Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ: Για εργασία και μάθηση χωρίς σύνορα».

Για περισσότερα διαβάστε εδώ.