Πατήστε εδώ για τις Οδηγίες

Η Βεβαίωση Επάρκειας στους επιτυχόντες των εξετάσεων πιστοποίησης αποστέλλεται από το ΚΕΜΕΑ, σύμφωνα με τον τρόπο που έχετε επιλέξει κατά την υποβολή της αίτησής σας.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχετε παραλάβει ήδη τη Βεβαίωση Επάρκειας, ως προαναφέρεται, η χορήγηση πραγματοποιείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προς το παρόν μόνο μέσω εξουσιοδότησης υπαλλήλου εταιρείας ταχυμεταφοράς, καθημερινά 13:00 μ.μ. – 15:00 μ.μ. με την προσκόμιση της εξουσιοδότησης και την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας του ταχυμεταφορέα που παραλαμβάνει. (Η χρέωση επιβαρύνει τον αιτούντα).

Στο  κείμενο «Συχνών Ερωτήσεων» θα βρείτε τις απαντήσεις σε πολλά από τα ερωτήματά σας σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Υποψηφίων του ΕΟΠΠΕΠ και την υποβολή, στη συνέχεια, της Αίτησής σας για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης 1ης περιόδου 2021. Για το κείμενο «Συχνών Ερωτήσεων» πατήστε εδώ.