Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στο πλαίσιο της υποστήριξης των τελικών χρηστών των υπηρεσιών Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας διοργανώνει σεμινάρια Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣυΕΠ) για μαθητές, φοιτητές-αποφοίτους, γονείς, εκπαιδευτικούς και ανέργους, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με σχετικούς φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα (ΚΕΣΥ, Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων, Δήμους κλπ). Επίσης κατόπιν πρόσκλησης από σχετικούς φορείς ΣυΕΠ δύναται να συμμετέχει με επιστημονικές εισηγήσεις, εργαστήρια και παρουσιάσεις των εργαλείων του σε ημερίδες σταδιοδρομίας που διοργανώνουν οι φορείς αυτοί ανά την Ελλάδα. Οι εισηγήσεις - παρουσιάσεις αφορούν στις αρμοδιότητές του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην συμβουλευτική σταδιοδρομίας και έχουν ως στόχο να ενημερώσουν το ευρύ κοινό για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την διαχείριση της δια βίου σταδιοδρομίας και τη λήψη εκπαιδευτικών / επαγγελματικών αποφάσεων.

Webinar συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. - Δήμου Νέας Ιωνίας. Δευτέρα 13/7/2020

Webinar με θέμα "Προωθώντας τον Εαυτό μας στη διαρκώς μεταβαλλόμενη Εκπαίδευση και Αγορά Εργασίας" σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης. Πέμπτη 18-6-2020 

Πατήστε εδώ για τις Οδηγίες

Η Βεβαίωση Επάρκειας στους επιτυχόντες των εξετάσεων πιστοποίησης αποστέλλεται από το ΚΕΜΕΑ, σύμφωνα με τον τρόπο που έχετε επιλέξει κατά την υποβολή της αίτησής σας.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχετε παραλάβει ήδη τη Βεβαίωση Επάρκειας, ως προαναφέρεται, η χορήγηση πραγματοποιείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προς το παρόν μόνο μέσω εξουσιοδότησης υπαλλήλου εταιρείας ταχυμεταφοράς, καθημερινά 13:00 μ.μ. – 15:00 μ.μ. με την προσκόμιση της εξουσιοδότησης και την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας του ταχυμεταφορέα που παραλαμβάνει. (Η χρέωση επιβαρύνει τον αιτούντα).

Στο  κείμενο «Συχνών Ερωτήσεων» θα βρείτε τις απαντήσεις σε πολλά από τα ερωτήματά σας σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Υποψηφίων του ΕΟΠΠΕΠ και την υποβολή, στη συνέχεια, της Αίτησής σας για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης 1ης περιόδου 2020. Για το κείμενο «Συχνών Ερωτήσεων» πατήστε εδώ.