ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επιστημονική Ημερίδα

«Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού:

Υποστηρίζοντας την δια βίου προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη»

Πέμπτη 3/12/2015

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Πέμπτη 3-12-2015 στην Αίθουσα Ερμής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών η Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού: Υποστηρίζοντας την δια βίου προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη». Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε από την Διεύθυνση Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΕΟΠΠΕΠ.

και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΟΠΠΕΠ ως Κέντρο Euroguidance της Ελλάδας και των αρμοδιοτήτων του για την υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων αναβάθμισης των δεξιοτήτων των επαγγελματιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας. Η ημερίδα απευθυνόταν σε συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού / σταδιοδρομίας και λοιπούς επαγγελματίες συναφών υπηρεσιών και την παρακολούθησαν περίπου 300 σύμβουλοι σταδιοδρομίας από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ΣυΕΠ της χώρας μας (ΚΕΣΥΠ του Υπουργείου Παιδείας, ΚΠΑ του ΟΑΕΔ, Γραφεία Διασύνδεσης, ΚΕΔΙΒΙΜ, υπηρεσίες που απευθύνονται σε ειδικές κοινωνικές ομάδες κλπ).

Διαπρεπείς πανεπιστημιακοί καθηγητές και επιστήμονες - εκπρόσωποι έγκριτων φορέων ανέδειξαν τις σύγχρονες παρεμβάσεις συμβουλευτικής σταδιοδρομίας με στόχο την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του ατόμου και τη διαχείριση των κομβικών  μεταβάσεων στη σύγχρονη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα. Το πρόγραμμα της ημερίδας ήταν χωρισμένο σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάσθηκαν τα νέα δεδομένα και εξελίξεις στο ανθρώπινο δυναμικό και στην αγορά εργασίας και στο δεύτερο θέματα απασχόλησης και οι νέες απαιτούμενες δεξιότητες από τα άτομα. Στους συμμετέχοντες χορηγήθηκαν βεβαιώσεις συμμετοχής. Η δράση υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (50% Erasmus+/Euroguidance & 50% Εθνική Συμμετοχή).

Για φωτό πατήστε εδώ

Για το πρόγραμμα της ημερίδας πατήστε εδώ

Για τις παρουσιάσεις των εισηγητών πατήστε εδώ