rights for VET education title holders

Certification of Qualifications:

 • Development of the National System for the Certification of Qualifications
 • Accreditation of Vocational Training & Certification of Vocational Training Institutes (IEK) graduates
 • Certification of qualifications of "Trainers for candidates for car & motorcycle driver's license”
 • Certification of teaching qualification of Trainers for Adults of non-formal education
 • Certification of private security personnel
 • Licensing of Providers for the certification of qualifications & Providers for computer skills certification

 Vocational Guidance and Counseling

 • Scientific and technical support of vocational guidance and counseling services
 • Networking of providers and vocational guidance professionals
 • Career development for youth & adults
 • National Centre of Euroguidance
 • National delegate in the European Lifelong Learning Guidance Policy Network (ELGPN)

 Quality Assurance in LLL 

 • Cooperation in the development and implementation of the National Framework for Quality Assurance in LLL (π3)
 • National Reference Point in EQAVET

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι ο αρμόδιος φορέας για την ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ) και την αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF).

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Tο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) μαζί με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων αποτελούν σημαντικά εργαλεία της ΕΕ για την προώθηση της κινητικότητας, της διαφάνειας και συγκρισιμότητας των τίτλων/προσόντων που χορηγούνται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Ειδικότερα, στόχος του ECVET είναι να διευκολύνει την αναγνώριση, μεταφορά και συγκέντρωση των μαθησιακών επιτευγμάτων που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο εκπαιδευτικών συστημάτων διαφορετικών χωρών αλλά και διαφορετικών εκπαιδευτικών συστημάτων μέσα στην ίδια χώρα, στην προσπάθεια των ατόμων να αποκτήσουν ένα τίτλο/προσόν.

Το ECVET βασίζεται σε αρχές, έννοιες και διαδικασίες που αναπτύχθηκαν από τα κράτη μέλη σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουν ψηφιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 18 Ιουνίου 2009. Δύο αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του ECVET είναι:

 • Η υιοθέτηση της προσέγγισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων στο σχεδιασμό των τίτλων και των προγραμμάτων σπουδών.
 • Η διάρθρωση των προγραμμάτων σπουδών με βάση τη λογική των ενοτήτων μαθησιακών αποτελεσμάτων/ σπονδύλων.

Αν και η εφαρμογή του ECVET είναι προαιρετική, πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη ενσωματώσει στα εθνικά τους συστήματα απονομής τίτλων τις βασικές αρχές και έννοιες του Ευρωπαϊκού Συστήματος.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ορίζεται ως το Εθνικό Σημείο Επαφής για τη Μεταφορά Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την παρ. Θ του άρθρου Πρώτου του ν. 4093/2012 ως ισχύει:

 • Ο Υπουργός Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, χορηγεί άδεια με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως όταν πρόκειται για:
  · ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Συμπεριλαμβάνονται και τα Νηπιαγωγεία δυναμικότητας έως 60 νηπίων)
  · ΚΟΛΛΕΓΙΑ

Για τους ανωτέρω φορείς ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διατυπώνει γνώμη ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων του ν. 4093/2012, ως ισχύει.

 • Ο Γενικός/Τομεακός Γραμματέας Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης χορηγεί άδεια με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όταν πρόκειται για:

  · ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
  · ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
  · ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΑ ( Έναρξη ισχύος από 1η Σεπτεμβρίου 2018, με το άρθρο 89 του ν. 4547/2018)
  · ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΥΟ (Έναρξη ισχύος από 1η Σεπτεμβρίου 2018, με το άρθρο 89 του ν. 4547/2018)
  Για τους ανωτέρω φορείς ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διατυπώνει γνώμη ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων του ν. 4093/2012, ως ισχύει.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), χορηγεί με απόφασή του άδεια όταν πρόκειται για:

· ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

· ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που αφορά στους Ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης και εκδόθηκε κατ΄ εφαρμογή του ν. 4093/2012 αναφέρεται παρακάτω:

 1. ΦΕΚ 222/12-11-2012 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4093
  Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016.

 2. ΦΕΚ 3057/18-11-2012

 3. ΦΕΚ 229/19-11-2012

 4. ΦΕΚ 237/05-12-2012

 5. ΦΕΚ 3324/12-12-2012

 6. ΦΕΚ 18/25-01-2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4111

 7. ΦΕΚ 756/03-04-2013 Τροποποίηση της απόφασης σχετικά με τον καθορισμό ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

 8. ΦΕΚ 107/09-05-2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 4152 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013
 9. ΦΕΚ 1584 21/6/2013

 10. Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ268, Α') έκτο άρθρο «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

 11. ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

 12. ΝΟΜΟΣ 4316/2014 ΦΕΚ 270 Τεύχος Α Άρθρο 120

 13. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4386 Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις ΦΕΚ 83 Τεύχος Α 11-5-2016

 14. ΝΟΜΟΣ 4415/2016 Άρθρα 28 & 29

 15. Απόφαση υπουργού για τη διατύπωση γνώμης για τις κτιριολογικές προϋποθέσεις των ιδιωτικών σχολείων(20-09-2016)

 16. Ν. 4547/2018, άρθρα 88-89

 17. ΦΕΚ 6030 31/12/2018

 18. Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α 13/2019), άρθρα 41-42

 19. Εγκύκλιος Αρ. Πρωτ.: 25656/19-02-2019: Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 71, 72, 73 και 74 του α.ν. 2545/1940 (Α΄ 287), που προστέθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 42 του ν. 4589/2019 (Α΄13), και αφορούν στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας για τη λειτουργία των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών.

 20. Ν 4713/2020 και ειδικότερα το άρθρο 3 που αντικατέστησε το άρθρο 4 και ειδικότερα η παρ. 6 αυτού περί συστεγάσεων ιδιωτικών σχολείων

 21. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4763 "Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις" 

Εγχειρίδιο Κτιριακών Δομών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Τελευταία ενημέρωση Φεβρουάριος 2016)