ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ 17-18/12/2015 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

για συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού / σταδιοδρομίας

και λοιπούς επαγγελματίες συναφών υπηρεσιών

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.),

στο πλαίσιο των δράσεών του ως Κέντρο Euroguidance της Ελλάδας

και των αρμοδιοτήτων του για την υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων
αναβάθμισης των δεξιοτήτων των επαγγελματιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας
προσκαλεί τους συμβούλους σταδιοδρομίας/ επαγγελματικού προσανατολισμού
και λοιπούς επαγγελματίες συναφών υπηρεσιών να συμμετάσχουν στο επιμορφωτικό διήμερο  που διοργανώνεται στην Θεσσαλονίκη στις 17και 18 Δεκεμβρίου 2015 με θέμα :

 

17/12/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρες μεταξύ 14.00-20.00

 «Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη ομηλίκων-ομοτίμων (peer support)στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας από συμβούλους για συμβούλους…από συμβουλευόμενους για συμβουλευόμενους»

 

18/12/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρες μεταξύ 9.00-15.00

«Σχολείο, Ανώτερες Σπουδές, Κατάρτιση, Αγορά Εργασίας:Μονοπάτια Σταδιοδρομίας και Επιτυχείς Μεταβάσεις»

Το Επιμορφωτικό διήμερο θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, Θεσσαλονίκη

Διαπρεπείς Πανεπιστημιακοί Καθηγητές και Επιστήμονες - Εκπρόσωποι έγκριτων φορέων θα αναδείξουν τις σύγχρονες παρεμβάσεις συμβουλευτικής σταδιοδρομίας με στόχο την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του ατόμου και τη διαχείριση των κομβικών  μεταβάσεων στη σύγχρονη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα.

Δείτε Αναλυτικό Πρόγραμμα των επιμορφωτικών συναντήσεων.
Πρόγραμμα 17/12/2015
Πρόγραμμα 18/12/2015

Για την εξασφάλιση της συμμετοχής σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το αργότερο μέχρι τις 11/12/2015 την  ηλεκτρονική  φόρμα συμμετοχής πατώντας εδώ

Ο ΕΟΠΠΕΠ δεν καλύπτει δαπάνες μετακίνησης και διαμονής συμμετεχόντων
για την παρακολούθηση του ανωτέρω επιμορφωτικού διημέρου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) για την επιβεβαίωση της συμμετοχής τους.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

«Η δράση αυτή υλοποιείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(50% Erasmus+/Euroguidance & 50% Εθνική Συμμετοχή)»

 logos