ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επιμορφωτικό Εργαστήριο

Σχολείο, Ανώτερες Σπουδές, Κατάρτιση, Αγορά Εργασίας:

Μονοπάτια Σταδιοδρομίας και Επιτυχείς Μεταβάσεις 

Παρασκευή 4/12/2015 ώρα 9.00 – 15.00

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Παρασκευή 4-12-2015 στην Αίθουσα Ερμής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών το Επιμορφωτικό Εργαστήριο με θέμα «Σχολείο, Ανώτερες Σπουδές, Κατάρτιση, Αγορά Εργασίας: Μονοπάτια Σταδιοδρομίας και Επιτυχείς Μεταβάσεις».  

 Το Επιμορφωτικό Εργαστήριο διοργανώθηκε από την Διεύθυνση Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΕΟΠΠΕΠ και εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΟΠΠΕΠ ως Κέντρο Euroguidance της Ελλάδας και των αρμοδιοτήτων του για την υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων αναβάθμισης των δεξιοτήτων των επαγγελματιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας. Το εργαστήριο απευθυνόταν σε συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού / σταδιοδρομίας και λοιπούς επαγγελματίες συναφών υπηρεσιών και το παρακολούθησαν περίπου 200 σύμβουλοι σταδιοδρομίας από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ΣυΕΠ της χώρας μας (ΚΕΣΥΠ του Υπουργείου Παιδείας, ΚΠΑ του ΟΑΕΔ, Γραφεία Διασύνδεσης, ΚΕΔΙΒΙΜ, υπηρεσίες που απευθύνονται σε ειδικές κοινωνικές ομάδες κλπ).

Διαπρεπείς πανεπιστημιακοί καθηγητές και επιστήμονες - εκπρόσωποι έγκριτων φορέων ανέδειξαν τις σύγχρονες παρεμβάσεις συμβουλευτικής σταδιοδρομίας με στόχο την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του ατόμου και τη διαχείριση των κομβικών  μεταβάσεων στη σύγχρονη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα. Το πρόγραμμα του εργαστηρίου ήταν χωρισμένο σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάσθηκαν θέματα μετάβασης από την δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την αγορά εργασίας και οι νέες απαιτούμενες δεξιότητες διαχείρισης ζωής & σταδιοδρομίας.  Στο δεύτερο μέρος έγινε παρουσίαση του εργαλείου «ΣΠΟΥΔΑ…ΖΩ! ενός ψηφιακού οδηγού αυτοβοήθειας για νέους, σπουδαστές, φοιτητές» με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων μετάβασης και αυτοδιαχείρισης της σταδιοδρομίας ιδιαιτέρως των φοιτητών καθώς και των τρόπων χρήσης του και παραδειγμάτων εφαρμογής.

Στους συμμετέχοντες χορηγήθηκαν βεβαιώσεις συμμετοχής. Η δράση υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (50% Erasmus+/Euroguidance & 50% Εθνική Συμμετοχή).

 

Για το πρόγραμμα της ημερίδας πατήστε εδώ

Για τις παρουσιάσεις των εισηγητών πατήστε εδώ