ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ 3-4/12/2015 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Για συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού / σταδιοδρομίας

και λοιπούς επαγγελματίες συναφών υπηρεσιών

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.),

στο πλαίσιο των δράσεών του ως Κέντρο Euroguidance της Ελλάδας

και των αρμοδιοτήτων του για την υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων

αναβάθμισης των δεξιοτήτων των επαγγελματιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας

προσκαλεί τους συμβούλους σταδιοδρομίας/ επαγγελματικού προσανατολισμού

και λοιπούς επαγγελματίες συναφών υπηρεσιών

να συμμετάσχουν στο επιμορφωτικό διήμερο που διοργανώνεται στην Αθήνα

στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2015 με θέμα :

 

3/12/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρες μεταξύ 14.00-20.00

«Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού:

Υποστηρίζοντας την δια βίου προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη»

 

4/12/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρες μεταξύ 9.00-15.00

«Σχολείο, Ανώτερες Σπουδές, Κατάρτιση, Αγορά Εργασίας:

Μονοπάτια Σταδιοδρομίας και Επιτυχείς Μεταβάσεις»

 

Το Επιμορφωτικό διήμερο θα πραγματοποιηθεί στo

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

Αίθουσα Ερμής - 6ος όροφος

Ακαδημίας 7, Αθήνα 106 71

 Διαπρεπείς Πανεπιστημιακοί Καθηγητές και Επιστήμονες - Εκπρόσωποι έγκριτων φορέων θα αναδείξουν τις σύγχρονες παρεμβάσεις συμβουλευτικής σταδιοδρομίας με στόχο την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του ατόμου και τη διαχείριση των κομβικών μεταβάσεων στη σύγχρονη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα.

Δείτε Αναλυτικό Πρόγραμμα των επιμορφωτικών συναντήσεων

Πρόγραμμα 3/12/2015

Πρόγραμμα 4/12/2015

Για την εξασφάλιση της συμμετοχής σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το αργότερο μέχρι τις 27/11/2015

την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής πατώντας εδώ

 Ο ΕΟΠΠΕΠ δεν καλύπτει δαπάνες μετακίνησης και διαμονής συμμετεχόντων

για την παρακολούθηση του ανωτέρω επιμορφωτικού διημέρου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) για την επιβεβαίωση της συμμετοχής τους.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

 «Η δράση αυτή υλοποιείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(50% Erasmus+/Euroguidance & 50% Εθνική Συμμετοχή)»

  logos