Αγαπητοί Υποψήφιοι,

 

Ο ΕΟΠΠΕΠ έλαβε περισσότερες από 10.500 αιτήσεις αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ., για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της 1ης περιόδου 2021, σε παραπάνω από 180 ειδικότητες επαγγελμάτων.

 Η διενέργεια ελέγχου πληρότητας έχει ήδη ξεκινήσει!

Για το αποτέλεσμα ελέγχου της αίτησής σας θα ενημερώνεστε μέσω του προσωπικού σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

 Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί για όλες τις ειδικότητες στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η διενέργεια του παραπάνω ελέγχου.

 Το διάστημα αυτό μπορείτε να το αξιοποιήσετε για την καλύτερη προετοιμασία σας.

 Υπενθυμίζουμε ότι στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε χρήσιμο υλικό για τις εξετάσεις:

 Θέματα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κατάλογος Ερωτήσεων)

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Ιωάννα Λυτρίβη

Όλες οι παλαιές άδειες διδασκαλίας που είχαν εκδοθεί από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και υπεβλήθησαν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι τις 30.8.2019 για ανανέωση, ισχύουν μέχρι και τις 31.3.2022 (με αναδρομική ισχύ από 31.12.2019 /άρθρο 131 του ν. 4876/2021).

Οι παραπάνω άδειες ανανεώνονται στη συνέχεια από τις Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις της περιοχής τους, με τη διαδικασία της αναγγελίας (παρ. 1, 2 & 3 εδ. του άρθρου 3 του ν. 3919/2011), σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην με αρ. 78844/Ν1/1.7.2021 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3369/Β/28.7.2021).

Οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής τους, κι όχι στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Για περαιτέρω τυχόν παρατάσεις της ισχύος της αδείας ή νεότερες νομοθετικές ρυθμίσεις, παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σε περίπτωση που κάποιοι ενδιαφερόμενοι δε γνωρίζουν τον Αριθμό Πρωτοκόλλου (ΑΠ) της αίτησης ανανέωσης άδειας διδασκαλίας που υπέβαλαν μέχρι τις 30.8.2019 στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μπορούν να τον αναζητήσουν πληκτρολογώντας το ΑΦΜ τους στο σύνδεσμο https://www.eoppep.gr/index.php/el/search-for/anaggelia_search, στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., επιβεβαιώνοντας την εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης και, ως εκ τούτου, την ισχύ της άδειάς τους μέχρι και τις 31.03.2022 (σύμφωνα με τα ως άνω).

Από 1.7.2021 αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή και εξέταση των αιτήσεων και δικαιολογητικών αναγγελίας έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον είναι η αρμόδια σε περιφερειακό επίπεδο Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η ίδια υπηρεσία (αρμόδια σε περιφερειακό επίπεδο Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) έχει και την αρμοδιότητα επικαιροποιήσεων στοιχείων φακέλων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις υποπαρ. Θ13 και Θ14 της παρ. Θ του ν. 4093/2012, ως ισχύουν και τις σχετικές εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές πράξεις, σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων και των απαιτούμενων εκ του νόμου δικαιολογητικών, με βάση την οποία έκανε την αναγγελία του ο εκπαιδευτικός και περιλαμβάνει την ετήσια αυτεπάγγελτη αναζήτηση του ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.

Για περαιτέρω νεότερες νομοθετικές ρυθμίσεις ή αλλαγές που αφορούν στη διαδικασία της αναγγελίας, παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Μέχρι τις 30.6.2021 αιτήσεις αναγγελίας αδειών διδασκαλίας που κατατίθενται στον ΕΟΠΠΕΠ διεκπεραιώνονται από τον ΕΟΠΠΕΠ που τηρεί και το αρχείο της περιόδου που ασκούσε την αρμοδιότητα αναγγελίας έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος διδασκαλίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται το αποτέλεσμα της Αίτησης Αναγγελίας που έχουν υποβάλει στον ΕΟΠΠΕΠ από το https://www.eoppep.gr/index.php/el/search-for/anaggelia_search όπου, είτε αναζητείται η πορεία της αίτησης (πατώντας στο σημείο «Αναζήτηση») είτε εκτυπώνεται η αντίστοιχη βεβαίωση (πατώντας στο σημείο «Βεβαίωση»), στην περίπτωση πλήρους φακέλου που έχει ελεγχθεί και έχει παραληφθεί και το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, μετά την αυτεπάγγελτη αναζήτηση μέσω των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

1η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2022

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: από 24.11.2022 έως 20.12.2022

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Τελευταία ημέρα πληρωμής εξετάστρων: 19.12.2022

ΒΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ. – Σ.Ε.Κ.

Αγαπητοί υποψήφιοι,

Για να υποβάλλετε την αίτηση σας είναι απαραίτητο να ολοκληρώσετε και τα τέσσερα (4) Βήματα και να αποστείλετε τα δικαιολογητικά σας στο e-Πρωτόκολλο - Ηλεκτρονική Θυρίδα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

1o ΒΗΜΑ: Εγγραφή στο Μητρώο Υποψηφίων του ΕΟΠΠΕΠ

ΟΣΟΙ ΚΑΝΕΤΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Αν χρειάζεστε βοήθεια στη συμπλήρωση των στοιχείων πατήστε εδώ

Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή, θα λάβετε e-mail με μήνυμα για επιβεβαίωση της εγγραφής σας.
Στη συνέχεια, θα λάβετε αυτόματα ένα δεύτερο e-mail με τον Αριθμό Εγγραφής σας στο Μητρώο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
Ο αριθμός αυτός θα σας ζητηθεί στο 3ο ΒΗΜΑ.

ΟΣΟΙ ΕΧΕΤΕ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Αν χρειάζεστε βοήθεια στη συμπλήρωση των στοιχείων πατήστε 
εδώ.
Αναζητήστε τον Αριθμό Εγγραφής στο Μητρώο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

Ο αριθμός αυτός θα σας ζητηθεί στο 3ο ΒΗΜΑ.

2ο ΒΗΜΑ: Καταβολή χρηματικού ποσού

Για να καταβάλετε τα εξέταστρα πατήστε εδώ.
Προσοχή η καταβολή των εξετάστρων διενεργείται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής e-Πληρωμές του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ("Κατηγορία Υπηρεσίας: Πιστοποίηση Προσόντων")
Αν χρειάζεστε βοήθεια για την πληρωμή, πατήστε 
εδώ
Όταν ολοκληρώσετε την πληρωμή σημειώστε τον 15 ψήφιο Κωδικό Πληρωμής, ο οποίος βρίσκεται στην απόδειξη κατάθεσης.

Ο αριθμός αυτός θα σας ζητηθεί στο 3ο ΒΗΜΑ.

3ο ΒΗΜΑ: Υποβολή ηλεκτρονικής Αίτησης

Προσοχή: Για να προχωρήστε στο 3ο Βήμα: Υποβολή Αίτησης, θα πρέπει να κάνετε εισαγωγή στην εφαρμογή τουλάχιστον 24 ώρες αφού έχετε ολοκληρώσει το 2ο Βήμα Καταβολή χρηματικού ποσού.
Για την Υποβολή ηλεκτρονικής Αίτησης πατήστε 
εδώ.
Συμπληρώστε στο πεδίο Χρήστης/User Name τον 15 ψήφιο Κωδικό Πληρωμής που σας δόθηκε στο "2ο ΒΗΜΑ: Καταβολή χρηματικού ποσού" και στο πεδίο Κωδικός Εισόδου/Password την ημερομηνία κατάθεσης που αναγράφεται στην εκτύπωση της κατάθεσης των εξετάστρων πχ. αν κάνατε την κατάθεση στις δυο Σεπτέμβρη, πληκτρολογείστε 02092021.
Αν χρειάζεστε βοήθεια στη συμπλήρωση των στοιχείων πατήστε 
εδώ

4ο ΒΗΜΑ: Υποβολή Δικαιολογητικών στο e-Πρωτόκολλο - Ηλεκτρονική Θυρίδα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τα παραπάνω βήματα υποβάλουν στο e – Πρωτόκολλο / Ηλεκτρονική θυρίδα με τη χρήση κωδικών taxisnet:

Τα σκαναρισμένα δικαιολογητικά υποβάλλονται επιλέγοντας την κατηγορία «ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ» και θέμα «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΕΠΑΛ, ΨΥΚΤΙΚΟΙ)» αναγράφοντας στην περιγραφή τα κάτωθι:

«Εξετάσεις Ι.Ε.Κ. – Σ.Ε.Κ.», Αριθμός Αίτησης Υποψηφίου, ΑΦΜ Υποψηφίου, Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου».

Αν χρειάζεστε βοήθεια για την ηλεκτρονική αποστολή των δικαιολογητικών, πατήστε εδώ.

Για αναλυτικές πληροφορίες ειδικά για τους υποψήφιους της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψήφιων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών» (Ε.Υ.Ο.Α.Μ.), πατήστε εδώ.